Deutsch   polski   français   English   čeština  
 

Digital Library of Wielkopolska

Deutsch   polski   français   English   čeština  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Profesor Eugeniusz Piasecki (1872-1947) - wybrane publikacje w zbiorach Biblioteki Głównej AWF w Poznaniu

Publication structure:
 • Profesor Eugeniusz Piasecki (1872-1947) - wybrane publikacje w zbiorach Biblioteki Głównej AWF w Poznaniu
  • Piasecki, Eugeniusz Witold (1872-1947); 1901, O sportach zimowych
  • Piasecki, Eugeniusz Witold (1872-1947); 1902, Atletyzm - a wychowanie
  • Piasecki, Eugeniusz Witold (1872-1947); 1902, Jak uprzyjemnić ćwiczenia cielesne?
  • Piasecki, Eugeniusz Witold (1872-1947); 1902, Piłka nożna (Association Football): według źródeł angielskich
  • Piasecki, Eugeniusz Witold (1872-1947); 1903, O wpływie pewnych rodzajów pracy mięśniowej na rytm serca
  • Piasecki, Eugeniusz Witold (1872-1947); 1904, Les exercices de force au point de vue de l'hygiene
  • Piasecki, Eugeniusz Witold (1872-1947); 1904, Zasady wychowania fizycznego
  • Piasecki, Eugeniusz Witold (1872-1947); 1905, Igrzyska Narodowe
  • Piasecki, Eugeniusz Witold (1872-1947); 1906, Czy piękność zanika?: rzecz wygłoszona w Związku naukowo-literackim w dniu 15-go marca 1906 roku
  • Piasecki, Eugeniusz Witold (1872-1947); 1906, Czy wstrzemięźliwość płciowa szkodzi zdrowiu?: zdania 25 powag lekarskich różnych krajów w dosłownym przekładzie
  • Piasecki, Eugeniusz Witold (1872-1947); 1906, Jednogodzinne wycieczki jako przyczynek do rozwiązania kwestyi wychowania fizycznego
  • Piasecki, Eugeniusz Witold (1872-1947); 1906, Piłka nożna polska: przyczynek do kwestyi wychowania fizycznego narodowego
  • Piasecki, Eugeniusz Witold (1872-1947); 1907, Contribution a l'étude des lois du travail musculaire volontaire
  • Piasecki, Eugeniusz Witold (1872-1947); 1907, Parki Jordanowskie: (sprawozdanie, przedłożone "Stałej komisyi zdrowotnej m. Lwowa" w lutym 1907)
  • Piasecki, Eugeniusz Witold (1872-1947); 1907, Przyczynek do wiadomości o prawach pracy mięśniowej
  • Piasecki, Eugeniusz Witold (1872-1947) (red.); 1907, Sprawozdanie z posiedzeń: X Zjazd Lekarzy i Przyrodników Polskich we Lwowie. Sekcya Wychowania Fizycznego
  • Piasecki, Eugeniusz Witold (1872-1947); 1908, Ćwiczenia ratownicze w szkołach średnich: referat przedłożony Wysokiej Radzie Szkolnej Krajowej
  • Piasecki, Eugeniusz Witold (1872-1947); 1908, Heurystyczna metoda nauczania, zastosowana w wychowaniu fizycznem: odczyt, wygłoszony na II-gim międzynarodowym kongresie hygienistów szkolnych w Londynie 1907
  • Piasecki, Eugeniusz Witold (1872-1947); 1908, Wychowanie fizyczne na II Międzynarodowym Kongresie Hygienistów Szkolnych w Londynie, 5-10 sierpnia 1907 r.
  • Piasecki, Eugeniusz Witold (1872-1947); 1909, Badania nad niektórymi nowszymi sposobami odkażania jamy ustnej
  • Piasecki, Eugeniusz Witold (1872-1947); 1909, Epidemia płonicy w mieście Lwowie w latach 1907-1909: z polecenia komisyi, wybranej przez Radę królewskiego stoł. miasta Lwowa, dnia 27 sierpnia 1908 r.
  • Piasecki, Eugeniusz Witold (1872-1947); 1909, Zdobycze lat ostatnich w zakresie walki z chorobami zakaźnemi ostremi w szkole: wykład habilitacyjny wygłoszony w Uniwersytecie lwowskim d.5 lipca 1909 r. przez d-ra Eugeniusza Piaseckiego
  • Piasecki, Eugeniusz Witold (1872-1947); 1909?, Bacteriological investigations on some Modern Mouth Disinfectants
  • Piasecki, Eugeniusz Witold (1872-1947) (red.); 1910, Les écoles polonaises et leurs conditions hygiéniques: III Congres International d'Hygiene Scolaire, Paris 1910
  • Piasecki, Eugeniusz Witold (1872-1947), 1910, III Kongres Międzynarodowy Hygienistów Szkolnych w Paryżu, 2 do 7 sierpnia 1910
  • Piasecki, Eugeniusz Witold (1872-1947); 1911, Hygiena pracy ręcznej w szkole
  • Piasecki, Eugeniusz Witold (1872-1947); 1911, Lekarze szkolni w Polsce
  • Piasecki, Eugeniusz Witold (1872-1947); 1912, Gimnastyka wychowawcza szwedzka w Polsce
  • Piasecki, Eugeniusz Witold (1872-1947); 1912, Pierwsza wystawa przeciwalkoholowa we Lwowie
  • Piasecki, Eugeniusz Witold (1872-1947); 1913, Harce jako doniosły środek kształcenia cielesnego: referat odczytany na Sekcyi III Kongresu międzynarodowego kształcenia cielesnego w Paryżu, 1913 r.
  • Piasecki, Eugeniusz Witold (1872-1947); 1913?, Körperliche Erziehung der Jugend
  • Bądzyński, Stanisław (1892-1929) (oprac.); Piasecki, Eugeniusz Witold (1872-1947) (oprac.) [et.al.]; 1915, Fizyologia człowieka. T.1
  • Bądzyński, Stanisław (1892-1929) (oprac.); Piasecki, Eugeniusz Witold (1872-1947) (oprac.) [et.al.]; 1915, Fizyologia człowieka. T.2
  • Piasecki, Eugeniusz Witold (1872-1947); 1916, Zabawy i gry ruchowe dzieci i młodzieży: ze źródeł dziejowych i ludoznawczych, przeważnie rodzimych i z tradycyi ustnej
  • Piasecki, Eugeniusz Witold (1872-1947); Schreiber, Mieczysław; 1917, Harce młodzieży polskiej: na podstawie dzieła gen. R. Baden-Powella p.t."Scouting for boys"
  • Piasecki, Eugeniusz Witold (1872-1947); 1917, Z dziedziny ortopedyi wojennej (fizyoterapia, protezy, reedukacya)
  • Piasecki, Eugeniusz Witold (1872-1947); 1919, Zabawy i gry ruchowe dzieci i młodzieży: ze źródeł dziejowych i ludoznawczych, przeważnie rodzimych i z tradycyi ustnej
  • Piasecki, Eugeniusz Witold (1872-1947); Schreiber, Mieczysław; 1920, Harce młodzieży polskiej: na podstawie dzieła gen. R. Baden-Powella p.t."Scouting for boys"
  • Piasecki, Eugeniusz Witold (1872-1947); 1922, Badania nad genezą ćwiczeń cielesnych = Investigations sur la genèse des exercices du corps
  • Piasecki, Eugeniusz Witold (1872-1947); 1922, Trzy pierwsze kursy instruktorskie Centralnej Wojskowej Szkoły Gimnastyki i Sportów
  • Osmólski, W. (red.); Piasecki, Eugeniusz Witold (1872-1947); Garczyński, T.; Karaziński, T.; 1922, Wojskowy Rocznik Sportowy na rok 1922
  • Piasecki, Eugeniusz Witold (1872-1947); Łopuszański, Tadeusz Jan (1874-1955); Burhardt-Bukacki, Stanisław; Strumiłło, Tadeusz; [et al.]; 1926, Referaty wygłoszone na Pierwszem Plenarnem Posiedzeniu Rady Naczelnej Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego w dniu 28 marca 1926 roku
  • Piasecki, Eugeniusz Witold (1872-1947); 1927, Collaboration internationale en education physique
  • Piasecki, Eugeniusz Witold (1872-1947); 1927, O zawodzie wychowawcy fizycznego: odczyt z cyklu wykładów "O wyborze zawodu" urządzanych dla maturzystów szkół średnich przez Polskie Towarzystwo Eugeniczne
  • Piasecki, Eugeniusz Witold (1872-1947); 1927, Profesjonalizm w sporcie
  • Piasecki, Eugeniusz Witold (1872-1947); 1928, Metody nowoskandynawskie w wychowaniu fizycznem
  • Piasecki, Eugeniusz Witold (1872-1947); 1928, Sur quelques problemes scientifiques importants en education physique
  • Piasecki, Eugeniusz Witold (1872-1947); 1929, Dzieje wychowania fizycznego
  • Piasecki, Eugeniusz Witold (1872-1947); 1929, O przyszłość sportu
  • Piasecki, Eugeniusz Witold (1872-1947); 1929?, Wychowanie fizyczne w uniwersytetach europejskich
  • Ciechanowski, Stanisław Witalis (1869-1945); 1930, Trzydziestolecie pracy Profesora Piaseckiego
  • Piasecki, Eugeniusz Witold (1872-1947); 1931, Wychowanie fizyczne
  • Piasecki, Eugeniusz Witold (1872-1947); 1931?, Granice wysiłków sportowych
  • Piasecki, Eugeniusz Witold (1872-1947); 1932, Dalsze badania nad genezą ćwiczeń cielesnych: palant polski
  • Piasecki, Eugeniusz Witold (1872-1947); 1932, Lekarze w sokolstwie polskiem (1867-1932)
  • Piasecki, Eugeniusz Witold (1872-1947); 1934, Dalsze badania nad genezą ćwiczeń cielesnych: palant zagranicą
  • Piasecki, Eugeniusz Witold (1872-1947); 1935, "Jaworowi ludzie": studjum z pogranicza folkloru i pedagogiki="Gens d'érable": étude des confins du folklore et de la pédagogie
  • Piasecki, Eugeniusz Witold (1872-1947); 1935, Dawna szkoła polska jako rozsadniczka ćwiczeń cielesnych
  • Piasecki, Eugeniusz Witold (1872-1947); 1935, Kultura fizyczna jako problem wychowania narodowego: referat wygłoszony na plenum XV Dorocznego Walnego Zgromadzenia T.N.S.W. w Warszawie w dniu 11 stycznia 1935 r.
  • Piasecki, Eugeniusz Witold (1872-1947); 1935, Zarys teorji wychowania fizycznego
  • Piasecki, Eugeniusz Witold (1872-1947); 1936, Dalsze badania nad genezą ćwiczeń cielesnych (VII): Krąg: (rzecz wygłoszona na Zebraniu nauk. Pozn. Sekcji W.F. przy T.N.S.W. i Pozn. Oddz. Pol. Tow. Higj., dn. 28 I 1936)
  • Piasecki, Eugeniusz Witold (1872-1947); 1936?, Wychowanie fizyczne: (właściwa troska o ciało): [referat wygłoszony w czasie II Katolickiego Studium w Wilnie, w dn. 28.8.-1.9.36]
  • Piasecki, Eugeniusz Witold (1872-1947); 1938, Dalsze badania nad genezą ćwiczeń cielesnych (VIII): Zelman
  • 1939, Lingiaden Stockholm 1939 Kongressen, 24-28 juli: föredrag. Del 1
  • Piasecki, Eugeniusz Witold (1872-1947); 1946?, Próba gimnastyki niemowląt dokonana na materiale dzieci zdrowych