Below there are statistics of objects attribute values. Statistics are gathered since Jun 10, 2004

Choose attribute: 

Ranking by total number of objects
stat chart

Number in brackets is a number of all objects which metadata description contains given attribute value.

 1. gazeta [83305]
 2. czasopismo [67735]
 3. czasopisma [66203]
 4. gazety [61710]
 5. wydawnictwa urzędowe [18171]
 6. archiwalia [5841]
 7. rękopis [5222]
 8. rękopisy [5134]
 9. starodruki [4459]
 10. dzienniki urzędowe [4235]
 11. dodatek do czasopisma [4066]
 12. źródła historyczne [3780]
 13. gazeta (gazety) [2684]
 14. akta [2545]
 15. listy strat [2398]
 16. tygodniki [2129]
 17. starodruk [1936]
 18. dodatek [1706]
 19. monografia [1661]
 20. rozprawa doktorska [1492]
 21. mapy [1352]
 22. dwutygodniki [1347]
 23. artykuł [1251]
 24. sprawozdania [1220]
 25. miesięcznik [1068]
 26. monografie [1032]
 27. korespondencje [984]
 28. listy [817]
 29. fotografie [730]
 30. rozprawa habilitacyjna [699]
 31. personalia [696]
 32. dokumentacja kadrowa [696]
 33. dokumenty elektroniczne [651]
 34. kalendarz [611]
 35. artykuły [605]
 36. fiszki [592]
 37. tygodniki ilustrowane [560]
 38. wspomnienie [546]
 39. informator [498]
 40. powieści [470]
 41. źródło historyczne [432]
 42. broszury [404]
 43. kalendarze [391]
 44. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/103028 [391]
 45. dodatek do czasopisma: Posener Tageblatt 1939 [391]
 46. źródło [382]
 47. materiały sejmowe [375]
 48. biuletyn [371]
 49. odbitka [357]
 50. pamiętnik [342]
 51. Beilage [321]
 52. korespondencja [320]
 53. pocztówka [315]
 54. monografia historyczna [307]
 55. rozprawy doktorskie [304]
 56. szkice [302]
 57. bibliografie [298]
 58. powieści historyczne [297]
 59. podręczniki [280]
 60. biografie [277]
 61. pamiętniki [273]
 62. podręczniki akademickie [269]
 63. muzykalia [257]
 64. rocznik [255]
 65. raporty [249]
 66. monografie historyczne [245]
 67. szkice historyczne [229]
 68. maszynopis [222]
 69. fotografia [222]
 70. recenzja [198]
 71. kazania [197]
 72. dokumenty [196]
 73. opracowanie [195]
 74. poezja [188]
 75. inkunabuły [185]
 76. spis [177]
 77. sprawozdanie [163]
 78. słowniki [157]
 79. pocztówki [151]
 80. opowiadania [146]
 81. statut [142]
 82. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/508889 [142]
 83. dodatek do czasopisma: Posener Tageblatt 1934 [142]
 84. odbitki [137]
 85. książka [137]
 86. dyplomy [137]
 87. roczniki [132]
 88. karta pocztowa [132]
 89. biuletyny [132]
 90. odezwy [131]
 91. ustawy [129]
 92. katalog [122]
 93. fotokopia [122]
 94. dramaty [121]
 95. mapa [119]
 96. poradnik [117]
 97. informatory [117]
 98. wydawnictwa popularne [116]
 99. telegram [115]
 100. mowy [112]
 101. programy nauczania [111]
 102. poradniki [111]
 103. statuty [110]
 104. kazanie [108]
 105. listy nazwisk [107]
 106. mowy pogrzebowe [106]
 107. spisy lasów [105]
 108. zeszyty naukowe [101]
 109. wydawnictwa źródłowe [101]
 110. spisy osobowe [100]
 111. mowy sejmowe [98]
 112. wizerunek [95]
 113. spisy [94]
 114. dziennik [93]
 115. poezje [92]
 116. rozprawy [90]
 117. poradnik metodyczny [90]
 118. kronika [89]
 119. dziennik urzędowy [86]
 120. wspomnienia [85]
 121. podręcznik [84]
 122. modlitewniki [84]
 123. księgi adresowe [82]
 124. czasopisma wojskowe polskie [81]
 125. ulotka [77]
 126. publicystyka [76]
 127. ryciny [74]
 128. antologie [74]
 129. maszynopis powielony [73]
 130. szkice literackie [72]
 131. katalogi [72]
 132. opracowania historyczne [68]
 133. biografia [67]
 134. regulamin [66]
 135. programy wykładów [66]
 136. druki ulotne [66]
 137. Volks-Kalender [66]
 138. katalog wystawy [64]
 139. druk okolicznościowy [64]
 140. beletrystyka [64]
 141. streszczenie [63]
 142. przewodnik [63]
 143. opracowania [63]
 144. druki [63]
 145. atlasy [61]
 146. wykłady naukowe [60]
 147. katalogi wystaw [60]
 148. encyklopedie [59]
 149. mowy żałobne [57]
 150. czasopisma niezależne [56]
 151. album [56]
 152. zdjęcia [55]
 153. uniwersały [55]
 154. przewodniki [55]
 155. powieść [55]
 156. wykłady [54]
 157. wykazy [54]
 158. broszura [53]
 159. albumy [53]
 160. materiały konferencyjne [52]
 161. nadbitka [51]
 162. komedie [51]
 163. akta sejmowe [51]
 164. głos sejmowy [50]
 165. obwieszczenia [48]
 166. nuty [48]
 167. ikonografia [48]
 168. wykłady uniwersyteckie [47]
 169. pisma patrystyczne [47]
 170. maszynopisy [47]
 171. odczyty [46]
 172. kwartalnik [46]
 173. panegiryki [45]
 174. rozważania [44]
 175. katalogi księgarskie [43]
 176. regulaminy [42]
 177. wykład [41]
 178. program wykładów [41]
 179. antologia [41]
 180. program teatralny/operowy [40]
 181. protokoły [39]
 182. księgi pamiątkowe [38]
 183. kroniki [38]
 184. instrukcje [38]
 185. pieśni [37]
 186. herbarze [37]
 187. ulotki [36]
 188. nadbitki [36]
 189. almanachy [36]
 190. raptularze [35]
 191. katechizmy [35]
 192. notatki [34]
 193. rozmyślania [33]
 194. rozdział [33]
 195. plany [32]
 196. eseje [32]
 197. wykaz [31]
 198. przepisy prawne [31]
 199. programy filmowe [31]
 200. recenzje [30]
 201. satyry [29]
 202. referaty [29]
 203. listy otwarte [29]
 204. konstytucje sejmowe [29]
 205. zaproszenie [28]
 206. relacje z podróży [28]
 207. dialogi [28]
 208. wstęp [24]
 209. obwieszczenie [24]
 210. nekrologi [24]
 211. programy [23]
 212. nekrolog [23]
 213. czasopisma literackie [23]
 214. rozprawa [22]
 215. prospekty [22]
 216. miesięczniki [22]
 217. list [22]
 218. leksykony [22]
 219. inwentarz [22]
 220. dysertacje [22]
 221. jednodniówki [21]
 222. genealogie [21]
 223. formularz [21]
 224. ustawa [20]
 225. ulotki wyborcze [20]
 226. program [20]
 227. polemiki [20]
 228. panegiryk [20]
 229. orzeczenia prawne [20]
 230. śpiewniki [19]
 231. wydawnictwo okolicznościowe [19]
 232. słownik [19]
 233. statystyki [19]
 234. skrypt [19]
 235. rejestry [19]
 236. przewodniki turystyczne [19]
 237. prospekt [19]
 238. opowiadanie [19]
 239. modlitwy [19]
 240. referat [18]
 241. legitymacje członkowskie [18]
 242. katalog antykwaryczny [18]
 243. druki okolicznościowe [18]
 244. dokumenty muzyczne [18]
 245. biblia [18]
 246. przemówienia [17]
 247. powieść historyczna [17]
 248. polemika [17]
 249. katalog księgarski/wydawniczy [17]
 250. inwentarze [17]
 251. bajki [17]
 252. tablice [16]
 253. szkice biograficzne [16]
 254. statuty i regulaminy [16]
 255. rozporządzenia [16]
 256. nowele [16]
 257. elementarze [16]
 258. życiorysy [15]
 259. wykazy personalne [15]
 260. poradniki rolnicze [15]
 261. opisy [15]
 262. księga pamiątkowa [15]
 263. wiersze [14]
 264. uniwersał [14]
 265. traktat [14]
 266. spis nazwisk [14]
 267. relacje osobiste [14]
 268. plansza [14]
 269. opisy kraju [14]
 270. kodeksy [14]
 271. kodeks dyplomatyczny [14]
 272. jednodniówka [14]
 273. druk ulotny [14]
 274. bibliografia [14]
 275. wypisy [13]
 276. słownik geograficzny [13]
 277. szkice filozoficzne [13]
 278. skrypty [13]
 279. skorowidze [13]
 280. poemat [13]
 281. opowiadania historyczne [13]
 282. opisy podróży [13]
 283. ogłoszenia [13]
 284. księgi rachunkowe [13]
 285. diariusze [13]
 286. cenniki [13]
 287. biografie literackie [13]
 288. wiersze okolicznościowe [12]
 289. spisy nazwisk [12]
 290. reprodukcja [12]
 291. encyklopedia [12]
 292. deklaracje [12]
 293. anegdoty [12]
 294. zbiory pism [11]
 295. zbiory dokumentów [11]
 296. wspomnienia pośmiertne [11]
 297. testamenty [11]
 298. studium [11]
 299. quaestiones [11]
 300. przemówienie [11]
 301. plakat [11]
 302. katalog księgarski [11]
 303. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/462559 [11]
 304. druki urzędowe [11]
 305. dodatek do czasopisma: Gazeta Polska... [11]
 306. broszury polityczne [11]
 307. załączniki [10]
 308. zaproszenia [10]
 309. wspomnienia z podróży [10]
 310. sztuki teatralne [10]
 311. szkice krytyczne [10]
 312. spis osobowy [10]
 313. satyra [10]
 314. relacje [10]
 315. przymówienie się [10]
 316. projekty sejmowe [10]
 317. prace zbiorowe [10]
 318. poradniki budowlane [10]
 319. poematy [10]
 320. podręczniki medyczne [10]
 321. okólnik [10]
 322. odezwa [10]
 323. metryki [10]
 324. katalogi biblioteczne [10]
 325. dramat [10]
 326. serie wydawnicze [9]
 327. rozkazy [9]
 328. relacja z podróży [9]
 329. projekty [9]
 330. podręczniki dla szkół średnich [9]
 331. opracowania naukowe [9]
 332. mowa [9]
 333. lista oficerów [9]
 334. libretta [9]
 335. kodeksy prawne [9]
 336. herbarz [9]
 337. ekspedycje [9]
 338. dzienniki [9]
 339. atlas [9]
 340. akwarele [9]
 341. akty zgonu [9]
 342. wiersz okolicznościowy [8]
 343. spisy wykładów [8]
 344. rozkazy wojskowe [8]
 345. program nauczania [8]
 346. pisma [8]
 347. odczyt [8]
 348. nowiny [8]
 349. mowy sądowe [8]
 350. miedzioryt [8]
 351. legendy [8]
 352. książki kucharskie [8]
 353. katalog wydawniczy [8]
 354. indeksy [8]
 355. hagiografie [8]
 356. fraszki [8]
 357. epitalamia [8]
 358. epistolografia [8]
 359. druk urzędowy [8]
 360. Zeszyt Naukowy [8]
 361. zaświadczenie [7]
 362. wyroki sądowe [7]
 363. wykaz miejscowości [7]
 364. wydawnictwo ilustrowane [7]
 365. tłumaczenie [7]
 366. traktaty [7]
 367. szkice religijne [7]
 368. rozprawy fiozoficzne [7]
 369. rozprawy filozoficzne [7]
 370. reprinty [7]
 371. przekłady [7]
 372. praca zbiorowa [7]
 373. praca doktorska [7]
 374. poradniki medyczne [7]
 375. opis kraju [7]
 376. mowy polityczne [7]
 377. księga jubileuszowa [7]
 378. książka adresowa [7]
 379. kompendium [7]
 380. cennik [7]
 381. artykuły historyczno-prawne [7]
 382. afisze filmowe [7]
 383. żywoty świętych [6]
 384. zapisy fonograficzne [6]
 385. spisy miejscowości [6]
 386. rozprawy naukowe [6]
 387. rozporządzenie [6]
 388. roczniki oficerskie [6]
 389. przepisy służbowe [6]
 390. programy uroczystości [6]
 391. programy teatralne [6]
 392. poradniki gospodarskie [6]
 393. poezja okolicznościowa [6]
 394. poezja funeralna [6]
 395. mowy rektorskie [6]
 396. monografie literackie [6]
 397. modlitewnik [6]
 398. lista nazwisk [6]
 399. księga adresowa [6]
 400. katalog handlowy [6]
 401. kalendarium [6]
 402. diariusze sejmowe [6]
 403. dekrety [6]
 404. cegiełka [6]
 405. biografia literacka [6]
 406. article [6]
 407. świadectwa szkolne [5]
 408. vademecum [5]
 409. ulotki reklamowe [5]
 410. uchwały [5]
 411. traktat teologiczny [5]
 412. szkice popularno-naukowe [5]
 413. spisy geograficzne [5]
 414. spis miejscowości [5]
 415. skorowidz [5]
 416. sielanki [5]
 417. rozprawy religijne [5]
 418. rozprawy historyczne [5]
 419. rezolucje [5]
 420. przepisy wojskowe [5]
 421. poradniki weterynaryjne [5]
 422. podania [5]
 423. pisma zbiorowe [5]
 424. partytura [5]
 425. pamiętniki 19w. [5]
 426. pamiątka [5]
 427. opery [5]
 428. okólniki [5]
 429. odpowiedź [5]
 430. nalepka iluminacyjna [5]
 431. mowy okolicznościowe [5]
 432. mowa pogrzebowa [5]
 433. monografie filozoficzne [5]
 434. manifesty [5]
 435. leksykon [5]
 436. laudacje [5]
 437. księgi liturgiczne [5]
 438. komedia [5]
 439. karta zaopatrzeniowa [5]
 440. kancjonały [5]
 441. instrukcje wojskowe [5]
 442. inkunabuł [5]
 443. elegie [5]
 444. dzienniki podróży [5]
 445. akty prawne [5]
 446. zbiór [4]
 447. zaśwadczenia [4]
 448. uwiadomienia [4]
 449. tabele [4]
 450. słownik biograficzny [4]
 451. synteza [4]
 452. reportaż [4]
 453. regulaminy wojskowe [4]
 454. psałterz [4]
 455. przysłowia [4]
 456. przewodniki turystyczne 19w. [4]
 457. przedruki [4]
 458. pieśń [4]
 459. petycje [4]
 460. opowieści [4]
 461. opis podróży [4]
 462. monografie genealogiczne [4]
 463. memoriały [4]
 464. manifest [4]
 465. literatura popularnonaukowa [4]
 466. księgi święte [4]
 467. księgi wpisów [4]
 468. księgi jubileuszowe [4]
 469. książki telefoniczne [4]
 470. książki adresowe [4]
 471. książka kucharska [4]
 472. kodeks [4]
 473. kazania pogrzebowe [4]
 474. informatory szkolne [4]
 475. hagiografia [4]
 476. fragmenty [4]
 477. epitafium [4]
 478. dysertacja [4]
 479. argument [4]
 480. zielniki [3]
 481. zarządzenia [3]
 482. wspomnienia historyczne [3]
 483. wodewile [3]
 484. umowy [3]
 485. transumpty [3]
 486. tragedie [3]
 487. teksty źródłowe [3]
 488. tablice historyczne [3]
 489. szkice naukowe [3]
 490. szkice monograficzne [3]
 491. szkice ekonomiczne [3]
 492. studia historyczne [3]
 493. spis statystyczny [3]
 494. rozprawy krytyczne [3]
 495. roczniki lekarskie [3]
 496. relacja [3]
 497. rejestry zmarłych [3]
 498. rachunki [3]
 499. protokół [3]
 500. protestacje [3]
 501. program uroczystości [3]
 502. piosenki [3]
 503. pamflety [3]
 504. ordynacje [3]
 505. opwiadania historyczne [3]
 506. opracowanie bibliograficzne [3]
 507. nowela [3]
 508. mszały [3]
 509. mowa żałobna [3]
 510. monografia statystyczna [3]
 511. literatura [3]
 512. lista poległych [3]
 513. lista [3]
 514. list pasterski [3]
 515. list otwarty [3]
 516. kroniki klasztorne [3]
 517. kontrakty [3]
 518. komunikat [3]
 519. komentarze do ustawy [3]
 520. komentarz [3]
 521. katechizm (katechizmy) [3]
 522. katalog galerii [3]
 523. kantyczki [3]
 524. interpelacje poselskie [3]
 525. indeks [3]
 526. epigramaty [3]
 527. dzienniki wydatków [3]
 528. dyplom [3]
 529. dokument królewski [3]
 530. dodatek nadzwyczajny [3]
 531. brewiarze [3]
 532. baśnie [3]
 533. apele [3]
 534. akta majątkowe [3]
 535. afisze [3]
 536. Zbiór pieśni [3]
 537. śpiewnik [2]
 538. zarządzenie [2]
 539. wypisy heraldyczne [2]
 540. wykazy miejscowości [2]
 541. traktaty filozoficzne [2]
 542. tragedia [2]
 543. tezy [2]
 544. szkice satyryczne [2]
 545. szkice polityczne [2]
 546. szkice jubileuszowe [2]
 547. szkice gospodarcze [2]
 548. szkice bibliograficzne [2]
 549. szkic historyczny [2]
 550. statuty synodalne [2]
 551. staroduki [2]
 552. spisy wystawców [2]
 553. spisy topograficzne [2]
 554. spisy książek [2]
 555. spisy dokumentów [2]
 556. scenki ludowe [2]
 557. satyry polityczne [2]
 558. rozprawy publicystyczne [2]
 559. rozkaz [2]
 560. roczniki statystyczne [2]
 561. repertuary [2]
 562. rejestr [2]
 563. regulamin szkolny [2]
 564. recepta [2]
 565. przepisy licencyjne [2]
 566. przemowy [2]
 567. program zjazdu [2]
 568. program konferencji [2]
 569. praca magisterska [2]
 570. powieść biograficzna [2]
 571. postylle [2]
 572. pokwitowanie [2]
 573. pogadanki [2]
 574. podręczniki wyborcze [2]
 575. podręcznik akademicki [2]
 576. plan miasta [2]
 577. pisma filozoficzne [2]
 578. pieczęcie [2]
 579. paszport [2]
 580. paszkwile [2]
 581. pamiętniki 19 w. [2]
 582. opracowania geograficzne [2]
 583. opis [2]
 584. opera [2]
 585. ogłoszenie [2]
 586. odznaczenia [2]
 587. obraz [2]
 588. obitka [2]
 589. noty dyplomatyczne [2]
 590. normy prawne [2]
 591. mowy weselne [2]
 592. mowa sejmowa [2]
 593. monografie heraldyczne [2]
 594. mitologie [2]
 595. miscellanea [2]
 596. memoriał [2]
 597. materiały informacyjne [2]
 598. listy oficerów [2]
 599. laudum [2]
 600. lacrimae [2]
 601. kwestionariusz [2]
 602. księgi sądowe [2]
 603. księgi biblijne [2]
 604. księga sądowa [2]
 605. księga [2]
 606. kopie maszynopisu [2]
 607. komunikaty [2]
 608. komentarze [2]
 609. katalogi grafiki [2]
 610. katalog roślin [2]
 611. karta wstępu [2]
 612. kantaty [2]
 613. ilustracje [2]
 614. gwasz [2]
 615. gratulacje [2]
 616. glosariusz [2]
 617. epitafia [2]
 618. edycje [2]
 619. dowód tożsamości [2]
 620. diariusz [2]
 621. biografia bibliografia [2]
 622. bilet wstępu [2]
 623. bilet [2]
 624. ballady [2]
 625. bajka [2]
 626. afisz [2]
 627. adresy [2]
 628. Kalender (Evangelischer) [2]
 629. świadectwo szkolne [1]
 630. złote myśli [1]
 631. zwierciadło [1]
 632. zielnik [1]
 633. zeszyty szkolne [1]
 634. zdjęcie [1]
 635. zbiór mów [1]
 636. zażalenia [1]
 637. zapiski heraldyczne [1]
 638. zapiski [1]
 639. zakładka do książki [1]
 640. zagajenie [1]
 641. wypisy z dzieł Hoene-Wrońskiego [1]
 642. wykłady filozoficzne [1]
 643. wykaz ulic [1]
 644. votum [1]
 645. varia [1]
 646. ustawy podatkowe [1]
 647. ustawy kościelne [1]
 648. układy zbiorowe pracy [1]
 649. ugody [1]
 650. tłumaczenia [1]
 651. tygodn [1]
 652. traktaty teologiczne [1]
 653. traktat filozoficzny [1]
 654. tekst na prawach rękopisu [1]
 655. tańce [1]
 656. słowo wstępne [1]
 657. słowniki heraldyczne [1]
 658. słowniki geograficzne [1]
 659. słownik heraldyczny [1]
 660. szkice historyyczne [1]
 661. szkice geograficzne [1]
 662. szkic monograficzny [1]
 663. summa [1]
 664. studia genealogiczne [1]
 665. statuty sejmowe [1]
 666. sprostowanie [1]
 667. spisy map [1]
 668. spisy gmin [1]
 669. spis numizmatyczny [1]
 670. składy osobowe [1]
 671. silva rerum [1]
 672. sentencje [1]
 673. schematyzmy [1]
 674. rubrycele [1]
 675. rozprawy teologiczne [1]
 676. rozprawy sądowe [1]
 677. rozprawy psychologiczne [1]
 678. rozprawy i monografie [1]
 679. rozprawki astronomiczne [1]
 680. rozporządzenia królewskie [1]
 681. rozkład jazdy [1]
 682. reprodukcje zdjęć [1]
 683. relacje sejmowe [1]
 684. relacje historyczne [1]
 685. regulaminy szkolne [1]
 686. regulamin bankowy [1]
 687. referaty filozoficzne [1]
 688. recenjza [1]
 689. recencja [1]
 690. publikacje elektroniczne [1]
 691. przysięga [1]
 692. przewodniki sakralne [1]
 693. przepowiednie [1]
 694. przepisy kościelne [1]
 695. przepisy budowlane [1]
 696. przemówienie sprawozdawcze [1]
 697. protesty [1]
 698. programy przedstawień [1]
 699. program koncertu [1]
 700. prezentacja [1]
 701. preprint [1]
 702. prace źródłowe [1]
 703. powieść autobiograficzna [1]
 704. portrety [1]
 705. poradniki heraldyczne [1]
 706. poezja religijna [1]
 707. poematy żałobne [1]
 708. poemat żałobny [1]
 709. poemat dramatyczny [1]
 710. podręcznik numizmatyczny [1]
 711. pod [1]
 712. plankty [1]
 713. plan [1]
 714. pismo jubileuszowe [1]
 715. pastorałka [1]
 716. oracje sądowe [1]
 717. opracowania statystyczne [1]
 718. opracowania medyczne [1]
 719. opracowania genealogiczne [1]
 720. opisy flory [1]
 721. opis wizytacji [1]
 722. opis panowania [1]
 723. opinie [1]
 724. okólnik bankowy [1]
 725. obraz olejny [1]
 726. obligacja [1]
 727. objaśnienia do przezroczy [1]
 728. notatka biograficzna [1]
 729. naszywka [1]
 730. mowy pogrzebowe 19w. [1]
 731. mowy laudacyjne [1]
 732. moralistyka [1]
 733. monografie psychologiczne [1]
 734. monografie porównawcze [1]
 735. monografie krytyczno-bibliograficzne [1]
 736. misteria ludowe [1]
 737. memoranda [1]
 738. materiały źródłowe [1]
 739. materiały kongresowe [1]
 740. materiał szkoleniowy [1]
 741. masoniki [1]
 742. mandaty [1]
 743. listy odznaczonych [1]
 744. listy adresowe [1]
 745. lauda [1]
 746. księgi ziemskie [1]
 747. księgi protokólarne [1]
 748. księgi miejskie [1]
 749. księgi metrykalne [1]
 750. księgi imion [1]
 751. księga urodzeń [1]
 752. księga szkoły [1]
 753. księga miejska [1]
 754. księga kancelaryjna [1]
 755. książki pamiątkowe [1]
 756. książka telefoniczna [1]
 757. krytyka literacka [1]
 758. krytyka [1]
 759. kroniki żałobne [1]
 760. kosztorysy [1]
 761. kopie [1]
 762. konstytucje [1]
 763. konkursy [1]
 764. koncept [1]
 765. komentarze do tekstów [1]
 766. komentarze biblijne [1]
 767. kolekcja okol [1]
 768. kodeks prawny [1]
 769. kodeks handlowy [1]
 770. klucz do oznaczania [1]
 771. klepsydry [1]
 772. katechizm [1]
 773. katalogi roślin użytkowych [1]
 774. katalog prasowy [1]
 775. kartka świąteczna [1]
 776. kartka pocztowa [1]
 777. karta żywnościowa [1]
 778. karta wizytowa [1]
 779. karta uczestnictwa [1]
 780. karta dostaw mleka [1]
 781. kancjonał [1]
 782. itinerarium [1]
 783. interpelacja poselska [1]
 784. instrukcje poselskie [1]
 785. instrukcje nauczania [1]
 786. informator teatralny [1]
 787. historia [1]
 788. habilitacja [1]
 789. głos [1]
 790. gwarancja [1]
 791. gesta [1]
 792. felieton [1]
 793. faksymile rękopisu [1]
 794. faksymile [1]
 795. expositio [1]
 796. exlibris [1]
 797. etiudy organowe [1]
 798. dzienniki podawcze [1]
 799. dysertacje doktorskie [1]
 800. dramolet [1]
 801. dowód osobisty [1]
 802. dokumenty powstańcze [1]
 803. dokumenty królewskie [1]
 804. dekrety królewskie [1]
 805. deklaracja [1]
 806. dane osobowe [1]
 807. brewe papieskie [1]
 808. blankiety [1]
 809. biuletyn artykułowy [1]
 810. biblie [1]
 811. atlasy historyczne [1]
 812. apologetyka [1]
 813. aneks [1]
 814. analiza [1]
 815. almanach [1]
 816. alegorie [1]
 817. akwarela [1]
 818. akty urodzeń [1]
 819. akta wizytacyjne [1]
 820. akta cechowe [1]
 821. akcje [1]
 822. agenda [1]
 823. abecadlnik [1]
 824. Zeszyty Naukowe monografie [1]
 825. Zeszyt Naukowy monografia [1]
 826. Utwory satyryczne [1]
 827. Prace habilitacyjne [1]
 828. Praca magisterska [1]
 829. Poznań [1]
 830. Kolekcja okolicznościowa [1]
 831. Dysertacja doktorska [1]
Ranking by number of viewed objects
stat chart2

Number in brackets is a sum of all reads of objects which metadata description contains given attribute value.

 1. rozprawa doktorska [7009459]
 2. czasopisma [5261896]
 3. monografia [5185532]
 4. gazety [4142433]
 5. czasopismo [3885146]
 6. gazeta [3260681]
 7. książka [2803744]
 8. rozprawa habilitacyjna [1447991]
 9. księgi adresowe [823235]
 10. monografie [790297]
 11. rozprawy doktorskie [680834]
 12. dzienniki urzędowe [672366]
 13. artykuł [655865]
 14. starodruki [646927]
 15. gazeta (gazety) [593047]
 16. źródła historyczne [498983]
 17. archiwalia [492964]
 18. wydawnictwa urzędowe [476575]
 19. herbarze [468090]
 20. personalia [462613]
 21. dokumentacja kadrowa [462613]
 22. spisy [428760]
 23. bibliografie [389822]
 24. monografie historyczne [363489]
 25. pamiętniki [356436]
 26. artykuły [345393]
 27. monografia historyczna [311331]
 28. spis [299862]
 29. biuletyn [292898]
 30. antologie [285412]
 31. skrypt [280283]
 32. przysłowia [278260]
 33. listy strat [265607]
 34. kodeks dyplomatyczny [223037]
 35. sprawozdania [211035]
 36. opracowanie [204218]
 37. genealogie [193650]
 38. źródło [189326]
 39. podręcznik [188775]
 40. spis nazwisk [188593]
 41. wspomnienia [187356]
 42. mapy [178570]
 43. wykazy [172459]
 44. rejestry zmarłych [166128]
 45. roczniki oficerskie [164750]
 46. roczniki [162528]
 47. lista poległych [160318]
 48. tygodniki [149738]
 49. spisy nazwisk [147384]
 50. akta [141895]
 51. rocznik [141711]
 52. szkice historyczne [137176]
 53. kroniki [130943]
 54. dokumenty elektroniczne [130781]
 55. dwutygodniki [130589]
 56. biblia [127551]
 57. słownik [127533]
 58. wykaz miejscowości [126841]
 59. starodruk [123646]
 60. rękopisy [123586]
 61. kalendarze [122932]
 62. informator [121995]
 63. skorowidz [121723]
 64. rejestry [117595]
 65. poradnik metodyczny [116793]
 66. tygodniki ilustrowane [102415]
 67. podręczniki akademickie [98627]
 68. biografie [98178]
 69. źródło historyczne [94954]
 70. rękopis [94003]
 71. kalendarz [89862]
 72. słowniki [89367]
 73. wspomnienie [85162]
 74. powieści [82140]
 75. podręczniki [81077]
 76. tłumaczenie [79619]
 77. księgi pamiątkowe [73501]
 78. pocztówka [73461]
 79. wydawnictwa popularne [70617]
 80. fotografie [66966]
 81. dodatek do czasopisma [64693]
 82. skrypty [63787]
 83. kazania [62466]
 84. spisy osobowe [60633]
 85. fotografia [60302]
 86. broszury [60185]
 87. listy [57724]
 88. praca magisterska [57095]
 89. bibliografia [55427]
 90. miesięcznik [52983]
 91. pocztówki [49152]
 92. encyklopedie [47953]
 93. przewodniki [47047]
 94. herbarz [46161]
 95. opracowania [45808]
 96. księga adresowa [45015]
 97. katalogi [44045]
 98. opracowania historyczne [42875]
 99. program teatralny/operowy [42142]
 100. książki adresowe [41905]
 101. materiały konferencyjne [41639]
 102. przewodnik [40583]
 103. inwentarze [38998]
 104. album [37794]
 105. almanachy [36853]
 106. korespondencje [36828]
 107. poradniki [36824]
 108. pamiętnik [35943]
 109. powieści historyczne [35327]
 110. kronika [35139]
 111. opisy [34658]
 112. postylle [32734]
 113. lista oficerów [32096]
 114. informatory [31853]
 115. sprawozdanie [31133]
 116. kwartalnik [30618]
 117. poezje [30174]
 118. roczniki lekarskie [29265]
 119. maszynopis [28867]
 120. biografia [28615]
 121. odbitka [28363]
 122. Dysertacja doktorska [27332]
 123. katalog [26092]
 124. listy odznaczonych [24780]
 125. odbitki [23886]
 126. praca zbiorowa [23783]
 127. kodeksy [23782]
 128. szkice literackie [23348]
 129. muzykalia [22535]
 130. zeszyty naukowe [22396]
 131. wykaz [22215]
 132. odezwy [21880]
 133. spis miejscowości [21383]
 134. dziennik urzędowy [20867]
 135. książka adresowa [20840]
 136. katalogi wystaw [20783]
 137. synteza [20580]
 138. diariusze sejmowe [20229]
 139. rozdział [20011]
 140. książki telefoniczne [19668]
 141. rozprawy [19620]
 142. materiały sejmowe [19498]
 143. kompendium [19216]
 144. modlitewniki [18983]
 145. albumy [18864]
 146. telegram [18798]
 147. spisy miejscowości [18574]
 148. opowiadania [18409]
 149. listy nazwisk [18370]
 150. broszura [18329]
 151. wykazy personalne [18054]
 152. akta sejmowe [17837]
 153. atlasy [17793]
 154. książka telefoniczna [17156]
 155. spisy lasów [16598]
 156. poezja [16172]
 157. poradnik [16063]
 158. prace zbiorowe [15961]
 159. Zeszyt Naukowy [15784]
 160. słownik geograficzny [15762]
 161. korespondencja [14896]
 162. pisma patrystyczne [14834]
 163. dodatek [14833]
 164. monografie heraldyczne [14771]
 165. artykuły historyczno-prawne [14729]
 166. leksykony [14724]
 167. skorowidze [14514]
 168. diariusze [14493]
 169. dramaty [14368]
 170. pieśni [14314]
 171. mapa [14033]
 172. dziennik [13965]
 173. ustawy [13757]
 174. ryciny [13388]
 175. szkice [13349]
 176. katalog wystawy [13209]
 177. Kolekcja okolicznościowa [13205]
 178. powieść [13167]
 179. ustawa [12488]
 180. lista nazwisk [12396]
 181. rozprawa [12385]
 182. biuletyny [12367]
 183. statuty [12218]
 184. referat [12158]
 185. nadbitki [12127]
 186. beletrystyka [12049]
 187. wizerunek [12048]
 188. katalogi grafiki [12040]
 189. recenzje [12021]
 190. ulotka [11966]
 191. relacje osobiste [11957]
 192. inwentarz [11746]
 193. ikonografia [11542]
 194. śpiewniki [10532]
 195. fiszki [10497]
 196. rozważania [10292]
 197. poradniki rolnicze [10181]
 198. wykłady [10114]
 199. edycje [10114]
 200. pieczęcie [10048]
 201. statystyki [9861]
 202. preprint [9835]
 203. monografie genealogiczne [9792]
 204. spisy gmin [9766]
 205. podręczniki wyborcze [9755]
 206. bajki [9548]
 207. statut [9409]
 208. programy nauczania [9311]
 209. spisy geograficzne [9195]
 210. programy wykładów [9102]
 211. spis statystyczny [8952]
 212. recenzja [8949]
 213. katechizmy [8893]
 214. książka kucharska [8881]
 215. spis osobowy [8875]
 216. maszynopisy [8762]
 217. polemiki [8566]
 218. dzienniki [8555]
 219. maszynopis powielony [8526]
 220. mowy [8509]
 221. orzeczenia prawne [8482]
 222. opracowania genealogiczne [8392]
 223. raporty [8274]
 224. publicystyka [8133]
 225. wykazy miejscowości [8032]
 226. przepisy prawne [7916]
 227. księgi imion [7808]
 228. kolekcja okol [7732]
 229. słownik biograficzny [7656]
 230. księga jubileuszowa [7554]
 231. pastorałka [7413]
 232. misteria ludowe [7413]
 233. zdjęcia [7102]
 234. wykład [7085]
 235. mowy żałobne [6944]
 236. wypisy heraldyczne [6858]
 237. mowy sejmowe [6770]
 238. adresy [6752]
 239. wykłady uniwersyteckie [6717]
 240. druk okolicznościowy [6668]
 241. dialogi [6616]
 242. praca doktorska [6584]
 243. druki ulotne [6430]
 244. plany [6389]
 245. przekłady [6369]
 246. księgi święte [6071]
 247. antologia [6052]
 248. mowy pogrzebowe [6044]
 249. nekrologi [5756]
 250. listy oficerów [5571]
 251. dokumenty [5557]
 252. księga pamiątkowa [5539]
 253. regulamin [5509]
 254. relacje z podróży [5493]
 255. traktaty [5450]
 256. nadbitka [5449]
 257. spisy topograficzne [5363]
 258. dokumenty muzyczne [5309]
 259. życiorysy [5274]
 260. opowiadania historyczne [5163]
 261. opowiadanie [5037]
 262. rozmyślania [4880]
 263. odczyty [4864]
 264. szkice biograficzne [4755]
 265. regulaminy [4746]
 266. kodeksy prawne [4700]
 267. kodeks [4695]
 268. legendy [4648]
 269. nuty [4604]
 270. słownik heraldyczny [4554]
 271. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/103028 [4540]
 272. dodatek do czasopisma: Posener Tageblatt 1939 [4540]
 273. Volks-Kalender [4492]
 274. encyklopedia [4409]
 275. karta pocztowa [4299]
 276. opisy kraju [4292]
 277. kantyczki [4289]
 278. obwieszczenie [4236]
 279. wstęp [4194]
 280. książki kucharskie [4154]
 281. szkice krytyczne [4030]
 282. dyplomy [4016]
 283. serie wydawnicze [3983]
 284. pisma filozoficzne [3957]
 285. rozprawy historyczne [3914]
 286. studia historyczne [3769]
 287. normy prawne [3740]
 288. panegiryki [3730]
 289. programy filmowe [3704]
 290. powieść historyczna [3691]
 291. biografie literackie [3662]
 292. mowy sądowe [3524]
 293. konstytucje sejmowe [3522]
 294. program wykładów [3399]
 295. rozprawy filozoficzne [3382]
 296. fraszki [3290]
 297. poradniki weterynaryjne [3229]
 298. szkic historyczny [3222]
 299. atlas [3173]
 300. przewodniki turystyczne [3139]
 301. opisy podróży [3104]
 302. eseje [3073]
 303. jednodniówki [3072]
 304. fotokopia [3012]
 305. partytura [3005]
 306. referaty [3003]
 307. modlitwy [3003]
 308. psałterz [3000]
 309. monografie literackie [2991]
 310. instrukcje wojskowe [2965]
 311. kalendarium [2961]
 312. jednodniówka [2938]
 313. studium [2936]
 314. ulotki [2868]
 315. księga sądowa [2831]
 316. szkice filozoficzne [2825]
 317. poradniki medyczne [2811]
 318. raptularze [2803]
 319. ulotki wyborcze [2792]
 320. biblie [2758]
 321. zielniki [2740]
 322. listy otwarte [2731]
 323. zbiory dokumentów [2699]
 324. podręcznik numizmatyczny [2588]
 325. instrukcje [2585]
 326. elementarze [2567]
 327. kazanie [2552]
 328. nowele [2530]
 329. reprinty [2489]
 330. streszczenie [2457]
 331. komedie [2439]
 332. panegiryk [2391]
 333. podręczniki medyczne [2371]
 334. indeksy [2364]
 335. komentarze do ustawy [2331]
 336. czasopisma wojskowe polskie [2301]
 337. odczyt [2286]
 338. lista [2237]
 339. nekrolog [2235]
 340. opis kraju [2220]
 341. satyry [2172]
 342. wydawnictwo okolicznościowe [2158]
 343. listy adresowe [2150]
 344. czasopisma niezależne [2133]
 345. zaproszenie [2104]
 346. akwarele [2094]
 347. szkice monograficzne [2083]
 348. rozkazy wojskowe [2082]
 349. Beilage [2022]
 350. katalog antykwaryczny [2013]
 351. wspomnienia pośmiertne [2012]
 352. rozprawy fiozoficzne [2010]
 353. ilustracje [2010]
 354. księga urodzeń [2009]
 355. akty urodzeń [2009]
 356. kancjonały [1978]
 357. inkunabuły [1916]
 358. komentarz [1891]
 359. piosenki [1861]
 360. żywoty świętych [1831]
 361. wspomnienia z podróży [1827]
 362. głos sejmowy [1817]
 363. prospekt [1807]
 364. rozporządzenie [1777]
 365. pieśń [1772]
 366. rozporządzenia [1763]
 367. pisma [1762]
 368. plakat [1759]
 369. księgi sądowe [1753]
 370. poemat [1747]
 371. rejestr [1745]
 372. katalogi księgarskie [1744]
 373. polemika [1742]
 374. regulaminy wojskowe [1739]
 375. libretta [1727]
 376. słowniki heraldyczne [1723]
 377. poradniki heraldyczne [1723]
 378. relacja z podróży [1718]
 379. indeks [1692]
 380. podania [1665]
 381. druki okolicznościowe [1659]
 382. obwieszczenia [1638]
 383. wydawnictwa źródłowe [1637]
 384. literatura [1635]
 385. protokoły [1585]
 386. cenniki [1574]
 387. program [1559]
 388. poematy [1509]
 389. zapiski heraldyczne [1509]
 390. katalogi biblioteczne [1507]
 391. zaświadczenie [1501]
 392. zbiór [1497]
 393. broszury polityczne [1490]
 394. cennik [1478]
 395. opis podróży [1478]
 396. uniwersały [1466]
 397. reprodukcja [1456]
 398. hagiografie [1430]
 399. etiudy organowe [1416]
 400. ustawy kościelne [1408]
 401. przepisy kościelne [1408]
 402. miesięczniki [1386]
 403. glosariusz [1370]
 404. załączniki [1360]
 405. legitymacje członkowskie [1334]
 406. traktat [1331]
 407. księgi jubileuszowe [1311]
 408. przemówienia [1310]
 409. spis numizmatyczny [1291]
 410. wykłady filozoficzne [1283]
 411. referaty filozoficzne [1283]
 412. wypisy [1281]
 413. wiersze [1265]
 414. księgi ziemskie [1261]
 415. spisy książek [1258]
 416. katalog księgarski/wydawniczy [1252]
 417. katalog handlowy [1250]
 418. reportaż [1245]
 419. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/462559 [1216]
 420. dodatek do czasopisma: Gazeta Polska... [1216]
 421. relacje [1211]
 422. spisy wykładów [1195]
 423. pisma zbiorowe [1194]
 424. sztuki teatralne [1184]
 425. podręcznik akademicki [1184]
 426. epigramaty [1181]
 427. dokumenty powstańcze [1160]
 428. programy [1158]
 429. opracowania geograficzne [1147]
 430. opwiadania historyczne [1145]
 431. dzienniki podróży [1141]
 432. komunikat [1133]
 433. mowy laudacyjne [1122]
 434. pamiętniki 19w. [1090]
 435. wspomnienia historyczne [1090]
 436. opracowanie bibliograficzne [1066]
 437. prospekty [1059]
 438. opracowania statystyczne [1055]
 439. uniwersał [1042]
 440. laudacje [1029]
 441. mowy weselne [1025]
 442. księga [1025]
 443. mowa [1008]
 444. zbiory pism [1005]
 445. przemówienie [1003]
 446. druki [1002]
 447. moralistyka [1002]
 448. mszały [994]
 449. oracje sądowe [991]
 450. dramat [969]
 451. tragedie [965]
 452. teksty źródłowe [963]
 453. program nauczania [953]
 454. dysertacja [929]
 455. księga miejska [921]
 456. podręczniki dla szkół średnich [920]
 457. statuty synodalne [918]
 458. memoriały [908]
 459. druk ulotny [903]
 460. notatki [902]
 461. wykaz ulic [902]
 462. literatura popularnonaukowa [892]
 463. obraz [887]
 464. publikacje elektroniczne [883]
 465. rozprawy religijne [879]
 466. baśnie [879]
 467. plan miasta [864]
 468. Zbiór pieśni [860]
 469. sielanki [853]
 470. pamiętniki 19 w. [842]
 471. list [841]
 472. monografia statystyczna [839]
 473. poezja funeralna [836]
 474. dysertacje [817]
 475. quaestiones [817]
 476. tańce [784]
 477. inkunabuł [783]
 478. szkice religijne [778]
 479. bajka [776]
 480. kodeks handlowy [767]
 481. opis [751]
 482. komedia [747]
 483. dekrety [744]
 484. noty dyplomatyczne [737]
 485. poradniki gospodarskie [725]
 486. epitalamia [721]
 487. druki urzędowe [719]
 488. zaśwadczenia [719]
 489. biografia bibliografia [709]
 490. hagiografia [707]
 491. przepisy wojskowe [698]
 492. karta zaopatrzeniowa [675]
 493. katalog galerii [669]
 494. leksykon [664]
 495. paszkwile [662]
 496. plansza [659]
 497. protokół [652]
 498. przepowiednie [648]
 499. statuty i regulaminy [645]
 500. wiersze okolicznościowe [637]
 501. deklaracje [636]
 502. tabele [636]
 503. nowela [635]
 504. druk urzędowy [621]
 505. pamflety [619]
 506. spisy map [619]
 507. metryki [616]
 508. projekty sejmowe [605]
 509. cegiełka [602]
 510. rozkaz [601]
 511. list pasterski [600]
 512. tragedia [598]
 513. okólnik [591]
 514. katechizm [583]
 515. pamiątka [581]
 516. katechizm (katechizmy) [578]
 517. przewodniki turystyczne 19w. [568]
 518. agenda [564]
 519. szkice historyyczne [557]
 520. księgi liturgiczne [555]
 521. vademecum [553]
 522. opowieści [551]
 523. dodatek nadzwyczajny [550]
 524. anegdoty [538]
 525. spisy dokumentów [534]
 526. modlitewnik [533]
 527. księga kancelaryjna [531]
 528. katalog księgarski [524]
 529. relacja [520]
 530. księgi biblijne [520]
 531. formularz [517]
 532. przemowy [512]
 533. article [506]
 534. epistolografia [497]
 535. kroniki klasztorne [495]
 536. mowy rektorskie [494]
 537. projekty [488]
 538. odezwa [483]
 539. relacje historyczne [475]
 540. mowa pogrzebowa [466]
 541. zdjęcie [466]
 542. uchwały [458]
 543. przedruki [456]
 544. rozkazy [452]
 545. biografia literacka [451]
 546. roczniki statystyczne [450]
 547. materiały informacyjne [448]
 548. memoranda [445]
 549. tablice [434]
 550. rozprawy krytyczne [434]
 551. zapisy fonograficzne [432]
 552. szkice satyryczne [432]
 553. manifest [424]
 554. spisy wystawców [423]
 555. szkice geograficzne [422]
 556. przymówienie się [417]
 557. nowiny [416]
 558. elegie [416]
 559. testamenty [412]
 560. mitologie [412]
 561. schematyzmy [412]
 562. rubrycele [412]
 563. wyroki sądowe [410]
 564. zaproszenia [408]
 565. wodewile [402]
 566. afisze filmowe [400]
 567. dowód tożsamości [396]
 568. almanach [394]
 569. traktaty filozoficzne [389]
 570. zielnik [388]
 571. nalepka iluminacyjna [386]
 572. szkice ekonomiczne [384]
 573. słowo wstępne [384]
 574. Praca magisterska [383]
 575. wiersz okolicznościowy [374]
 576. pogadanki [372]
 577. szkice gospodarcze [371]
 578. monografie porównawcze [368]
 579. traktat teologiczny [366]
 580. katalog roślin [362]
 581. rozprawy i monografie [362]
 582. manifesty [360]
 583. komentarze do tekstów [359]
 584. ekspedycje [354]
 585. śpiewnik [353]
 586. wydawnictwo ilustrowane [349]
 587. poradniki budowlane [348]
 588. satyry polityczne [345]
 589. opis panowania [342]
 590. laudum [341]
 591. tablice historyczne [340]
 592. dane osobowe [337]
 593. ogłoszenia [336]
 594. poezja okolicznościowa [336]
 595. epitafium [336]
 596. reprodukcje zdjęć [336]
 597. szkice popularno-naukowe [335]
 598. szkice naukowe [335]
 599. memoriał [326]
 600. akta majątkowe [325]
 601. Prace habilitacyjne [325]
 602. przepisy służbowe [317]
 603. studia genealogiczne [316]
 604. satyra [315]
 605. kopie maszynopisu [312]
 606. alegorie [312]
 607. afisz [308]
 608. brewiarze [307]
 609. odznaczenia [307]
 610. księga szkoły [307]
 611. fragmenty [306]
 612. komunikaty [306]
 613. szkice bibliograficzne [304]
 614. akty prawne [302]
 615. zbiór mów [302]
 616. ulotki reklamowe [299]
 617. szkice jubileuszowe [298]
 618. monografie filozoficzne [290]
 619. tekst na prawach rękopisu [285]
 620. szkice polityczne [284]
 621. atlasy historyczne [284]
 622. miscellanea [274]
 623. zwierciadło [271]
 624. klucz do oznaczania [271]
 625. objaśnienia do przezroczy [266]
 626. monografie krytyczno-bibliograficzne [261]
 627. karta żywnościowa [260]
 628. interpelacja poselska [259]
 629. opery [258]
 630. regulamin szkolny [250]
 631. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/508889 [248]
 632. dodatek do czasopisma: Posener Tageblatt 1934 [248]
 633. program koncertu [245]
 634. mowy polityczne [243]
 635. księgi rachunkowe [241]
 636. kazania pogrzebowe [241]
 637. felieton [240]
 638. apele [238]
 639. argument [237]
 640. program uroczystości [233]
 641. pismo jubileuszowe [232]
 642. katalog wydawniczy [231]
 643. dyplom [231]
 644. rozprawy publicystyczne [231]
 645. komentarze biblijne [229]
 646. katalog prasowy [228]
 647. przewodniki sakralne [226]
 648. kopie [222]
 649. świadectwa szkolne [221]
 650. odpowiedź [221]
 651. Zeszyt Naukowy monografia [220]
 652. okólniki [213]
 653. tezy [211]
 654. afisze [210]
 655. mowy okolicznościowe [209]
 656. rozkład jazdy [209]
 657. recepta [205]
 658. miedzioryt [200]
 659. epitafia [200]
 660. plankty [200]
 661. program zjazdu [198]
 662. karta wstępu [197]
 663. interpelacje poselskie [196]
 664. księgi miejskie [192]
 665. mowa żałobna [191]
 666. plan [191]
 667. list otwarty [187]
 668. kroniki żałobne [185]
 669. zarządzenie [181]
 670. lacrimae [177]
 671. uwiadomienia [175]
 672. powieść autobiograficzna [170]
 673. Utwory satyryczne [169]
 674. varia [167]
 675. programy uroczystości [164]
 676. programy teatralne [164]
 677. masoniki [164]
 678. rozprawy naukowe [163]
 679. szkic monograficzny [162]
 680. opracowania naukowe [161]
 681. petycje [161]
 682. kontrakty [160]
 683. powieść biograficzna [157]
 684. faksymile rękopisu [157]
 685. dokument królewski [156]
 686. rezolucje [151]
 687. protestacje [150]
 688. programy przedstawień [148]
 689. obligacja [148]
 690. informatory szkolne [147]
 691. słowniki geograficzne [142]
 692. złote myśli [138]
 693. lauda [137]
 694. wykłady naukowe [136]
 695. akty zgonu [135]
 696. dowód osobisty [135]
 697. traktaty teologiczne [133]
 698. katalogi roślin użytkowych [131]
 699. dramolet [130]
 700. ordynacje [129]
 701. program konferencji [129]
 702. analiza [127]
 703. gesta [126]
 704. naszywka [121]
 705. zeszyty szkolne [120]
 706. kwestionariusz [117]
 707. poematy żałobne [117]
 708. paszport [116]
 709. gratulacje [116]
 710. traktat filozoficzny [115]
 711. poemat dramatyczny [115]
 712. karta dostaw mleka [113]
 713. mowy pogrzebowe 19w. [112]
 714. przysięga [111]
 715. silva rerum [110]
 716. karta wizytowa [110]
 717. votum [108]
 718. książki pamiątkowe [105]
 719. rozprawy psychologiczne [102]
 720. rachunki [97]
 721. przepisy licencyjne [97]
 722. tygodn [97]
 723. opis wizytacji [97]
 724. deklaracja [97]
 725. rozprawki astronomiczne [96]
 726. kancjonał [96]
 727. expositio [96]
 728. tłumaczenia [95]
 729. habilitacja [95]
 730. księgi wpisów [94]
 731. dzienniki wydatków [94]
 732. pokwitowanie [91]
 733. portrety [91]
 734. monografie psychologiczne [91]
 735. poezja religijna [89]
 736. notatka biograficzna [88]
 737. scenki ludowe [87]
 738. rozprawy sądowe [84]
 739. opisy flory [83]
 740. księgi metrykalne [82]
 741. bilet wstępu [81]
 742. ustawy podatkowe [81]
 743. sentencje [81]
 744. koncept [81]
 745. staroduki [80]
 746. dzienniki podawcze [80]
 747. mowa sejmowa [79]
 748. kosztorysy [78]
 749. umowy [77]
 750. gwasz [76]
 751. kartka świąteczna [76]
 752. kartka pocztowa [76]
 753. przepisy budowlane [74]
 754. dokumenty królewskie [74]
 755. komentarze [73]
 756. świadectwo szkolne [72]
 757. regulamin bankowy [72]
 758. diariusz [71]
 759. zapiski [71]
 760. poemat żałobny [71]
 761. opinie [71]
 762. okólnik bankowy [70]
 763. transumpty [68]
 764. karta uczestnictwa [68]
 765. obraz olejny [67]
 766. gwarancja [67]
 767. sprostowanie [62]
 768. statuty sejmowe [61]
 769. ugody [58]
 770. klepsydry [58]
 771. informator teatralny [58]
 772. ogłoszenie [57]
 773. czasopisma literackie [56]
 774. zakładka do książki [56]
 775. apologetyka [56]
 776. rozporządzenia królewskie [55]
 777. repertuary [51]
 778. blankiety [51]
 779. akta cechowe [51]
 780. zarządzenia [50]
 781. Poznań [50]
 782. wypisy z dzieł Hoene-Wrońskiego [48]
 783. ballady [46]
 784. głos [46]
 785. układy zbiorowe pracy [45]
 786. akcje [45]
 787. opera [43]
 788. przemówienie sprawozdawcze [43]
 789. protesty [43]
 790. mandaty [42]
 791. Kalender (Evangelischer) [41]
 792. relacje sejmowe [41]
 793. instrukcje nauczania [41]
 794. księgi protokólarne [39]
 795. akwarela [39]
 796. zażalenia [38]
 797. zagajenie [37]
 798. Zeszyty Naukowe monografie [37]
 799. krytyka literacka [36]
 800. krytyka [36]
 801. abecadlnik [35]
 802. bilet [34]
 803. opracowania medyczne [34]
 804. itinerarium [34]
 805. instrukcje poselskie [34]
 806. materiały źródłowe [31]
 807. kantaty [30]
 808. exlibris [30]
 809. prezentacja [29]
 810. regulaminy szkolne [26]
 811. summa [22]
 812. obitka [19]
 813. rozprawy teologiczne [18]
 814. materiał szkoleniowy [18]
 815. akta wizytacyjne [17]
 816. materiały kongresowe [14]
 817. brewe papieskie [12]
 818. konstytucje [11]
 819. biuletyn artykułowy [11]
 820. składy osobowe [10]
 821. kodeks prawny [10]
 822. dekrety królewskie [10]
 823. recenjza [7]
 824. recencja [7]
 825. konkursy [5]
 826. faksymile [5]
 827. historia [3]
 828. dysertacje doktorskie [3]
 829. aneks [2]
 830. prace źródłowe [1]
 831. pod [0]

Statistics of digital library

Number of objects: 368 194

Readers on-line: 3 749

Total number of users since Jun 10, 2004: 98 906 806


Below there are statistics of objects attribute values. Statistics are gathered since Jun 10, 2004

Number of new objects added in different formats
stat chart

The number in parentheses is the total number of objects with content for a given format

 1. 0 [9 783]
 2. 1 [332 398]
 3. 2 [17 670]
 4. 3 [542]
 5. 4 [7]
 6. 5 [2]
Number of content views for different formats
stat chart2

The number in parentheses is the total number of content views requested for a given format

 1. 0 [7 459 114]
 2. 1 [28 865 714]
 3. 2 [12 327 981]
 4. 3 [47 728]
 5. 4 [430]
 6. 5 [8]

This page uses 'cookies'. More information