Object structure

Title:

[Zamiana księcia Przemysła I z klasztorem cysterskim w eknie wsi Wierzenica i oskuń na wsie Kaliszany, Toniszewo, połowę Sienna i połowę Szczodrochowa]

Creator:

Przemysł I (książę wielkopolski ; ca (1220 - 1257)

Subject and Keywords:

Przemysł I (książę wielkopolski ; ca 1220-1257) ; Bolesław Pobożny (1224-1279) książę Wielkopolski ; Pełka (abp gnieźnieński ; ?-1258) ; Wielkopolska 13w. ; Łekno 13w. ; Cystersi Łekno 13w. ; Kaliszany ; Toniszewo ; Sienno ; Szczodrochowo ; Wierzenica ; Łoskuń

Description:

28x12 cm + 4 cm zakładka ; autograf ; pergamin ; Niezachowane obie pieczęcie. ; Książę Przemysł I za zgodą swego brata księcia Bolesława Pobożnego dokonuje zamiany z opatem łekneńskim Piotrem wsi Wierzenica i Łoskuń na następujące wsie: za Wierzenicę nadaje klasztorowi Kaliszany i posiadłości Cypriani i Zarose, które nazywają się Toniszewo, wraz ze wszystkimi przynależnościami i użytkami oraz dziesięcinami ustanowionymi przez abpa gnieźnieńskiego Pełkę na rzecz kościoła w Pakości. Za wieś Łoskuń połowę wsi Sienna z przyległą częścią potocznie zwaną Cuchino i połową Szczodrochowa z wszystkimi jej użytkami. Te rzeczone wsie, tj. Kaliszany i Sienno wraz z ich częściami, książę uwalnia od wszelkich powinności i podatków, takich jak: podymne (podvorove), stróża, przewód, powóz, podwoda, na wyprawę i innych w dok. niewymienionych. Dokument wystawiono w Pogorzelicy podczas spotkania Przemysła z arcybiskupem Pełką i księciem Bolesławem Pobożnym. ; W tekście po wymienieniu Toniszewa, tj. po słowach: "Cypriani et Zarose que Douesino nuncupantur" umieszczono ondnośnik - podwójny krzyżyk nad słowem "cum" - którego tekst znajduje się na dolnej zakładce; tekst ten spisany został ręką z ok. połowy XV w., dodaje do nadania księcia jezioro Strzałkowo (ob. Strzałkowskie) i brzmi: "et cum lacu qui dicitur Strzalcowo" ; In dorso od góry zapiska o włączeniu do Akt grodzkich kcyńskich dnia 21.10.1765. Poniżej krótkie zapiski dotyczące treści dokumentu dokonane przez 7 różnych rąk na przestrzeni XIII-XVIII w. W dwóch miejscach dokument przedziurawiony, dziury uzupełniono podczas konserwacji, w tych miejscach luka w tekście. ; Wyd.: Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. T. I. Nr 315.

Place of publication:

Pogorzelica

Object type:

dyplomy

Signature:

sygn.Dypl.004

Language:

lat

Rights Management:

PAN Biblioteka Kórnicka

Publication date:

1253.05.20

Rights:

domena publiczna

Access rights:

dla wszystkich bez ograniczeń

Digitisation:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digitisation sponsor:

Dofinansowanie w ramach Projektu POPC.02.03.01-IP.01-00-002/16 „Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej”

Location of original object:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digital object format:

image/x.djvu