Below there are statistics of objects attribute values. Statistics are gathered since Jun 10, 2004

Choose attribute: 

Ranking by total number of objects
stat chart

Number in brackets is a number of all objects which metadata description contains given attribute value.

 1. gazeta [81621]
 2. czasopismo [67430]
 3. czasopisma [65305]
 4. gazety [60521]
 5. wydawnictwa urzędowe [18171]
 6. archiwalia [5841]
 7. rękopis [5221]
 8. rękopisy [5119]
 9. starodruki [4402]
 10. dzienniki urzędowe [4235]
 11. dodatek do czasopisma [4066]
 12. źródła historyczne [3780]
 13. gazeta (gazety) [2605]
 14. akta [2545]
 15. listy strat [2398]
 16. tygodniki [2119]
 17. starodruk [1931]
 18. dodatek [1706]
 19. monografia [1662]
 20. rozprawa doktorska [1477]
 21. dwutygodniki [1347]
 22. mapy [1256]
 23. artykuł [1251]
 24. sprawozdania [1182]
 25. miesięcznik [1068]
 26. monografie [1013]
 27. korespondencje [984]
 28. listy [817]
 29. fotografie [730]
 30. personalia [696]
 31. dokumentacja kadrowa [696]
 32. rozprawa habilitacyjna [673]
 33. dokumenty elektroniczne [651]
 34. kalendarz [611]
 35. artykuły [598]
 36. fiszki [592]
 37. tygodniki ilustrowane [560]
 38. wspomnienie [546]
 39. informator [498]
 40. powieści [469]
 41. źródło historyczne [432]
 42. broszury [402]
 43. kalendarze [391]
 44. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/103028 [391]
 45. dodatek do czasopisma: Posener Tageblatt 1939 [391]
 46. źródło [382]
 47. materiały sejmowe [375]
 48. biuletyn [368]
 49. pamiętnik [342]
 50. Beilage [321]
 51. korespondencja [320]
 52. pocztówka [315]
 53. monografia historyczna [308]
 54. rozprawy doktorskie [303]
 55. powieści historyczne [297]
 56. bibliografie [295]
 57. szkice [283]
 58. pamiętniki [273]
 59. podręczniki [271]
 60. podręczniki akademickie [269]
 61. biografie [268]
 62. muzykalia [257]
 63. rocznik [255]
 64. raporty [249]
 65. monografie historyczne [243]
 66. szkice historyczne [229]
 67. fotografia [222]
 68. maszynopis [221]
 69. kazania [197]
 70. dokumenty [196]
 71. opracowanie [195]
 72. poezja [184]
 73. inkunabuły [184]
 74. spis [177]
 75. recenzja [173]
 76. odbitka [164]
 77. sprawozdanie [163]
 78. słowniki [157]
 79. pocztówki [151]
 80. opowiadania [144]
 81. statut [142]
 82. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/508889 [142]
 83. dodatek do czasopisma: Posener Tageblatt 1934 [142]
 84. dyplomy [137]
 85. karta pocztowa [132]
 86. biuletyny [132]
 87. odezwy [131]
 88. roczniki [130]
 89. ustawy [129]
 90. książka [127]
 91. katalog [122]
 92. fotokopia [122]
 93. dramaty [121]
 94. mapa [119]
 95. poradnik [117]
 96. informatory [117]
 97. telegram [115]
 98. wydawnictwa popularne [114]
 99. odbitki [114]
 100. mowy [112]
 101. programy nauczania [111]
 102. statuty [109]
 103. poradniki [109]
 104. kazanie [108]
 105. listy nazwisk [107]
 106. mowy pogrzebowe [106]
 107. spisy lasów [105]
 108. zeszyty naukowe [101]
 109. wydawnictwa źródłowe [101]
 110. spisy osobowe [99]
 111. mowy sejmowe [98]
 112. wizerunek [95]
 113. spisy [94]
 114. dziennik [93]
 115. poezje [92]
 116. rozprawy [89]
 117. poradnik metodyczny [89]
 118. kronika [88]
 119. dziennik urzędowy [86]
 120. wspomnienia [85]
 121. podręcznik [84]
 122. modlitewniki [84]
 123. księgi adresowe [82]
 124. czasopisma wojskowe polskie [81]
 125. ulotka [77]
 126. publicystyka [76]
 127. ryciny [74]
 128. antologie [74]
 129. maszynopis powielony [73]
 130. szkice literackie [72]
 131. katalogi [72]
 132. opracowania historyczne [67]
 133. biografia [67]
 134. regulamin [66]
 135. programy wykładów [66]
 136. druki ulotne [66]
 137. Volks-Kalender [66]
 138. druk okolicznościowy [64]
 139. beletrystyka [64]
 140. przewodnik [63]
 141. opracowania [63]
 142. katalog wystawy [63]
 143. druki [63]
 144. wykłady naukowe [60]
 145. streszczenie [60]
 146. katalogi wystaw [60]
 147. encyklopedie [59]
 148. atlasy [58]
 149. mowy żałobne [57]
 150. czasopisma niezależne [56]
 151. album [56]
 152. zdjęcia [55]
 153. uniwersały [55]
 154. powieść [55]
 155. wykłady [54]
 156. wykazy [54]
 157. przewodniki [53]
 158. broszura [53]
 159. nadbitka [52]
 160. materiały konferencyjne [52]
 161. akta sejmowe [51]
 162. głos sejmowy [50]
 163. albumy [49]
 164. obwieszczenia [48]
 165. ikonografia [48]
 166. wykłady uniwersyteckie [47]
 167. pisma patrystyczne [47]
 168. nuty [47]
 169. maszynopisy [47]
 170. komedie [47]
 171. kwartalnik [46]
 172. panegiryki [45]
 173. rozważania [43]
 174. katalogi księgarskie [43]
 175. regulaminy [42]
 176. odczyty [42]
 177. wykład [41]
 178. program wykładów [41]
 179. antologia [41]
 180. program teatralny/operowy [40]
 181. protokoły [39]
 182. księgi pamiątkowe [38]
 183. kroniki [38]
 184. instrukcje [38]
 185. pieśni [37]
 186. herbarze [37]
 187. ulotki [36]
 188. raptularze [35]
 189. almanachy [35]
 190. notatki [34]
 191. katechizmy [34]
 192. rozmyślania [33]
 193. rozdział [33]
 194. nadbitki [33]
 195. plany [32]
 196. eseje [32]
 197. wykaz [31]
 198. przepisy prawne [31]
 199. programy filmowe [31]
 200. recenzje [30]
 201. satyry [29]
 202. referaty [29]
 203. listy otwarte [29]
 204. konstytucje sejmowe [29]
 205. zaproszenie [28]
 206. relacje z podróży [28]
 207. dialogi [28]
 208. wstęp [24]
 209. obwieszczenie [24]
 210. nekrologi [24]
 211. programy [23]
 212. nekrolog [23]
 213. rozprawa [22]
 214. prospekty [22]
 215. miesięczniki [22]
 216. list [22]
 217. inwentarz [22]
 218. leksykony [21]
 219. jednodniówki [21]
 220. genealogie [21]
 221. formularz [21]
 222. ustawa [20]
 223. ulotki wyborcze [20]
 224. program [20]
 225. polemiki [20]
 226. panegiryk [20]
 227. orzeczenia prawne [20]
 228. wydawnictwo okolicznościowe [19]
 229. słownik [19]
 230. skrypt [19]
 231. rejestry [19]
 232. przewodniki turystyczne [19]
 233. prospekt [19]
 234. opowiadanie [19]
 235. modlitwy [19]
 236. dysertacje [19]
 237. śpiewniki [18]
 238. statystyki [18]
 239. referat [18]
 240. legitymacje członkowskie [18]
 241. katalog antykwaryczny [18]
 242. druki okolicznościowe [18]
 243. dokumenty muzyczne [18]
 244. przemówienia [17]
 245. powieść historyczna [17]
 246. polemika [17]
 247. katalog księgarski/wydawniczy [17]
 248. inwentarze [17]
 249. bajki [17]
 250. szkice biograficzne [16]
 251. statuty i regulaminy [16]
 252. nowele [16]
 253. elementarze [16]
 254. życiorysy [15]
 255. wykazy personalne [15]
 256. rozporządzenia [15]
 257. poradniki rolnicze [15]
 258. opisy [15]
 259. księga pamiątkowa [15]
 260. wiersze [14]
 261. uniwersał [14]
 262. traktat [14]
 263. spis nazwisk [14]
 264. relacje osobiste [14]
 265. plansza [14]
 266. opisy kraju [14]
 267. kodeks dyplomatyczny [14]
 268. jednodniówka [14]
 269. druk ulotny [14]
 270. bibliografia [14]
 271. biblia [14]
 272. wypisy [13]
 273. słownik geograficzny [13]
 274. szkice filozoficzne [13]
 275. skrypty [13]
 276. skorowidze [13]
 277. poemat [13]
 278. opowiadania historyczne [13]
 279. ogłoszenia [13]
 280. księgi rachunkowe [13]
 281. kodeksy [13]
 282. diariusze [13]
 283. cenniki [13]
 284. biografie literackie [13]
 285. wiersze okolicznościowe [12]
 286. spisy nazwisk [12]
 287. reprodukcja [12]
 288. opisy podróży [12]
 289. encyklopedia [12]
 290. deklaracje [12]
 291. anegdoty [12]
 292. zbiory pism [11]
 293. zbiory dokumentów [11]
 294. wspomnienia pośmiertne [11]
 295. testamenty [11]
 296. studium [11]
 297. quaestiones [11]
 298. przemówienie [11]
 299. plakat [11]
 300. katalog księgarski [11]
 301. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/462559 [11]
 302. druki urzędowe [11]
 303. dodatek do czasopisma: Gazeta Polska... [11]
 304. broszury polityczne [11]
 305. załączniki [10]
 306. zaproszenia [10]
 307. wspomnienia z podróży [10]
 308. sztuki teatralne [10]
 309. szkice krytyczne [10]
 310. spis osobowy [10]
 311. satyra [10]
 312. relacje [10]
 313. przymówienie się [10]
 314. projekty sejmowe [10]
 315. prace zbiorowe [10]
 316. poradniki budowlane [10]
 317. poematy [10]
 318. podręczniki medyczne [10]
 319. okólnik [10]
 320. odezwa [10]
 321. metryki [10]
 322. dramat [10]
 323. serie wydawnicze [9]
 324. rozkazy [9]
 325. relacja z podróży [9]
 326. projekty [9]
 327. podręczniki dla szkół średnich [9]
 328. opracowania naukowe [9]
 329. mowa [9]
 330. lista oficerów [9]
 331. libretta [9]
 332. kodeksy prawne [9]
 333. katalogi biblioteczne [9]
 334. herbarz [9]
 335. ekspedycje [9]
 336. dzienniki [9]
 337. atlas [9]
 338. akwarele [9]
 339. akty zgonu [9]
 340. spisy wykładów [8]
 341. rozprawy fiozoficzne [8]
 342. rozkazy wojskowe [8]
 343. program nauczania [8]
 344. odczyt [8]
 345. nowiny [8]
 346. mowy sądowe [8]
 347. miedzioryt [8]
 348. legendy [8]
 349. książki kucharskie [8]
 350. katalog wydawniczy [8]
 351. indeksy [8]
 352. hagiografie [8]
 353. fraszki [8]
 354. epitalamia [8]
 355. epistolografia [8]
 356. druk urzędowy [8]
 357. Zeszyt Naukowy [8]
 358. zaświadczenie [7]
 359. wyroki sądowe [7]
 360. wykaz miejscowości [7]
 361. wydawnictwo ilustrowane [7]
 362. wiersz okolicznościowy [7]
 363. tłumaczenie [7]
 364. traktaty [7]
 365. szkice religijne [7]
 366. rozprawy filozoficzne [7]
 367. reprinty [7]
 368. przekłady [7]
 369. praca zbiorowa [7]
 370. poradniki medyczne [7]
 371. pisma [7]
 372. opis kraju [7]
 373. mowy polityczne [7]
 374. księga jubileuszowa [7]
 375. książka adresowa [7]
 376. kompendium [7]
 377. cennik [7]
 378. artykuły historyczno-prawne [7]
 379. afisze filmowe [7]
 380. żywoty świętych [6]
 381. zapisy fonograficzne [6]
 382. spisy miejscowości [6]
 383. rozprawy naukowe [6]
 384. rozporządzenie [6]
 385. roczniki oficerskie [6]
 386. przepisy służbowe [6]
 387. programy uroczystości [6]
 388. programy teatralne [6]
 389. praca doktorska [6]
 390. poradniki gospodarskie [6]
 391. poezja okolicznościowa [6]
 392. poezja funeralna [6]
 393. mowy rektorskie [6]
 394. monografie literackie [6]
 395. modlitewnik [6]
 396. lista nazwisk [6]
 397. księga adresowa [6]
 398. katalog handlowy [6]
 399. kalendarium [6]
 400. diariusze sejmowe [6]
 401. dekrety [6]
 402. cegiełka [6]
 403. biografia literacka [6]
 404. article [6]
 405. świadectwa szkolne [5]
 406. vademecum [5]
 407. ulotki reklamowe [5]
 408. uchwały [5]
 409. traktat teologiczny [5]
 410. tablice [5]
 411. szkice popularno-naukowe [5]
 412. spisy geograficzne [5]
 413. spis miejscowości [5]
 414. skorowidz [5]
 415. sielanki [5]
 416. rozprawy religijne [5]
 417. rozprawy historyczne [5]
 418. rezolucje [5]
 419. przepisy wojskowe [5]
 420. poradniki weterynaryjne [5]
 421. podania [5]
 422. pisma zbiorowe [5]
 423. partytura [5]
 424. pamiętniki 19w. [5]
 425. pamiątka [5]
 426. opery [5]
 427. okólniki [5]
 428. odpowiedź [5]
 429. nalepka iluminacyjna [5]
 430. mowa pogrzebowa [5]
 431. monografie filozoficzne [5]
 432. manifesty [5]
 433. leksykon [5]
 434. laudacje [5]
 435. księgi liturgiczne [5]
 436. komedia [5]
 437. karta zaopatrzeniowa [5]
 438. kancjonały [5]
 439. instrukcje wojskowe [5]
 440. inkunabuł [5]
 441. elegie [5]
 442. dzienniki podróży [5]
 443. akty prawne [5]
 444. zbiór [4]
 445. zaśwadczenia [4]
 446. uwiadomienia [4]
 447. tabele [4]
 448. słownik biograficzny [4]
 449. synteza [4]
 450. reportaż [4]
 451. regulaminy wojskowe [4]
 452. psałterz [4]
 453. przysłowia [4]
 454. przewodniki turystyczne 19w. [4]
 455. przedruki [4]
 456. pieśń [4]
 457. petycje [4]
 458. opowieści [4]
 459. opis podróży [4]
 460. mowy okolicznościowe [4]
 461. monografie genealogiczne [4]
 462. memoriały [4]
 463. manifest [4]
 464. literatura popularnonaukowa [4]
 465. księgi święte [4]
 466. księgi wpisów [4]
 467. księgi jubileuszowe [4]
 468. książki telefoniczne [4]
 469. książki adresowe [4]
 470. książka kucharska [4]
 471. kodeks [4]
 472. kazania pogrzebowe [4]
 473. informatory szkolne [4]
 474. hagiografia [4]
 475. fragmenty [4]
 476. epitafium [4]
 477. dysertacja [4]
 478. argument [4]
 479. zielniki [3]
 480. zarządzenia [3]
 481. wspomnienia historyczne [3]
 482. wodewile [3]
 483. umowy [3]
 484. transumpty [3]
 485. tragedie [3]
 486. teksty źródłowe [3]
 487. tablice historyczne [3]
 488. szkice naukowe [3]
 489. szkice monograficzne [3]
 490. szkice ekonomiczne [3]
 491. studia historyczne [3]
 492. spis statystyczny [3]
 493. rozprawy krytyczne [3]
 494. roczniki lekarskie [3]
 495. relacja [3]
 496. rejestry zmarłych [3]
 497. rachunki [3]
 498. protokół [3]
 499. protestacje [3]
 500. program uroczystości [3]
 501. piosenki [3]
 502. pamflety [3]
 503. ordynacje [3]
 504. opwiadania historyczne [3]
 505. opracowanie bibliograficzne [3]
 506. nowela [3]
 507. mszały [3]
 508. mowa żałobna [3]
 509. monografia statystyczna [3]
 510. literatura [3]
 511. lista poległych [3]
 512. lista [3]
 513. list pasterski [3]
 514. list otwarty [3]
 515. kroniki klasztorne [3]
 516. kontrakty [3]
 517. komunikat [3]
 518. komentarze do ustawy [3]
 519. komentarz [3]
 520. katechizm (katechizmy) [3]
 521. katalog galerii [3]
 522. kantyczki [3]
 523. interpelacje poselskie [3]
 524. indeks [3]
 525. epigramaty [3]
 526. dzienniki wydatków [3]
 527. dyplom [3]
 528. dokument królewski [3]
 529. dodatek nadzwyczajny [3]
 530. brewiarze [3]
 531. baśnie [3]
 532. apele [3]
 533. akta majątkowe [3]
 534. afisze [3]
 535. Zbiór pieśni [3]
 536. śpiewnik [2]
 537. zarządzenie [2]
 538. wypisy heraldyczne [2]
 539. wykazy miejscowości [2]
 540. traktaty filozoficzne [2]
 541. tragedia [2]
 542. tezy [2]
 543. szkice satyryczne [2]
 544. szkice polityczne [2]
 545. szkice jubileuszowe [2]
 546. szkice gospodarcze [2]
 547. szkice bibliograficzne [2]
 548. szkic historyczny [2]
 549. statuty synodalne [2]
 550. staroduki [2]
 551. spisy wystawców [2]
 552. spisy topograficzne [2]
 553. spisy książek [2]
 554. scenki ludowe [2]
 555. satyry polityczne [2]
 556. rozprawy publicystyczne [2]
 557. rozkaz [2]
 558. roczniki statystyczne [2]
 559. repertuary [2]
 560. rejestr [2]
 561. regulamin szkolny [2]
 562. recepta [2]
 563. przepisy licencyjne [2]
 564. przemowy [2]
 565. program zjazdu [2]
 566. program konferencji [2]
 567. praca magisterska [2]
 568. powieść biograficzna [2]
 569. postylle [2]
 570. pokwitowanie [2]
 571. pogadanki [2]
 572. podręczniki wyborcze [2]
 573. podręcznik akademicki [2]
 574. plan miasta [2]
 575. pisma filozoficzne [2]
 576. pieczęcie [2]
 577. paszport [2]
 578. paszkwile [2]
 579. pamiętniki 19 w. [2]
 580. opracowania geograficzne [2]
 581. opis [2]
 582. opera [2]
 583. odznaczenia [2]
 584. obraz [2]
 585. noty dyplomatyczne [2]
 586. normy prawne [2]
 587. mowy weselne [2]
 588. mowa sejmowa [2]
 589. monografie heraldyczne [2]
 590. mitologie [2]
 591. miscellanea [2]
 592. memoriał [2]
 593. materiały informacyjne [2]
 594. listy oficerów [2]
 595. laudum [2]
 596. lacrimae [2]
 597. kwestionariusz [2]
 598. księgi sądowe [2]
 599. księgi biblijne [2]
 600. księga sądowa [2]
 601. księga [2]
 602. kopie maszynopisu [2]
 603. komunikaty [2]
 604. komentarze [2]
 605. katalogi grafiki [2]
 606. katalog roślin [2]
 607. karta wstępu [2]
 608. kantaty [2]
 609. ilustracje [2]
 610. gwasz [2]
 611. gratulacje [2]
 612. glosariusz [2]
 613. epitafia [2]
 614. edycje [2]
 615. dowód tożsamości [2]
 616. diariusz [2]
 617. czasopisma literackie [2]
 618. biografia bibliografia [2]
 619. bilet wstępu [2]
 620. bilet [2]
 621. ballady [2]
 622. bajka [2]
 623. afisz [2]
 624. adresy [2]
 625. Kalender (Evangelischer) [2]
 626. świadectwo szkolne [1]
 627. złote myśli [1]
 628. zwierciadło [1]
 629. zielnik [1]
 630. zeszyty szkolne [1]
 631. zdjęcie [1]
 632. zbiór mów [1]
 633. zażalenia [1]
 634. zapiski heraldyczne [1]
 635. zapiski [1]
 636. zakładka do książki [1]
 637. zagajenie [1]
 638. wypisy z dzieł Hoene-Wrońskiego [1]
 639. wykłady filozoficzne [1]
 640. wykaz ulic [1]
 641. votum [1]
 642. varia [1]
 643. ustawy podatkowe [1]
 644. ustawy kościelne [1]
 645. układy zbiorowe pracy [1]
 646. ugody [1]
 647. tłumaczenia [1]
 648. tygodn [1]
 649. traktaty teologiczne [1]
 650. traktat filozoficzny [1]
 651. tekst na prawach rękopisu [1]
 652. tańce [1]
 653. słowo wstępne [1]
 654. słowniki heraldyczne [1]
 655. słowniki geograficzne [1]
 656. słownik heraldyczny [1]
 657. szkice historyyczne [1]
 658. szkice geograficzne [1]
 659. szkic monograficzny [1]
 660. summa [1]
 661. studia genealogiczne [1]
 662. statuty sejmowe [1]
 663. sprostowanie [1]
 664. spisy map [1]
 665. spisy gmin [1]
 666. spisy dokumentów [1]
 667. spis numizmatyczny [1]
 668. składy osobowe [1]
 669. silva rerum [1]
 670. sentencje [1]
 671. schematyzmy [1]
 672. rubrycele [1]
 673. rozprawy teologiczne [1]
 674. rozprawy sądowe [1]
 675. rozprawy psychologiczne [1]
 676. rozprawy i monografie [1]
 677. rozprawki astronomiczne [1]
 678. rozporządzenia królewskie [1]
 679. rozkład jazdy [1]
 680. reprodukcje zdjęć [1]
 681. relacje sejmowe [1]
 682. relacje historyczne [1]
 683. regulaminy szkolne [1]
 684. regulamin bankowy [1]
 685. referaty filozoficzne [1]
 686. recenjza [1]
 687. recencja [1]
 688. publikacje elektroniczne [1]
 689. przysięga [1]
 690. przewodniki sakralne [1]
 691. przepowiednie [1]
 692. przepisy kościelne [1]
 693. przepisy budowlane [1]
 694. przemówienie sprawozdawcze [1]
 695. protesty [1]
 696. programy przedstawień [1]
 697. program koncertu [1]
 698. prezentacja [1]
 699. preprint [1]
 700. prace źródłowe [1]
 701. powieść autobiograficzna [1]
 702. portrety [1]
 703. poradniki heraldyczne [1]
 704. poezja religijna [1]
 705. poematy żałobne [1]
 706. poemat żałobny [1]
 707. poemat dramatyczny [1]
 708. podręcznik numizmatyczny [1]
 709. pod [1]
 710. plankty [1]
 711. plan [1]
 712. pismo jubileuszowe [1]
 713. pastorałka [1]
 714. oracje sądowe [1]
 715. opracowania statystyczne [1]
 716. opracowania medyczne [1]
 717. opracowania genealogiczne [1]
 718. opisy flory [1]
 719. opis wizytacji [1]
 720. opis panowania [1]
 721. opinie [1]
 722. okólnik bankowy [1]
 723. ogłoszenie [1]
 724. obraz olejny [1]
 725. obligacja [1]
 726. objaśnienia do przezroczy [1]
 727. obitka [1]
 728. notatka biograficzna [1]
 729. naszywka [1]
 730. mowy pogrzebowe 19w. [1]
 731. mowy laudacyjne [1]
 732. moralistyka [1]
 733. monografie psychologiczne [1]
 734. monografie porównawcze [1]
 735. monografie krytyczno-bibliograficzne [1]
 736. misteria ludowe [1]
 737. memoranda [1]
 738. materiały źródłowe [1]
 739. materiały kongresowe [1]
 740. materiał szkoleniowy [1]
 741. masoniki [1]
 742. mandaty [1]
 743. listy odznaczonych [1]
 744. listy adresowe [1]
 745. lauda [1]
 746. księgi ziemskie [1]
 747. księgi protokólarne [1]
 748. księgi miejskie [1]
 749. księgi metrykalne [1]
 750. księgi imion [1]
 751. księga urodzeń [1]
 752. księga szkoły [1]
 753. księga miejska [1]
 754. księga kancelaryjna [1]
 755. książki pamiątkowe [1]
 756. książka telefoniczna [1]
 757. krytyka literacka [1]
 758. krytyka [1]
 759. kroniki żałobne [1]
 760. kosztorysy [1]
 761. kopie [1]
 762. konstytucje [1]
 763. konkursy [1]
 764. koncept [1]
 765. komentarze do tekstów [1]
 766. komentarze biblijne [1]
 767. kolekcja okol [1]
 768. kodeks prawny [1]
 769. kodeks handlowy [1]
 770. klucz do oznaczania [1]
 771. klepsydry [1]
 772. katechizm [1]
 773. katalogi roślin użytkowych [1]
 774. katalog prasowy [1]
 775. kartka świąteczna [1]
 776. kartka pocztowa [1]
 777. karta żywnościowa [1]
 778. karta wizytowa [1]
 779. karta uczestnictwa [1]
 780. karta dostaw mleka [1]
 781. kancjonał [1]
 782. itinerarium [1]
 783. interpelacja poselska [1]
 784. instrukcje poselskie [1]
 785. instrukcje nauczania [1]
 786. informator teatralny [1]
 787. historia [1]
 788. habilitacja [1]
 789. głos [1]
 790. gwarancja [1]
 791. gesta [1]
 792. felieton [1]
 793. faksymile rękopisu [1]
 794. faksymile [1]
 795. expositio [1]
 796. exlibris [1]
 797. etiudy organowe [1]
 798. dzienniki podawcze [1]
 799. dysertacje doktorskie [1]
 800. dramolet [1]
 801. dowód osobisty [1]
 802. dokumenty powstańcze [1]
 803. dokumenty królewskie [1]
 804. dekrety królewskie [1]
 805. deklaracja [1]
 806. dane osobowe [1]
 807. brewe papieskie [1]
 808. blankiety [1]
 809. biuletyn artykułowy [1]
 810. biblie [1]
 811. atlasy historyczne [1]
 812. apologetyka [1]
 813. aneks [1]
 814. analiza [1]
 815. almanach [1]
 816. alegorie [1]
 817. akwarela [1]
 818. akty urodzeń [1]
 819. akta wizytacyjne [1]
 820. akta cechowe [1]
 821. akcje [1]
 822. agenda [1]
 823. abecadlnik [1]
 824. Zeszyty Naukowe monografie [1]
 825. Zeszyt Naukowy monografia [1]
 826. Utwory satyryczne [1]
 827. Prace habilitacyjne [1]
 828. Praca magisterska [1]
 829. Poznań [1]
 830. Kolekcja okolicznościowa [1]
 831. Dysertacja doktorska [1]
Ranking by number of viewed objects
stat chart2

Number in brackets is a sum of all reads of objects which metadata description contains given attribute value.

 1. rozprawa doktorska [6503870]
 2. czasopisma [5093096]
 3. monografia [4931738]
 4. gazety [3981439]
 5. czasopismo [3720826]
 6. gazeta [3103204]
 7. książka [2559327]
 8. rozprawa habilitacyjna [1337673]
 9. księgi adresowe [801411]
 10. monografie [744918]
 11. dzienniki urzędowe [648646]
 12. artykuł [634119]
 13. starodruki [628776]
 14. gazeta (gazety) [587562]
 15. rozprawy doktorskie [578924]
 16. źródła historyczne [483731]
 17. archiwalia [481058]
 18. wydawnictwa urzędowe [451585]
 19. herbarze [448899]
 20. personalia [447278]
 21. dokumentacja kadrowa [447278]
 22. spisy [408626]
 23. bibliografie [373418]
 24. monografie historyczne [351540]
 25. pamiętniki [349444]
 26. artykuły [322188]
 27. monografia historyczna [298417]
 28. spis [293787]
 29. biuletyn [285640]
 30. antologie [283349]
 31. przysłowia [276464]
 32. listy strat [258710]
 33. skrypt [239050]
 34. kodeks dyplomatyczny [216712]
 35. sprawozdania [203672]
 36. opracowanie [193357]
 37. wspomnienia [185390]
 38. źródło [183727]
 39. spis nazwisk [178691]
 40. genealogie [177114]
 41. podręcznik [176365]
 42. mapy [167540]
 43. wykazy [162687]
 44. roczniki oficerskie [158221]
 45. roczniki [155535]
 46. rejestry zmarłych [153963]
 47. lista poległych [148201]
 48. spisy nazwisk [139783]
 49. rocznik [137442]
 50. akta [136638]
 51. szkice historyczne [133408]
 52. kroniki [126333]
 53. biblia [125985]
 54. dokumenty elektroniczne [125071]
 55. słownik [123352]
 56. wykaz miejscowości [122654]
 57. tygodniki [119719]
 58. starodruk [119557]
 59. kalendarze [118158]
 60. dwutygodniki [118114]
 61. skorowidz [117757]
 62. informator [116685]
 63. rejestry [113419]
 64. rękopisy [110422]
 65. poradnik metodyczny [108806]
 66. biografie [95862]
 67. tygodniki ilustrowane [94421]
 68. źródło historyczne [92279]
 69. rękopis [88095]
 70. kalendarz [85775]
 71. wspomnienie [84664]
 72. słowniki [81670]
 73. podręczniki akademickie [79933]
 74. tłumaczenie [79421]
 75. powieści [78515]
 76. podręczniki [76215]
 77. pocztówka [72284]
 78. księgi pamiątkowe [71267]
 79. wydawnictwa popularne [66854]
 80. fotografie [65255]
 81. kazania [61281]
 82. dodatek do czasopisma [60789]
 83. fotografia [59484]
 84. spisy osobowe [58603]
 85. broszury [58394]
 86. skrypty [57645]
 87. listy [55336]
 88. praca magisterska [55000]
 89. bibliografia [54773]
 90. pocztówki [48609]
 91. opracowania [44616]
 92. herbarz [44051]
 93. przewodniki [43095]
 94. księga adresowa [43019]
 95. program teatralny/operowy [42063]
 96. katalogi [41354]
 97. opracowania historyczne [40617]
 98. książki adresowe [40038]
 99. materiały konferencyjne [39668]
 100. miesięcznik [38774]
 101. przewodnik [38708]
 102. inwentarze [37912]
 103. encyklopedie [37154]
 104. album [36351]
 105. almanachy [35755]
 106. korespondencje [35337]
 107. poradniki [35284]
 108. powieści historyczne [34779]
 109. pamiętnik [34646]
 110. opisy [34346]
 111. kronika [34059]
 112. postylle [32451]
 113. lista oficerów [31495]
 114. informatory [30836]
 115. sprawozdanie [30027]
 116. kwartalnik [29407]
 117. poezje [29039]
 118. roczniki lekarskie [28726]
 119. maszynopis [28603]
 120. biografia [27020]
 121. odbitka [25488]
 122. katalog [24244]
 123. listy odznaczonych [23079]
 124. praca zbiorowa [22726]
 125. kodeksy [22718]
 126. szkice literackie [22665]
 127. odbitki [21908]
 128. muzykalia [21886]
 129. Dysertacja doktorska [21489]
 130. odezwy [21447]
 131. wykaz [21320]
 132. zeszyty naukowe [20574]
 133. spis miejscowości [20494]
 134. książka adresowa [20248]
 135. katalogi wystaw [20056]
 136. dziennik urzędowy [20051]
 137. synteza [19633]
 138. diariusze sejmowe [19475]
 139. materiały sejmowe [19175]
 140. książki telefoniczne [18756]
 141. telegram [18700]
 142. kompendium [18619]
 143. modlitewniki [18473]
 144. albumy [18374]
 145. listy nazwisk [17918]
 146. spisy miejscowości [17689]
 147. rozprawy [17592]
 148. opowiadania [17546]
 149. wykazy personalne [17348]
 150. atlasy [17246]
 151. broszura [17224]
 152. akta sejmowe [17045]
 153. książka telefoniczna [16745]
 154. spisy lasów [16171]
 155. słownik geograficzny [15547]
 156. Zeszyt Naukowy [15429]
 157. poradnik [15377]
 158. prace zbiorowe [15372]
 159. poezja [15221]
 160. dodatek [14805]
 161. korespondencja [14423]
 162. artykuły historyczno-prawne [14373]
 163. skorowidze [14227]
 164. pisma patrystyczne [14155]
 165. monografie heraldyczne [14149]
 166. leksykony [14039]
 167. dramaty [13938]
 168. pieśni [13834]
 169. dziennik [13710]
 170. diariusze [13677]
 171. ustawy [13401]
 172. ryciny [13090]
 173. mapa [13040]
 174. Kolekcja okolicznościowa [13008]
 175. szkice [12822]
 176. powieść [12733]
 177. katalog wystawy [12661]
 178. rozdział [12574]
 179. ustawa [12227]
 180. lista nazwisk [12171]
 181. biuletyny [12027]
 182. rozprawa [11954]
 183. wizerunek [11938]
 184. statuty [11899]
 185. katalogi grafiki [11817]
 186. referat [11764]
 187. ulotka [11735]
 188. beletrystyka [11691]
 189. nadbitki [11632]
 190. inwentarz [11555]
 191. relacje osobiste [11474]
 192. recenzje [11458]
 193. ikonografia [11367]
 194. fiszki [10269]
 195. rozważania [10219]
 196. poradniki rolnicze [10027]
 197. wykłady [9784]
 198. pieczęcie [9742]
 199. preprint [9653]
 200. śpiewniki [9611]
 201. statystyki [9499]
 202. edycje [9458]
 203. monografie genealogiczne [9404]
 204. spisy gmin [9273]
 205. podręczniki wyborcze [9165]
 206. statut [9142]
 207. programy nauczania [8945]
 208. spisy geograficzne [8765]
 209. katechizmy [8686]
 210. spis osobowy [8685]
 211. maszynopisy [8651]
 212. książka kucharska [8638]
 213. bajki [8575]
 214. programy wykładów [8568]
 215. spis statystyczny [8415]
 216. mowy [8325]
 217. orzeczenia prawne [8322]
 218. opracowania genealogiczne [8271]
 219. maszynopis powielony [8266]
 220. dzienniki [8174]
 221. raporty [8138]
 222. publicystyka [7867]
 223. wykazy miejscowości [7853]
 224. recenzja [7705]
 225. polemiki [7631]
 226. kolekcja okol [7589]
 227. przepisy prawne [7586]
 228. księgi imion [7480]
 229. księga jubileuszowa [7351]
 230. pastorałka [7220]
 231. misteria ludowe [7220]
 232. słownik biograficzny [6987]
 233. zdjęcia [6842]
 234. wykład [6828]
 235. mowy żałobne [6769]
 236. wypisy heraldyczne [6720]
 237. mowy sejmowe [6634]
 238. wykłady uniwersyteckie [6522]
 239. adresy [6502]
 240. druk okolicznościowy [6488]
 241. druki ulotne [6329]
 242. plany [6298]
 243. przekłady [6191]
 244. dialogi [6184]
 245. księgi święte [6030]
 246. antologia [5936]
 247. praca doktorska [5679]
 248. mowy pogrzebowe [5621]
 249. nekrologi [5552]
 250. listy oficerów [5430]
 251. regulamin [5349]
 252. księga pamiątkowa [5308]
 253. relacje z podróży [5295]
 254. nadbitka [5264]
 255. spisy topograficzne [5245]
 256. dokumenty [5222]
 257. życiorysy [5127]
 258. traktaty [5061]
 259. opowiadania historyczne [4996]
 260. opowiadanie [4962]
 261. dokumenty muzyczne [4932]
 262. odczyty [4779]
 263. rozmyślania [4745]
 264. kodeksy prawne [4656]
 265. szkice biograficzne [4629]
 266. regulaminy [4599]
 267. słownik heraldyczny [4527]
 268. kodeks [4497]
 269. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/103028 [4488]
 270. dodatek do czasopisma: Posener Tageblatt 1939 [4488]
 271. Volks-Kalender [4392]
 272. encyklopedia [4391]
 273. nuty [4390]
 274. karta pocztowa [4212]
 275. legendy [4210]
 276. opisy kraju [4183]
 277. obwieszczenie [4136]
 278. wstęp [4121]
 279. kantyczki [3962]
 280. książki kucharskie [3934]
 281. serie wydawnicze [3902]
 282. szkice krytyczne [3773]
 283. rozprawy historyczne [3766]
 284. normy prawne [3653]
 285. pisma filozoficzne [3650]
 286. panegiryki [3606]
 287. powieść historyczna [3567]
 288. programy filmowe [3461]
 289. biografie literackie [3440]
 290. konstytucje sejmowe [3427]
 291. studia historyczne [3305]
 292. dyplomy [3296]
 293. rozprawy filozoficzne [3231]
 294. poradniki weterynaryjne [3189]
 295. program wykładów [3141]
 296. fraszki [3086]
 297. atlas [3046]
 298. opisy podróży [2996]
 299. przewodniki turystyczne [2983]
 300. partytura [2979]
 301. eseje [2942]
 302. jednodniówki [2932]
 303. modlitwy [2915]
 304. psałterz [2901]
 305. monografie literackie [2898]
 306. referaty [2881]
 307. kalendarium [2870]
 308. mowy sądowe [2857]
 309. instrukcje wojskowe [2850]
 310. studium [2831]
 311. księga sądowa [2789]
 312. szkic historyczny [2784]
 313. fotokopia [2774]
 314. raptularze [2774]
 315. biblie [2752]
 316. ulotki wyborcze [2746]
 317. szkice filozoficzne [2727]
 318. ulotki [2717]
 319. poradniki medyczne [2716]
 320. jednodniówka [2680]
 321. listy otwarte [2653]
 322. zielniki [2638]
 323. zbiory dokumentów [2562]
 324. instrukcje [2537]
 325. podręcznik numizmatyczny [2500]
 326. kazanie [2469]
 327. nowele [2447]
 328. elementarze [2430]
 329. komedie [2387]
 330. indeksy [2338]
 331. podręczniki medyczne [2324]
 332. panegiryk [2309]
 333. komentarze do ustawy [2307]
 334. czasopisma wojskowe polskie [2251]
 335. reprinty [2242]
 336. nekrolog [2222]
 337. lista [2192]
 338. opis kraju [2167]
 339. listy adresowe [2109]
 340. odczyt [2101]
 341. satyry [2064]
 342. rozkazy wojskowe [2055]
 343. rozprawy fiozoficzne [2043]
 344. zaproszenie [2037]
 345. akwarele [2019]
 346. streszczenie [1990]
 347. księga urodzeń [1978]
 348. akty urodzeń [1978]
 349. Beilage [1974]
 350. katalog antykwaryczny [1971]
 351. szkice monograficzne [1966]
 352. ilustracje [1961]
 353. wydawnictwo okolicznościowe [1959]
 354. czasopisma niezależne [1932]
 355. kancjonały [1914]
 356. wspomnienia pośmiertne [1906]
 357. piosenki [1834]
 358. głos sejmowy [1793]
 359. komentarz [1792]
 360. żywoty świętych [1757]
 361. pieśń [1757]
 362. wspomnienia z podróży [1749]
 363. prospekt [1745]
 364. pisma [1736]
 365. rozporządzenie [1729]
 366. plakat [1726]
 367. rejestr [1711]
 368. polemika [1707]
 369. poemat [1705]
 370. rozporządzenia [1691]
 371. słowniki heraldyczne [1684]
 372. poradniki heraldyczne [1684]
 373. regulaminy wojskowe [1679]
 374. katalogi księgarskie [1675]
 375. indeks [1673]
 376. księgi sądowe [1656]
 377. relacja z podróży [1655]
 378. podania [1624]
 379. druki okolicznościowe [1612]
 380. wydawnictwa źródłowe [1599]
 381. obwieszczenia [1577]
 382. cenniki [1540]
 383. protokoły [1538]
 384. libretta [1537]
 385. program [1500]
 386. poematy [1480]
 387. zapiski heraldyczne [1473]
 388. broszury polityczne [1468]
 389. zaświadczenie [1467]
 390. reprodukcja [1448]
 391. opis podróży [1444]
 392. cennik [1441]
 393. katalogi biblioteczne [1433]
 394. hagiografie [1396]
 395. ustawy kościelne [1388]
 396. przepisy kościelne [1388]
 397. uniwersały [1373]
 398. glosariusz [1367]
 399. literatura [1319]
 400. legitymacje członkowskie [1296]
 401. traktat [1284]
 402. miesięczniki [1283]
 403. spis numizmatyczny [1273]
 404. etiudy organowe [1272]
 405. księgi jubileuszowe [1261]
 406. inkunabuły [1260]
 407. przemówienia [1251]
 408. wykłady filozoficzne [1251]
 409. referaty filozoficzne [1251]
 410. spisy książek [1245]
 411. załączniki [1241]
 412. wypisy [1231]
 413. wiersze [1230]
 414. katalog księgarski/wydawniczy [1226]
 415. księgi ziemskie [1200]
 416. zbiór [1195]
 417. reportaż [1184]
 418. relacje [1183]
 419. epigramaty [1163]
 420. katalog handlowy [1159]
 421. dokumenty powstańcze [1157]
 422. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/462559 [1147]
 423. dodatek do czasopisma: Gazeta Polska... [1147]
 424. spisy wykładów [1146]
 425. sztuki teatralne [1138]
 426. opwiadania historyczne [1137]
 427. opracowania geograficzne [1133]
 428. dzienniki podróży [1120]
 429. podręcznik akademicki [1118]
 430. programy [1111]
 431. mowy laudacyjne [1111]
 432. komunikat [1092]
 433. pamiętniki 19w. [1055]
 434. opracowania statystyczne [1044]
 435. pisma zbiorowe [1043]
 436. opracowanie bibliograficzne [1043]
 437. wspomnienia historyczne [1041]
 438. uniwersał [1024]
 439. prospekty [1021]
 440. mowy weselne [1002]
 441. przemówienie [992]
 442. mszały [988]
 443. księga [983]
 444. mowa [974]
 445. oracje sądowe [969]
 446. tragedie [958]
 447. zbiory pism [956]
 448. laudacje [955]
 449. moralistyka [954]
 450. dramat [951]
 451. teksty źródłowe [932]
 452. program nauczania [931]
 453. dysertacja [915]
 454. księga miejska [913]
 455. statuty synodalne [908]
 456. wykaz ulic [888]
 457. literatura popularnonaukowa [878]
 458. obraz [876]
 459. druk ulotny [869]
 460. podręczniki dla szkół średnich [869]
 461. rozprawy religijne [869]
 462. plan miasta [858]
 463. Zbiór pieśni [851]
 464. druki [844]
 465. sielanki [837]
 466. poezja funeralna [816]
 467. baśnie [810]
 468. list [809]
 469. pamiętniki 19 w. [802]
 470. quaestiones [798]
 471. memoriały [797]
 472. notatki [796]
 473. monografia statystyczna [787]
 474. bajka [767]
 475. publikacje elektroniczne [765]
 476. szkice religijne [763]
 477. inkunabuł [751]
 478. tańce [743]
 479. kodeks handlowy [739]
 480. opis [728]
 481. dekrety [721]
 482. druki urzędowe [715]
 483. dysertacje [713]
 484. poradniki gospodarskie [713]
 485. zaśwadczenia [702]
 486. epitalamia [693]
 487. komedia [693]
 488. biografia bibliografia [693]
 489. noty dyplomatyczne [692]
 490. przepisy wojskowe [686]
 491. hagiografia [681]
 492. karta zaopatrzeniowa [652]
 493. protokół [646]
 494. leksykon [645]
 495. paszkwile [645]
 496. katalog galerii [635]
 497. przepowiednie [631]
 498. tabele [626]
 499. deklaracje [625]
 500. wiersze okolicznościowe [621]
 501. plansza [620]
 502. nowela [612]
 503. druk urzędowy [608]
 504. statuty i regulaminy [606]
 505. spisy map [600]
 506. projekty sejmowe [599]
 507. tragedia [590]
 508. list pasterski [589]
 509. rozkaz [589]
 510. pamflety [588]
 511. metryki [583]
 512. okólnik [580]
 513. cegiełka [576]
 514. pamiątka [573]
 515. szkice historyyczne [550]
 516. vademecum [545]
 517. opowieści [544]
 518. katechizm [543]
 519. katechizm (katechizmy) [542]
 520. dodatek nadzwyczajny [539]
 521. agenda [538]
 522. księgi liturgiczne [536]
 523. przewodniki turystyczne 19w. [534]
 524. księga kancelaryjna [528]
 525. anegdoty [524]
 526. katalog księgarski [512]
 527. przemowy [511]
 528. relacja [509]
 529. modlitewnik [508]
 530. formularz [492]
 531. epistolografia [489]
 532. spisy dokumentów [485]
 533. mowy rektorskie [480]
 534. kroniki klasztorne [475]
 535. projekty [463]
 536. article [459]
 537. uchwały [451]
 538. odezwa [449]
 539. zdjęcie [449]
 540. mowa pogrzebowa [447]
 541. przedruki [446]
 542. rozkazy [445]
 543. memoranda [441]
 544. roczniki statystyczne [437]
 545. księgi biblijne [435]
 546. relacje historyczne [431]
 547. szkice satyryczne [430]
 548. zapisy fonograficzne [424]
 549. rozprawy krytyczne [423]
 550. materiały informacyjne [422]
 551. tablice [418]
 552. manifest [418]
 553. przymówienie się [411]
 554. nowiny [411]
 555. mitologie [404]
 556. spisy wystawców [403]
 557. wyroki sądowe [401]
 558. elegie [398]
 559. testamenty [393]
 560. wodewile [391]
 561. zielnik [387]
 562. zaproszenia [386]
 563. afisze filmowe [386]
 564. dowód tożsamości [384]
 565. szkice geograficzne [381]
 566. Praca magisterska [380]
 567. nalepka iluminacyjna [377]
 568. szkice ekonomiczne [377]
 569. almanach [376]
 570. słowo wstępne [372]
 571. schematyzmy [370]
 572. rubrycele [370]
 573. szkice gospodarcze [365]
 574. pogadanki [358]
 575. wiersz okolicznościowy [357]
 576. katalog roślin [355]
 577. monografie porównawcze [355]
 578. traktat teologiczny [352]
 579. ekspedycje [351]
 580. manifesty [349]
 581. rozprawy i monografie [349]
 582. wydawnictwo ilustrowane [347]
 583. biografia literacka [341]
 584. opis panowania [341]
 585. satyry polityczne [336]
 586. poradniki budowlane [334]
 587. laudum [334]
 588. komentarze do tekstów [332]
 589. szkice popularno-naukowe [331]
 590. poezja okolicznościowa [330]
 591. epitafium [329]
 592. śpiewnik [329]
 593. reprodukcje zdjęć [328]
 594. traktaty filozoficzne [326]
 595. memoriał [325]
 596. tablice historyczne [323]
 597. szkice naukowe [322]
 598. Prace habilitacyjne [319]
 599. ogłoszenia [317]
 600. kopie maszynopisu [312]
 601. alegorie [312]
 602. akta majątkowe [311]
 603. satyra [308]
 604. dane osobowe [304]
 605. afisz [302]
 606. przepisy służbowe [300]
 607. komunikaty [300]
 608. studia genealogiczne [300]
 609. szkice bibliograficzne [299]
 610. zbiór mów [299]
 611. księga szkoły [296]
 612. odznaczenia [294]
 613. fragmenty [293]
 614. akty prawne [291]
 615. brewiarze [289]
 616. monografie filozoficzne [287]
 617. szkice jubileuszowe [287]
 618. szkice polityczne [281]
 619. tekst na prawach rękopisu [281]
 620. ulotki reklamowe [279]
 621. miscellanea [269]
 622. atlasy historyczne [269]
 623. zwierciadło [264]
 624. karta żywnościowa [259]
 625. monografie krytyczno-bibliograficzne [256]
 626. klucz do oznaczania [254]
 627. objaśnienia do przezroczy [253]
 628. interpelacja poselska [250]
 629. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/508889 [244]
 630. dodatek do czasopisma: Posener Tageblatt 1934 [244]
 631. program koncertu [244]
 632. regulamin szkolny [243]
 633. felieton [235]
 634. kazania pogrzebowe [234]
 635. argument [234]
 636. program uroczystości [229]
 637. rozprawy publicystyczne [227]
 638. pismo jubileuszowe [227]
 639. księgi rachunkowe [225]
 640. mowy polityczne [225]
 641. przewodniki sakralne [225]
 642. katalog wydawniczy [223]
 643. katalog prasowy [222]
 644. odpowiedź [219]
 645. dyplom [218]
 646. świadectwa szkolne [214]
 647. tezy [211]
 648. kopie [211]
 649. komentarze biblijne [209]
 650. okólniki [207]
 651. afisze [207]
 652. Zeszyt Naukowy monografia [207]
 653. rozkład jazdy [206]
 654. recepta [198]
 655. program zjazdu [196]
 656. karta wstępu [194]
 657. epitafia [191]
 658. plankty [188]
 659. plan [188]
 660. księgi miejskie [188]
 661. interpelacje poselskie [187]
 662. list otwarty [182]
 663. kroniki żałobne [181]
 664. miedzioryt [180]
 665. zarządzenie [177]
 666. mowa żałobna [176]
 667. lacrimae [173]
 668. uwiadomienia [170]
 669. powieść autobiograficzna [170]
 670. varia [166]
 671. programy uroczystości [162]
 672. programy teatralne [162]
 673. rozprawy naukowe [162]
 674. masoniki [162]
 675. opery [160]
 676. petycje [160]
 677. Utwory satyryczne [159]
 678. kontrakty [157]
 679. apele [157]
 680. szkic monograficzny [157]
 681. powieść biograficzna [154]
 682. faksymile rękopisu [154]
 683. dokument królewski [153]
 684. programy przedstawień [145]
 685. rezolucje [144]
 686. protestacje [144]
 687. obligacja [144]
 688. słowniki geograficzne [139]
 689. złote myśli [138]
 690. lauda [137]
 691. informatory szkolne [136]
 692. dowód osobisty [135]
 693. wykłady naukowe [132]
 694. traktaty teologiczne [132]
 695. akty zgonu [131]
 696. dramolet [127]
 697. ordynacje [126]
 698. katalogi roślin użytkowych [125]
 699. analiza [125]
 700. gesta [124]
 701. mowy okolicznościowe [123]
 702. program konferencji [123]
 703. traktat filozoficzny [115]
 704. poematy żałobne [115]
 705. gratulacje [114]
 706. naszywka [114]
 707. opracowania naukowe [113]
 708. poemat dramatyczny [113]
 709. kwestionariusz [112]
 710. paszport [111]
 711. karta wizytowa [110]
 712. karta dostaw mleka [110]
 713. przysięga [109]
 714. mowy pogrzebowe 19w. [108]
 715. silva rerum [107]
 716. votum [106]
 717. książki pamiątkowe [101]
 718. rozprawy psychologiczne [100]
 719. przepisy licencyjne [97]
 720. rachunki [95]
 721. opis wizytacji [95]
 722. księgi wpisów [93]
 723. tłumaczenia [93]
 724. rozprawki astronomiczne [93]
 725. expositio [93]
 726. deklaracja [93]
 727. habilitacja [91]
 728. pokwitowanie [90]
 729. monografie psychologiczne [90]
 730. dzienniki wydatków [88]
 731. tygodn [88]
 732. portrety [88]
 733. poezja religijna [87]
 734. notatka biograficzna [87]
 735. rozprawy sądowe [83]
 736. opisy flory [81]
 737. sentencje [80]
 738. koncept [80]
 739. staroduki [78]
 740. kancjonał [78]
 741. ustawy podatkowe [77]
 742. księgi metrykalne [77]
 743. kosztorysy [77]
 744. dzienniki podawcze [77]
 745. scenki ludowe [76]
 746. mowa sejmowa [76]
 747. bilet wstępu [76]
 748. umowy [75]
 749. gwasz [75]
 750. zeszyty szkolne [75]
 751. kartka świąteczna [74]
 752. kartka pocztowa [74]
 753. dokumenty królewskie [74]
 754. komentarze [71]
 755. świadectwo szkolne [71]
 756. zapiski [71]
 757. regulamin bankowy [71]
 758. diariusz [70]
 759. poemat żałobny [70]
 760. okólnik bankowy [69]
 761. przepisy budowlane [68]
 762. opinie [68]
 763. transumpty [66]
 764. karta uczestnictwa [66]
 765. gwarancja [65]
 766. obraz olejny [64]
 767. statuty sejmowe [59]
 768. sprostowanie [59]
 769. informator teatralny [58]
 770. klepsydry [57]
 771. zakładka do książki [55]
 772. ogłoszenie [55]
 773. rozporządzenia królewskie [54]
 774. ugody [52]
 775. apologetyka [52]
 776. blankiety [51]
 777. akta cechowe [50]
 778. zarządzenia [47]
 779. repertuary [47]
 780. Poznań [47]
 781. głos [46]
 782. wypisy z dzieł Hoene-Wrońskiego [45]
 783. akcje [45]
 784. opera [43]
 785. układy zbiorowe pracy [43]
 786. mandaty [42]
 787. protesty [41]
 788. ballady [40]
 789. relacje sejmowe [40]
 790. akwarela [39]
 791. Kalender (Evangelischer) [37]
 792. zażalenia [37]
 793. zagajenie [37]
 794. księgi protokólarne [36]
 795. instrukcje nauczania [36]
 796. abecadlnik [35]
 797. krytyka [34]
 798. itinerarium [34]
 799. instrukcje poselskie [34]
 800. krytyka literacka [33]
 801. opracowania medyczne [31]
 802. kantaty [30]
 803. prezentacja [29]
 804. przemówienie sprawozdawcze [27]
 805. regulaminy szkolne [25]
 806. bilet [24]
 807. Zeszyty Naukowe monografie [23]
 808. materiały źródłowe [22]
 809. exlibris [22]
 810. summa [21]
 811. rozprawy teologiczne [18]
 812. obitka [16]
 813. akta wizytacyjne [16]
 814. materiał szkoleniowy [14]
 815. brewe papieskie [12]
 816. materiały kongresowe [10]
 817. kodeks prawny [10]
 818. dekrety królewskie [10]
 819. składy osobowe [8]
 820. konstytucje [8]
 821. biuletyn artykułowy [7]
 822. faksymile [5]
 823. czasopisma literackie [4]
 824. konkursy [4]
 825. recenjza [3]
 826. historia [3]
 827. recencja [2]
 828. dysertacje doktorskie [2]
 829. aneks [2]
 830. prace źródłowe [1]
 831. pod [0]

Statistics of digital library

Number of objects: 362 866

Readers on-line: 703

Total number of users since Jun 10, 2004: 4 605 686


Below there are statistics of objects attribute values. Statistics are gathered since Jun 10, 2004

Number of new objects added in different formats
stat chart

The number in parentheses is the total number of objects with content for a given format

 1. 0 [3 959]
 2. 1 [332 670]
 3. 2 [17 843]
 4. 3 [542]
 5. 4 [7]
 6. 5 [2]
Number of content views for different formats
stat chart2

The number in parentheses is the total number of content views requested for a given format

 1. 0 [6 936 005]
 2. 1 [28 170 358]
 3. 2 [11 260 462]
 4. 3 [46 584]
 5. 4 [426]
 6. 5 [8]

This page uses 'cookies'. More information