Deutsch   polski   français   English   čeština  
 

Digital Library of Wielkopolska

Deutsch   polski   français   English   čeština  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Konstytucje sejmowe

Publication structure:
 • Konstytucje sejmowe
  • Constitucie Seymu Walnego Koronnego Warszawskiego, Roku Pań. M.DC.XXIX. Dnia 20. Lutego. Cum Gratia & Privilegio S. R. M.
  • Constitucie Seymu Walnego Koronnego Warszawskiego, dwuniedzielnego. Roku Pań. M.DC.XXIX. Dnia 27. Listopada. Cum Gratia & Privilegio S. R. M.
  • Constitucie Seymu Walnego Koronnego Warszawskiego, Roku Pań. M.DC.XXXI. Dnia 12. Marca. Cum Gratia & Privilegio S. R. M.
  • Laudum Woiewodztwa Krakowskiego przy Okazowaniu, w Roku 1634.
  • Constitucie Seymu Walnego Koronnego Warszawskiego Dwuniedzielnego, Roku Pańskiego, M.DC.XXXIV
  • Constitucie Seymu Walnego Koronnego Warszawskiego szescniedzielnego. Roku Pańskiego, M.DC.XXXV. zaczętego ostatniego Dnia Miésiąca Stycznia. A skończonego XIV. Marca
  • Constitucie Seymu Walnego Koronnego Warszawskiego dwuniedzielnego, Roku Pańskiego, M.DC.XXXV. Dnia XXI. Miésiąca Listopada
  • Constitucie Seymu Koronnego Warszawskiego dwuniedzielnego. Roku Pańskiego, M.DC.XXXVII. Dnia III. Miésiąca Czerwca
  • Constitucie Seymu Walnego Koronnego Warszawskiego szescniedzielnego, Roku Pańskiego, M.DC.XXXVIII.
  • Uchwała Seymu Walnego Koronnego szescniedzielnego. W Warszawie, Roku M.DC.XL.
  • Constitucie Seymu Walnego Koronnego szescniedzielnego Warszawskiego, Roku Pańskiego, M.DC.XLI. Dnia 20. Mieśiąca Sierpnia
  • Constitucie y Uchwała Seymu Walnego Koronnego dwuniedzielnego w Warszawie, Roku M.DC.XLII. Dnia XI. Mieśiąca Lutego
  • Constitucie Seymu Walnego Koronnego szescniedzielnego Warszawskiego. Roku Pańskiego, M.DC.XLIII. Dnia 12. Mieśiąca Lutego
  • Constitucie Seymu Walnego Koronnego szescniedzielnego Warszawskiego, Roku Pańskiego M.DC.XLVI. Dnia 5. Mieśiąca Decembra
  • [Postępek prawny skrocony]
  • Constitucie Seymu Walnego Koronnego Warszawskiego trzyniedzielnego, Roku Pańskiego, M.DC.XLVII. zaczętego wtorego dnia Maia
  • Confederacya Generalna Omnium Ordinum Regni, et Magni Ducat: Lith. na Conwokacyey głowney Warszawskiey, uchwalona Roku Pańskiego, M.DC.XLVIII. Dnia 16. Mieśiąca Lipca
  • Porządek na Seymie Walnym Elekcyey, między Warszawą, a Wolą, przez opisane Artykuły do samego tylko Aktu Elekcyey należące, uchwalony y postanowiony, Roku Pańskiego, M.DC.XLVIII. Dnia VI. Paźdźiernika
  • Przywileie y Constitucie Seymowe, za Panowania Ie° Krolewskiey Mći Iana Kazimierza, Roku Pańskiego, M.DC.XLIX.
  • Constitucie Seymu Walnego Koronnego szescniedzielnego Warszawskiego. Roku Pańskiego M.DC.XLIX. Dnia 22. Listopada
  • Constitucie y Uchwała Seymu Walnego Koronnego dwuniedzielnego Warszawskiego. Roku Pańskiego M.DC.L. Dnia 5. Grudnia
  • Constitucie Seymu Walnego Koronnego Warszawskiego skroconego, Roku Pańskiego M.DC.LII. Dnia 23. Lipca
  • Constitucie y Uchwała Seymu Walnego Koronnego dwuniedzielnego, w Brzesciu Litewskim, Roku Pańskiego, M.DC.LIII. Dnia 24. Marca odprawowanego
  • Constitucie y Uchwała Seymu Walnego Koronnego szescniedzielnego Warszawskiego Roku Pańskiego M.DC.LIV. Dnia 9. Czerwca
  • Constitucie y Uchwała Seymu Walnego Koronnego dwuniedzielnego Warszawskiego. Roku Pańskiego M.DC.LV. Dnia 19. Maia odprawowanego
  • Constitucie Seymu Walnego Ordinariynego, szescniedzielnego Warszawskiego, Roku Pańskiego, M.DC.LVIII. Die 10. Iulii odprawuiącego się, w Warszawie wydrukowane: a dla wielu omyłek y Errorow, w umnieyszeniu y przydaniu w Uniwersałach do Grodow rozesłanych, wyrażonych, ex Consilio Senatus przedrukowane