Below there are statistics of objects attribute values. Statistics are gathered since Jun 10, 2004

Choose attribute: 

Ranking by total number of objects
stat chart

Number in brackets is a number of all objects which metadata description contains given attribute value.

 1. gazeta [85396]
 2. czasopismo [69282]
 3. czasopisma [66775]
 4. gazety [64113]
 5. wydawnictwa urzędowe [18171]
 6. archiwalia [5841]
 7. rękopis [5248]
 8. rękopisy [5171]
 9. starodruki [4519]
 10. dzienniki urzędowe [4235]
 11. dodatek do czasopisma [4066]
 12. źródła historyczne [3791]
 13. gazeta (gazety) [2684]
 14. akta [2545]
 15. listy strat [2398]
 16. tygodniki [2328]
 17. starodruk [2052]
 18. dodatek [1706]
 19. monografia [1677]
 20. rozprawa doktorska [1638]
 21. mapy [1353]
 22. dwutygodniki [1347]
 23. sprawozdania [1253]
 24. artykuł [1246]
 25. czasopismo (czasopisma) [1237]
 26. miesięcznik [1206]
 27. monografie [1073]
 28. korespondencje [984]
 29. listy [817]
 30. fotografie [731]
 31. personalia [696]
 32. dokumentacja kadrowa [696]
 33. dokumenty elektroniczne [651]
 34. artykuły [642]
 35. kalendarz [623]
 36. fiszki [592]
 37. tygodniki ilustrowane [560]
 38. wspomnienie [546]
 39. informator [499]
 40. powieści [473]
 41. źródło historyczne [432]
 42. broszury [410]
 43. biuletyn [409]
 44. kalendarze [398]
 45. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/103028 [391]
 46. dodatek do czasopisma: Posener Tageblatt 1939 [391]
 47. źródło [382]
 48. materiały sejmowe [375]
 49. odbitka [361]
 50. pamiętnik [342]
 51. korespondencja [326]
 52. Beilage [321]
 53. monografia historyczna [319]
 54. szkice [316]
 55. rozprawy doktorskie [316]
 56. pocztówka [316]
 57. bibliografie [300]
 58. powieści historyczne [297]
 59. podręczniki [291]
 60. biografie [290]
 61. pamiętniki [275]
 62. podręczniki akademickie [271]
 63. muzykalia [258]
 64. rocznik [253]
 65. raporty [249]
 66. monografie historyczne [246]
 67. szkice historyczne [230]
 68. maszynopis [229]
 69. fotografia [222]
 70. recenzja [202]
 71. kazania [197]
 72. dokumenty [196]
 73. opracowanie [195]
 74. poezja [191]
 75. inkunabuły [185]
 76. spis [177]
 77. rozprawa habilitacyjna [176]
 78. opowiadania [168]
 79. sprawozdanie [164]
 80. słowniki [160]
 81. pocztówki [151]
 82. statut [142]
 83. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/508889 [142]
 84. dodatek do czasopisma: Posener Tageblatt 1934 [142]
 85. odbitki [138]
 86. książka [138]
 87. biuletyny [138]
 88. roczniki [132]
 89. odezwy [132]
 90. karta pocztowa [132]
 91. ustawy [130]
 92. dramaty [130]
 93. dyplomy [126]
 94. katalog [122]
 95. informatory [122]
 96. fotokopia [122]
 97. poradnik [119]
 98. mapa [119]
 99. wydawnictwa popularne [116]
 100. telegram [115]
 101. poradniki [114]
 102. mowy [114]
 103. programy nauczania [111]
 104. statuty [110]
 105. mowy pogrzebowe [108]
 106. kazanie [108]
 107. listy nazwisk [107]
 108. spisy lasów [105]
 109. zeszyty naukowe [101]
 110. wydawnictwa źródłowe [101]
 111. spisy osobowe [100]
 112. mowy sejmowe [98]
 113. wizerunek [95]
 114. spisy [94]
 115. dziennik [93]
 116. poezje [92]
 117. rozprawy [90]
 118. poradnik metodyczny [90]
 119. druki [87]
 120. wspomnienia [86]
 121. dziennik urzędowy [86]
 122. podręcznik [84]
 123. modlitewniki [84]
 124. księgi adresowe [82]
 125. czasopisma wojskowe polskie [81]
 126. ulotka [77]
 127. publicystyka [76]
 128. kroniki [75]
 129. katalogi [75]
 130. ryciny [74]
 131. antologie [74]
 132. maszynopis powielony [73]
 133. szkice literackie [72]
 134. druki ulotne [70]
 135. opracowania historyczne [68]
 136. biografia [67]
 137. regulamin [66]
 138. programy wykładów [66]
 139. katalog wystawy [66]
 140. Volks-Kalender [66]
 141. streszczenie [65]
 142. beletrystyka [65]
 143. druk okolicznościowy [64]
 144. przewodnik [63]
 145. opracowania [63]
 146. atlasy [61]
 147. wykłady naukowe [60]
 148. katalogi wystaw [60]
 149. encyklopedie [59]
 150. mowy żałobne [57]
 151. powieść [56]
 152. czasopisma niezależne [56]
 153. album [56]
 154. zdjęcia [55]
 155. uniwersały [55]
 156. przewodniki [55]
 157. broszura [55]
 158. wykłady [54]
 159. wykazy [54]
 160. materiały konferencyjne [54]
 161. albumy [54]
 162. nadbitka [51]
 163. kronika [51]
 164. komedie [51]
 165. akta sejmowe [51]
 166. nuty [50]
 167. głos sejmowy [50]
 168. obwieszczenia [49]
 169. maszynopisy [48]
 170. ikonografia [48]
 171. wykłady uniwersyteckie [47]
 172. pisma patrystyczne [47]
 173. odczyty [46]
 174. kwartalnik [46]
 175. panegiryki [45]
 176. rozważania [44]
 177. katalogi księgarskie [43]
 178. regulaminy [42]
 179. wykład [41]
 180. program wykładów [41]
 181. antologia [41]
 182. program teatralny/operowy [40]
 183. protokoły [39]
 184. instrukcje [39]
 185. księgi pamiątkowe [38]
 186. pieśni [37]
 187. nadbitki [37]
 188. herbarze [37]
 189. ulotki [36]
 190. almanachy [36]
 191. raptularze [35]
 192. katechizmy [35]
 193. notatki [34]
 194. rozmyślania [33]
 195. rozdział [32]
 196. plany [32]
 197. eseje [32]
 198. wykaz [31]
 199. przepisy prawne [31]
 200. programy filmowe [31]
 201. recenzje [30]
 202. satyry [29]
 203. referaty [29]
 204. listy otwarte [29]
 205. konstytucje sejmowe [29]
 206. zaproszenie [28]
 207. relacje z podróży [28]
 208. dialogi [28]
 209. wstęp [24]
 210. obwieszczenie [24]
 211. nekrologi [24]
 212. leksykony [24]
 213. programy [23]
 214. nekrolog [23]
 215. dysertacje [23]
 216. czasopisma literackie [23]
 217. rozprawa [22]
 218. prospekty [22]
 219. miesięczniki [22]
 220. list [22]
 221. inwentarz [22]
 222. jednodniówki [21]
 223. genealogie [21]
 224. formularz [21]
 225. ustawa [20]
 226. ulotki wyborcze [20]
 227. przewodniki turystyczne [20]
 228. program [20]
 229. polemiki [20]
 230. panegiryk [20]
 231. orzeczenia prawne [20]
 232. śpiewniki [19]
 233. wydawnictwo okolicznościowe [19]
 234. słownik [19]
 235. statystyki [19]
 236. skrypt [19]
 237. rejestry [19]
 238. prospekt [19]
 239. opowiadanie [19]
 240. modlitwy [19]
 241. jednodniówka [19]
 242. dokumenty muzyczne [19]
 243. referat [18]
 244. przemówienia [18]
 245. legitymacje członkowskie [18]
 246. katalog antykwaryczny [18]
 247. druki okolicznościowe [18]
 248. biblia [18]
 249. powieść historyczna [17]
 250. polemika [17]
 251. katalog księgarski/wydawniczy [17]
 252. inwentarze [17]
 253. bajki [17]
 254. tablice [16]
 255. szkice biograficzne [16]
 256. statuty i regulaminy [16]
 257. rozporządzenia [16]
 258. nowele [16]
 259. elementarze [16]
 260. życiorysy [15]
 261. wykazy personalne [15]
 262. relacje osobiste [15]
 263. poradniki rolnicze [15]
 264. opisy [15]
 265. księga pamiątkowa [15]
 266. bibliografia [15]
 267. wiersze [14]
 268. uniwersał [14]
 269. traktat [14]
 270. spis nazwisk [14]
 271. plansza [14]
 272. opisy kraju [14]
 273. kodeksy [14]
 274. kodeks dyplomatyczny [14]
 275. druk ulotny [14]
 276. wypisy [13]
 277. słownik geograficzny [13]
 278. szkice filozoficzne [13]
 279. spis osobowy [13]
 280. skrypty [13]
 281. skorowidze [13]
 282. poemat [13]
 283. opowiadania historyczne [13]
 284. opisy podróży [13]
 285. ogłoszenia [13]
 286. księgi rachunkowe [13]
 287. diariusze [13]
 288. biografie literackie [13]
 289. wiersze okolicznościowe [12]
 290. spisy nazwisk [12]
 291. reprodukcja [12]
 292. encyklopedia [12]
 293. druki urzędowe [12]
 294. deklaracje [12]
 295. cenniki [12]
 296. anegdoty [12]
 297. zbiory pism [11]
 298. zbiory dokumentów [11]
 299. wspomnienia pośmiertne [11]
 300. testamenty [11]
 301. studium [11]
 302. quaestiones [11]
 303. przemówienie [11]
 304. poematy [11]
 305. plakat [11]
 306. libretta [11]
 307. katalog księgarski [11]
 308. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/462559 [11]
 309. dodatek do czasopisma: Gazeta Polska... [11]
 310. broszury polityczne [11]
 311. załączniki [10]
 312. zaproszenia [10]
 313. wspomnienia z podróży [10]
 314. sztuki teatralne [10]
 315. szkice krytyczne [10]
 316. satyra [10]
 317. relacje [10]
 318. przymówienie się [10]
 319. projekty sejmowe [10]
 320. prace zbiorowe [10]
 321. poradniki budowlane [10]
 322. podręczniki medyczne [10]
 323. okólnik [10]
 324. odezwa [10]
 325. metryki [10]
 326. katalogi biblioteczne [10]
 327. dzienniki [10]
 328. dramat [10]
 329. serie wydawnicze [9]
 330. rozkazy [9]
 331. relacja z podróży [9]
 332. projekty [9]
 333. podręczniki dla szkół średnich [9]
 334. opracowania naukowe [9]
 335. mowy sądowe [9]
 336. mowa [9]
 337. lista oficerów [9]
 338. kodeksy prawne [9]
 339. herbarz [9]
 340. ekspedycje [9]
 341. atlas [9]
 342. akwarele [9]
 343. akty zgonu [9]
 344. wiersz okolicznościowy [8]
 345. spisy wykładów [8]
 346. rozkazy wojskowe [8]
 347. program nauczania [8]
 348. pisma [8]
 349. odczyt [8]
 350. nowiny [8]
 351. miedzioryt [8]
 352. legendy [8]
 353. książki kucharskie [8]
 354. katalog wydawniczy [8]
 355. indeksy [8]
 356. hagiografie [8]
 357. fraszki [8]
 358. epitalamia [8]
 359. epistolografia [8]
 360. druk urzędowy [8]
 361. cennik [8]
 362. Zeszyt Naukowy [8]
 363. zaświadczenie [7]
 364. wyroki sądowe [7]
 365. wykaz miejscowości [7]
 366. wydawnictwo ilustrowane [7]
 367. tłumaczenie [7]
 368. traktaty [7]
 369. szkice religijne [7]
 370. rozprawy fiozoficzne [7]
 371. rozprawy filozoficzne [7]
 372. reprinty [7]
 373. przekłady [7]
 374. praca zbiorowa [7]
 375. praca doktorska [7]
 376. poradniki medyczne [7]
 377. opis kraju [7]
 378. mowy polityczne [7]
 379. księga jubileuszowa [7]
 380. książka adresowa [7]
 381. kompendium [7]
 382. artykuły historyczno-prawne [7]
 383. afisze filmowe [7]
 384. żywoty świętych [6]
 385. zapisy fonograficzne [6]
 386. spisy miejscowości [6]
 387. rozprawy naukowe [6]
 388. rozporządzenie [6]
 389. roczniki oficerskie [6]
 390. przepisy służbowe [6]
 391. programy uroczystości [6]
 392. programy teatralne [6]
 393. poradniki gospodarskie [6]
 394. poezja okolicznościowa [6]
 395. poezja funeralna [6]
 396. podania [6]
 397. pisma zbiorowe [6]
 398. mowy rektorskie [6]
 399. monografie literackie [6]
 400. modlitewnik [6]
 401. lista nazwisk [6]
 402. księga adresowa [6]
 403. katalog handlowy [6]
 404. kalendarium [6]
 405. instrukcje wojskowe [6]
 406. diariusze sejmowe [6]
 407. dekrety [6]
 408. cegiełka [6]
 409. biografia literacka [6]
 410. article [6]
 411. świadectwa szkolne [5]
 412. vademecum [5]
 413. ulotki reklamowe [5]
 414. uchwały [5]
 415. traktat teologiczny [5]
 416. szkice popularno-naukowe [5]
 417. spisy geograficzne [5]
 418. spis miejscowości [5]
 419. skorowidz [5]
 420. sielanki [5]
 421. rozprawy religijne [5]
 422. rozprawy historyczne [5]
 423. rezolucje [5]
 424. przepisy wojskowe [5]
 425. poradniki weterynaryjne [5]
 426. partytura [5]
 427. pamiętniki 19w. [5]
 428. pamiątka [5]
 429. opery [5]
 430. okólniki [5]
 431. odpowiedź [5]
 432. nowela [5]
 433. nalepka iluminacyjna [5]
 434. mowy okolicznościowe [5]
 435. mowa pogrzebowa [5]
 436. monografie filozoficzne [5]
 437. manifesty [5]
 438. leksykon [5]
 439. laudacje [5]
 440. księgi liturgiczne [5]
 441. komedia [5]
 442. karta zaopatrzeniowa [5]
 443. kancjonały [5]
 444. inkunabuł [5]
 445. elegie [5]
 446. dzienniki podróży [5]
 447. akty prawne [5]
 448. zbiór [4]
 449. zaśwadczenia [4]
 450. uwiadomienia [4]
 451. tabele [4]
 452. słownik biograficzny [4]
 453. synteza [4]
 454. reportaż [4]
 455. regulaminy wojskowe [4]
 456. psałterz [4]
 457. przysłowia [4]
 458. przewodniki turystyczne 19w. [4]
 459. przedruki [4]
 460. pieśń [4]
 461. petycje [4]
 462. opowieści [4]
 463. opis podróży [4]
 464. monografie genealogiczne [4]
 465. memoriały [4]
 466. manifest [4]
 467. literatura popularnonaukowa [4]
 468. księgi święte [4]
 469. księgi wpisów [4]
 470. księgi jubileuszowe [4]
 471. książki telefoniczne [4]
 472. książki adresowe [4]
 473. książka kucharska [4]
 474. kodeks [4]
 475. kazania pogrzebowe [4]
 476. informatory szkolne [4]
 477. hagiografia [4]
 478. fragmenty [4]
 479. epitafium [4]
 480. dysertacja [4]
 481. argument [4]
 482. zielniki [3]
 483. zarządzenia [3]
 484. wspomnienia historyczne [3]
 485. wodewile [3]
 486. umowy [3]
 487. transumpty [3]
 488. tragedie [3]
 489. teksty źródłowe [3]
 490. tablice historyczne [3]
 491. szkice naukowe [3]
 492. szkice monograficzne [3]
 493. szkice ekonomiczne [3]
 494. studia historyczne [3]
 495. spis statystyczny [3]
 496. rozprawy krytyczne [3]
 497. roczniki lekarskie [3]
 498. relacja [3]
 499. rejestry zmarłych [3]
 500. rachunki [3]
 501. protokół [3]
 502. protestacje [3]
 503. program uroczystości [3]
 504. piosenki [3]
 505. pamflety [3]
 506. ordynacje [3]
 507. opwiadania historyczne [3]
 508. opracowanie bibliograficzne [3]
 509. mszały [3]
 510. mowa żałobna [3]
 511. monografia statystyczna [3]
 512. literatura [3]
 513. lista poległych [3]
 514. lista [3]
 515. list pasterski [3]
 516. list otwarty [3]
 517. kroniki klasztorne [3]
 518. kontrakty [3]
 519. komunikat [3]
 520. komentarze do ustawy [3]
 521. komentarz [3]
 522. katechizm (katechizmy) [3]
 523. katalog galerii [3]
 524. kantyczki [3]
 525. interpelacje poselskie [3]
 526. indeks [3]
 527. epigramaty [3]
 528. dzienniki wydatków [3]
 529. dyplom [3]
 530. dokument królewski [3]
 531. dodatek nadzwyczajny [3]
 532. brewiarze [3]
 533. baśnie [3]
 534. apele [3]
 535. akta majątkowe [3]
 536. afisze [3]
 537. Zbiór pieśni [3]
 538. śpiewnik [2]
 539. zarządzenie [2]
 540. wypisy heraldyczne [2]
 541. wykazy miejscowości [2]
 542. traktaty filozoficzne [2]
 543. tragedia [2]
 544. tezy [2]
 545. szkice satyryczne [2]
 546. szkice polityczne [2]
 547. szkice jubileuszowe [2]
 548. szkice gospodarcze [2]
 549. szkice bibliograficzne [2]
 550. szkic historyczny [2]
 551. statuty synodalne [2]
 552. staroduki [2]
 553. spisy wystawców [2]
 554. spisy topograficzne [2]
 555. spisy książek [2]
 556. spisy dokumentów [2]
 557. scenki ludowe [2]
 558. satyry polityczne [2]
 559. rozprawy publicystyczne [2]
 560. rozkaz [2]
 561. roczniki statystyczne [2]
 562. repertuary [2]
 563. rejestr [2]
 564. regulamin szkolny [2]
 565. recepta [2]
 566. przepisy licencyjne [2]
 567. przemowy [2]
 568. program zjazdu [2]
 569. program konferencji [2]
 570. praca magisterska [2]
 571. powieść biograficzna [2]
 572. postylle [2]
 573. pokwitowanie [2]
 574. pogadanki [2]
 575. podręczniki wyborcze [2]
 576. podręcznik akademicki [2]
 577. plan miasta [2]
 578. pisma filozoficzne [2]
 579. pieczęcie [2]
 580. paszport [2]
 581. paszkwile [2]
 582. pamiętniki 19 w. [2]
 583. opracowania geograficzne [2]
 584. opis [2]
 585. opera [2]
 586. ogłoszenie [2]
 587. odznaczenia [2]
 588. obraz [2]
 589. obitka [2]
 590. noty dyplomatyczne [2]
 591. normy prawne [2]
 592. mowy weselne [2]
 593. mowa sejmowa [2]
 594. monografie heraldyczne [2]
 595. mitologie [2]
 596. miscellanea [2]
 597. memoriał [2]
 598. materiały informacyjne [2]
 599. listy oficerów [2]
 600. laudum [2]
 601. lacrimae [2]
 602. kwestionariusz [2]
 603. księgi sądowe [2]
 604. księgi biblijne [2]
 605. księga sądowa [2]
 606. księga [2]
 607. kopie maszynopisu [2]
 608. komunikaty [2]
 609. komentarze [2]
 610. katalogi grafiki [2]
 611. katalog roślin [2]
 612. karta wstępu [2]
 613. kantaty [2]
 614. ilustracje [2]
 615. gwasz [2]
 616. gratulacje [2]
 617. glosariusz [2]
 618. faksymile [2]
 619. epitafia [2]
 620. edycje [2]
 621. dowód tożsamości [2]
 622. diariusz [2]
 623. biografia bibliografia [2]
 624. bilet wstępu [2]
 625. bilet [2]
 626. ballady [2]
 627. bajka [2]
 628. afisz [2]
 629. adresy [2]
 630. Kalender (Evangelischer) [2]
 631. Dysertacja doktorska [2]
 632. świadectwo szkolne [1]
 633. złote myśli [1]
 634. zwierciadło [1]
 635. zielnik [1]
 636. zeszyty szkolne [1]
 637. zdjęcie [1]
 638. zbiór mów [1]
 639. zażalenia [1]
 640. zapiski heraldyczne [1]
 641. zapiski [1]
 642. zakładka do książki [1]
 643. zagajenie [1]
 644. wypisy z dzieł Hoene-Wrońskiego [1]
 645. wykłady filozoficzne [1]
 646. wykaz ulic [1]
 647. votum [1]
 648. varia [1]
 649. ustawy podatkowe [1]
 650. ustawy kościelne [1]
 651. układy zbiorowe pracy [1]
 652. ugody [1]
 653. tłumaczenia [1]
 654. tygodn [1]
 655. traktaty teologiczne [1]
 656. traktat filozoficzny [1]
 657. tekst na prawach rękopisu [1]
 658. tańce [1]
 659. słowo wstępne [1]
 660. słowniki heraldyczne [1]
 661. słowniki geograficzne [1]
 662. słownik heraldyczny [1]
 663. szkice historyyczne [1]
 664. szkice geograficzne [1]
 665. szkic monograficzny [1]
 666. summa [1]
 667. studia genealogiczne [1]
 668. statuty sejmowe [1]
 669. sprostowanie [1]
 670. spisy map [1]
 671. spisy gmin [1]
 672. spis numizmatyczny [1]
 673. składy osobowe [1]
 674. silva rerum [1]
 675. sentencje [1]
 676. schematyzmy [1]
 677. rubrycele [1]
 678. rozprawy teologiczne [1]
 679. rozprawy sądowe [1]
 680. rozprawy psychologiczne [1]
 681. rozprawy i monografie [1]
 682. rozprawki astronomiczne [1]
 683. rozporządzenia królewskie [1]
 684. rozkład jazdy [1]
 685. reprodukcje zdjęć [1]
 686. relacje sejmowe [1]
 687. relacje historyczne [1]
 688. regulaminy szkolne [1]
 689. regulamin bankowy [1]
 690. referaty filozoficzne [1]
 691. recenjza [1]
 692. recencja [1]
 693. publikacje elektroniczne [1]
 694. przysięga [1]
 695. przewodniki sakralne [1]
 696. przepowiednie [1]
 697. przepisy kościelne [1]
 698. przepisy budowlane [1]
 699. przemówienie sprawozdawcze [1]
 700. protesty [1]
 701. programy przedstawień [1]
 702. program koncertu [1]
 703. prezentacja [1]
 704. preprint [1]
 705. prace źródłowe [1]
 706. powieść autobiograficzna [1]
 707. portrety [1]
 708. poradniki heraldyczne [1]
 709. poezja religijna [1]
 710. poematy żałobne [1]
 711. poemat żałobny [1]
 712. poemat dramatyczny [1]
 713. podręcznik numizmatyczny [1]
 714. pod [1]
 715. plankty [1]
 716. plan [1]
 717. pismo jubileuszowe [1]
 718. pastorałka [1]
 719. oracje sądowe [1]
 720. opracowania statystyczne [1]
 721. opracowania medyczne [1]
 722. opracowania genealogiczne [1]
 723. opisy flory [1]
 724. opis wizytacji [1]
 725. opis panowania [1]
 726. opinie [1]
 727. okólnik bankowy [1]
 728. obraz olejny [1]
 729. obligacja [1]
 730. objaśnienia do przezroczy [1]
 731. notatka biograficzna [1]
 732. naszywka [1]
 733. mowy pogrzebowe 19w. [1]
 734. mowy laudacyjne [1]
 735. moralistyka [1]
 736. monografie psychologiczne [1]
 737. monografie porównawcze [1]
 738. monografie krytyczno-bibliograficzne [1]
 739. misteria ludowe [1]
 740. memoranda [1]
 741. materiały źródłowe [1]
 742. materiały kongresowe [1]
 743. materiał szkoleniowy [1]
 744. masoniki [1]
 745. mandaty [1]
 746. listy odznaczonych [1]
 747. listy adresowe [1]
 748. lauda [1]
 749. księgi ziemskie [1]
 750. księgi protokólarne [1]
 751. księgi miejskie [1]
 752. księgi metrykalne [1]
 753. księgi imion [1]
 754. księga urodzeń [1]
 755. księga szkoły [1]
 756. księga miejska [1]
 757. księga kancelaryjna [1]
 758. książki pamiątkowe [1]
 759. książka telefoniczna [1]
 760. krytyka literacka [1]
 761. krytyka [1]
 762. kroniki żałobne [1]
 763. kosztorysy [1]
 764. kopie [1]
 765. konstytucje [1]
 766. konkursy [1]
 767. koncept [1]
 768. komentarze do tekstów [1]
 769. komentarze biblijne [1]
 770. kolekcja okol [1]
 771. kodeks prawny [1]
 772. kodeks handlowy [1]
 773. klucz do oznaczania [1]
 774. klepsydry [1]
 775. katechizm [1]
 776. katalogi roślin użytkowych [1]
 777. katalog prasowy [1]
 778. kartka świąteczna [1]
 779. kartka pocztowa [1]
 780. karta żywnościowa [1]
 781. karta wizytowa [1]
 782. karta uczestnictwa [1]
 783. karta dostaw mleka [1]
 784. kancjonał [1]
 785. itinerarium [1]
 786. interpelacja poselska [1]
 787. instrukcje poselskie [1]
 788. instrukcje nauczania [1]
 789. informator teatralny [1]
 790. historia [1]
 791. habilitacja [1]
 792. głos [1]
 793. gwarancja [1]
 794. gesta [1]
 795. genealogia [1]
 796. felieton [1]
 797. faksymile rękopisu [1]
 798. expositio [1]
 799. exlibris [1]
 800. etiudy organowe [1]
 801. dzienniki podawcze [1]
 802. dysertacje doktorskie [1]
 803. dramolet [1]
 804. dowód osobisty [1]
 805. dokumenty powstańcze [1]
 806. dokumenty królewskie [1]
 807. dekrety królewskie [1]
 808. deklaracja [1]
 809. dane osobowe [1]
 810. brewe papieskie [1]
 811. blankiety [1]
 812. biuletyn artykułowy [1]
 813. biblie [1]
 814. atlasy historyczne [1]
 815. apologetyka [1]
 816. aneks [1]
 817. analiza [1]
 818. almanach [1]
 819. alegorie [1]
 820. akwarela [1]
 821. akty urodzeń [1]
 822. akta wizytacyjne [1]
 823. akta cechowe [1]
 824. akcje [1]
 825. agenda [1]
 826. abecadlnik [1]
 827. Zeszyty Naukowe monografie [1]
 828. Zeszyt Naukowy monografia [1]
 829. Utwory satyryczne [1]
 830. Prace habilitacyjne [1]
 831. Praca magisterska [1]
 832. Poznań [1]
 833. Kolekcja okolicznościowa [1]
Ranking by number of viewed objects
stat chart2

Number in brackets is a sum of all reads of objects which metadata description contains given attribute value.

 1. rozprawa doktorska [7667440]
 2. monografia [5641935]
 3. czasopisma [5521909]
 4. gazety [4351139]
 5. czasopismo [4116782]
 6. gazeta [3500442]
 7. książka [3063303]
 8. rozprawa habilitacyjna [1543978]
 9. księgi adresowe [863255]
 10. monografie [827092]
 11. rozprawy doktorskie [805551]
 12. dzienniki urzędowe [705955]
 13. starodruki [705209]
 14. artykuł [684377]
 15. gazeta (gazety) [599874]
 16. źródła historyczne [528218]
 17. archiwalia [505012]
 18. herbarze [504247]
 19. wydawnictwa urzędowe [496155]
 20. personalia [486194]
 21. dokumentacja kadrowa [486194]
 22. spisy [475415]
 23. bibliografie [420333]
 24. monografie historyczne [389570]
 25. artykuły [376641]
 26. pamiętniki [367619]
 27. monografia historyczna [340720]
 28. skrypt [329021]
 29. spis [309469]
 30. biuletyn [309043]
 31. antologie [288842]
 32. przysłowia [281104]
 33. listy strat [274174]
 34. kodeks dyplomatyczny [233193]
 35. opracowanie [232806]
 36. sprawozdania [224546]
 37. genealogie [213819]
 38. spis nazwisk [212220]
 39. tygodniki [211009]
 40. podręcznik [204898]
 41. rejestry zmarłych [203316]
 42. mapy [201663]
 43. roczniki oficerskie [197754]
 44. źródło [197288]
 45. lista poległych [197048]
 46. wspomnienia [192030]
 47. wykazy [187053]
 48. roczniki [186925]
 49. rękopisy [180455]
 50. spisy nazwisk [167842]
 51. rocznik [161931]
 52. dwutygodniki [149792]
 53. akta [149536]
 54. kroniki [147198]
 55. szkice historyczne [144197]
 56. dokumenty elektroniczne [140305]
 57. starodruk [137459]
 58. wykaz miejscowości [132760]
 59. biblia [132511]
 60. informator [131750]
 61. słownik [131704]
 62. kalendarze [131487]
 63. poradnik metodyczny [128679]
 64. skorowidz [128363]
 65. rejestry [124096]
 66. tygodniki ilustrowane [119544]
 67. podręczniki akademickie [116181]
 68. rękopis [111190]
 69. słowniki [110546]
 70. biografie [102338]
 71. źródło historyczne [98513]
 72. kalendarz [97640]
 73. podręczniki [87527]
 74. powieści [87387]
 75. wspomnienie [85942]
 76. miesięcznik [82168]
 77. tłumaczenie [80159]
 78. księgi pamiątkowe [80081]
 79. wydawnictwa popularne [76083]
 80. pocztówka [75005]
 81. skrypty [72396]
 82. dodatek do czasopisma [70763]
 83. fotografie [69460]
 84. kazania [67099]
 85. spisy osobowe [64549]
 86. broszury [63777]
 87. listy [63705]
 88. fotografia [61414]
 89. praca magisterska [58547]
 90. bibliografia [56840]
 91. przewodniki [51909]
 92. herbarz [50404]
 93. encyklopedie [50116]
 94. pocztówki [49772]
 95. księga adresowa [48373]
 96. opracowania [48017]
 97. katalogi [46302]
 98. opracowania historyczne [45723]
 99. książki adresowe [45491]
 100. materiały konferencyjne [44235]
 101. przewodnik [43669]
 102. program teatralny/operowy [42242]
 103. korespondencje [41739]
 104. album [40627]
 105. inwentarze [40447]
 106. almanachy [39696]
 107. poradniki [39519]
 108. pamiętnik [39017]
 109. powieści historyczne [37111]
 110. Dysertacja doktorska [35512]
 111. opisy [35356]
 112. postylle [34690]
 113. kronika [33596]
 114. roczniki lekarskie [33556]
 115. sprawozdanie [33421]
 116. lista oficerów [33355]
 117. informatory [33351]
 118. kwartalnik [33143]
 119. odbitka [32460]
 120. poezje [32065]
 121. rozdział [31672]
 122. biografia [30697]
 123. maszynopis [29152]
 124. katalog [28805]
 125. listy odznaczonych [28140]
 126. odbitki [27910]
 127. kodeksy [27826]
 128. zeszyty naukowe [25771]
 129. praca zbiorowa [25630]
 130. szkice literackie [24312]
 131. wykaz [23865]
 132. muzykalia [23562]
 133. spis miejscowości [22538]
 134. odezwy [22422]
 135. książka adresowa [22165]
 136. dziennik urzędowy [22159]
 137. katalogi wystaw [21915]
 138. synteza [21648]
 139. akta sejmowe [21551]
 140. modlitewniki [21368]
 141. diariusze sejmowe [21347]
 142. książki telefoniczne [21086]
 143. rozprawy [20956]
 144. kompendium [20828]
 145. broszura [20787]
 146. materiały sejmowe [20363]
 147. spisy miejscowości [20284]
 148. opowiadania [20096]
 149. albumy [19663]
 150. listy nazwisk [19390]
 151. telegram [19367]
 152. atlasy [19365]
 153. książka telefoniczna [19117]
 154. wykazy personalne [18665]
 155. leksykony [18553]
 156. szkice [18320]
 157. poezja [18052]
 158. spisy lasów [17554]
 159. prace zbiorowe [17491]
 160. pisma patrystyczne [17274]
 161. poradnik [16952]
 162. korespondencja [16587]
 163. Zeszyt Naukowy [16501]
 164. pieśni [16434]
 165. słownik geograficzny [16185]
 166. dramaty [15670]
 167. mapa [15632]
 168. artykuły historyczno-prawne [15437]
 169. monografie heraldyczne [15371]
 170. diariusze [15263]
 171. skorowidze [14936]
 172. dodatek [14903]
 173. ustawy [14483]
 174. dziennik [14292]
 175. katalog wystawy [14217]
 176. ryciny [14108]
 177. powieść [13917]
 178. Kolekcja okolicznościowa [13463]
 179. śpiewniki [13203]
 180. relacje osobiste [13175]
 181. rozprawa [13083]
 182. ustawa [12883]
 183. lista nazwisk [12842]
 184. biuletyny [12799]
 185. nadbitki [12681]
 186. recenzje [12666]
 187. statuty [12657]
 188. referat [12647]
 189. beletrystyka [12466]
 190. katalogi grafiki [12323]
 191. ulotka [12182]
 192. wizerunek [12168]
 193. ikonografia [12111]
 194. inwentarz [11998]
 195. edycje [11386]
 196. recenzja [11123]
 197. fiszki [11053]
 198. wykłady [10974]
 199. bajki [10950]
 200. spisy gmin [10772]
 201. rozważania [10765]
 202. pieczęcie [10653]
 203. statystyki [10580]
 204. podręczniki wyborcze [10437]
 205. poradniki rolnicze [10330]
 206. monografie genealogiczne [10300]
 207. programy wykładów [10157]
 208. spis statystyczny [10086]
 209. preprint [10010]
 210. statut [9988]
 211. spisy geograficzne [9781]
 212. programy nauczania [9746]
 213. książka kucharska [9458]
 214. spis osobowy [9194]
 215. mowy [9162]
 216. katechizmy [9150]
 217. maszynopis powielony [9036]
 218. słownik biograficzny [9017]
 219. polemiki [9008]
 220. dzienniki [8945]
 221. maszynopisy [8898]
 222. orzeczenia prawne [8769]
 223. publicystyka [8705]
 224. opracowania genealogiczne [8619]
 225. księgi imion [8592]
 226. raporty [8489]
 227. przepisy prawne [8356]
 228. wykazy miejscowości [8298]
 229. pastorałka [8049]
 230. misteria ludowe [8049]
 231. kolekcja okol [7946]
 232. księga jubileuszowa [7853]
 233. księga pamiątkowa [7766]
 234. praca doktorska [7673]
 235. wykład [7600]
 236. zdjęcia [7423]
 237. adresy [7300]
 238. mowy żałobne [7272]
 239. wykłady uniwersyteckie [7182]
 240. druk okolicznościowy [7143]
 241. mowy sejmowe [7042]
 242. wypisy heraldyczne [7036]
 243. dialogi [7022]
 244. mowy pogrzebowe [6833]
 245. przekłady [6784]
 246. druki ulotne [6592]
 247. plany [6493]
 248. księgi święte [6461]
 249. dokumenty [6408]
 250. antologia [6242]
 251. nekrologi [6023]
 252. rozmyślania [5928]
 253. relacje z podróży [5844]
 254. dokumenty muzyczne [5815]
 255. listy oficerów [5802]
 256. traktaty [5784]
 257. nadbitka [5719]
 258. regulamin [5715]
 259. spisy topograficzne [5620]
 260. życiorysy [5456]
 261. opowiadania historyczne [5453]
 262. legendy [5294]
 263. opowiadanie [5179]
 264. odczyty [5178]
 265. szkice biograficzne [4945]
 266. kodeks [4944]
 267. regulaminy [4909]
 268. czasopismo (czasopisma) [4884]
 269. nuty [4846]
 270. kodeksy prawne [4784]
 271. inkunabuły [4771]
 272. kantyczki [4744]
 273. słownik heraldyczny [4713]
 274. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/103028 [4651]
 275. dodatek do czasopisma: Posener Tageblatt 1939 [4651]
 276. Volks-Kalender [4627]
 277. dyplomy [4607]
 278. karta pocztowa [4564]
 279. opisy kraju [4518]
 280. encyklopedia [4424]
 281. książki kucharskie [4410]
 282. przewodniki turystyczne [4345]
 283. pisma filozoficzne [4330]
 284. mowy sądowe [4317]
 285. obwieszczenie [4312]
 286. wstęp [4310]
 287. szkice krytyczne [4228]
 288. studia historyczne [4213]
 289. serie wydawnicze [4155]
 290. rozprawy historyczne [4089]
 291. program wykładów [4074]
 292. biografie literackie [3933]
 293. normy prawne [3930]
 294. programy filmowe [3912]
 295. powieść historyczna [3909]
 296. panegiryki [3908]
 297. rozprawy filozoficzne [3844]
 298. szkic historyczny [3818]
 299. glosariusz [3670]
 300. konstytucje sejmowe [3667]
 301. fotokopia [3639]
 302. jednodniówka [3639]
 303. fraszki [3611]
 304. atlas [3356]
 305. streszczenie [3343]
 306. poradniki weterynaryjne [3307]
 307. opisy podróży [3296]
 308. eseje [3264]
 309. jednodniówki [3204]
 310. kalendarium [3196]
 311. referaty [3177]
 312. modlitwy [3170]
 313. instrukcje wojskowe [3168]
 314. studium [3146]
 315. monografie literackie [3092]
 316. psałterz [3076]
 317. partytura [3050]
 318. ulotki [3044]
 319. szkice filozoficzne [2948]
 320. zielniki [2945]
 321. ulotki wyborcze [2906]
 322. poradniki medyczne [2904]
 323. księga sądowa [2894]
 324. raptularze [2824]
 325. zbiory dokumentów [2813]
 326. reprinty [2813]
 327. podręcznik numizmatyczny [2805]
 328. listy otwarte [2795]
 329. elementarze [2791]
 330. biblie [2779]
 331. kazanie [2746]
 332. komedie [2743]
 333. czasopisma wojskowe polskie [2698]
 334. rozporządzenia [2692]
 335. instrukcje [2679]
 336. nowele [2665]
 337. odczyt [2518]
 338. podręczniki medyczne [2476]
 339. panegiryk [2460]
 340. księgi sądowe [2442]
 341. indeksy [2435]
 342. wydawnictwo okolicznościowe [2432]
 343. czasopisma niezależne [2392]
 344. komentarze do ustawy [2387]
 345. satyry [2382]
 346. lista [2310]
 347. opis kraju [2307]
 348. nekrolog [2266]
 349. listy adresowe [2220]
 350. szkice monograficzne [2216]
 351. akwarele [2186]
 352. piosenki [2183]
 353. zaproszenie [2177]
 354. rozprawy fiozoficzne [2153]
 355. ilustracje [2142]
 356. wspomnienia pośmiertne [2130]
 357. rozkazy wojskowe [2122]
 358. Beilage [2093]
 359. druki [2091]
 360. libretta [2087]
 361. księga urodzeń [2087]
 362. akty urodzeń [2087]
 363. komentarz [2079]
 364. katalog antykwaryczny [2074]
 365. żywoty świętych [2060]
 366. kancjonały [2041]
 367. wspomnienia z podróży [1991]
 368. prospekt [1972]
 369. katalogi księgarskie [1933]
 370. relacja z podróży [1886]
 371. głos sejmowy [1877]
 372. literatura [1873]
 373. druki okolicznościowe [1868]
 374. słowniki heraldyczne [1858]
 375. poradniki heraldyczne [1858]
 376. polemika [1848]
 377. rejestr [1846]
 378. rozporządzenie [1845]
 379. pisma [1841]
 380. poemat [1833]
 381. zbiór [1817]
 382. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/462559 [1813]
 383. dodatek do czasopisma: Gazeta Polska... [1813]
 384. reportaż [1809]
 385. pieśń [1802]
 386. obwieszczenia [1800]
 387. regulaminy wojskowe [1796]
 388. plakat [1784]
 389. sztuki teatralne [1771]
 390. podania [1760]
 391. protokoły [1746]
 392. indeks [1722]
 393. cennik [1716]
 394. księgi ziemskie [1684]
 395. wydawnictwa źródłowe [1668]
 396. miesięczniki [1628]
 397. załączniki [1616]
 398. katalogi biblioteczne [1604]
 399. etiudy organowe [1601]
 400. uniwersały [1598]
 401. program [1595]
 402. poematy [1592]
 403. zapiski heraldyczne [1570]
 404. zaświadczenie [1545]
 405. broszury polityczne [1534]
 406. opis podróży [1524]
 407. traktat [1522]
 408. reprodukcja [1486]
 409. hagiografie [1482]
 410. cenniki [1436]
 411. ustawy kościelne [1431]
 412. przepisy kościelne [1431]
 413. księgi jubileuszowe [1399]
 414. wykłady filozoficzne [1399]
 415. referaty filozoficzne [1399]
 416. przemówienia [1391]
 417. wypisy [1378]
 418. katalog handlowy [1377]
 419. legitymacje członkowskie [1365]
 420. traktaty filozoficzne [1355]
 421. wiersze [1338]
 422. programy [1313]
 423. pisma zbiorowe [1311]
 424. spis numizmatyczny [1302]
 425. podręcznik akademicki [1295]
 426. katalog księgarski/wydawniczy [1278]
 427. spisy książek [1274]
 428. relacje [1270]
 429. spisy wykładów [1240]
 430. dzienniki podróży [1216]
 431. epigramaty [1207]
 432. pamiętniki 19w. [1188]
 433. moralistyka [1187]
 434. komunikat [1179]
 435. statuty synodalne [1179]
 436. opwiadania historyczne [1178]
 437. wspomnienia historyczne [1177]
 438. opracowania geograficzne [1174]
 439. dokumenty powstańcze [1165]
 440. mowy laudacyjne [1157]
 441. prospekty [1135]
 442. opracowanie bibliograficzne [1106]
 443. uniwersał [1103]
 444. laudacje [1098]
 445. zbiory pism [1090]
 446. księga [1090]
 447. opracowania statystyczne [1079]
 448. memoriały [1063]
 449. mowa [1055]
 450. mowy weselne [1046]
 451. przemówienie [1034]
 452. notatki [1032]
 453. publikacje elektroniczne [1018]
 454. teksty źródłowe [1016]
 455. oracje sądowe [1011]
 456. mszały [1004]
 457. dramat [1003]
 458. księgi liturgiczne [996]
 459. podręczniki dla szkół średnich [991]
 460. księga miejska [975]
 461. tragedie [968]
 462. program nauczania [967]
 463. baśnie [961]
 464. quaestiones [958]
 465. druk ulotny [955]
 466. dysertacja [954]
 467. noty dyplomatyczne [953]
 468. poezja funeralna [928]
 469. wykaz ulic [919]
 470. literatura popularnonaukowa [912]
 471. sielanki [900]
 472. obraz [898]
 473. monografia statystyczna [895]
 474. rozprawy religijne [894]
 475. list [893]
 476. pamiętniki 19 w. [889]
 477. plan miasta [885]
 478. Zbiór pieśni [873]
 479. dysertacje [866]
 480. inkunabuł [859]
 481. pamflety [829]
 482. opis [820]
 483. szkice religijne [819]
 484. tańce [803]
 485. komedia [797]
 486. bajka [782]
 487. kodeks handlowy [773]
 488. brewiarze [771]
 489. dekrety [769]
 490. plansza [765]
 491. hagiografia [754]
 492. article [750]
 493. druki urzędowe [747]
 494. epitalamia [745]
 495. poradniki gospodarskie [745]
 496. zaśwadczenia [737]
 497. biografia bibliografia [721]
 498. katalog galerii [718]
 499. przepisy wojskowe [711]
 500. metryki [699]
 501. statuty i regulaminy [695]
 502. leksykon [691]
 503. paszkwile [690]
 504. karta zaopatrzeniowa [685]
 505. nowela [674]
 506. przepowiednie [672]
 507. katechizm (katechizmy) [666]
 508. wiersze okolicznościowe [658]
 509. deklaracje [657]
 510. tabele [656]
 511. protokół [655]
 512. druk urzędowy [641]
 513. spisy map [640]
 514. cegiełka [635]
 515. rozkaz [627]
 516. projekty sejmowe [619]
 517. agenda [617]
 518. projekty [614]
 519. traktat teologiczny [613]
 520. przewodniki turystyczne 19w. [612]
 521. katechizm [612]
 522. pamiątka [609]
 523. tragedia [605]
 524. list pasterski [603]
 525. okólnik [601]
 526. księgi biblijne [595]
 527. modlitewnik [585]
 528. formularz [584]
 529. spisy dokumentów [583]
 530. szkice historyyczne [580]
 531. biografia literacka [579]
 532. anegdoty [573]
 533. opowieści [560]
 534. dodatek nadzwyczajny [560]
 535. katalog księgarski [553]
 536. vademecum [553]
 537. relacje historyczne [544]
 538. opery [537]
 539. księga kancelaryjna [534]
 540. kroniki klasztorne [530]
 541. przemowy [530]
 542. odezwa [527]
 543. epistolografia [523]
 544. relacja [522]
 545. mowy rektorskie [516]
 546. mowa pogrzebowa [511]
 547. zdjęcie [508]
 548. rozkazy [487]
 549. testamenty [483]
 550. przedruki [475]
 551. roczniki statystyczne [474]
 552. materiały informacyjne [473]
 553. uchwały [472]
 554. tablice [457]
 555. zaproszenia [454]
 556. rozprawy krytyczne [447]
 557. memoranda [447]
 558. spisy wystawców [445]
 559. schematyzmy [445]
 560. rubrycele [445]
 561. zapisy fonograficzne [441]
 562. szkice geograficzne [439]
 563. przymówienie się [438]
 564. nowiny [438]
 565. szkice satyryczne [437]
 566. elegie [431]
 567. afisze filmowe [427]
 568. manifest [426]
 569. wyroki sądowe [425]
 570. mitologie [424]
 571. wodewile [414]
 572. dowód tożsamości [413]
 573. manifesty [411]
 574. almanach [410]
 575. dane osobowe [400]
 576. śpiewnik [394]
 577. komentarze do tekstów [394]
 578. zielnik [393]
 579. nalepka iluminacyjna [392]
 580. słowo wstępne [390]
 581. Praca magisterska [390]
 582. szkice ekonomiczne [389]
 583. pogadanki [388]
 584. wiersz okolicznościowy [382]
 585. ulotki reklamowe [381]
 586. szkice gospodarcze [377]
 587. monografie porównawcze [376]
 588. poradniki budowlane [375]
 589. katalog roślin [374]
 590. ekspedycje [373]
 591. ogłoszenia [370]
 592. rozprawy i monografie [368]
 593. tablice historyczne [363]
 594. satyry polityczne [363]
 595. epitafium [356]
 596. fragmenty [352]
 597. szkice naukowe [351]
 598. reprodukcje zdjęć [350]
 599. wydawnictwo ilustrowane [349]
 600. poezja okolicznościowa [348]
 601. szkice popularno-naukowe [346]
 602. laudum [344]
 603. opis panowania [343]
 604. przepisy służbowe [341]
 605. akty prawne [341]
 606. księga szkoły [341]
 607. studia genealogiczne [338]
 608. akta majątkowe [334]
 609. memoriał [334]
 610. Prace habilitacyjne [331]
 611. satyra [321]
 612. odznaczenia [321]
 613. alegorie [317]
 614. kopie maszynopisu [312]
 615. komunikaty [312]
 616. afisz [312]
 617. monografie filozoficzne [311]
 618. szkice jubileuszowe [309]
 619. szkice bibliograficzne [308]
 620. klucz do oznaczania [307]
 621. zbiór mów [306]
 622. komentarze biblijne [305]
 623. szkice polityczne [300]
 624. tekst na prawach rękopisu [297]
 625. atlasy historyczne [290]
 626. zwierciadło [285]
 627. miscellanea [278]
 628. objaśnienia do przezroczy [278]
 629. kazania pogrzebowe [275]
 630. monografie krytyczno-bibliograficzne [274]
 631. interpelacja poselska [271]
 632. kopie [266]
 633. karta żywnościowa [262]
 634. regulamin szkolny [259]
 635. katalog wydawniczy [258]
 636. mowy polityczne [258]
 637. argument [255]
 638. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/508889 [250]
 639. dodatek do czasopisma: Posener Tageblatt 1934 [250]
 640. księgi rachunkowe [249]
 641. miedzioryt [246]
 642. program koncertu [245]
 643. apele [244]
 644. dyplom [243]
 645. program uroczystości [242]
 646. felieton [242]
 647. pismo jubileuszowe [239]
 648. rozprawy publicystyczne [238]
 649. katalog prasowy [236]
 650. recepta [235]
 651. świadectwa szkolne [234]
 652. przewodniki sakralne [232]
 653. odpowiedź [228]
 654. Zeszyt Naukowy monografia [225]
 655. okólniki [222]
 656. mowy okolicznościowe [222]
 657. plankty [220]
 658. epitafia [218]
 659. rozkład jazdy [217]
 660. afisze [215]
 661. tezy [211]
 662. interpelacje poselskie [205]
 663. mowa żałobna [203]
 664. karta wstępu [203]
 665. opracowania naukowe [202]
 666. program zjazdu [201]
 667. list otwarty [200]
 668. faksymile [199]
 669. plan [196]
 670. zarządzenie [195]
 671. księgi miejskie [195]
 672. czasopisma literackie [192]
 673. lacrimae [191]
 674. kroniki żałobne [187]
 675. uwiadomienia [186]
 676. Utwory satyryczne [172]
 677. varia [170]
 678. powieść autobiograficzna [170]
 679. kontrakty [169]
 680. programy uroczystości [168]
 681. programy teatralne [168]
 682. szkic monograficzny [167]
 683. petycje [166]
 684. dokument królewski [165]
 685. protestacje [164]
 686. masoniki [164]
 687. powieść biograficzna [163]
 688. rezolucje [161]
 689. informatory szkolne [158]
 690. faksymile rękopisu [158]
 691. słowniki geograficzne [154]
 692. obligacja [150]
 693. programy przedstawień [149]
 694. rozprawy naukowe [148]
 695. złote myśli [147]
 696. lauda [143]
 697. wykłady naukowe [142]
 698. akty zgonu [142]
 699. przemówienie sprawozdawcze [137]
 700. dowód osobisty [137]
 701. katalogi roślin użytkowych [135]
 702. traktaty teologiczne [134]
 703. gesta [134]
 704. ordynacje [133]
 705. program konferencji [132]
 706. dramolet [132]
 707. analiza [131]
 708. zeszyty szkolne [130]
 709. paszport [126]
 710. naszywka [126]
 711. kwestionariusz [122]
 712. poematy żałobne [122]
 713. gratulacje [120]
 714. traktat filozoficzny [118]
 715. przysięga [117]
 716. mowy pogrzebowe 19w. [117]
 717. tygodn [116]
 718. poemat dramatyczny [116]
 719. karta dostaw mleka [116]
 720. kancjonał [114]
 721. mowa sejmowa [113]
 722. silva rerum [111]
 723. rozprawy psychologiczne [110]
 724. karta wizytowa [110]
 725. votum [109]
 726. notatka biograficzna [108]
 727. książki pamiątkowe [106]
 728. rachunki [103]
 729. expositio [101]
 730. opis wizytacji [99]
 731. przepisy licencyjne [97]
 732. rozprawki astronomiczne [97]
 733. deklaracja [97]
 734. księgi wpisów [96]
 735. scenki ludowe [96]
 736. pokwitowanie [96]
 737. habilitacja [96]
 738. dzienniki wydatków [95]
 739. tłumaczenia [95]
 740. monografie psychologiczne [95]
 741. portrety [93]
 742. poezja religijna [93]
 743. księgi metrykalne [89]
 744. bilet wstępu [86]
 745. kosztorysy [86]
 746. dzienniki podawcze [86]
 747. umowy [85]
 748. rozprawy sądowe [85]
 749. opisy flory [84]
 750. kartka świąteczna [84]
 751. kartka pocztowa [84]
 752. staroduki [83]
 753. ustawy podatkowe [83]
 754. koncept [83]
 755. diariusz [82]
 756. sentencje [82]
 757. gwasz [81]
 758. przepisy budowlane [81]
 759. poemat żałobny [79]
 760. komentarze [78]
 761. dokumenty królewskie [78]
 762. opinie [77]
 763. transumpty [76]
 764. świadectwo szkolne [74]
 765. zapiski [73]
 766. regulamin bankowy [73]
 767. okólnik bankowy [71]
 768. obraz olejny [71]
 769. karta uczestnictwa [69]
 770. gwarancja [68]
 771. sprostowanie [65]
 772. klepsydry [65]
 773. protesty [64]
 774. statuty sejmowe [63]
 775. wypisy z dzieł Hoene-Wrońskiego [62]
 776. ugody [61]
 777. informator teatralny [60]
 778. ogłoszenie [57]
 779. zakładka do książki [57]
 780. rozporządzenia królewskie [57]
 781. apologetyka [57]
 782. instrukcje nauczania [55]
 783. repertuary [54]
 784. ballady [54]
 785. akwarela [53]
 786. akta cechowe [53]
 787. blankiety [52]
 788. zarządzenia [51]
 789. summa [50]
 790. Poznań [50]
 791. materiały źródłowe [49]
 792. Zeszyty Naukowe monografie [49]
 793. głos [48]
 794. Kalender (Evangelischer) [46]
 795. układy zbiorowe pracy [45]
 796. akcje [45]
 797. mandaty [44]
 798. opera [43]
 799. bilet [43]
 800. relacje sejmowe [43]
 801. krytyka literacka [41]
 802. instrukcje poselskie [40]
 803. księgi protokólarne [39]
 804. zażalenia [38]
 805. zagajenie [38]
 806. krytyka [37]
 807. exlibris [37]
 808. abecadlnik [37]
 809. opracowania medyczne [35]
 810. itinerarium [34]
 811. kantaty [31]
 812. prezentacja [30]
 813. obitka [26]
 814. regulaminy szkolne [26]
 815. akta wizytacyjne [23]
 816. aneks [22]
 817. materiał szkoleniowy [20]
 818. rozprawy teologiczne [19]
 819. recencja [17]
 820. materiały kongresowe [17]
 821. biuletyn artykułowy [16]
 822. recenjza [15]
 823. brewe papieskie [15]
 824. składy osobowe [13]
 825. konstytucje [12]
 826. kodeks prawny [12]
 827. dekrety królewskie [10]
 828. konkursy [8]
 829. genealogia [5]
 830. dysertacje doktorskie [4]
 831. historia [3]
 832. prace źródłowe [1]
 833. pod [0]

Statistics of digital library

Number of objects: 376 291

Readers on-line: 1 368

Total number of users since Jun 10, 2004: 115 312 393


Below there are statistics of objects attribute values. Statistics are gathered since Jun 10, 2004

Number of new objects added in different formats
stat chart

The number in parentheses is the total number of objects with content for a given format

 1. Undefined format [20 414]
 2. DJVU [330 649]
 3. PDF [17 550]
 4. Photo gallery [542]
 5. Audio [7]
 6. Video [2]
Number of content views for different formats
stat chart2

The number in parentheses is the total number of content views requested for a given format

 1. Undefined format [8 303 760]
 2. DJVU [29 563 023]
 3. PDF [13 489 941]
 4. Photo gallery [48 653]
 5. Audio [438]
 6. Video [9]

This page uses 'cookies'. More information