Object structure

Title:

[List sądu ławniczego (wójta i ławników, czyli ławy miejskiej) Warszawy do rady miejskiej Torunia jako najwyższej instancji sądowej prawa chełmińskiego z prośbą o wydanie ostatecznego wyroku w sprawie majątkowej braci rodzonych Jana i Andrzeja Voitów (Foyt), ławników warszawskich, dotyczącej spłaty przez Jana długu 50 kop półgroszy zapisanych na wójtostwie warszawskim]

Subject and Keywords:

Polska 15w. ; Ława miejska Warszawy 15w. ; Sąd ławniczy Warszawy 15w. ; Wójt i ławnicy Warszawy 15w. ; Warszawa 15w. ; Toruń 15w. ; mieszczanie 15w. ; prawo chełmińskie 15w. ; prawo miejskie 15w. ; prawo krajowe 15w. ; transumpty 15w. ; listy 15w. ; Jan Voit (zm. po 1459), brat Andrzeja, mieszczanin i ławnik warszawski ; Andrzej Voit (zm. po 1459), brat Jana, mieszczanin i ławnik warszawski ; Dorota Voit (zm. po 1446), siostra Jana i Andrzeja, mieszczka warszawska ; Wawrzyniec Kurschner (zm. po 1446), mieszczanin warszawski

Description:

32x35 cm ; autograf ; List skierowany do burmistrza i radnych Torunia w sprawie spadkowej dwóch braci, Jana i Andrzeja Voit. Według relacji Andrzeja brat jest mu winien 50 kop półgroszy, natomiast Jan zapewnia, że całą sumę bratu już zapłacił. Andrzej w swoich pretensjach opiera się na zapisce księgi ławniczej z 1444 , w którym Jan Voit zeznawał, że winien jest bratu Andrzejowi z działu rodzinnego, tytułem spłaty wójtostwa miasta Warszawy, 50 kop półgroszy i będzie je uiszczał w postaci czynszu. Jan Voit powołuje się zaś na zapis w księdze ławniczej z 1446 , w którym to roku Andrzej, jego rodzona siostra Dorota, oraz Wawrzyniec Kurschner wraz z córką zeznali, że Jan spłacił już całą należność ze spadku po rodzicach. Andrzej odwoływał się w tym sporze do prawa miejskiego, do władzy księcia i do prawa ziemskiego. Wszystkie te instancje uznały ostatni zapis za ważny i odesłały z powrotem sprawę do sądu ławniczego, a ten do ostatecznego rozstrzygnięcia przez prawo chełmińskie, którego najwyższą instancję stanowią burmistrz i radni miasta Torunia. Dok. wystawiono w Warszawie, w środę po Trzech Królach 1459 Podpisani? wójt i ławnicy miasta Warszawy ; oryg. ; pap. ; stan zachowania dość dobry (dok. po konserwacji) ; duży ubytek na lewym marg. (na całą jego głębokość) bez szkody dla tekstu, wypełniony masą pap., powyżej zażółcenie podobnej wielkości wywołane wilgocią przebijające na drugą stronę, małe dziurki lub przetarcia w miejscach krzyżowania złożeń w tekście i na dolnym marg. ; na odwrocie wyraźne pasowe przybrudzenie w miejscu, które było niegdyś okładziną zewn. dok. po jego złożeniu, duża tłusta plama z prawej strony ; po stronie tekstowej przybrudzenia, ciemniejsze plamki lub zażółcenia o różnym natężeniu wzdłuż niektórych złożeń ; nierówne krawędzie dok., zwłaszcza górna i prawa (nierówności, lekkie naddarcia), zagięty prawy dolny narożnik ; ślady sześciu złożeń ; in dorso nota streszcz. niem. ; brak pieczęci (potwierdzenie jej użycia w formule koroboracyjnej)

Place of publication:

Warszawa

Object type:

dyplomy

Signature:

sygn.Dypl.230

Language:

ger

Rights Management:

PAN Biblioteka Kórnicka

Publication date:

1459 01.09

Rights:

domena publiczna

Access rights:

dla wszystkich bez ograniczeń

Digitisation:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digitisation sponsor:

Dofinansowanie w ramach Projektu POPC.02.03.01-IP.01-00-002/16 „Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej”

Location of original object:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digital object format:

image/x.djvu