Statistics of digital library

Number of objects: 381 558 (including 0 published and 381 558 planned objects)

Readers on-line: 141

Total number of users since 2004-06-10: 123 133 761


General statistics

Chart:

Statistics are gathered since 2004-06-11

Show statistics as: HTML table , csv file
Summary number of displayed objects

Statistics are gathered since 2004-06-10

Show statistics as: HTML table , csv file
Summary number of new objects

Statistics are gathered since 2004-06-10

Show statistics as: HTML table , csv file
Summary number of object downloads

Statistics are gathered since 2021-06-17

Show statistics as: HTML table , csv file

Number of new objects added in different formats

Chart:

Statistics are gathered since 2004-06-10

stat chart

The number in parentheses is the total number of objects with content for a given format

 1. DJVU [329 736]
 2. PDF [17 378]
 3. Photo gallery [542]
 4. Audio [7]
 5. Video [2]
 6. EPUB [0]
 7. MOBI [0]
 8. Bitmapa [0]
 9. Txt [0]
 10. Undefined format [26 235]
Number of content views for different formats

Chart:

Statistics are gathered since 2004-06-10

stat chart2

The number in parentheses is the total number of content views requested for a given format

 1. DJVU [29 947 417]
 2. PDF [14 336 899]
 3. Photo gallery [49 202]
 4. Audio [438]
 5. Video [9]
 6. EPUB [0]
 7. MOBI [0]
 8. Bitmapa [0]
 9. Txt [0]
 10. Undefined format [8 860 956]

Below there are statistics of objects attribute values. Statistics are gathered since 2004-06-10

Language:

Ranking by total number of objects

Attribute:

stat chart

Number in brackets is a number of all objects which metadata description contains given attribute value.

 1. gazeta [85677]
 2. czasopismo [70345]
 3. czasopisma [67409]
 4. gazety [65373]
 5. wydawnictwa urzędowe [18172]
 6. archiwalia [5841]
 7. rękopis [5502]
 8. rękopisy [5238]
 9. starodruki [4520]
 10. dzienniki urzędowe [4402]
 11. dodatek do czasopisma [4066]
 12. źródła historyczne [3796]
 13. gazeta (gazety) [2684]
 14. akta [2545]
 15. tygodniki [2528]
 16. listy strat [2398]
 17. starodruk [2136]
 18. rozprawa doktorska [2084]
 19. dodatek [1706]
 20. monografia [1634]
 21. czasopismo (czasopisma) [1404]
 22. mapy [1369]
 23. dwutygodniki [1352]
 24. sprawozdania [1334]
 25. miesięcznik [1217]
 26. monografie [1118]
 27. artykuł [1007]
 28. korespondencje [985]
 29. listy [818]
 30. fotografie [755]
 31. personalia [696]
 32. dokumentacja kadrowa [696]
 33. artykuły [659]
 34. dokumenty elektroniczne [651]
 35. kalendarz [623]
 36. fiszki [592]
 37. tygodniki ilustrowane [560]
 38. wspomnienie [546]
 39. informator [499]
 40. powieści [474]
 41. źródło historyczne [432]
 42. biuletyn [416]
 43. broszury [412]
 44. kalendarze [398]
 45. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/103028 [391]
 46. dodatek do czasopisma: Posener Tageblatt 1939 [391]
 47. źródło [383]
 48. materiały sejmowe [375]
 49. dziennik urzędowy [371]
 50. odbitka [361]
 51. pamiętnik [342]
 52. rozprawy doktorskie [327]
 53. korespondencja [327]
 54. szkice [326]
 55. Beilage [321]
 56. monografia historyczna [319]
 57. pocztówka [316]
 58. biografie [302]
 59. bibliografie [302]
 60. podręczniki [301]
 61. powieści historyczne [297]
 62. pamiętniki [284]
 63. rocznik [273]
 64. podręczniki akademickie [269]
 65. muzykalia [258]
 66. raporty [250]
 67. monografie historyczne [245]
 68. szkice historyczne [231]
 69. maszynopis [230]
 70. fotografia [222]
 71. recenzja [201]
 72. kazania [197]
 73. dokumenty [197]
 74. poezja [196]
 75. opracowanie [195]
 76. inkunabuły [185]
 77. spis [177]
 78. rozprawa habilitacyjna [176]
 79. opowiadania [168]
 80. książka [167]
 81. sprawozdanie [164]
 82. słowniki [163]
 83. pocztówki [151]
 84. statut [142]
 85. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/508889 [142]
 86. dodatek do czasopisma: Posener Tageblatt 1934 [142]
 87. odbitki [140]
 88. biuletyny [138]
 89. roczniki [132]
 90. odezwy [132]
 91. karta pocztowa [132]
 92. ustawy [130]
 93. dramaty [130]
 94. dyplomy [126]
 95. informatory [125]
 96. katalog [122]
 97. fotokopia [122]
 98. poradnik [120]
 99. mapa [119]
 100. wydawnictwa popularne [117]
 101. druki [116]
 102. telegram [115]
 103. poradniki [115]
 104. mowy [114]
 105. programy nauczania [111]
 106. statuty [110]
 107. mowy pogrzebowe [108]
 108. kazanie [108]
 109. listy nazwisk [107]
 110. spisy lasów [105]
 111. zeszyty naukowe [101]
 112. wydawnictwa źródłowe [101]
 113. spisy osobowe [100]
 114. mowy sejmowe [98]
 115. wizerunek [95]
 116. spisy [94]
 117. dziennik [93]
 118. poezje [92]
 119. rozprawy [90]
 120. poradnik metodyczny [90]
 121. wspomnienia [86]
 122. podręcznik [85]
 123. modlitewniki [84]
 124. księgi adresowe [82]
 125. publicystyka [81]
 126. czasopisma wojskowe polskie [81]
 127. ulotka [77]
 128. kroniki [76]
 129. katalogi [75]
 130. antologie [75]
 131. ryciny [74]
 132. maszynopis powielony [73]
 133. szkice literackie [72]
 134. druki ulotne [72]
 135. opracowania historyczne [70]
 136. katalog wystawy [67]
 137. biografia [67]
 138. regulamin [66]
 139. programy wykładów [66]
 140. Volks-Kalender [66]
 141. streszczenie [65]
 142. beletrystyka [65]
 143. druk okolicznościowy [64]
 144. przewodnik [63]
 145. opracowania [63]
 146. atlasy [61]
 147. wykłady naukowe [60]
 148. katalogi wystaw [60]
 149. encyklopedie [59]
 150. mowy żałobne [57]
 151. broszura [57]
 152. przewodniki [56]
 153. powieść [56]
 154. kronika [56]
 155. czasopisma niezależne [56]
 156. album [56]
 157. zdjęcia [55]
 158. uniwersały [55]
 159. albumy [55]
 160. wykłady [54]
 161. wykazy [54]
 162. materiały konferencyjne [54]
 163. nadbitka [51]
 164. komedie [51]
 165. akta sejmowe [51]
 166. nuty [50]
 167. głos sejmowy [50]
 168. obwieszczenia [49]
 169. maszynopisy [48]
 170. ikonografia [48]
 171. wykłady uniwersyteckie [47]
 172. pisma patrystyczne [47]
 173. odczyty [46]
 174. kwartalnik [46]
 175. rozważania [45]
 176. panegiryki [45]
 177. katalogi księgarskie [43]
 178. regulaminy [42]
 179. wykład [41]
 180. program wykładów [41]
 181. antologia [41]
 182. program teatralny/operowy [40]
 183. nadbitki [40]
 184. protokoły [39]
 185. instrukcje [39]
 186. rozdział [38]
 187. pieśni [38]
 188. księgi pamiątkowe [38]
 189. herbarze [37]
 190. ulotki [36]
 191. almanachy [36]
 192. raptularze [35]
 193. katechizmy [35]
 194. plany [34]
 195. notatki [34]
 196. rozmyślania [33]
 197. eseje [32]
 198. wykaz [31]
 199. przepisy prawne [31]
 200. programy filmowe [31]
 201. recenzje [30]
 202. satyry [29]
 203. referaty [29]
 204. listy otwarte [29]
 205. konstytucje sejmowe [29]
 206. zaproszenie [28]
 207. relacje z podróży [28]
 208. dialogi [28]
 209. prospekty [25]
 210. jednodniówki [25]
 211. wstęp [24]
 212. słownik biograficzny [24]
 213. obwieszczenie [24]
 214. nekrologi [24]
 215. leksykony [24]
 216. dysertacje [24]
 217. biblia [24]
 218. programy [23]
 219. nekrolog [23]
 220. czasopisma literackie [23]
 221. rozprawa [22]
 222. miesięczniki [22]
 223. list [22]
 224. inwentarz [22]
 225. genealogie [21]
 226. formularz [21]
 227. ustawa [20]
 228. ulotki wyborcze [20]
 229. statystyki [20]
 230. przewodniki turystyczne [20]
 231. program [20]
 232. polemiki [20]
 233. panegiryk [20]
 234. orzeczenia prawne [20]
 235. modlitwy [20]
 236. śpiewniki [19]
 237. wydawnictwo okolicznościowe [19]
 238. słownik [19]
 239. skrypt [19]
 240. rejestry [19]
 241. prospekt [19]
 242. opowiadanie [19]
 243. jednodniówka [19]
 244. dokumenty muzyczne [19]
 245. referat [18]
 246. przemówienia [18]
 247. legitymacje członkowskie [18]
 248. katalog antykwaryczny [18]
 249. druki okolicznościowe [18]
 250. tablice [17]
 251. rozporządzenia [17]
 252. powieść historyczna [17]
 253. polemika [17]
 254. katalog księgarski/wydawniczy [17]
 255. inwentarze [17]
 256. bajki [17]
 257. szkice biograficzne [16]
 258. statuty i regulaminy [16]
 259. nowele [16]
 260. elementarze [16]
 261. życiorysy [15]
 262. wykazy personalne [15]
 263. wiersze [15]
 264. relacje osobiste [15]
 265. poradniki rolnicze [15]
 266. opisy [15]
 267. księga pamiątkowa [15]
 268. bibliografia [15]
 269. uniwersał [14]
 270. traktat [14]
 271. spis nazwisk [14]
 272. plansza [14]
 273. opisy kraju [14]
 274. kodeksy [14]
 275. kodeks dyplomatyczny [14]
 276. druk ulotny [14]
 277. wypisy [13]
 278. słownik geograficzny [13]
 279. szkice filozoficzne [13]
 280. spis osobowy [13]
 281. skrypty [13]
 282. skorowidze [13]
 283. poemat [13]
 284. opowiadania historyczne [13]
 285. opisy podróży [13]
 286. ogłoszenia [13]
 287. księgi rachunkowe [13]
 288. diariusze [13]
 289. biografie literackie [13]
 290. anegdoty [13]
 291. zbiory pism [12]
 292. wiersze okolicznościowe [12]
 293. spisy nazwisk [12]
 294. reprodukcja [12]
 295. plakat [12]
 296. druki urzędowe [12]
 297. deklaracje [12]
 298. cenniki [12]
 299. zbiory dokumentów [11]
 300. wspomnienia pośmiertne [11]
 301. testamenty [11]
 302. sztuki teatralne [11]
 303. studium [11]
 304. quaestiones [11]
 305. przemówienie [11]
 306. poematy [11]
 307. libretta [11]
 308. katalog księgarski [11]
 309. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/462559 [11]
 310. dodatek do czasopisma: Gazeta Polska... [11]
 311. broszury polityczne [11]
 312. załączniki [10]
 313. zaproszenia [10]
 314. wspomnienia z podróży [10]
 315. szkice krytyczne [10]
 316. satyra [10]
 317. relacje [10]
 318. przymówienie się [10]
 319. projekty sejmowe [10]
 320. prace zbiorowe [10]
 321. poradniki budowlane [10]
 322. podręczniki medyczne [10]
 323. podręczniki dla szkół średnich [10]
 324. okólnik [10]
 325. odezwa [10]
 326. metryki [10]
 327. katalogi biblioteczne [10]
 328. encyklopedia [10]
 329. dzienniki [10]
 330. dramat [10]
 331. serie wydawnicze [9]
 332. rozkazy [9]
 333. relacja z podróży [9]
 334. projekty [9]
 335. opracowania naukowe [9]
 336. mowy sądowe [9]
 337. mowa [9]
 338. lista oficerów [9]
 339. kodeksy prawne [9]
 340. herbarz [9]
 341. ekspedycje [9]
 342. atlas [9]
 343. akwarele [9]
 344. akty zgonu [9]
 345. wiersz okolicznościowy [8]
 346. spisy wykładów [8]
 347. rozkazy wojskowe [8]
 348. program nauczania [8]
 349. pisma [8]
 350. odczyt [8]
 351. nowiny [8]
 352. miedzioryt [8]
 353. legendy [8]
 354. książki kucharskie [8]
 355. katalog wydawniczy [8]
 356. indeksy [8]
 357. hagiografie [8]
 358. fraszki [8]
 359. epitalamia [8]
 360. epistolografia [8]
 361. druk urzędowy [8]
 362. cennik [8]
 363. Zeszyt Naukowy [8]
 364. zaświadczenie [7]
 365. wyroki sądowe [7]
 366. wykaz miejscowości [7]
 367. wydawnictwo ilustrowane [7]
 368. vademecum [7]
 369. tłumaczenie [7]
 370. traktaty [7]
 371. szkice religijne [7]
 372. rozprawy fiozoficzne [7]
 373. rozprawy filozoficzne [7]
 374. reprinty [7]
 375. przekłady [7]
 376. praca zbiorowa [7]
 377. praca doktorska [7]
 378. poradniki medyczne [7]
 379. opis kraju [7]
 380. mowy polityczne [7]
 381. księga jubileuszowa [7]
 382. książka adresowa [7]
 383. kompendium [7]
 384. artykuły historyczno-prawne [7]
 385. afisze filmowe [7]
 386. żywoty świętych [6]
 387. zapisy fonograficzne [6]
 388. spisy miejscowości [6]
 389. rozprawy naukowe [6]
 390. rozporządzenie [6]
 391. roczniki oficerskie [6]
 392. przepisy służbowe [6]
 393. programy uroczystości [6]
 394. programy teatralne [6]
 395. poradniki gospodarskie [6]
 396. poezja okolicznościowa [6]
 397. poezja funeralna [6]
 398. podania [6]
 399. pisma zbiorowe [6]
 400. mowy rektorskie [6]
 401. monografie literackie [6]
 402. modlitewnik [6]
 403. literatura [6]
 404. lista nazwisk [6]
 405. księga adresowa [6]
 406. katalog handlowy [6]
 407. kalendarium [6]
 408. instrukcje wojskowe [6]
 409. diariusze sejmowe [6]
 410. dekrety [6]
 411. cegiełka [6]
 412. biografia literacka [6]
 413. article [6]
 414. świadectwa szkolne [5]
 415. ulotki reklamowe [5]
 416. uchwały [5]
 417. traktat teologiczny [5]
 418. tabele [5]
 419. szkice popularno-naukowe [5]
 420. spisy geograficzne [5]
 421. spis miejscowości [5]
 422. skorowidz [5]
 423. sielanki [5]
 424. rozprawy religijne [5]
 425. rozprawy historyczne [5]
 426. rezolucje [5]
 427. przepisy wojskowe [5]
 428. poradniki weterynaryjne [5]
 429. partytura [5]
 430. pamiętniki 19w. [5]
 431. pamiątka [5]
 432. opery [5]
 433. okólniki [5]
 434. odpowiedź [5]
 435. nowela [5]
 436. nalepka iluminacyjna [5]
 437. mowy okolicznościowe [5]
 438. mowa pogrzebowa [5]
 439. monografie filozoficzne [5]
 440. manifesty [5]
 441. leksykon [5]
 442. laudacje [5]
 443. księgi liturgiczne [5]
 444. komedia [5]
 445. karta zaopatrzeniowa [5]
 446. kancjonały [5]
 447. inkunabuł [5]
 448. elegie [5]
 449. dzienniki podróży [5]
 450. akty prawne [5]
 451. zbiór [4]
 452. zaśwadczenia [4]
 453. uwiadomienia [4]
 454. tragedie [4]
 455. synteza [4]
 456. studia historyczne [4]
 457. reportaż [4]
 458. regulaminy wojskowe [4]
 459. psałterz [4]
 460. przysłowia [4]
 461. przewodniki turystyczne 19w. [4]
 462. przedruki [4]
 463. pieśń [4]
 464. petycje [4]
 465. opowieści [4]
 466. opis podróży [4]
 467. monografie genealogiczne [4]
 468. memoriały [4]
 469. manifest [4]
 470. literatura popularnonaukowa [4]
 471. księgi święte [4]
 472. księgi wpisów [4]
 473. księgi jubileuszowe [4]
 474. książki telefoniczne [4]
 475. książki adresowe [4]
 476. książka kucharska [4]
 477. kodeks [4]
 478. kazania pogrzebowe [4]
 479. informatory szkolne [4]
 480. hagiografia [4]
 481. fragmenty [4]
 482. epitafium [4]
 483. dysertacja [4]
 484. argument [4]
 485. Zbiór pieśni [4]
 486. zielniki [3]
 487. zarządzenia [3]
 488. wspomnienia historyczne [3]
 489. wodewile [3]
 490. umowy [3]
 491. transumpty [3]
 492. teksty źródłowe [3]
 493. tablice historyczne [3]
 494. szkice naukowe [3]
 495. szkice monograficzne [3]
 496. szkice ekonomiczne [3]
 497. spis statystyczny [3]
 498. rozprawy krytyczne [3]
 499. roczniki lekarskie [3]
 500. relacja [3]
 501. rejestry zmarłych [3]
 502. rachunki [3]
 503. protokół [3]
 504. protestacje [3]
 505. program uroczystości [3]
 506. pogadanki [3]
 507. piosenki [3]
 508. pamflety [3]
 509. ordynacje [3]
 510. opwiadania historyczne [3]
 511. opracowanie bibliograficzne [3]
 512. mszały [3]
 513. mowa żałobna [3]
 514. monografia statystyczna [3]
 515. lista poległych [3]
 516. lista [3]
 517. list pasterski [3]
 518. list otwarty [3]
 519. kroniki klasztorne [3]
 520. kontrakty [3]
 521. komunikat [3]
 522. komentarze do ustawy [3]
 523. komentarz [3]
 524. katechizm (katechizmy) [3]
 525. katalog galerii [3]
 526. kantyczki [3]
 527. interpelacje poselskie [3]
 528. indeks [3]
 529. epigramaty [3]
 530. dzienniki wydatków [3]
 531. dyplom [3]
 532. dokument królewski [3]
 533. dodatek nadzwyczajny [3]
 534. brewiarze [3]
 535. baśnie [3]
 536. apele [3]
 537. akta majątkowe [3]
 538. afisze [3]
 539. śpiewnik [2]
 540. zarządzenie [2]
 541. wypisy heraldyczne [2]
 542. wykazy miejscowości [2]
 543. traktaty filozoficzne [2]
 544. tragedia [2]
 545. tezy [2]
 546. szkice satyryczne [2]
 547. szkice polityczne [2]
 548. szkice jubileuszowe [2]
 549. szkice gospodarcze [2]
 550. szkice bibliograficzne [2]
 551. szkic historyczny [2]
 552. statuty synodalne [2]
 553. staroduki [2]
 554. spisy wystawców [2]
 555. spisy topograficzne [2]
 556. spisy książek [2]
 557. spisy dokumentów [2]
 558. scenki ludowe [2]
 559. satyry polityczne [2]
 560. rozprawy publicystyczne [2]
 561. rozkaz [2]
 562. roczniki statystyczne [2]
 563. repertuary [2]
 564. rejestr [2]
 565. regulamin szkolny [2]
 566. recepta [2]
 567. przepisy licencyjne [2]
 568. przemowy [2]
 569. program zjazdu [2]
 570. program konferencji [2]
 571. praca magisterska [2]
 572. powieść biograficzna [2]
 573. postylle [2]
 574. pokwitowanie [2]
 575. podręczniki wyborcze [2]
 576. podręcznik akademicki [2]
 577. plan miasta [2]
 578. pisma filozoficzne [2]
 579. pieczęcie [2]
 580. paszport [2]
 581. paszkwile [2]
 582. pamiętniki 19 w. [2]
 583. opracowania geograficzne [2]
 584. opis [2]
 585. opera [2]
 586. ogłoszenie [2]
 587. odznaczenia [2]
 588. obraz [2]
 589. obitka [2]
 590. noty dyplomatyczne [2]
 591. normy prawne [2]
 592. mowy weselne [2]
 593. mowa sejmowa [2]
 594. monografie heraldyczne [2]
 595. mitologie [2]
 596. miscellanea [2]
 597. memoriał [2]
 598. materiały informacyjne [2]
 599. listy oficerów [2]
 600. laudum [2]
 601. lacrimae [2]
 602. kwestionariusz [2]
 603. księgi sądowe [2]
 604. księgi biblijne [2]
 605. księga sądowa [2]
 606. księga [2]
 607. kopie maszynopisu [2]
 608. komunikaty [2]
 609. komentarze [2]
 610. katalogi grafiki [2]
 611. katalog roślin [2]
 612. karta wstępu [2]
 613. kantaty [2]
 614. ilustracje [2]
 615. gwasz [2]
 616. gratulacje [2]
 617. glosariusz [2]
 618. faksymile [2]
 619. epitafia [2]
 620. edycje [2]
 621. dowód tożsamości [2]
 622. diariusz [2]
 623. biografia bibliografia [2]
 624. bilet wstępu [2]
 625. bilet [2]
 626. ballady [2]
 627. bajka [2]
 628. afisz [2]
 629. adresy [2]
 630. Praca dyplomowa [2]
 631. Kalender (Evangelischer) [2]
 632. Dysertacja doktorska [2]
 633. świadectwo szkolne [1]
 634. złote myśli [1]
 635. zwierciadło [1]
 636. zielnik [1]
 637. zeszyty szkolne [1]
 638. zdjęcie [1]
 639. zbiór mów [1]
 640. zażalenia [1]
 641. zapiski heraldyczne [1]
 642. zapiski [1]
 643. zakładka do książki [1]
 644. zagajenie [1]
 645. wypisy z dzieł Hoene-Wrońskiego [1]
 646. wykłady filozoficzne [1]
 647. wykaz ulic [1]
 648. votum [1]
 649. varia [1]
 650. ustawy podatkowe [1]
 651. ustawy kościelne [1]
 652. układy zbiorowe pracy [1]
 653. ugody [1]
 654. tłumaczenia [1]
 655. tygodni [1]
 656. tygodn [1]
 657. traktaty teologiczne [1]
 658. traktat filozoficzny [1]
 659. tekst na prawach rękopisu [1]
 660. tańce [1]
 661. słowo wstępne [1]
 662. słowniki heraldyczne [1]
 663. słowniki geograficzne [1]
 664. słownik heraldyczny [1]
 665. szkice historyyczne [1]
 666. szkice geograficzne [1]
 667. szkic monograficzny [1]
 668. summa [1]
 669. studia genealogiczne [1]
 670. statuty sejmowe [1]
 671. sprostowanie [1]
 672. spisy map [1]
 673. spisy gmin [1]
 674. spis numizmatyczny [1]
 675. składy osobowe [1]
 676. silva rerum [1]
 677. sentencje [1]
 678. schematyzmy [1]
 679. rubrycele [1]
 680. rozprawy teologiczne [1]
 681. rozprawy sądowe [1]
 682. rozprawy psychologiczne [1]
 683. rozprawy i monografie [1]
 684. rozprawki astronomiczne [1]
 685. rozporządzenia królewskie [1]
 686. rozkład jazdy [1]
 687. reprodukcje zdjęć [1]
 688. relacje sejmowe [1]
 689. relacje historyczne [1]
 690. regulaminy szkolne [1]
 691. regulamin bankowy [1]
 692. referaty filozoficzne [1]
 693. recenjza [1]
 694. recencja [1]
 695. publikacje elektroniczne [1]
 696. przysięga [1]
 697. przewodniki sakralne [1]
 698. przepowiednie [1]
 699. przepisy kościelne [1]
 700. przepisy budowlane [1]
 701. przemówienie sprawozdawcze [1]
 702. protesty [1]
 703. programy przedstawień [1]
 704. program koncertu [1]
 705. prezentacja [1]
 706. prace źródłowe [1]
 707. powieść autobiograficzna [1]
 708. portrety [1]
 709. poradniki heraldyczne [1]
 710. poezja religijna [1]
 711. poematy żałobne [1]
 712. poemat żałobny [1]
 713. poemat dramatyczny [1]
 714. podręcznik numizmatyczny [1]
 715. pod [1]
 716. plankty [1]
 717. plan [1]
 718. pismo jubileuszowe [1]
 719. pastorałka [1]
 720. oracje sądowe [1]
 721. opracowania statystyczne [1]
 722. opracowania medyczne [1]
 723. opracowania genealogiczne [1]
 724. opisy flory [1]
 725. opis wizytacji [1]
 726. opis panowania [1]
 727. opinie [1]
 728. okólnik bankowy [1]
 729. obraz olejny [1]
 730. obligacja [1]
 731. objaśnienia do przezroczy [1]
 732. notatka biograficzna [1]
 733. naszywka [1]
 734. mowy pogrzebowe 19w. [1]
 735. mowy laudacyjne [1]
 736. moralistyka [1]
 737. monografie psychologiczne [1]
 738. monografie porównawcze [1]
 739. monografie krytyczno-bibliograficzne [1]
 740. misteria ludowe [1]
 741. memoranda [1]
 742. materiały źródłowe [1]
 743. materiały kongresowe [1]
 744. materiał szkoleniowy [1]
 745. masoniki [1]
 746. mandaty [1]
 747. listy odznaczonych [1]
 748. listy adresowe [1]
 749. lauda [1]
 750. księgi ziemskie [1]
 751. księgi protokólarne [1]
 752. księgi miejskie [1]
 753. księgi metrykalne [1]
 754. księgi imion [1]
 755. księga urodzeń [1]
 756. księga szkoły [1]
 757. księga miejska [1]
 758. księga kancelaryjna [1]
 759. książki pamiątkowe [1]
 760. książka telefoniczna [1]
 761. krytyka literacka [1]
 762. krytyka [1]
 763. kroniki żałobne [1]
 764. kosztorysy [1]
 765. kopie [1]
 766. konstytucje [1]
 767. konkursy [1]
 768. koncept [1]
 769. komentarze do tekstów [1]
 770. komentarze biblijne [1]
 771. kolekcja okol [1]
 772. kodeks prawny [1]
 773. kodeks handlowy [1]
 774. klucz do oznaczania [1]
 775. klepsydry [1]
 776. katechizm [1]
 777. katalogi roślin użytkowych [1]
 778. katalog prasowy [1]
 779. kartka świąteczna [1]
 780. kartka pocztowa [1]
 781. karta żywnościowa [1]
 782. karta wizytowa [1]
 783. karta uczestnictwa [1]
 784. karta dostaw mleka [1]
 785. kancjonał [1]
 786. itinerarium [1]
 787. interpelacja poselska [1]
 788. instrukcje poselskie [1]
 789. instrukcje nauczania [1]
 790. informator teatralny [1]
 791. historia [1]
 792. habilitacja [1]
 793. głos [1]
 794. gwarancja [1]
 795. gesta [1]
 796. genealogia [1]
 797. felieton [1]
 798. faksymile rękopisu [1]
 799. expositio [1]
 800. exlibris [1]
 801. etiudy organowe [1]
 802. dzienniki podawcze [1]
 803. dysertacje doktorskie [1]
 804. dramolet [1]
 805. dowód osobisty [1]
 806. dokumenty powstańcze [1]
 807. dokumenty królewskie [1]
 808. dekrety królewskie [1]
 809. deklaracja [1]
 810. dane osobowe [1]
 811. brewe papieskie [1]
 812. blankiety [1]
 813. biuletyn artykułowy [1]
 814. biblie [1]
 815. atlasy historyczne [1]
 816. apologetyka [1]
 817. aneks [1]
 818. analiza [1]
 819. almanach [1]
 820. alegorie [1]
 821. akwarela [1]
 822. akty urodzeń [1]
 823. akta wizytacyjne [1]
 824. akta cechowe [1]
 825. akcje [1]
 826. agenda [1]
 827. abecadlnik [1]
 828. Zeszyty Naukowe monografie [1]
 829. Zeszyt Naukowy monografia [1]
 830. Utwory satyryczne [1]
 831. Prace habilitacyjne [1]
 832. Praca magisterska [1]
 833. Poznań [1]
 834. Kolekcja okolicznościowa [1]
Ranking by number of viewed objects

Attribute:

stat chart2

Number in brackets is a sum of all reads of objects which metadata description contains given attribute value.

 1. rozprawa doktorska [8168050]
 2. czasopisma [5670267]
 3. gazety [4491748]
 4. czasopismo [4259593]
 5. monografia [3853450]
 6. gazeta [3655084]
 7. książka [3248157]
 8. monografie [2819679]
 9. rozprawa habilitacyjna [1631019]
 10. księgi adresowe [901095]
 11. rozprawy doktorskie [890241]
 12. starodruki [743319]
 13. dzienniki urzędowe [730011]
 14. artykuł [674550]
 15. gazeta (gazety) [602025]
 16. źródła historyczne [545311]
 17. herbarze [528027]
 18. spisy [526490]
 19. archiwalia [515263]
 20. wydawnictwa urzędowe [504553]
 21. personalia [504157]
 22. dokumentacja kadrowa [504157]
 23. bibliografie [440160]
 24. monografie historyczne [401334]
 25. artykuły [396132]
 26. pamiętniki [374834]
 27. skrypt [363803]
 28. monografia historyczna [357882]
 29. biuletyn [319802]
 30. spis [316697]
 31. antologie [290531]
 32. przysłowia [282611]
 33. listy strat [277156]
 34. tygodniki [260165]
 35. spis nazwisk [248080]
 36. opracowanie [244568]
 37. kodeks dyplomatyczny [239434]
 38. sprawozdania [232133]
 39. roczniki oficerskie [226116]
 40. genealogie [221737]
 41. roczniki [218972]
 42. rękopisy [217286]
 43. rejestry zmarłych [217120]
 44. mapy [216383]
 45. lista poległych [210769]
 46. podręcznik [209731]
 47. źródło [202098]
 48. wykazy [198626]
 49. wspomnienia [194174]
 50. spisy nazwisk [189592]
 51. rocznik [171483]
 52. dwutygodniki [162437]
 53. kroniki [155754]
 54. akta [152837]
 55. starodruk [148593]
 56. szkice historyczne [148452]
 57. dokumenty elektroniczne [146754]
 58. informator [137955]
 59. wykaz miejscowości [137844]
 60. słownik [136660]
 61. kalendarze [135546]
 62. biblia [134690]
 63. poradnik metodyczny [133993]
 64. skorowidz [133924]
 65. rejestry [128913]
 66. podręczniki akademickie [128482]
 67. tygodniki ilustrowane [124676]
 68. słowniki [121253]
 69. rękopis [121074]
 70. biografie [106006]
 71. miesięcznik [103727]
 72. kalendarz [101368]
 73. źródło historyczne [100887]
 74. podręczniki [92997]
 75. powieści [88671]
 76. wspomnienie [86395]
 77. księgi pamiątkowe [84282]
 78. tłumaczenie [80486]
 79. wydawnictwa popularne [79814]
 80. skrypty [76908]
 81. pocztówka [75939]
 82. dodatek do czasopisma [74205]
 83. fotografie [70809]
 84. kazania [70554]
 85. listy [67876]
 86. spisy osobowe [66699]
 87. broszury [65713]
 88. fotografia [62020]
 89. praca magisterska [59456]
 90. bibliografia [57769]
 91. przewodniki [55096]
 92. herbarz [53492]
 93. encyklopedie [51523]
 94. księga adresowa [51280]
 95. pocztówki [50205]
 96. opracowania [49209]
 97. katalogi [47680]
 98. książki adresowe [47508]
 99. opracowania historyczne [47123]
 100. materiały konferencyjne [45832]
 101. przewodnik [45025]
 102. korespondencje [44227]
 103. album [43384]
 104. Dysertacja doktorska [42662]
 105. program teatralny/operowy [42311]
 106. inwentarze [41304]
 107. poradniki [40939]
 108. pamiętnik [40566]
 109. almanachy [40431]
 110. powieści historyczne [37840]
 111. roczniki lekarskie [37604]
 112. rozdział [37236]
 113. postylle [35713]
 114. opisy [35651]
 115. kwartalnik [35419]
 116. odbitka [34978]
 117. kronika [34529]
 118. sprawozdanie [34118]
 119. lista oficerów [34009]
 120. poezje [32939]
 121. biografia [32219]
 122. listy odznaczonych [31168]
 123. informatory [29870]
 124. katalog [29771]
 125. odbitki [29724]
 126. maszynopis [29370]
 127. kodeksy [29149]
 128. praca zbiorowa [28246]
 129. zeszyty naukowe [27852]
 130. opowiadania [25537]
 131. wykaz [25111]
 132. szkice literackie [24810]
 133. dziennik urzędowy [24051]
 134. muzykalia [23855]
 135. książka adresowa [23230]
 136. spis miejscowości [23190]
 137. akta sejmowe [22727]
 138. katalogi wystaw [22723]
 139. modlitewniki [22714]
 140. odezwy [22683]
 141. synteza [22412]
 142. diariusze sejmowe [21979]
 143. książki telefoniczne [21974]
 144. broszura [21882]
 145. rozprawy [21744]
 146. kompendium [21603]
 147. książka telefoniczna [21518]
 148. spisy miejscowości [21140]
 149. materiały sejmowe [20856]
 150. atlasy [20523]
 151. albumy [20491]
 152. listy nazwisk [20085]
 153. szkice [19550]
 154. telegram [19472]
 155. leksykony [19210]
 156. poezja [19196]
 157. wykazy personalne [19044]
 158. spisy lasów [18224]
 159. pisma patrystyczne [18186]
 160. prace zbiorowe [17961]
 161. poradnik [17502]
 162. korespondencja [17388]
 163. Zeszyt Naukowy [16839]
 164. pieśni [16826]
 165. mapa [16520]
 166. słownik geograficzny [16423]
 167. dramaty [15989]
 168. diariusze [15911]
 169. artykuły historyczno-prawne [15758]
 170. monografie heraldyczne [15529]
 171. skorowidze [15524]
 172. dodatek [15434]
 173. katalog wystawy [15063]
 174. śpiewniki [14945]
 175. ustawy [14845]
 176. powieść [14612]
 177. dziennik [14603]
 178. ryciny [14481]
 179. lista nazwisk [14414]
 180. relacje osobiste [13801]
 181. Kolekcja okolicznościowa [13659]
 182. rozprawa [13378]
 183. nadbitki [13310]
 184. ustawa [13087]