Deutsch   polski   français   English   čeština  
 

Digital Library of Wielkopolska

Deutsch   polski   français   English   čeština  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Akta miasta Pobiedziska z lat 1504-1813

Publication structure:
 • Akta miasta Pobiedziska z lat 1504-1813
  • /1513.24.V/, 15/61/10.IV, Vilnae, Or. - Zygmunt August, król polski … potwierdzan i transumuje przywilej króla Zygmunta z 24 maja 1513 r., którym określa uprawnienia gospodarcze miasta Pobiedzisk, obowiązki publiczne jego mieszkańców oraz przenosi ustrój miasta Pobiedzisk z prawa polskiego na pra...
  • 1577.2.XII, Marienburgii, Or. - Stefan /Batory/, król polski … nadaje miastu Poniedziska prawo odbywania jeszcze jednego jarmarku na św. Grzegorza /12 III/.
  • 1598.13.IV, Varsaviae, Odp. - Zygmunt III /Waza/, król polski potwierdza i przyznaje miastu Pobiedziskom i jego mieszkańcom wszystkie uprawnienia, wolności i posiadłości nadane mu przez króla Kazimierza.
  • 1645.1.X., Częstochoviensi, Or. - Brat Mikołaj Staszewski, przeor braci eremitów św. Pawła prowincji polskiej, określa nową fundację tegoż klasztoru i zasady reguły klasztornej.
  • /1513.24.V/, 1645.20.XII., Varsaviae, Or. - Władysław IV król polski … potwierdza i transumuje przywilej królów polskich: 1. Zygmunta III nadany w Warszawie 1593.1.VII, 2. Stefana /Batorego/ nadany w Warszawie 1576.17.VII, 3. Zygmunta Augusta nadany w Wilnie 1561.10.IV, ...
  • /1513.24.V/, 1693.8.I., Grodnae In Comitiis Regni generalibus, Or. - Jan III /Sobieski/ król polski … potwierdza i transumuje przywilej królów polskich: 1. Zygmunta III nadany w Warszawie 1593.1.VII, 2. Stefana /Batorego/ nadany w Warszawie 1576.17.VII, 3. Zygmunta Augusta nadany w Wilnie 1561.10...
  • /1513.24.V/, 1645.20.XII., Varsoviae, Or. - August II, król polski potwierdza i transumuje przywilej królów polskich: Zygmunta III nadany w Warszawie 1593.1.VII, Stefana /Batorego/ nadany w Warszawie 1576.17.VII, Zygmunta Augusta nadany w Wilnie 1561.10.IV, Zygmunta /Starego/ nadany w Poznaniu 15...
  • /1513.24.V/, 1748.20.VII., Or. - August III, król polski … książe saski i elektor, potwierdza i transumuje przywileje królów polskich: 1. Zygmunta III nadany w Warszawie 1598.13.IV, 2. Augusta II nadany w Warszawie 1720.9.XI, wraz z zawartymi w nim transumptami przywilejów królów polskich Zygmunt...
  • /1513.24.V/, 1765., Or. - Stanisław August /Poniatowski/, król polski potwierdza i transumuje przywileje swoich poprzedników: króla Augusta III z 1748.20.VII wraz z transumowanymi dokumentami: Zygmunta III nadany w Warszawie 1598.13.IV, Augusta II nadany w Warszawie 1720.9.XI, wraz z zawartymi w ...
  • 1595-1736, [Księga radziecka]
  • 1596-1636, [Księga radziecka]
  • 1611-1617, [Księga radziecka]
  • 1671-1695, [Fragmenty księgi radzieckiej]
  • 1733-1736, 1741, 1751-1754, [Fragmenty księgi radzieckiej]
  • 1740-1764, Księga burmistrzowska
  • 1758-1772, [Księga radziecka]
  • 1765-1790, [Fragmenty ksiąg burmistrzowskich i akta sądu burmistrzowskiego]
  • 1780-1788, Protokół do dekretów w sprawach różnych w sądach burmistrzowskich miasta JKMci Pobiedzisk anno 1780.2.VI
  • 1788, [Fragment księgi radzieckiej]
  • 1788-1792, [Księga radziecka]
  • 1790-1794, [Fragmenty ksiąg radzieckich]
  • 1792-1793, [Księga radziecka]
  • 1793-1794, [Księga radziecka]
  • 1792-1794, Sentencjonariusz sądu miejscowego [radzieckiego]
  • 1789-1792, [Pozwy sądu radzieckiego]
  • 1676-1731, 1746, [Księga radziecka i landwójtowska]
  • 1719-1775, [Księga radziecka i landwójtowska]
  • 1778-1790, [Księga radziecka i wójtowska]
  • 1781-1783, [Księga radziecka i wójtowska]
  • 1785-1790, [Księga radziecka i wójtowska]
  • 1785-1795, Protokół rezygnacji, kontraktów obywateli miasta JKMci Pobiedzisk. [Księga radziecka i wójtowska]
  • 1786-1788, [Księga radziecka i wójtowska]
  • 1788-1792, [Księga radziecka i wójtowska]
  • 1791-1808, [Księga radziecka i wójtowska]
  • 1605-1631, [Księga wójtowska i landwójtowska]
  • 1638-1783, Incipiuntur acta actorum advocatialium Pobiedziscensium in anno Domini 1638 die vero 16 Julii
  • 1693-1730, Protokół landwójtowski /fragment/
  • 1730-1739, 1742-1747, [Księga landwójtowska]
  • 1760-1773, [Fragment księgi landwójtowskiej]
  • 1748-1779, [Fragment księgi wójtowskiej i akta sądu wójtowskiego w Pobiedziskach]
  • 1780-1787, Protokół dekretów [wójtowski]
  • 1780-1787, Protokół stemplowany do przyjęcia gruntownych zapisów wójtowskich roku 1777
  • 1780-1792, Protokół inkwizycji [wójtowski]
  • 1780-1794, [Fragmenty księgi wójtowskiej i akta sądu wójtowskiego]
  • 1792-1794, Protokół potoczny wójtowski miasta J.K.M. i Rzeczypospolitej - Pobiedzisk
  • 1792-1794, [Księga wójtowska]
  • 1793-1794, Dekretarz sądów wójtowskich miasta J.K.M. Pobiedzisk ...
  • 1785-1792, [Księga zeznań woźnych o doręczeniu pozwów sądowych spraw rozpatrywanych w Pobiedziskach]
  • 1504-1558, 1732-1794, [Rejestry różnych transakcji i spraw załatwianych w urzędzie radzieckim i wójtowskim miasta Pobiedzisk]
  • 1778.23.XI, 1782.21.VIII /obl. w metr./, 1783.7.IV /obl. w aktach rady/, [Ekstrakt z ksiąg miejskich gnieźnieńskich oblaty z 1782.21.VIII z ksiąg metryki koronnej uchwały z 1778.23.XI, określającej skład komisji Boni Ordinis dla miasta województwa gnieźnieńskiego oraz zakres jej kompetencji i spo...
  • 1792.11.II, Protokół rewizji miasta wolnego Pobiedzisk, wydziału poznańskiego
  • 1772, 1792, [Materiały dotyczące sądownictwa i wyboru władz miejskich] 1. Deklaracja względem odbywania sądów ... i odbywania rządów. 2. Zezwolenie miastom sądzenia spraw podług praw aż do 1788 imże właściwych. 3. [Ustalenie terminów elekcji władz miejskich w 1792 r.]
  • 1752-1786, [Sprawy i wydatki na utrzymanie ratusza i studni]. 1. Regestr wyekspensowania na wieże będącą na ratuszu - 1752, 1781. 2. [Ekstrakt z ksiąg sądu zadwornego dekretu o należności 45 grzywien na reparacje ratusza - 1786] 3. Regestr wyekspensowania do studni miejskiej 1782
  • 1790-1813, 1. [Potwierdzenie przez Komisję porządkową cywilno-wojskową dostaw zaciężnych do wojska i opłaconych pieniędzy w zamian za nie.], 2. Uniwersał Komisji Skarbu Koronnego regulujący sposób płacenia podatków - 1792.3.IX
  • 1783-1801, [Kwity, rewersy, zestawienia dochodów i wydatków]
  • 1744-1792, Rejestr wymożonych, nieprzyzwoitych różnych czynszów przez WW. Niegolewskich starostów pobiedziskich z miasteczka JKMci Pobiedzisk jako też wybranych czynszów z własnych gruntów temuż miasteczku zabranych od 1744 aż do roku 1789
  • 1750-1782 / XVIII w., [Sprawy i zatargi mieszczan pobiedziskich ze starostami Niegolewskimi]
  • 1655, 1667, 1728, 1763, 1776, 1781, Sprawy i zatargi miasta Pobiedzisk z duchowieństwem a zwłaszcza - o należności pieniężne kościołom w Gnieźnie
  • 1637.2.XI /XVIII w./, 1783.18.IV, 1. [Ekstrakty z ksiąg grodzkich poznańskich i z ksiąg ziemskich gnieźnieńskich spraw majątkowych m. Pobiedzisk] 2. [Regulacja spraw majątkowych rodziny Spicerów]
  • 1577.24.XII /XVIII w. - data pisania ekstraktu/, 1777.7.III, 1. [Ekstrakt z ksiąg grodzkich poznańskich wpisu zeznania uczciwego Walentego o opublikowaniu na rynku pobiedziskim w 1577.16.XII przywileju króla Stefana Batorego z 1577.2.XII, nadającego miastu Pobiedziskom prawo odbywania drugiego ja...