Object structure

Title:

Almanach oficerski na rok 1923/24; praca zbiorowa Dział III Z.2

Contributor:

Wiatr Józef (red.) ; Mueller Stanisław (red.) ; Kutrzeba Tadeusz (red.) ; Krzysik Stanisław (red.) ; Firich Karol (red.)

Subject and Keywords:

wojsko polskie organizacja pokojowa okres międzywojenny ; wojsko polskie warunki materialne okres międzywojenny ; wojsko polskie warunki kulturalne okres międzywojenny ; wojsko polskie historia okres międzywojenny ; wojsko polskie odznaczenia chorągwie okres międzywojenny ; wojsko polskie umundurowanie okres międzywojenny ; wojsko polskie emblematy okres mięzywojenny ; wojsko polskie oświata okres międzywojenny ; szkolnictwo wojskowe okres międzywojenny ; wojsko polskie organizacja okres międzywojenny ; wojsko polskie historia

Description:

emblematy ; umundurowanie wojska ; szkolnictwo wojskowe i służba oświatowa w wojsku ; organizacja marynarki wojennej ; organizacja pokojowa służb ; organizacja pokojowa broni ; ogólna organizacja siły zbrojnej ; uzupełnienie wojska ; organizacja wojska polskiego ; chorągwie(sztandary), trąbki, ordery, odznaczenia i odznaki

Publisher:

Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy

Place of publication:

Warszawa

Object type:

almanachy

Language:

pol

Rights Management:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Publication date:

1923

Rights holder:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Digitisation:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Location of original object:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Digital object format:

image/x.djvu