Object structure
Title:

Zoe. Drama w tzech[!] aktach z francuskiego na polski przetłomaczona w roku 1783

Creator:

Mercier, Louis-Sébastien

Contributor:

Bogusławski, Wojciech (Tł.)

Subject and Keywords:

dramaty

Description:

Z porównania rękopisu z tekstem cytowanym przez L. Bernackiego („Teatr, dramat i muzyka za Stanisława Augusta”, t. 2, Lwów 1925, s. 128-129) wynika, że egzemplarz ten nie jest tłumaczeniem Franciszka Zabłockiego (co sugeruje Bernacki na s. 134). Zob. też: Eugeniusz Szwankowski „Teatr Wojciecha Bogusławskiego w latach 1799-1814”, Wrocław 1954, s. 317 („Materiały do dziejów teatru w Polsce”, t. 1). E. I, 387 i 400 podaje jako tłumacza Wojciecha Bogusławskiego ; Sztuka była po raz pierwszy grana w Warszawie w 1791 r.

Object type:

rękopisy

Signature:

Rkp. 505

Language:

pol

Rights Management:

Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Creation date:

1783

Rights:

domena publiczna

Access rights:

dla wszystkich bez ograniczeń

Digitisation:

Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Digitisation sponsor:

„Digitalizacja rękopisów, druków i czasopism ze zbiorów Biblioteki PTPN i ich udostępnienie w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej - kontynuacja” finansowane w ramach umowy nr 515/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Location of original object:

Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Digital object format:

image/x.djvu

×

Citation

Citation style: