Object

Title: Wytworne polskie listy, albo porządna y źrżetelna informatia y manuductia, iako w takowym ięzyku, według teraznieyszego zwyczaiu y stylu, do rożnego stanu ludzi kształtnie listy formowane y pisane być maią: w ktorych nietylko są rozne materie, ale też oraz niemal na każde, ktore się traktuią rzeczy, znaydnią się responsy więć tesź appendix, albo raczey przydatek tu śię dodaie; gdzie rozmaitych kupieckich, korrespondentiey, kommissiey, oznaymienia frochtowych y inszych listow, tudziesz wexlow, assignatiey, zapisow, kwitow, planipotentiey, konnossementow, certepartiey, bodemerey, kontraktow, attestatow, y tym podobnych rzeczy, pisania sposob się podaie: przy polskim tytularzu co dla czwieczątych y kochaiących się w polskim ięzyku, znalezytym regestrem, sporządził y wygotował Alexander Szwertner w Gdanskiey Kancellariey Pisarz

Object collections:

Last modified:

Feb 12, 2016

In our library since:

Feb 12, 2016

Number of object content hits:

85

Number of object content views in DjVu format

81

All available object's versions:

https://www.wbc.poznan.pl/publication/468139

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information