Object structure

Title:

Almanach oficerski na rok 1923/24; praca zbiorowa Dział IV Z.3

Contributor:

Wiatr Józef (red.) ; Mueller Stanisław (red.) ; Kutrzeba Tadeusz (red.) ; Krzysik Stanisław (red.) ; Firich Karol (red.)

Subject and Keywords:

wojsko polskie organizacja pokojowa okres międzywojenny ; wojsko polskie warunki materialne okres międzywojenny ; wojsko polskie warunki kulturalne okres międzywojenny ; wojsko polskie historia okres międzywojenny ; wojsko spółdzielczość okres międzywojenny ; wojsko polskie nazwiska okres międzywojenny ; wojsko polskie zdrowie leczenie okres międzywojenny ; wojsko polskie uposażenia emerytury okres międzywojenny ; wojsko polskie prawo okres międzywojenny ; wojsko polskie oficerowie okres międzywojenny ; wojsko polskie urzędnicy wojskowi okres międzywojenny ; wojsko polskie duchowieństwo okres międzywojenny ; wojsko polskie podchorążowie okres międzywojenny ; wojsko polskie chorążowie okres miedzywojenny ; wojsko polskie kapelmistrze wojskowi okres międzywojenny ; wojsko polskie majstrzy wojskowi okres międzywojenny ; wojsko polskie podoficerowie zawodowi żandarmerii okres międzywojenny ; weterani 1831r. 1848r. 1863r.

Description:

różne sprawy osobiste ; leczenie-superrewizja-inwalidzi ; uposażenie i emerytury ; sprawy prawnicze i honorowe ; pragmatyka i ustawy służbowe

Publisher:

Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy

Place of publication:

Warszawa

Object type:

almanachy

Language:

pol

Rights Management:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Publication date:

1923

Rights holder:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Digitisation:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Location of original object:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Digital object format:

image/x.djvu