Deutsch   polski   français   English   čeština  
 

Digital Library of Wielkopolska

Deutsch   polski   français   English   čeština  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Dokumenty miasta Poznania [1253] 1254-1790

Publication structure:
 • Dokumenty miasta Poznania [1253] 1254-1790
  • (Kraków), August II król polski, potwierdza w transumpcie przywilej króla Zygmunta II Augusta wydany w 1559.II.4 ...
  • (Poznań), Burmistrz i rajcy miasta Poznania zaświadczają, że przed sądem ławniczym Jan Zitte sprzedał Hanke'owi Radebergowi, ...
  • (Poznań), Burmistrz i rajcy miasta Poznania zaświadczają, że przed sądem ławniczym mieszczanin poznański Wierzbięta (Wirzbyantha), sprzedał ...
  • (Poznań), Dokument zawierający wiadomości o losach kraju po śmierci króla Zygmunta Augusta, umieszczony pod kopułą poznańskiego ...
  • (Poznań), Rajcy miasta Poznania poświadczają, iż w sądzie wiejskim w Winiarach, w którym zasiadali: Maciej Scholtis ...
  • (Wrocław), Rajcy miasta Wrocławia zaświadczają, że Krystian Gürt z Vogtlandu jest synem Gotfryda sukiennika z Neumarkt ...
  • [Lwówek], Wójt i ławnicy miasta Lwówka zaświadczają, że Kasper, Maciej i Balcer z Bolelic (Bolewice k. ...
  • [Poznań], [Rada miasta Poznania] zaświadcza, że przed sądem ławniczym poznańskim, Sebastian am Graben mieszczanin poznański sprzedał ...
  • [Poznań], Andrzej [Bniński] biskup poznański oznajmia, że Jan Gniewomir altarzysta w kościele św. Marii Magdaleny w ...
  • [Poznań], Burmistrz i rada miasta Poznania przekazują młyn miejski wodny piłę, leżący przed Bramą Wroniecką [von ...
  • [Poznań], Burmistrz i rada miasta Poznania zaświadczają, że Erazm Majorek "alias Hertwigk" oraz brat jego Andrzej, ...
  • [Poznań], Burmistrz i rada miasta Poznania zaświadczają, że w sądzie miejskim ławniczym doktor medycyny Mikołaj Dębnicki ...
  • [Poznań], Burmistrz i rajcy miasta Poznania zaświadczają, że Jerzy Helt mieszczanin poznański sprzedał Janowi Graffowi mieszczaninowi ...
  • [Poznań], Burmistrz i rajcy miasta Poznania zaświadczają, że Maciej Poley sprzedał Janowi Graffowi mieszczaninowi poznańskiemu, część ...
  • [Poznań], Burmistrz i rajcy miasta Poznania zaświadczają, że przed sądem ławniczym Błażej Winkler pisarz miejski, jako ...
  • [Poznań], Burmistrz i rajcy miasta Poznania zaświadczają, że przed sądem ławniczym Małgorzata, córka zmarłego Klemensa garncarza, ...
  • [Poznań], Burmistrz i rajcy miasta Poznania zaświadczają, że przed sądem ławniczym Marcin Dobrosz i Hempel, opiekunowie ...
  • [Poznań], Burmistrz i rajcy miasta Poznania zaświadczają, że przed sądem ławniczym poznańskim Regina, żona Jana Staskonisa ...
  • [Poznań], Burmistrz i rajcy miasta Poznania zaświadczają, że przed sądem ławniczym rajca Leonard Craker, w imieniu ...
  • [Poznań], Burmistrz miasta Poznania zaświadcza, że przed sądem ławniczym poznańskim, Wojciech Sulecki mieszczanin poznański, zapisał altarzyście ...
  • [Poznań], Burmistrz z radą miasta Poznania zaświadcza, że przed sądem ławniczym Jan powrożnik mieszczanin poznański, zapisał ...
  • [Poznań], Jan [Elsner] papiernik, syn Michała papiernika poznańskiego, sprzedał Janowi Winklerowi rajcy i kupcowi poznańskiemu, "młyn ...
  • [Poznań], Jan Grodzicki burmistrz miasta Poznania i rada miejska transumują dokument z 1410.IV.22 zaświadczający, że przed ...
  • [Poznań], Mikołaj dziedzic na Niestachowie oświadcza, że zezwolił niejakiemu Piotrowi wybudować młyn wodny, z którego on ...
  • [Poznań], Rada miejska Poznania poświadcza, że Sebastian Brendel grabarz, zapisał czynsz roczny 1 grzywny od sumy ...
  • [Poznań], Rada miejska Poznania stwierdza, że Tomasz szewc poznański obciążył swój dom hipoteką w wysokości 12 ...
  • [Poznań], Władze miasta Poznania zaświadczają, że opatrzny Mikołaj Goecz sprzedał młynarzowi Stanisławowi młyn wiszący (wodny, molendinum ...
  • [Poznań], Władze miasta Poznania zaświadczają, że Wawrzyniec Korzonek szewc poznański zapisał 1 grzywnę rocznego czynszu na ...
  • [Poznań], Władze miejskie Poznania poświadczają, że Jakub syn Szymona Zembrocka rzeźnika i jego młodszy brat Wawrzyniec, ...
  • [Poznań], Władze miejskie Poznania zaświadczają, że Aleksy Lubianek sukiennik przedmieszczanin, obciążył swój dom znajdujący się na ...
  • [Poznań], Władze miejskie Poznania zaświadczają, że Andrzej Bawoł szewc, w którego imieniu występuje Maciej Bigos, zahipotekował ...
  • [Poznań], Władze miejskie poznańskie zaświadczają, że Klemens Hempel pełnomocnik Macieja farbiarza i jego żony Magdaleny, obciążył ...
  • [Poznań], Władze miejskie w Poznaniu nawiązując do dokumentu księcia wielkopolskiego Przemysła II, postanawiają przeznaczyć fundusze uzyskane ...
  • [Poznań], Władze miejskie w Poznaniu potwierdzają przekazanie majątku przez ławnika Grzegorza Strosberga na rzecz żony Jadwigi, ...
  • [Poznań], Wojciech Gerlin burmistrz i rajcy miasta Poznania oznajmiają, że przed sądem ławniczym poznańskim Andrzej Sewblich ...
  • [Rome], Sykstus IV papież, powołując się na ustalenia biskupa Andrzeja (Bnińskiego), zapadłe w sporze między altarzystami ...
  • [Warszawa], Maciej Łubieński arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski zaświadcza, iż w 1648.XI.17 na polach elekcyjnych między ...
  • [Złotów], Burmistrz i rada m. Złotowa (Flatau) w Wielkopolsce zaświadczają, że Michał Hennick urodził się w ...
  • 1465.07.31, Michał z Łobżenicy notariusz publiczny, duchowny gnieźnieński oznajmia, że Jan Weysbeker duchowny poznański przedłożył dokument, ...
  • 1466.10.31, Jerzy Bok burmistrz wraz z rajcami miasta Poznania oznajmiają, że w sądzie ławniczym Mikołaj Kober ...
  • 1471.VII.5 albo 1472.VII.3 [1400.VII.9], Burmistrz i rajcy miasta Poznania zaświadczają, że Grzegorz Buchwalt mieszczanin poznański sprzedał Jerzemu Zittowi rajcy ...
  • 1472.04.09, Władze miasta Poznania nadają Kasprowi Heydzie rajcy poznańskiemu, przywilej na młyn znajdujący się na rzece ...
  • 1477.03.21, Wójt i ławnicy miasta Poznania oznajmiają, że w 1474.X.14 przed sądem ławniczym w Poznaniu, sławetny ...
  • 1486.07.07, Burmistrz Adam wraz z rajcami w Poznaniu oznajmiają, że w sądzie ławniczym Mikołaj Peschel ławnik ...
  • 1488.10.05, Piotr syn Łukasza burmistrz, wraz z rajcami miasta Poznania oznajmiają, że przed sądem ławniczym w ...
  • 1495.05.14, Bartłomiej de Orle notariusz publiczny poznański, transumuje bullę papieża Sykstusa IV z 1484.III.27, przedłożoną mu ...
  • 1503.03.31, Władze miejskie w Poznaniu określają altarzystom przy kościele św. Marii Magdaleny w Poznaniu, warunki budowy ...
  • 1507.10.24, Jan de Góra archidiakon, wikariusz i oficjał generalny biskupa poznańskiego, określa i zatwierdza prawo patronatu ...
  • 1512.11.26, Władze miejskie Poznania oznajmiają, że w sądzie ławniczym w Poznaniu Szymon Byczek carnifex [rzeźnik] zapisał ...
  • 1513.02.04, Władze miejskie w Poznaniu oznajmiają, że Maciej kramarz zapisał w sądzie ławniczym w Poznaniu, dochód ...
  • 1514.10.15, Władze miejskie w Poznaniu oznajmiają, że przed sądem ławniczym w Poznaniu, Briccius Bariczka z upoważnienia ...
  • 1522.05.16, Władze miejskie w Poznaniu oznajmiają, że pracowity Wojciech sołtys ze wsi Rogalino, dokonał w sądzie ...
  • 1525-1535., Kopia transumptu wystawionego w 1390.II.3 w Poznaniu przez burmistrza i rajców miasta Poznania, powtarzającego tekst ...
  • 1537.10.19, Rada miasta Poznania zaświadcza, że wobec sądu ławniczego Henryk Falkner mieszczanin poznański sprzedał kamienicę w rynku Janowi Groffowi i jego spadkobiercom.
  • 1577.II.11, Stefan Batory król polski, w mandacie skierowanym do władz miejskich oznajmia, że powołał komisarzy do rozstrzygania spraw związanych z tumultami ... wywoływanymi w Poznaniu przeciw Żydom.
  • 1582.11.16, Stefan Batory król polski zarządza, aby uprawiających rzemiosło pokątne, głównie w domach żydowskich, aresztować i ...
  • 1617.05.17, Andrzej z Bnina biskup poznański, zatwierdza uposażenie ołtarza pod wezwaniem Trzech Króli w kościele parafialnym ...
  • 1637.02.04, Władysław IV król polski, zakłada kontumację w sporze między miastem Poznaniem a karmelitami przy kościele ...
  • 1713.03.24, August II król polski, książę saski i elektor, pozywa władze miasta Poznania przed sąd asesorski, ...
  • 1721.07.24, August II król polski zatwierdza wyrok wydany przez króla Władysława IV w 1637.II.7, przyznający władzom ...
  • 1722.06.27, Komisarze królewscy zaświadczają, że rozpatrzyli pozew instygatora królewskiego, w sprawie spornej między karmelitami przy kościele ...
  • 1730.05.24, Komisja Królewska oznajmia władzom miejskim w Poznaniu, że w sprawach spornych miasta Poznania z kapitułą ...
  • 1732.11.28, Ekstrakt z akt grodzkich poznańskich, zawierający dekret wydany w 1732.XI.5 w Warszawie przez Augusta II ...
  • 1775.10.15, Wypis z protokołu dekretowego Komisji Rzeczypospolitej Skarbu Koronnego, wyroku wydanego w 1768.V.28 w Warszawie przez ...
  • 1780.04.18, Stanisław August Poniatowski król polski, wydaje dekret w sprawie spornej między magistratem miasta Poznania i konwentem karmelitów trzewiczkowych w Poznaniu a synagogą poznańską, o domy i budownictwo na terenie miasta Poznania.
  • 1790.11.22, Stanisław August Poniatowski król polski, nadaje Samuelowi Teofilowi Presserowi mieszczaninowi poznańskiemu, przywilej na druk książek w języku polskim, łacińskim i innych, oraz na ich sprzedaż.
  • Alt Görtz, Krzysztof Zygmunt Unruh dziedzic Starego Gorrzycka (Alt Görtzig) zaświadcza, że Marcin Meissner jest synem Jerzego ...
  • Bidgostii, Stefan Batory król polski wydaje mandat, w którym ustala kary za wywoływanie tumultów przeciw Żydom ...
  • Birnbaum, Burmistrz i rada miasta Międzychodu zaświadczają, że Jan Krzysztof Trepmacher jest synem Seweryna Trepmachera szewca ...
  • Buda, Władysław III Warneńczyk król polski i węgierski, pozwala władzom i mieszczanom poznańskim budować domy tak ...
  • Buda, Władysław III Warneńczyk król polski i węgierski, w mandacie skierowanym do starosty generalnego Wielkopolski Wojciecha ...
  • Budae, Władysław III Warneńczyk król polski i węgierski, nadaje miastu Poznaniowi przywilej, w którym ustala tryb ...
  • Budae, Władysław III Warneńczyk król polski zwalnia kupców przybywających na targi do Poznania, od opłacania targowego ...
  • Bude, [Władysław III Warneńczyk król polski i węgierski] potwierdza i transumuje przywilej lokacyjny miasta Poznania wydany ...
  • Bude, Władysław III Warneńczyk król polski, zapisuje miastu Poznań 50 grzywien na poznańskim landwójtostwie, w celu ...
  • Bude, Władysław III Warneńczyk król polski i węgierski, pozwala miastu Poznaniowi w uznaniu jego wierności, wykupić ...
  • Bude, Władysław III Warneńczyk król polski potwierdza przedłożone przez burmistrza poznańskiego dokumenty: księcia wielkopolskiego Przemysła II ...
  • Calis, Sędziwój z Ostroroga wojewoda poznański i starosta generalny Wielkopolski, potwierdza sprzedaż wsi Rozdziałowo, dokonaną przez ...
  • Calisch, Kazimierz IV Jagiellończyk król polski przyrzeka rajcom poznańskim zwrot wydatków na włoskie wino i podwody ...
  • Ciążyń, Adam Konarski biskup poznański oświadcza, że zgodnie z przywilejem wystawionym przez biskupa poznańskiego Andrzeja w ...
  • Ciążyń, Andrzej biskup poznański, potwierdza i bierze pod opiekę zapis Jadwigi, wdowy po Piotrze Goldner, na ...
  • Ciążyń, Andrzej biskup poznański, potwierdza i bierze pod opiekę zapis Jadwigi, wdowy po Piotrze Goldner, na ...
  • Ciążyń, Andrzej Czarnkowski biskup poznański, na prośbę altarzysty i starszych cechu budników, odnawia erekcję ołtarza cechowego ...
  • Ciążyń, Wawrzyniec Goślicki biskup poznański, zatwierdza fundację "służby" (novum ministerium) prepozyta kolegiaty św. Marii Magdaleny w ...
  • Clausdorff, Joachim Rüdiger dziedzic wsi Przytoczna (Posttisch) i Nowej Wsi zaświadcza, że Jan Jakub Schicke urodzony ...
  • Cracoviae, August II król polski zaświadcza, iż posłowie miasta Poznania brali udział w sejmie elekcyjnym, i ...
  • Cracoviae, Jan Olbracht król polski potwierdza sprzedaż folwarku Bunino (Bonin), leżącego poza murami miasta Poznania, przez ...
  • Cracoviae, Michał Wiśniowiecki król polski potwierdza przywileje Żydów poznańskich, nadane im przez królów: Jana Kazimierza w ...
  • Cracoviae, Stefan Batory król polski i książę Siedmiogrodu, w związku ze skargą zakonu Katarzynek w Poznaniu, ...
  • Cracoviae, Władysław II Jagiełło król polski nadaje młynarzowi Henlinowi przywilej na młyny wodne położone poniżej zamku. ...
  • Cracoviae, Zygmunt II August król polski, zezwala władzom miasta Poznania na wykup sołectwa w Boninie z ...
  • Cracoviae, Zygmunt III Waza król polski, w mandacie skierowanym do starosty generalnego Wielkopolski i władz miasta ...
  • Cracoviae, Zygmunt III Waza król polski, zawiadamia urząd starościński i miejski (radziecki i wójtowski), iż złagodził ...
  • Cracoviae, Zygmunt III Waza król Polski potwierdza oraz powtarza przedłożone mu przez przedstawicieli karmelitów Bożego Ciała ...
  • Cracoviae, Zygmunt III Waza król polski zaświadcza, iż sąd nadworny rozpatrywał skargę wniesioną przez zakon dominikanów ...
  • Cracoviae, Zygmunt I Stary król polski, przychylając się do prośby prepozyta kościoła św. Marii Magdaleny w ...
  • Cracoviae, Zygmunt I Stary król polski, w mandacie skierowanym do poborcy podatkowego Wawrzyńca Pogorzelskiego zawiadamia, iż ...
  • Cracoviae, Zygmunt I Stary król polski, w mandacie skierowanym do rajców miasta Poznania zawiadamia, że rozstrzygnął ...
  • Cracoviae, Zygmunt I Stary król polski, w mandacie skierowanym do władz miasta Poznania zawiadamia, iż bierze ...
  • Cracoviae, Zygmunt I Stary król polski, w związku z apelacjami wnoszonymi do sądu królewskiego i starościńskiego ...
  • Cracoviae, Zygmunt I Stary król polski, w związku ze sporem istniejącym między miastem Poznaniem a Żydami ...
  • Cracovie, Władysław III Warneńczyk król polski, zezwala miastu Poznaniowi używać czerwonego wosku na pieczęciach, przy wystawianiu ...
  • Cracovie, Władysław III Warneńczyk król polski pozwala miastu Poznań umarzać dług swego ojca, króla Władysława II ...
  • Cracovie, Wójt i ławnicy sądu wyższego prawa magdeburskiego w Krakowie oraz inne osoby deputowane przez Zygmunta ...
  • Curnici, Stanisław hrabia z Górki wojewoda poznański, starosta buski i kolski oznajmia, że zezwala braciom czeskim ...
  • Gdańsk, Władysław IV król polski potwierdza w transumpcie potwierdzenia wystawione przez królów: Stefana Batorego w 1576.V.16 ...
  • Gnesnae, Kazimierz IV Jagiellończyk król polski potwierdza władzom miejskim w Poznaniu, że jak wynika z obliczeń ...
  • Gnesnae, Kazimierz IV Jagiellończyk król polski zwalnia tych mieszczan poznańskich, których domy uległy zniszczeniu w czasie ...
  • Gnesne, Kazimierz IV Jagiellończyk król polski potwierdza, że winien jest rajcom poznańskim 60 zł węgierskich za ...
  • Gnesne, Wincenty dziekan katedralny gnieźnieńskiej i Mikołaj de Kyky kanonik gnieźnieński i wikariusz generalny poznański rozstrzygają ...
  • Gnesne, Władysław z Oporowa scholastyk włocławski i oficjał gnieźnieński, ogłasza dekret w sprawie zaistniałego sporu, zgodny ...
  • Gnezna, Władysław II Jagiełło król polski zezwala krawcom i piekarzom poznańskim na założenie składów w górnej ...
  • Gniezno, Kazimierz III Wielki król polski sprzedaje wójtostwo poznańskie oraz przysługujący mu od sądów trzeci denar, ...
  • Gniezno, Wojciech Psarski z Kościana doktor obojga praw, kanonik i oficjał generalny gnieźnieński, potwierdza prawomocność wyroku ...
  • Goślina, Jan z Leszna Leszczyński wojewoda poznański, generał wielkopolski, marszałek dworu królowej, starosta malborski i korsuński, ...
  • Grodno, Kazimierz IV Jagiellończyk król polski, na prośbę władz miejskich w Poznaniu rozstrzyga spór powstały pomiędzy ...
  • Grodno, Władysław IV król polski ustala sposób wyboru władz miejskich, na mocy którego starsi cechowi wybierać ...
  • Heilborn ad Gedanum, August II król polski potwierdza przywilej króla Michała Wiśniowieckiego wystawiony w 1673.IV.12 w Warszawie, zatwierdzający ...
  • Heilbron, August II król polski, w związku z upadkiem życia gospodarczego miasta Poznania, zezwala władzom miejskim ...
  • Heilbrona pode Gdańskiem, August II król polski, dziedziczny książę saski i elektor, anuluje wydany z kancelarii pokojowej bez ...
  • in Brzescze, Kazimierz IV Jagiellończyk król polski zaświadcza, że pożyczył od dziekana "kościoła poznańskiego", Adama z Dąbrowy ...
  • in Costen, Marcin ze Sławska kasztelan poznański i starosta generalny Wielkopolski, poświadcza sprzedaż uprawnień Macieja ze Szczodrowa ...
  • in Lauda, Władysław II Jagiełło król polski, poleca kasztelanowi poznańskiemu i staroście generalnemu Marcinowi ze Sławska pilnować, ...
  • in Pomarzany, Jan III Sobieski król polski, uwzględniając zniszczenie miasta Poznania jeszcze z ostatniej wojny szwedzkiej, oraz ...
  • in Posnania, Piotr z Gaju kasztelan kaliski i starosta generalny Wielkopolski, w odpowiedzi na list sędziego poznańskiego, ...
  • in Smoleńsko, Zygmunt I Stary król polski, poleca Łukaszowi Górce kasztelanowi lędzkiemu i staroście generalnemu Wielkopolski, wykupienie ...
  • in summo Posnaniensi, Mikołaj z Kościana altarzysta i "vicarius in spiritualibus", powołując się na polecenie biskupa poznańskiego Andrzeja, ...
  • in Thorun, Kazimierz IV Jagiellończyk król polski poleca poborcy celnemu w Rogoźnie zaprzestanie ściągania cła od mieszczan ...
  • in Velun, Władysław II Jagiełło król polski nakazuje szlachcie i innym osobom, które posiadają domy w mieście ...
  • Javoroviae, Jan III Sobieski król polski zawiadamia władze miasta Poznania o zamążpójściu swej córki Teresy Marii ...
  • Kalis, Władysław II Jagiełło król polski uwalnia miasto Poznań od podwód, z wyjątkiem przejazdu króla lub ...
  • kancelaria królewska, Jan III Sobieski król polski zawiadamia zakon benedyktynek w Poznaniu, iż do sądu asesorskiego wniesiona ...
  • Karków, Zygmunt I Stary król polski, zatwierdza wyrok wydany przez Andrzeja Górkę starostę generalnego Wielkopolski i ...
  • Karków, Zygmunt I Stary król polski, zwraca się do Łukasza Górki kasztelana lądzkiego i starosty generalnego ...
  • Karków, Zygmunt I Stary król polski potwierdza i zaświadcza, że miasto Poznań wybudowało młyn tartak o ...
  • Karków, Zygmunt I Stary król polski zatwierdza na rzecz kanonika katedralnego, sumę 36 grzywien z dochodów ...
  • Kielce, Andrzej Trzebicki biskup krakowski, na prośby władz miejskich Poznania, bierze miasto w swoją szczególną opiekę ...
  • Kielce, Andrzej Trzebicki biskup krakowski wydaje list żelazny dla wójta i ławników poznańskich, których pozwano przed ...
  • Kokendorff, Mikołaj Sul proboszcz kościoła św. Ducha i altarzysta katedralny poznański zaświadcza, że przed ławnikami i ...
  • Kraków, August II król polski, uwzględniając konieczność poprawy stanu finansowego miasta, zezwala władzom miejskim Poznania na ...
  • Kraków, Burmistrz i rada miasta Krakowa zaświadczają prawe urodzenie, przebywającego obecnie w Warszawie Krzysztofa Mstowskiego, jako ...
  • Kraków, Henryk [III] król polski, na prośby magistratu poznańskiego, transumuje i zatwierdza uwierzytelniony odpis wyroku zapadłego ...
  • Kraków, Henryk [III] król polski daje miastu Poznaniowi odpis protokołu swojej elekcji, wniesionego do metryki koronnej. ...
  • Kraków, Henryk [III] król polski potwierdza przywileje miasta Poznania nadane przez jego poprzedników, a to zgodnie ...
  • Kraków, Henryk [III] król polski zaświadcza, iż posłowie miasta Poznania: burmistrz Marcin Skrzetuski i doktor medycyny ...
  • Kraków, Jan III Sobieski król polski potwierdza i transumuje, wystawione przez króla Michała Wiśniowieckiego w 1669.I.22 ...
  • Kraków, Jan III Sobieski król polski potwierdza przedstawione mu przez posłów miasta: rajcę Macieja Hakiewicza, burmistrza ...
  • Kraków, Jan III Sobieski król polski potwierdza uchwałę Trzech Porządków miejskich, potwierdzoną przez króla Michała Wiśniowieckiego ...
  • Kraków, Jan III Sobieski król polski zaświadcza, iż posłowie miasta Poznania brali udział w sejmie elekcyjnym ...
  • Kraków, Jan III Sobieski król polski zezwala na pobieranie przez okres dalszych dziesięciu lat, podatku od ...
  • Kraków, Jan Kazimierz król polski potwierdza przedłożone mu przez posłów miasta Poznania: Stanisława Szwarca, Stanisława Zaleskiego ...
  • Kraków, Jan Olbracht król polski poleca Ambrożemu Pampowskiemu, wojewodzie sieradzkiemu i staroście generalnemu Wielkopolski, wykupienie wsi ...
  • Kraków, Michał Wiśniowiecki król polski potwierdza dawne przywileje miasta Poznania przedłożone mu przez posłów miejskich: burmistrza ...
  • Kraków, Michał Wiśniowiecki król polski potwierdza wprowadzone przez jego poprzedników podatki i postanowienia, aby piwowarzy poznańscy ...
  • Kraków, Michał Wiśniowiecki król polski zaświadcza, iż posłowie miasta Poznania wzięli udział w jego elekcji oraz ...
  • Kraków, Michał Wiśniowiecki król polski zatwierdza w transumpcie przedłożony mu dokument króla Jana Kazimierza z 1668.III.20, ...
  • Kraków, Stefan Batory król polski, potwierdza przywileje miasta Poznania nadane przez jego poprzedników. ...
  • Kraków, Stefan Batory król polski zawiadamia urzędników celnych, iż kupcy poznańscy prowadzący handel puchem i pierzem ...
  • Kraków, Władysław IV król Polski potwierdza przedłożone mu przez posłów miasta Poznania: doktora Jerzego Janecjusza i ...
  • Kraków, Władysław IV król polski potwierdza przywilej składu miasta Poznania, nadany przez króla Władysława Jagiełłę, na ...
  • Kraków, Władysław IV król polski wydaje mandat, którym zakazuje władzom miejskim w Poznaniu stosować bezprawie i ...
  • Kraków, Władysław IV król polski zaświadcza, iż posłowie miasta Poznania: burmistrz doktor Jerzy Janecjusz i subdelegat ...
  • Kraków, Zygmunta I Stary król polski, kieruje do Mikołaja z Lubrańca wojewody poznańskiego, starosty łęczyckiego i ...
  • Kraków, Zygmunt II August król polski, na prośbę władz miasta Poznania, które nie posiadają własnej publicznej ...
  • Kraków, Zygmunt II August król polski, transumuje i potwierdza przywilej króla Zygmunta I Starego z 1544.II.29 ...
  • Kraków, Zygmunt II August król polski, w związku ze skargą kupców poznańskich na utrudnienia występujące na ...
  • Kraków, Zygmunt II August król polski, w związku ze skargą kupców poznańskich na zły stan drogi ...
  • Kraków, Zygmunt II August król polski, w związku z pobieraniem w Łęczycy cła i opłat od ...
  • Kraków, Zygmunt II August król polski, w związku z pobieraniem w Łęczycy cła od kupców poznańskich, ...
  • Kraków, Zygmunt II August król polski podaje do wiadomości, iż na sejmie piotrkowskim w roku ubiegłym ...
  • Kraków, Zygmunt II August król polski podaje do wiadomości, że nadał doktorowi Wojciechowi Saxonowi z Poznania, ...
  • Kraków, Zygmunt II August król polski potwierdza nadane władzom miasta Poznania przez książąt wielkopolskich Przemysła i ...
  • Kraków, Zygmunt II August król polski potwierdza przywilej króla Władysława III Warneńczyka z 1444.IV.19, na mocy ...
  • Kraków, Zygmunt II August król polski przypomina, iż na sejmie piotrkowskim w roku ubiegłym potwierdzone zostało ...
  • Kraków, Zygmunt II August król polski przypomina, iż na sejmie piotrkowskim w roku ubiegłym potwierdzone zostało ...
  • Kraków, Zygmunt II August król polski transumuje i potwierdza mandat króla Jana Olbrachta wydany w 1493.IX.23 ...
  • Kraków, Zygmunt II August król polski wyraża zgodę na wykup z rąk Stanisława Kokoszki części sołectwa ...
  • Kraków, Zygmunt II August król polski zaświadcza, iż zgodnie z uchwałą sejmu piotrkowskiego, zniesione zostały na ...
  • Kraków, Zygmunt II August król polski zawiadamia wszystkie władze, iż zabronił wędrownym kupcom, głównie Szkotom, pobytu ...
  • Kraków, Zygmunt II August król polski zezwala władzom miejskim Poznania na kupno dwóch pustych placów leżących ...
  • Kraków, Zygmunt II August król polski zwraca władzom miejskim poznańskim uwagę, iż osoby prywatne nie powinny ...
  • Kraków, Zygmunt III Waza król polski, nadaje miastu Poznaniowi prawo bicia monety zdawkowej [oboli], powołując się ...
  • Kraków, Zygmunt III Waza król polski, poleca komisarzom królewskim wymierzyć granice między własnością miejską a wsią ...
  • Kraków, Zygmunt III Waza król polski, w mandacie swym skierowanym do władz miejskich Poznania, zezwolił Żydom ...
  • Kraków, Zygmunt III Waza król polski, w związku z powołaniem na poprzednim sejmie komisji w osobach: ...
  • Kraków, Zygmunt III Waza król polski anuluje karę nałożoną na władze miasta Poznania przez oskarżyciela starosty ...
  • Kraków, Zygmunt III Waza król polski podaje do wiadomości, iż uwalnia miasto Poznań od groźby pozwania ...
  • Kraków, Zygmunt III Waza król polski potwierdza i transumuje dokument wydany w 1600.VII.26 w Poznaniu, na ...
  • Kraków, Zygmunt III Waza król Polski potwierdza i transumuje przedłożoną mu ustawę, wydaną przez władze miasta ...
  • Kraków, Zygmunt I Stary król polski, na prośbę Łukasza Górki kasztelana poznańskiego i starosty generalnego Wielkopolski ...
  • Kraków, Zygmunt I Stary król polski, na prośbę rady miejskiej poznańskiej, przedstawioną przez jej posła - ...
  • Kraków, Zygmunt I Stary król polski, na skargę kupców poznańskich o utrudnieniach stosowanych na drogach w ...
  • Kraków, Zygmunt I Stary król polski, na skargę wniesioną przez kupców poznańskich, iż drogi handlowe pełne ...
  • Kraków, Zygmunt I Stary król polski, w mandacie do urzędników ziemskich i poborców celnych przypomina prawa ...
  • Kraków, Zygmunt I Stary król polski, w mandacie do urzędników ziemskich i poborców celnych przypomina prawa ...
  • Kraków, Zygmunt I Stary król polski, w mandacie do urzędników ziemskich i poborców podatkowych przypomina prawa ...
  • Kraków, Zygmunt I Stary król polski, w mandacie skierowanym do Floriana Komorowskiego podskarbiego brzeskiego i starosty ...
  • Kraków, Zygmunt I Stary król polski, w mandacie skierowanym do Mikołaja Rusockiego kasztelana biechowskiego, na podstawie ...
  • Kraków, Zygmunt I Stary król polski, w mandacie skierowanym do urzędników królewskich i poborców celnych w ...
  • Kraków, Zygmunt I Stary król polski, w mandacie skierowanym do wojewodów, starostów, urzędników, oraz do miast ...
  • Kraków, Zygmunt I Stary król polski, wobec utracenia przez miasto Poznań oryginalnych dokumentów, potwierdza i nadaje ...
  • Kraków, Zygmunt I Stary król polski, wobec utracenia przez miasto Poznań oryginalnych dokumentów, potwierdza i nadaje ...
  • Kraków, Zygmunt I Stary król polski, w związku ze skargami piwowarów poznańskich na taksy cen ustanawiane ...
  • Kraków, Zygmunt I Stary król polski, w związku ze skargą kupców poznańskich, poleca władzom celnym usunięcie ...
  • Kraków, Zygmunt I Stary król polski, w związku ze skargą kupców poznańskich na trudności napotykane w ...
  • Kraków, Zygmunt I Stary król polski, w związku ze skargą mieszczan i kupców poznańskich napotykających na ...
  • Kraków, Zygmunt I Stary król polski, w związku ze skargą rajców poznańskich, iż duchowni posiadający domy ...
  • Kraków, Zygmunt I Stary król polski, w związku ze swoim poleceniem przedstawienia przez zainteresowanych przywilejów dotyczących ...
  • Kraków, Zygmunt I Stary król polski, w związku z posiadaniem przez szlachtę domów w Poznaniu i ...
  • Kraków, Zygmunt I Stary król polski, w związku z posiadaniem przez szlachtę wielkopolską nieruchomości w mieście ...
  • Kraków, Zygmunt I Stary król polski, zajmując stanowisko w sporze między Toruniem a Poznaniem, potwierdza stan ...
  • Kraków, Zygmunt I Stary król polski, za zgodą senatorów i doradców królewskich, do których zwrócili się ...
  • Kraków, Zygmunt I Stary król polski odnawia przywileje miasteczka biskupiego Śródka. [miasto Środa - do wyjęcia] ...
  • Kraków, Zygmunt I Stary król polski podaje do wiadomości, iż na prośbę posłów poznańskich potwierdza prawo ...
  • Kraków, Zygmunt I Stary król polski podaje do wiadomości wszystkim poborcom celnym i przypomina równocześnie, iż ...
  • Kraków, Zygmunt I Stary król polski poleca magistratowi poznańskiemu zbadać sprawę Błażeja Gawrona handlarza bydła, mieszczanina ...
  • Kraków, Zygmunt I Stary król polski poleca wojewodom i starostom, aby ci podali do wiadomości kupcom, ...
  • Kraków, Zygmunt I Stary król polski poleca wojewodom i starostom, aby ci podali do wiadomości kupcom, ...
  • Kraków, Zygmunt I Stary król polski poleca wojewodom ziemi wielkopolskiej uregulowanie sprawy skargi kupców, którym podwojewodzi ...
  • Kraków, Zygmunt I Stary król polski potwierdza przedstawione mu pismo kapituły poznańskiej, nadające radzie miasta Poznania ...
  • Kraków, Zygmunt I Stary król polski potwierdza przywilej wydany prze siebie w 1528.X.9 w czasie sejmu ...
  • Kraków, Zygmunt I Stary król polski przekazuje na okres pięciu lat wsie królewskie Zegrze (Szgierzs) i ...
  • Kraków, Zygmunt I Stary król polski przekazuje radzie miasta Poznania w użytkowanie na okres 50 lat, ...
  • Kraków, Zygmunt I Stary król polski przekazuje radzie miejskiej poznańskiej w użytkowanie na okres 50 lat, ...
  • Kraków, Zygmunt I Stary król polski przypomina starostom i wojewodom, aby kupcy udający się z towarami ...
  • Kraków, Zygmunt I Stary król polski przywraca wolność podatkową dla mieszczan poznańskich mieszkających pod zamkiem, która ...
  • Kraków, Zygmunt I Stary król polski zarzuca władzom miejskim Poznania, iż życie i majątek Żydów za ...
  • Kraków, Zygmunt I Stary król polski zatwierdza statut dotyczący testamentów, na mocy którego sporządzanie testamentów powinno ...
  • Kraków, Zygmunt I Stary król polski zawiadamia, że szlachta, która w Poznaniu posiada nieruchomości, wzbrania się ...
  • Kraków, Zygmunt I Stary król polski zezwala radzie miasta Poznania na doprowadzenie wody z młyna Wierzbnik ...
  • Kraków, Zygmunt I Stary król polski znosi zarządzenie króla Aleksandra Jagiellończyka z roku 1504 wprowadzające instytucję ...
  • Kraków, Zygmunt I Stary król polski zwraca się do urzędników królewskich, wójtów i sołtysów, aby ci ...
  • Kraków., Zygmunt I Stary król polski, w mandacie skierowanym do Łukasza Górki starosty generalnego wielkopolski, wyznacza ...
  • Lanciciae, Kazimierz IV Jagiellończyk król polski, potwierdza spłacenie przez władze i mieszczan poznańskich sumy 2000 zł. ...
  • Lancicie, Władysław II Jagiełło król polski zatwierdza wszystkie panujące w Poznaniu zwyczaje, statuty i prawa dotyczące ...
  • Lengforg sub Gedano, August II król polski potwierdza w transumpcie dokument króla Michała z 1673.IV.12 potwierdzający uchwałę Trzech ...
  • Lublin, Henryk ze Szczekocina starosta lubelski oświadcza, że zgodnie z mandatem królewskim, przybywający na targi do ...
  • Lublin, Jan Olbracht król polski rozstrzyga spór pomiędzy sukiennikami i krawcami poznańskimi, polecając tym ostatnim, aby ...
  • Lublin, Władysław II Jagiełło król polski potwierdza przywilej królowej Elżbiety z roku 1372, mocą którego przywróciła ...
  • Lublin, Zygmunt II August król polski, w związku z pożarem, jaki powstał na przedmieściu Poznania nocą ...
  • Lublin, Zygmunt II August król polski nadaje miastu Poznaniowi prawo pobierania opłat w wysokości 1 i ...
  • Lublin, Zygmunt II August król polski zawiadamia szlachtę, duchownych i mieszczan miast i miasteczek, że zastosowane ...
  • Lublin, Zygmunt II August król polski zezwala na pobieranie przez władze miasta Poznania opłat mostowego i ...
  • Lubliń, Stefan opat lubiński i "executor" papieski potwierdza bullę papieża Mikołaja V oraz instrument notarialny - ...
  • Łobżenica, Burmistrz i rajcy miasta Łobżenicy zaświadczają, że Gotfryd Hennig urodził się w Flattow w roku ...
  • Łomża, Zygmunt II August król polski nadaje Stanisławowi Górce prawo na założenie nowego miasta zwanego Stanisławowo, ...
  • Malborg, Stefan Batory król polski, w związku ze sporem zaistniałym między radą miasta Poznania a Stanisławem ...
  • Mariaeburgi (Malbork), Stefan Batory król polski podaje do wiadomości, że uznaje pretensje cechu kuśnierzy poznańskich, pobierających w ...
  • na Pradze, Stanisław Ledóchowski podkomorzy krzemieniecki, marszałek generalny skonfederowanej Rzeczypospolitej, chcąc zapobiec dalszemu zniszczeniu miasta Poznania, zakazuje ...
  • na ratuszu poznańskim, Rafał Leszczyński starosta generalny Wielkopolski, Sebastian Gilbaszewski instygator królewski oraz Piotr Jakub Bronisz starosta pyzdrski, ...
  • Noskowo, Ambroży z Pampowa wojewoda sieradzki i starosta generalny Wielkopolski, potwierdza odpis z ksiąg burgrabiego pyzdrskiego ...
  • Nowopole, Burmistrz i rajcy miasta Nowopole zaświadczają, że Katarzyna Przedborowa z Koniecpola, córka Ulryka Helta rajcy ...
  • Pacostiae, Burmistrz i rada miasta Pakości zaświadczają, że jeden z braci Osieji otrzymał pełnomocnictwo do sprzedania ...
  • Parczów, Zygmunt II August król polski, w mandacie skierowanym do władz miejskich w Poznaniu informuje, że ...
  • Piotrcoviae, Zygmunt II August król polski, na prośbę posłów miejskich potwierdza i transumuje dokument księcia Władysława ...
  • Piotrcoviae, Zygmunt II August król polski, na prośby rajców miasta Poznania przywraca miastu prawo do wsi ...
  • Piotrcoviae, Zygmunt II August król polski potwierdza i transumuje uchwałę władz miasta Poznania z 1550.VII.17 dotyczącą ...
  • Piotrcoviae, Zygmunt II August król polski potwierdza w transumpcie, przedłożony mu przez Jana Graffa mieszczanina poznańskiego, ...
  • Piotrcoviae, Zygmunt I Stary król polski, w związku ze skargą mieszczan poznańskich, iż w województwie łęczyckim ...
  • Piotrcovie, Jan Olbracht król polski przyznaje władzom miejskim w Poznaniu wyłączone przez prawo do pobierania opłaty ...
  • Piotrcovie, Kazimierz IV Jagiellończyk król polski nakazuje Grothowi z Nowego Miasta wojewodzie rawskiemu, aby od mieszczan ...
  • Piotrcovie, Kazimierz IV Jagiellończyk król polski przepisuje miary i wagi dla kupców krajowych i zagranicznych, przybywających ...
  • Piotrcovie, Kazimierz IV Jagiellończyk król polski rozstrzyga spór pomiędzy władzami miasta Poznania i tamtejszymi rzeźnikami, określając ...
  • Piotrkov, Kazimierz IV Jagiellończyk król polski zwalnia mieszkańców miasta Poznania od uiszczania wszelkich ciężarów przez 14 ...
  • Piotrkov, Kazimierz IV Jagiellończyk król polski zwalnia mieszkańców miasta Poznania od uiszczania wszelkich ciężarów przez 14 ...
  • Piotrkovie, Jan Olbracht król polski poddaje pod jurysdykcję miasta Poznania, rybaków mieszkających na przedmieściach i we ...
  • Piotrkovie, Jan Olbracht król polski zatwierdza wolność sądów miasta Poznania i orzeka, że mieszczanie poznańscy powinni ...
  • Piotrkovie, Kazimierz IV Jagiellończyk król polski, w celu polepszenia sytuacji materialnej miasta Poznania po pożarze, przekazuje ...
  • Piotrkovie, Kazimierz IV Jagiellończyk król polski nakazuje uwięzienie wszystkich tych, którzy w sprawach miejskich, głównie o ...
  • Piotrkovie, Piotr "de Bachczycze" sędzia i Jan z Grabna podsędek ziemski sieradzki zaświadczają, że sprawę sporu ...
  • Piotrkow, Kazimierz IV Jagiellończyk król polski, po zasięgnięciu opinii przedstawicieli poszczególnych miast, zebranych w tym celu ...
  • Piotrkowie, Kazimierz IV Jagiellończyk król polski, na prośbę mieszczan poznańskich postanawia, ażeby ławnicy i przysięgli ["scabini ...
  • Piotrków, Aleksander Jagiellończyk król polski, ustanawia prawo dożywotniego sprawowania rządów przez wybrany samorząd miejski, powiększając równocześnie ...
  • Piotrków, Andrzej biskup poznański, na miejsce zmarłego Mikołaja Sula prepozyta kaplicy szpitalnej św. Ducha, mianuje Mikołaja ...
  • Piotrków, Kazimierz IV Jagiellończyk król polski potwierdza wszystkie przywileje i wolności miasta Poznania. ...
  • Piotrków, Zygmunt II August król polski, na prośby białoskorników poznańskich zezwala im na wywóz swoich wyrobów, ...
  • Piotrków, Zygmunt II August król polski, na wniosek władz miasta Poznania zatwierdza prawo zwyczajowe, które wytworzyło ...
  • Piotrków, Zygmunt II August król polski, transumuje i potwierdza ugodę zawartą w 1558.IX.20 między radą miasta ...
  • Piotrków, Zygmunt II August król polski, w mandacie skierowanym do urzędników królewskich i poborców celnych nakazuje ...
  • Piotrków, Zygmunt II August król polski, w związku ze skargą kupców i mieszczan poznańskich, których towary ...
  • Piotrków, Zygmunt II August król polski, w związku ze skargą kupców poznańskich, którym w Marchii i ...
  • Piotrków, Zygmunt II August król polski, w związku ze skargą kupców poznańskich na to, że zmuszani ...
  • Piotrków, Zygmunt II August król polski, w związku z licznymi skargami, głównie władz Norymbergii, dotyczącymi fałszowania ...
  • Piotrków, Zygmunt II August król polski, w związku z wykupywaniem żywności przez przekupniów, poleca władzom miejskim ...
  • Piotrków, Zygmunt II August król polski nadaje radzie miasta Poznania prawo patronatu kościoła parafialnego pod wezwaniem ...
  • Piotrków, Zygmunt II August król polski nadaje radzie miasta Poznania prawo patronatu kościoła parafialnego pod wezwaniem ...
  • Piotrków, Zygmunt II August król polski podaje do wiadomości, że z oskarżenia Jana Kmity pisarza ziemskiego ...
  • Piotrków, Zygmunt II August król polski poleca staroście generalnemu Wielkopolski, aby udzielił pomocy rzemieślnikom poznańskim, którzy ...
  • Piotrków, Zygmunt II August król polski poleca urzędnikom królewskim usunięcie przeszkód na drogach publicznych, których używają ...
  • Piotrków, Zygmunt II August król polski poleca władzom celnym, aby wzięły pod uwagę skargi winiarzy poznańskich ...
  • Piotrków, Zygmunt II August król polski potwierdza miastu Poznaniowi prawo magdeburskie i zakazuje pozywania mieszczan poznańskich ...
  • Piotrków, Zygmunt II August król polski potwierdza przywilej króla Zygmunta I Starego z 1513.V.25 w sprawie ...
  • Piotrków, Zygmunt II August król polski przypomina wszystkim władzom, głównie administracji celnej, o przestrzeganiu przywilejów celnych ...
  • Piotrków, Zygmunt II August król polski stwierdza, że każda osoba, zarówno stanu mieszczańskiego jak i szlacheckiego, ...
  • Piotrków, Zygmunt II August król polski transumuje i potwierdza przywilej króla Jana Olbrachta z 1496.IV.16, na ...
  • Piotrków, Zygmunt II August król polski transumuje i potwierdza przywilej króla Zygmunta I Starego z 1513.V.25 ...
  • Piotrków, Zygmunt II August król polski transumuje i zatwierdza fundację Jana z Sierakowa wikariusza katedralnego poznańskiego, ...
  • Piotrków, Zygmunt II August król polski transumuje swój przywilej wystawiony w 1552.II.17 w Piotrkowie i przedłuża ...
  • Piotrków, Zygmunt II August król polski transumuje swój przywilej wystawiony w 1552.II.17 w Piotrkowie i przedłuża ...
  • Piotrków, Zygmunt II August król polski upoważnia Janusza z Kościelca wojewodę brzeskiego i starostę generalnego Wielkopolski, ...
  • Piotrków, Zygmunt II August król polski wycofuje wezwanie do zapłacenia zaległego podatku od podwód pod groźbą ...
  • Piotrków, Zygmunt II August król polski wyznacza specjalną komisję, która ma ostatecznie załatwić spory między Żydami ...
  • Piotrków, Zygmunt II August król polski w związku z zaistniałym sporem między posłami miasta Poznania, wysłanymi ...
  • Piotrków, Zygmunt II August król polski wzywa władze miejskie poznańskie do zapłacenia zaległego za ostatnie trzy ...
  • Piotrków, Zygmunt II August król polski zarządza, iż nieruchomość, którą władze miasta Poznania posiadają w Piotrkowie, ...
  • Piotrków, Zygmunt I Stary król polski, rozstrzyga spór zaistniały między kapitułą poznańską a władzami miasta Poznania, ...
  • Piotrków, Zygmunt I Stary król polski, w mandacie skierowanym do Andrzeja Górki starosty generalnego Wielkopolski, poleca ...
  • Piotrków, Zygmunt I Stary król polski, w mandacie skierowanym do kapituły poznańskiej w związku ze sporem, ...
  • Piotrków, Zygmunt I Stary król polski, w związku ze skargą rady miasta Poznania, iż w niektórych ...
  • Piotrków, Zygmunt I Stary król Polski, w związku ze sporem, jaki zaistniał między Toruniem a Poznaniem ...
  • Piotrków, Zygmunt I Stary król polski, zwraca się do szlachty pruskiej zebranej na sejmie w Malborku, ...
  • Piotrków, Zygmunt I Stary król polski potwierdza nadanie dotyczące wolności celnej i targowego kupców poznańskich, wystawione ...
  • Piotrków, Zygmunt I Stary król polski potwierdza przywilej króla Władysława Jagiełły z 1422.IX.6 zwalniający kupców poznańskich ...
  • Piotrków, Zygmunt I Stary król polski rozstrzyga spór zaistniały między zarządcą ceł w Łęczycy a furmanami ...
  • Piotrków, Zygmunt I Stary król polski wydaje reskrypt, zabraniający Żydom żądania opieki od chrześcijan, którzy wystąpili ...
  • Piotrków, Zygmunt I Stary król polski wyraża zgodę na zapis 500 grzywien, jakiego dokonał Mikołaj z ...
  • Piotrków, Zygmunt I Stary król polski zakazuje pokątnego delegowania, rzekomo w imieniu króla, urzędników królewskich, dla ...
  • Piotrków, Zygmunt I Stary król polski zarządza, aby Żydzi nie nabywali w mieście Poznaniu więcej nieruchomości ...
  • Piotrków, Zygmunt I Stary król polski zwraca się do rady miasta Torunia, aby ta wysłała swoich ...
  • Piotrków [sejm], Zygmunt I Stary król polski zarządza, aby szlachta posiadająca domy i nieruchomości w mieście, w ...
  • Pobiedziska, Przemysł I i Bolesław Pobożny książęta wielkopolscy, potwierdzają przywilej dany dominikanom poznańskim przez swych rodziców ...
  • Posnania, Piotr z Czekarzewic Tarło biskup sufragan poznański, oficjał generalny, zatwierdza uposażenie kaplicy pod wezwaniem św. ...
  • Posnaniae, Andrzej [Bniński] biskup poznański, wraz z Jakubem z Wyganowa wikariuszem i oficjałem generalnym poznańskim, z ...
  • Posnaniae, Andrzej biskup poznański potwierdza zapis, dokonany przez Dominika Białowansa mieszczanina poznańskiego, na rzecz ołtarza pod ...
  • Posnaniae, Andrzej biskup poznański potwierdza zapis pewnych czynszów, uczyniony przez Gertrudę wdowę po Mikołaju Peschel, na ...
  • Posnaniae, Andrzej Czarnkowski biskup poznański, potwierdza przedłożony mu zapis testamentowy Macieja Blockiego, kanonika i altarzysty kościoła ...
  • Posnaniae, Andrzej Opaliński biskup poznański oznajmia, że z zapisów dochodów od sum lokowanych na nieruchomościach w ...
  • Posnaniae, Jan [Lubrański] biskup poznański oznajmia duchowieństwu kościoła kolegiackiego św. Marii Magdaleny w Poznaniu, że potwierdza ...
  • Posnaniae, Jan Tarnowski biskup poznański, Jakub Brzeźnicki biskup, sufragan poznański, Jan Niegolewski podsędek ziemski poznański, Jan ...
  • Posnaniae, Jan z Kościana i Stanisław Karśnicki starsi bractwa altarzystów przy kościele św. Marii Magdaleny w ...
  • Posnaniae, Kazimierz IV Jagiellończyk król polski poleca władzom miejskim w Lublinie odstąpić od pobierania cła od ...
  • Posnaniae, Piotr z Czarnkowa podkomorzy poznański, Mikołaj Łącki z Chraplewa chorąży poznański, Paweł Koszutski trybun poznański ...
  • Posnaniae, Stanisław z Ostroroga kasztelan międzyrzecki i starosta generalny Wielkopolski i Dobrogost z Ostroroga kasztelan kamieński, ...
  • Posnaniae, Teodor książę na Klewaniu i Łukowie Czartoryski, biskup poznański i warszawski, na prośby prowizorów szpitala ...
  • Posnanie, Andrzej [Bniński] biskup poznański, wraz z Jakubem de Wiganowo wikariuszem pszczewskim i oficjałem generalnym oraz ...
  • Posnanie, Andrzej biskup poznański, zezwala mieszczanom i szkołom poznańskim na odbywanie procesji w kościele pod wezwaniem ...
  • Posnanie, Andrzej biskup poznański potwierdza i zaświadcza, że Stefan Białowąs (Byalowans) mieszczanin poznański i jego żona ...
  • Posnanie, Andrzej biskup poznański potwierdza zapis 8 grzywien rocznego czynszu, uczyniony przez Gertrudę wdowę po Mikołaju ...
  • Posnanie, Andrzej biskup poznański zatwierdza statut bractwa literackiego przy kościele parafialnym św. Marii Magdaleny w Poznaniu. ...
  • Posnanie, Bogusław kanonik i oficjał poznański wydaje dekret rozstrzygający spór, powstały między Markiem proboszczem kościoła św. ...
  • Posnanie, Burmistrz z radą, wójt z ławą i starsi przysiężni miasta Poznania dają pisarzowi swemu, Błażejowi ...
  • Posnanie, Elżbieta [Łokietkówna - matka Ludwika I Wielkiego króla węgierskiego i polskiego: "regina senior Ungarie et ...
  • Posnanie, Eufrozyna przeorysza klasztoru cysterek w Owińskach, zawiera ugodę z miastem Poznaniem w sprawie należnych klasztorowi ...
  • Posnanie, Jan Krosnowski łowczy stężycki i Wojciech Józef Smoczyński: komiszarze inkwizytorzy królewscy informują, że zgodnie z ...
  • Posnanie, Łukasz z Górki wojewoda poznański i starosta generalny Wielkopolski zaświadcza, że Erazm, syn Mikołaja Strosberga ...
  • Posnanie, Łukasz z Górki wojewoda poznański i starosta generalny Wielkopolski zaświadcza, że Grzegorz, syn Mikołaja Strosberga ...
  • Posnanie, Łukasz z Górki wojewoda poznański i starosta generalny Wielkopolski zaświadcza, że Katarzyna, córka Mikołaja Strosberga ...
  • Posnanie, Łukasz z Górki wojewoda poznański i starosta generalny Wielkopolski zaświadcza, że Maria, córka Mikołaja Strosberga ...
  • Posnanie, Mikołaj Gothczan kanonik, wikariusz i oficjał generalny biskupa poznańskiego Andrzeja (Bnińskiego), wraz z innymi arbitrami, ...
  • Posnanie, Rada miasta Poznania rozstrzyga spór między sukiennikami [producentami sukna] a krojownikami [handlarzami sukna, właścicielami sukiennic] ...
  • Posnanie, Władze miasta Poznania prezentują biskupowi poznańskiemu Andrzejowi, altarzystę kościoła katedralnego Mikołaja Sula, celem powierzenia mu, ...
  • Posnanie, Wojciech de Male [Malski] wojewoda łęczycki i starosta generalny Wielkopolski, w imieniu króla daje Mikołajowi ...
  • Poznania, Andrzej biskup poznański, potwierdza dokument erekcyjny prebendy w nowym kościele kolegiackim w Poznaniu pod wezwaniem ...
  • Poznania, Sędziwój z Ostroroga wojewoda poznański i starosta generalny Wielkopolski, Mikołaj z Czarnkowa sędzia poznański i ...
  • Poznania, Thomco podczaszy krakowski i starosta generalny Wielkopolski, poświadcza sprzedaż części wsi Sołacz i innej jeszcze ...
  • Poznaniae, Andrzej biskup poznański, na żądanie władz miejskich poznańskich wydaje nowy dokument erekcyjny kaplicy w szpitalu ...
  • Poznaniae, Andrzej biskup poznański potwierdza ufundowanie i wyposażenie ołtarza pod wezwaniem NMP, i św. św. Stefana, ...
  • Poznaniae, Andrzej biskup poznański potwierdza zapis w wysokości 6 grzywien, zabezpieczony na młynie Bogdanka, dokonany przez ...
  • Poznaniae, Andrzej z Szamotuł kasztelan miedzyrzecki, sprzedaje Annie Andreszewej za 25 grzywien na wyderkaf, młyn sołacki ...
  • Poznaniae, Kazimierz III Wielki król polski zaświadcza, że młynarz Hanko zobowiązany jest, ze swego nowo zbudowanego ...
  • Poznaniae, Kazimierz IV Jagiellończyk król polski rozstrzyga spór o łąkę, powstały między władzami miejskimi w Poznaniu ...
  • Poznaniae, Mikołaj z Kutna starosta generalny wielkopolski potwierdza układ, na podstawie którego młynarz Tomasz sprzedał mieszczaninowi ...
  • Poznaniae, Mikołaj z Soboty kustosz i (vicarius in spiritualibus") zaświadcza, że "magister" Jan sprzedał za sześć ...
  • Poznaniae, Sędziwój kanonik poznański wydaje dekret w sprawie prawa prezenty prezbitera przy kaplicy szpitalnej św. Krzyża ...
  • Poznaniae, Sędziwój z Soboty kanonik poznański, sędzia i egzekutor, zawiadamia Fautina de Valle kapelana papieskiego, specjalnie ...
  • Poznanie, Jan Lubrański biskup poznański, zezwala na odnowienie i zawieszenie wotów w kaplicy kościoła św. Marcina ...
  • Poznanie, Jan Olbracht król polski potwierdza przywileje, prawa i wolności miasta Poznania. ...
  • Poznanie, Jan Olbracht król polski zwraca się do podległych mu urzędów, ażeby od kupców poznańskich, pędzących ...
  • Poznanie, Marcin ze Sławska kasztelan poznański i starosta generalny Wielkopolski zeznaje, że Mikołaj z Grabowa zamienił ...
  • Poznanie, Mikołaj biskup poznański, zatwierdza ugodę zawartą między proboszczem kościoła św. Wojciecha a mieszczaninem Friczco, w ...
  • Poznań, Adam Naramowski poborca podatkowy województwa poznańskiego i Jan Ryszewski poborca województwa kaliskiego zaświadczają, że zgodnie ...
  • Poznań, Adam Sędziwój z Czarnkowa starosta generalny Wielkopolski potwierdza, że Piotr Czarnkowski z Czarnkowa podkomorzy poznański, ...
  • Poznań, Adam Sędziwój z Czarnkowa wojewoda łęczycki i starosta generalny Wielkopolski zaświadcza, że pożyczył od miasta ...
  • Poznań, Ambroży Trąmpczyński i władze miasta Poznania zawierają umowę, na podstawie której Ambroży Trąmpczyński pożycza miastu ...
  • Poznań, Ambroży z Pampowa wojewoda sieradzki i starosta generalny Wielkopolski potwierdza, że Tomasz Bogdanka młynarz poznański ...
  • Poznań, Andrzej biskup poznański, zatwierdza legat mieszczki ze Śremu Katarzyny Gricziny, w wysokości 10 grzywien rocznego ...
  • Poznań, Andrzej biskup poznański potwierdza zapisy 2 grzywien na domu Mikołaja Szremskiego i 3 grzywien na ...
  • Poznań, Andrzej biskup poznański zatwierdza wybór magistra Andrzeja Peschel z Poznania, prezentowanego przez władze miejskie na ...
  • Poznań, Andrzej Górka kasztelan poznański i starosta generalny Wielkopolski poświadcza, iż szlachetny Jakub Jaskolecki zapisał na ...
  • Poznań, Andrzej Górka kasztelan poznański i starosta generalny Wielkopolski zaświadcza, że Jan Pawlik i jego żona ...
  • Poznań, Andrzej Przecławski dziekan i oficjał poznański oraz Feliks Gomoliński i Jan Skrzetuszewski kanonicy katedralni poznańscy, ...
  • Poznań, Andrzej Przecławski kanonik i oficjał poznański, potwierdza nadanie placu na rzecz altarzysty ołtarza cechu czapników ...
  • Poznań, Andrzej z Bnina Opaliński biskup poznański zaświadcza, iż kolegium wikariuszy katedralnych poznańskich sprzedało miastu Poznaniowi ...
  • Poznań, Anzelm Łukowski kantor i administrator biskupstwa poznańskiego, zatwierdza uposażenie ołtarza w kościele św. Marii Magdaleny ...
  • Poznań, Burmistrz i rada miasta "stołecznego JKMości Poznania w Wielkiej Polszce" podają do wiadomości, że ustanawiają ...
  • Poznań, Burmistrz i rada miasta Poznania nadają mieszczaninowi poznańskiemu Kasprowi Peschel'owi [Pfefchin, Fafkowi], plac na Międzymościu ...
  • Poznań, Burmistrz i rada miasta Poznania przekazują młyn prochowy zwany Wierzbak, puszkarzowi Szymonowi Nastkowicowi mieszczaninowi poznańskiemu ...
  • Poznań, Burmistrz i rada miasta Poznania uwierzytelniają dwa dokumenty króla Zygmunta III: 1. wydany w 1597.III.30 ...
  • Poznań, Burmistrz i rada miasta Poznania uwierzytelniają dwa przywileje króla Zygmunta III: 1. z 1597.III.30 potwierdzający ...
  • Poznań, Burmistrz i rada miasta Poznania zaświadczają, iż przed sądem ławniczym poznańskim Stanisław Helt, w imieniu ...
  • Poznań, Burmistrz i rada miasta Poznania zaświadczają, iż przed sądem wiejskim we wsi Jeżyce stanęła Helena ...
  • Poznań, Burmistrz i rada miasta Poznania zaświadczają, że Maciej kaletnik mieszczanin poznański sprzedał swój dom położony ...
  • Poznań, Burmistrz i rada miasta Poznania zaświadczają, że przed sądem ławniczym poznańskim Jan Skąpski i jego ...
  • Poznań, Burmistrz i rada miasta Poznania zwracają się do biskupa Jana [Lubrańskiego], z prośbą o mianowanie ...
  • Poznań, Burmistrz i rajcy miasta Poznania transumują kopię pierwotnego, a w międzyczasie spalonego, przywileju na sołectwo ...
  • Poznań, Burmistrz i rajcy miasta Poznania zaświadczają, że ławnicy tegoż miasta zeznali, iż Krzysztof Szymankiewicz urodził ...
  • Poznań, Burmistrz i rajcy miasta Poznania zaświadczają, że młynarz Jan, syn Pawła sołtysa ze Śródki, sprzedał ...
  • Poznań, Burmistrzowie i rajcy miasta Poznania zaświadczają, że wydzierżawili mennicę miejską na okres jednego roku (od ...
  • Poznań, Grzegorz Wosklicki notariusz publiczny, potwierdza przywilej wystawiony w 1465.XI.7 w Poznaniu przez Kazimierza Jagiellończyka króla ...
  • Poznań, Jan Franciszek Lubowicki stolnik ciechanowski i sekretarz pokojowy królewski, z polecenia króla określa zgodnie z ...
  • Poznań, Jan Gajewski sędzia ziemski poznański, Maciej Bardzki podkomorzy inowrocławski i surogator poznański, Adam Naramowski, Stanisław ...
  • Poznań, Jan Kazimierz król polski, uwzględniając przedłożone mu przywileje dotyczące opłat od warów piwa, zezwala burmistrzowi ...
  • Poznań, Jan Kazimierz król polski, zgodnie z postanowieniami wydanymi w latach poprzednich, iż na poprawę murów, ...
  • Poznań, Jan Kazimierz król polski zawiadamia urzędników województwa poznańskiego, iż "u sławetnych urzędu i mieszczan poznańskich" ...
  • Poznań, Jan Lubrański biskup poznański, potwierdza fundację ołtarza pod wezwaniem św. Jana ewangelisty w kościele św. ...
  • Poznań, Jan Potulicki dziedzic wsi Jankowice [na trakcie Poznań - Pniewy] i kupcy poznańscy, w związku ...
  • Poznań, Jan Zaręba [Zaremba] z Kalinowy starosta generalny Wielkopolski zaświadcza., że Tomasz Bogdanka młynarz poznański, sprzedał ...
  • Poznań, Jan z Charbowa doktor dekretów i oficjał poznański, zatwierdza fundację szpitali św. Stanisława i św. ...
  • Poznań, Jan z Góry archidiakon biskupa Jana [Lubrańskiego], wikariusz i oficjał generalny, rozstrzyga spór, przyznając władzom ...
  • Poznań, Jan z Góry archidiakon biskupa Jana Lubrańskiego i oficjał generalny, potwierdza przedłożony mu testament Macieja ...
  • Poznań, Jan z Góry kanonik poznański i Jan [Lubrański] biskup poznański, po śmierci Leonarda Helta, wprowadzają ...
  • Poznań, Jan z Góry wikariusz i oficjał poznański rozstrzyga spór o prawo prezenty do kościoła św. ...
  • Poznań, Jerzy, Stanisław i Marcin z Ostroroga, bracia rodzeni i dziedzice Lwówka zaświadczają, iż przed sądem ...
  • Poznań, Komisarze Dobrego Porządku miast województwa poznańskiego podają do publicznej wiadomości, iż należne procenty od wypożyczonych ...
  • Poznań, Komisarze królewscy, po rozpatrzeniu szkód wyrządzonych przez młyn królewski usytuowany za klasztorem dominikanów, polecają ich ...
  • Poznań, Konfraternia ubogich księży przy kolegiacie św. Marii Magdaleny w Poznaniu oznajmia, że za zezwoleniem konsystorza ...
  • Poznań, Konfraternia ubogich księży przy kościele farnym św. Marii Magdaleny w Poznaniu, wydzierżawia Józefowi Flamowi swój ...
  • Poznań, Łukasz Górka kasztelan poznański i starosta generalny Wielkopolski zaświadcza, iż kupcy poznańscy składali przed nim ...
  • Poznań, Łukasz Górka kasztelan poznański i starosta generalny Wielkopolski zaświadcza, iż zawarta została ugoda między magistratem ...
  • Poznań, Łukasz Górka kasztelan poznański i starosta generalny Wielkopolski zaświadcza, że Piotr Nowomiejski dziedzic Wrześni, zapisał ...
  • Poznań, Łukasz z Górki wojewoda kaliski, Jan Tomicki kasztelan rogoziński i Balcer Gątkowski - pełnomocnicy Andrzeja ...
  • Poznań, Łukasz z Kościelca biskup poznański, potwierdza nadanie uczynione przez Andrzeja biskupa poznańskiego, który pozwolił mieszkańcom ...
  • Poznań, Łukasz z Kościelca biskup poznański zaświadcza, że mieszczanie śródeccy: Andrzej Usziński i Grzegorz Kwapidura ofiarowali ...
  • Poznań, Łukasz z Kościelca biskup poznański zatwierdza ugodę, jaka została zawarta między proboszczem kościoła św. Wojciecha ...
  • Poznań, Mikołaj Czepel prepozyt wrocławski jako wyznaczony arbiter, rozstrzyga spór zaistniały miedzy kościołem św. Marcina położonym ...
  • Poznań, Mikołaj Jaktorowski kanonik i oficjał poznański zaświadcza, iż zmarły Jan Kobiałka bakałarz i wikariusz katedralny ...
  • Poznań, Mikołaj na Czarnkowie i Mroczko na Kleszczewie, sędzia i podsędek poznańscy poświadczają, że proboszcz kościoła ...
  • Poznań, Mikołaj z Kościana "doctor decreterum" rozstrzyga spór pomiędzy Mikołajem Sulem prepozytem przy kaplicy św. Ducha ...
  • Poznań, Mikołaj z Kościana "doctor decretorum" rozstrzyga spór pomiędzy Mikołajem Sulem prepozytem przy kaplicy św. Ducha ...
  • Poznań, Mikołaj z Sepna sędzia poznański zaświadcza, że na mocy wiarygodnego stwierdzenia starosty generalnego Wielkopolski z ...
  • Poznań, Piotr Górczyn kanonik krakowski i jego synowcowie - właściciele sołectwa w Górczynie (cztery łany), zawierają ...
  • Poznań, Przemysł II książę wielkopolski odstępuje miastu, chcąc przyjść mu z pomocą, za pewną sumę czynsz, ...
  • Poznań, Rada miasta Poznania zaświadcza i potwierdza, iż na mocy przywileju przedstawionego przez starszych cechu krojowników ...
  • Poznań, Sebastian Bruchwicki i Ignacy Kunowski rajcy miasta Poznania, w imieniu miasta zawierają kontrakt z Augustynem ...
  • Poznań, Stanisław Przyjemski starosta generalny Wielkopolski zaświadcza, iż na zamek poznański przybyła deputacja miejska w osobach: ...
  • Poznań, Stanisław Żukowski kanonik i oficjał generalny poznański biskupa Jana Wężyka, zatwierdza zapis Jakuba Sztyplera rajcy ...
  • Poznań, Stanisław Żukowski kanonik i wikariusz generalny, zatwierdza fundację nowego ministerium przy ołtarzu pod wezwaniem Najświętszej ...
  • Poznań, Szymon Bederman i Stanisław Gerlin altarzyści specjalnie upoważnieni, rozstrzygają spór o prawo prezenty prepozyta przy ...
  • Poznań, Wawrzyniec Goślicki biskup poznański, na prośbę starszych cechu mielcarzy, zatwierdza wszelkie zapisy na rzecz altarzysty ...
  • Poznań, Wierzbięta [Wirzbenta] starosta generalny Wielkopolski zaświadcza, że sołtys ze wsi Jeżyc [Yszyce] uwolniony jest, w ...
  • Poznań, Władysław I Łokietek książę Królestwa Polskiego, daruje miastu Poznań część wsi Górczyn na utrzymanie stróży ...
  • Poznań, Władze miasta Poznania zaświadczają, że Paweł szewc zwany doktor zapisał 1/2 grzywny od sumy 12 ...
  • Poznań, Wojciech de Male (Malski) wojewoda łęczycki i starosta generalny Wielkopolski zaświadcza w zastępstwie króla, że ...
  • Poznań, Wojciech Sędziwój z Czarnkowa starosta generalny Wielkopolski i starosta pyzdrski zaświadcza, że Stanisław i Wawrzyniec ...
  • Poznań, Wojciech Strzeskonis notariusz publiczny, transumuje przywileju z 1390.II.3, dotyczący sprzedaży sołectwa w Górczynie. [porównaj dokumenty: ...
  • Poznań, Zygmunt I Stary król polski, na prośbę ojców karmelitów przy kościele Bożego Ciała, zatwierdza przywilej ...
  • Poznań, Zygmunt I Stary król polski, zezwala czapnikom poznańskim na wybudowanie ołtarza pod wezwaniem św. Stanisława ...
  • Poznań, Zygmunt I Stary król polski odstępuje miastu Poznaniowi młyn zwany Bogdanką, położony pod zamkiem i ...
  • Poznań, Zygmunt I Stary król polski poleca załatwić sprawy związane z obciążeniem hipotecznym młyna Bogdanka. ...
  • Pozonie [!], Zygmunt I Stary król polski, przekazuje władzom miejskim poznańskim dochody celne na okres trzech lat ...
  • Pyotrkow, Władysław III Warneńczyk król polski, zatwierdza w dniu swej koronacji wszystkie przywileje całego kraju. ...
  • Raciąż, Władysław II Jagiełło król polski nadaje miastu Poznaniowi przywilej bicia monety zdawkowej. ...
  • Romae, Fautinus de Valle specjalnie upoważniony kapelan papieski, rozstrzyga spór o prawo prezenty proboszcza do kaplicy ...
  • Romae, Grzegorz XV papież, nadaje odpusty bractwu literackiemu pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny przy kościele św. ...
  • Romae, Klemens XII papież oznajmia, iż pozwala na powołanie przy kościele kolegiackim św. Marii Magdaleny w ...
  • Romae, Osoba duchowa w kurii rzymskiej [wystawca bliżej nie określony z powodu zniszczenia dokumentu], potwierdza ustalenia ...
  • Rome, Jakub de Muaciorellis de Bononia doktor obojga praw, audytor kamery rzymskiej oznajmia, że zatarg między ...
  • Rome, Sykstus IV papież, poleca proboszczowi i archidiakonowi kościoła katedralnego w Poznaniu, zatwierdzić w jego imieniu ...
  • Rydzynae, August II król polski, za wybitne zasługi Wojciecha Watsona mieszczanina poznańskiego, uwalnia go od płacenia ...
  • Sandomirie, Władysław II Jagiełło król polski zatwierdza miastu Poznaniowi w uznaniu jego wierności wszystkie dotychczasowe wolności ...
  • Schmolln, Burmistrz i rada miasta Schmolln a.d. Sprotte, wystawiają dokument urodzenia dla Jana Samuela Akermana kupca ...
  • Skiernieviciis, Andrzej Olszowski arcybiskup gnieźnieński, prymas Polski, wydaje list żelazny dla Macieja Hakiewicza burmistrza poznańskiego, w ...
  • Skok(i), Burmistrz i rajcy miasta Skoki zaświadczają, że Jeremiasz Gotlob Fuchs urodził się w roku 1733 ...
  • Srzoda, Szlachta wielkopolska województwa poznańskiego i kaliskiego, zebrana po śmierci króla Zygmunta III na sejmiku w ...
  • Starogród, [Kanclerz wielki koronny, biskup chełmiński i pomorski], w piśmie skierowanym do magistratu miasta Poznania zaleca ...
  • Szubin, Jan Kazimierz król polski podaje do wiadomości, że w związku ze zniszczeniem miasta Poznania i ...
  • Środa, Komisja skonfederowanych stanów, wyznaczona do likwidacji rachunku podatku czopowego i szelężnego miasta Poznania, wydaje dekret ...
  • Taurini, Henryk [III] król polski, król Francji [Galliae] prosi stany polskie, aby do czasu zwołanego na ...
  • Thorum, Zygmunt I Stary król polski zaświadcza, że na prośby rajców miejskich i swych doradców, sprzedał ...
  • Thorun, Zygmunt I Stary król polski zaświadcza, że władze miasta Poznania dla spłacenia długów miejskich zaciągnęły ...
  • Torunii, August II król polski, uwzględniając zniszczenie miasta Poznania wskutek działań wojennych i jego wyludnienie z ...
  • Toruń, Aleksander Jagiellończyk król polski zezwala burmistrzowi i radzie miasta Poznania na sprowadzenie, ustanowienie cen i ...
  • Toruń, Jan Kazimierz król polski, potwierdza dawne przywileje królów Zygmunta Augusta i Zygmunta III, na mocy ...
  • Toruń, Stefan Batory król polski, w związku ze skargą królewskiego prokuratora, wniesioną na radę miasta Poznania ...
  • Toruń, Stefan Batory król polski potwierdza i transumuje przedstawione mu trzy przywileje: króla Kazimierza Jagiellończyka z ...
  • Toruń, Stefan Batory król polski potwierdza przedstawiony mu przywilej z roku 1468, wydany przez radę miasta ...
  • Toruń, Zygmunt I Stary król polski, na prośby kupców poznańskich zarządza, iż Żydom nie wolno wydzierżawiać ...
  • Toruń, Zygmunt I Stary król polski, w trosce o wpływy do kasy miejskiej, pozostawia miastu Poznaniowi ...
  • Toruń, Zygmunt I Stary król polski potwierdza przedłożony przez burmistrza miasta Stanisława Helta dokument króla Władysława ...
  • Toruń, Zygmunt I Stary król polski potwierdza przywileje swoich poprzedników: króla Ludwika z roku 1322 [sic!], ...
  • Toruń, Zygmunt I Stary król polski wydaje reskrypt, na mocy którego zakazuje krawcom nabywania sukna hurtowo, ...
  • Toruń, Zygmunt I Stary król polski zarządza, iż władze miejskie nie są zobowiązane do płacenia podatku ...
  • Toruń, Zygmunt I Stary król polski zatwierdza przywilej Przemysła I i Bolesława Pobożnego książąt wielkopolskich, na ...
  • Toruń, Zygmunt I Stary król polski zwalnia karmelitów przy kościele Bożego Ciała w Poznaniu, od płacenia ...
  • Troki, Kazimierz IV Jagiellończyk król polski, wzywa starostę generalnego Łukasza z Górki, aby nie pociągał przed ...
  • Varsaviae, [Okęcki kanclerz wielki koronny, biskup poznański], w piśmie skierowanym do władz miasta Poznania, troszcząc się ...
  • Varsaviae, August III król polski, książę saski i elektor, w związku z procesem jaki toczył się ...
  • Varsaviae, August III król polski, książę saski i elektor zaświadcza, że w sądzie asesorskim rozpatrywano ponownie ...
  • Varsaviae, August III król polski wydaje dekret w sprawie rozpatrywanej w sądzie asesorskim, między radą miasta ...
  • Varsaviae, August II król polski, książę saski i elektor, na skargę wniesioną przez jego doradców, że ...
  • Varsaviae, August II król polski, książę saski i elektor, na skargę wniesioną przez karmelitów bosych, pozywa ...
  • Varsaviae, August II król polski, książę saski i elektor, zatwierdza w transumpcie uchwałę Trzech Porządków miasta ...
  • Varsaviae, August II król polski, książę saski i elektor zaświadcza, że wydał list żelazny dla władz ...
  • Varsaviae, August II król polski, w związku z wybudowaniem przez karmelitów Bożego Ciała kaplicy (dziś Pana ...
  • Varsaviae, August II król polski stwierdza, że w sądzie asesorskim rozpatrywano wniesione przeciwko władzom miasta Poznania ...
  • Varsaviae, Jan III Sobieski król polski, rozpatrując skargę Żydów poznańskich na władze miejskie, w związku z ...
  • Varsaviae, Jan III Sobieski król polski wydaje dekret, w sporze miasta Poznania z sędzią ziemskim poznańskim ...
  • Varsaviae, Jan Kazimierz król polski, w formie mandatu nakazuje władzom miejskim w Poznaniu nie zajmować parcel ...
  • Varsaviae, Jan Kazimierz król polski, w związku z pogwałceniem święta Zwiastowania Najśw. Maryi Panny (25.III) w ...
  • Varsaviae, Jan Kazimierz król polski, w związku z projektem władz miejskich zorganizowania jednego szpitala (po zniszczeniu ...
  • Varsaviae, Jan Kazimierz król polski, w związku z przeszkodami w nabywaniu przez karmelitanki bose zrujnowanych kamienic ...
  • Varsaviae, Stanisław August Poniatowski król polski, potwierdza i transumuje potwierdzenie wystawione przez króla Augusta III w ...
  • Varsaviae, Stanisław August Poniatowski król polski, rozpatrując sprawę wniesioną przez magistrat miasta Poznania o nieprawne pozwanie ...
  • Varsaviae, Stanisław August Poniatowski król polski poleca wydać z protokołu dekretów, odpis wyroku sądu królewskiego, zapadłego ...
  • Varsaviae, Stanisław August Poniatowski król polski zarządza, iż zgodnie z konstytucjami, magistrat i mieszkańcy miasta Poznania ...
  • Varsaviae, Stanisław August Poniatowski król Polski zatwierdza wyrok sądu asesorskiego, rozpatrującego sprawę wniesioną przez magistrat miasta ...
  • Varsaviae, Władysław IV król polski, na prośby rady miasta Poznania i zgodnie z konstytucją z roku ...
  • Varsaviae, Władysław IV król polski, na skargę wniesioną przez Piotra Stawieńskiego sekretarza królewskiego, zabrania Żydom poznańskim ...
  • Varsaviae, Władysław IV król polski oznajmia Stanisławowi Przyjemskiemu marszałkowi dworu królewskiego, Stanisławowi Sokołowskiemu staroście generalnemu Wielkopolski, ...
  • Varsaviae, Władysław IV król polski pozywa na najbliższy sejm, upoważnionych reprezentantów władz miejskich Poznania, w sporze ...
  • Varsaviae, Władysław IV król polski pozywa władze miasta Poznania przed sąd królewski, na pozew wniesiony przez ...
  • Varsaviae, Zygmunt III Waza król polski, na prośby Żydów poznańskich w związku ze spaleniem się ich ...
  • Varsaviae, Zygmunt III Waza król polski, potwierdza w transumpcie przywilej króla Kazimierza Jagiellończyka wydany w 1465.XI.7 ...
  • Varsaviae, Zygmunt III Waza król polski, rozpatrując apelację wniesioną przez Żydów w sprawie kary w wysokości ...
  • Varsaviae, Zygmunt III Waza król polski, w związku ze sporem powstałym między miastem Poznaniem a szlachetnym ...
  • Varsaviae, Zygmunt III Waza król polski zawiadamia, iż wydał kontumację w związku z procesem miasta Poznania ...
  • Varsaviae, Zygmunt III Waza król Polski zawiadamia, że za zgodą posłów miasta Poznania: Jana Kurowskiego ławnika ...
  • Varsaviae, Zygmunt III Waza król polski zawiadamia władze miasta Poznania, iż wyznaczył swego sekretarza Samuela Targowskiego, ...
  • Varschaviae, Zygmunt III Waza król polski i szwedzki, wydaje dekret w zatargu szpitala w Szamotułach z ...
  • Varschoviae, Stefan Batory król polski, książę Siedmiogrodu (Transilwania), w związku z zamieszkami powstałymi w dzielnicy żydowskiej ...
  • Varschoviae, Zygmunt III Waza król polski, w związku ze sporem zaistniałym między miastem a klasztorem karmelitów ...
  • Varschoviae, Zygmunt III Waza król polski i szwedzki oznajmia, że w sporze miasta Poznania z kościołem ...
  • Varschoviae, Zygmunt III Waza król polski potwierdza i transumuje przedłożone mu dokumenty: potwierdzenie wystawione przez króla ...
  • Varsoviae, August III król polski, zgodnie z dekretem z 1740.VIII.5 o oddzieleniu murem dzielnicy żydowskiej, i ...
  • Varsoviae, Stanisław August Poniatowski król polski potwierdza i transumuje wilkierz dla kupców szynkujących wódki i piwo, ...
  • Varsoviae, Zygmunt III Waza król polski zawiadamia, że w związku z doniesieniem władz miejskich Poznania, iż ...
  • Varsowiae, Jan Kazimierz król polski rozstrzyga spór zaistniały między starą, a nowo wybraną radą miasta Poznania. ...
  • Vilnae, Zygmunt II August król polski podaje do wiadomości, iż wydał dla mieszkańców miasta Poznania list ...
  • Warssaviae, Stefan Batory król polski i książę Siedmiogrodu (Transylwania), na skargę wniesioną przez klasztor dominikanów w ...
  • Warssoviae, Zygmunt II August król polski, na prośbę spadkobierców zmarłego kupca Jana Groffa zarządza, że podział ...
  • Warszawa, [Andrzej Stanisław] Młodziejowski podkanclerzy wielki koronny, w związku ze skargą kapituły katedralnej poznańskiej, zwraca się ...
  • Warszawa, Andrzej Trzebicki biskup krakowski podaje do wiadomości, że w 1674.V.21 na sejmie elekcyjnym po śmierci ...
  • Warszawa, August III król polski, potwierdza i transumuje przywilej króla Jana III Sobieskiego z 1676.III.30, którym ...
  • Warszawa, August III król polski potwierdza i transumuje przywilej króla Jana Kazimierza wydany w 1658.XI.20 w ...
  • Warszawa, August III król polski wydaje dekret w sprawie spornej między kapitułą poznańską a miastem Poznaniem, ...
  • Warszawa, August II król polski, w mandacie skierowanym do władz miejskich Poznania przypomina o utrzymaniu czystości ...
  • Warszawa, August II król polski, zleca staroście generalnemu Wielkopolski wykonanie swojego uniwersału, wydanego we Wschowie w ...
  • Warszawa, August II król Polski nadaje władzom miasta Poznania prawo pobierania podatku mostowego od kupców spławiających ...
  • Warszawa, August II król polski podaje do wiadomości, że w sądzie asesorskim wydano dekret w sprawie ...
  • Warszawa, August II król polski potwierdza darowiznę dwóch pustych placów, położonych przy ulicach Wodnej i Kościelnej ...
  • Warszawa, August II król Polski potwierdza i transumuje uchwałę Trzech Porządków miasta Poznania z 1712.II.13, na ...
  • Warszawa, August II król polski potwierdza uchwałę władz miejskich Poznania z roku 1729 o powołaniu sądu ...
  • Warszawa, August II król polski wyznacza komisarzy królewskich dla rozpatrzenia zarzutów wniesionych przez mieszczaństwo przeciwko władzom ...
  • Warszawa, Departament Policji przy Radzie Nieustającej domaga się przedłożenia sprawozdań rachunkowych z dochodów i wydatków miasta; ...
  • Warszawa, Jakub Uchański arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski zaświadcza, iż w maju 1573 r. na sejmie ...
  • Warszawa, Jana Kazimierz król polski wydaje dekret w sprawie płacenia przez miasto Poznań podatku podymnego z ...
  • Warszawa, Jan III Sobieski król polski, potwierdza dekret wydany przez króla Jana Kazimierza w 1666.XII.17 na ...
  • Warszawa, Jan III Sobieski król polski, w wyniku odwołania przeciwko Stanisławowi Żółtowskiemu właścicielowi wsi Złotniki, który ...
  • Warszawa, Jan III Sobieski król polski, wydaje dla władz miejskich Poznania list żelazny, w związku ze ...
  • Warszawa, Jan III Sobieski król polski, w związku z niedawnym pożarem w Kaliszu powstałym z przyczyny ...
  • Warszawa, Jan III Sobieski król polski, w związku z procesem toczącym się między miastem a zakonem ...
  • Warszawa, Jan III Sobieski król polski anuluje sumę 3000 złp podatku hiberny, nałożoną na miasto Poznań ...
  • Warszawa, Jan III Sobieski król polski nadaje władzom miasta Poznania prawo nałożenia na mieszkańców specjalnego podatku ...
  • Warszawa, Jan III Sobieski król polski podaje do wiadomości, że został wszczęty proces przeciwko Jerzemu Ostaszewskiemu, ...
  • Warszawa, Jan III Sobieski król polski rozstrzyga spór między miastem Poznaniem a niegdy [nieżyjącym już] Jerzym ...
  • Warszawa, Jan III Sobieski król polski rozstrzyga spór zaistniały między miastem Poznaniem a starostą generalnym Piotrem ...
  • Warszawa, Jan III Sobieski król polski skazuje zaocznie Stanisława Gostkowskiego, oskarżonego przez władze miasta Poznania o ...
  • Warszawa, Jan III Sobieski król polski wprowadza w mieście Poznaniu dożywotnie władze rady, ławy i trzeciego ...
  • Warszawa, Jan Kazimierz król polski, w uniwersale skierowanym do komendanta garnizonowego nakazuje stosować się do ordynansu, ...
  • Warszawa, Jan Kazimierz król polski potwierdza i transumuje uchwałę Trzech Porządków miejskich z 1662.III.9, aby dla ...
  • Warszawa, Jan Kazimierz król polski potwierdza władzom miejskim Poznania prawo uchwalania podatków dla celów komunalnych, nadane ...
  • Warszawa, Jan Kazimierz król polski potwierdza w transumpcie dokument rady miasta Poznania z 1618.VI.13, na mocy ...
  • Warszawa, Jan Kazimierz król polski prosi władze miasta Poznania, aby nie stawiały przeszkód klasztorowi żeńskiemu karmelitek, ...
  • Warszawa, Jan Kazimierz król polski zatwierdza i transumuje uchwałę Trzech Porządków miasta Poznania z 1667.I.29, na ...
  • Warszawa, Jan Kazimierz król polski zawiadamia mieszkańców miast, miasteczek i wsi, iż z powodu panujących niepokojów ...
  • Warszawa, Jan Wężyk arcybiskup gnieźnieński poświadcza, iż dnia 8.XI.[1632 r.] [die lunae octava mensis novembris] na ...
  • Warszawa, Michał Wiśniowiecki król polski, w uniwersale skierowanym do oficerów wojsk polskich i najemnych zakazuje im ...
  • Warszawa, Michał Wiśniowiecki król polski podaje do wiadomości, iż w związku z uchwaloną przez sejm w ...
  • Warszawa, Michał Wiśniowiecki król polski podaje do wiadomości, iż zapadł wyrok w sprawie spornej między miastem ...
  • Warszawa, Michał Wiśniowiecki król polski potwierdza w transumpcie uchwałę Trzech Porządków Miejskich z 1673.II.28 dotyczącą opodatkowania ...
  • Warszawa, Mikołaj na Prażmowie Prażmowski arcybiskup gnieźnieński, prymas Polski zaświadcza, iż po abdykacji króla Jana Kazimierza, ...
  • Warszawa, Okęcki kanclerz wielki koronny, biskup poznański, zawiadamia władze miasta Poznania, iż zgodnie z decyzjami Komisji ...
  • Warszawa, Przedstawiciele szlachty wielkopolskiej zebrani na sejmie elekcyjnym zaświadczają, iż miasto Poznań ma prawo brać udział ...
  • Warszawa, Reskrypt z akt ziemskich warszawskich sądu królewskiego, dekretu wydanego w 1571.VI.2 w Warszawie przez Gabriela ...
  • Warszawa, Stanisław August Poniatowski król polski, mianuje Żyda poznańskiego Samuela Prochownika faktorem królewskim. ...
  • Warszawa, Stanisław August Poniatowski król polski, potwierdza w transumpcie uchwałę Trzech Porządków miasta Poznania z 1768.IV.30 ...
  • Warszawa, Stanisław August Poniatowski król polski, powołując się na dekrety z lat 1691 i 1732, rozsądza ...
  • Warszawa, Stanisław August Poniatowski król polski, w związku ze skargą wniesioną przez kapitułę poznańską, wzywa magistrat ...
  • Warszawa, Stanisław August Poniatowski król polski potwierdza w transumpcie uchwałę rady miasta Poznania z 1766.III.14, na ...
  • Warszawa, Stanisław August Poniatowski król polski zaświadcza, iż w sejmie elekcyjnym brali udział przedstawiciele miasta Poznania: ...
  • Warszawa, Stefan Batory król polski, odpowiadając na skargi wniesione przez mieszkańców miasta Poznania, informuje władze miejskie ...
  • Warszawa, Stefan Batory król polski, w mandacie skierowanym do urzędników królewskich zawiadamia, iż zachowuje w mocy ...
  • Warszawa, Stefan Batory król polski podaje do wiadomości, iż wprowadza z dniem 4 października [1582 r.] ...
  • Warszawa, Stefan Batory król polski uznaje prawo miasta Poznania do terenu spornego zwanego Łaciną, położonego za ...
  • Warszawa, Stefan Batory król polski wydaje wskazówki dla wydawców, dotyczące druku nowego kalendarza gregoriańskiego, do których ...
  • Warszawa, Stefan Batory król polski zarządza, iż podatek zwany szos, uchwalony w bieżącym roku w związku ...
  • Warszawa, Stefan Batory król polski zaświadcza, iż po opuszczeniu kraju przez Henryka Walezego, posłowie miasta Poznania ...
  • Warszawa, Stefan Batory król polski zatwierdza ordynację dotyczącą obrońców sądowych, występujących przed sądami miasta Poznania. ...
  • Warszawa, Stefan Batory król polski zatwierdza rezygnację dokonaną przez Marcina Skrzetuskiego pisarza kancelarii królewskiej na rzecz ...
  • Warszawa, Wincenty Sautinus arcybiskup trapezuński, nuncjusz apostolski w Polsce, wydaje dekret w sprawie spornej między miastem ...
  • Warszawa, Władysław IV król polski, na wniesioną przez Żydów poznańskich skargę o utrudnianie im handlu przez ...
  • Warszawa, Władysław IV król polski, stwierdza niewłaściwość sądu ziemskiego poznańskiego w sporze Stanisława Smoguleckiego z miastem ...
  • Warszawa, Władysław IV król polski, w sporze między jego pokojowcem Janem Bogatko a miastem Poznaniem o ...
  • Warszawa, Władysław IV król polski, w związku ze sporem między miastem a kapitułą poznańską stwierdza, że ...
  • Warszawa, Władysław IV król polski, w związku z odbudową przez władze miejskie baszty za Bramą Wrocławską, ...
  • Warszawa, Władysław IV król polski, w związku z pojawieniem się na rynkach krajowych złych gatunków sukna, ...
  • Warszawa, Władysław IV król polski, w związku z wystąpieniem czeladników szewskich narodowości niemieckiej ze wspólnego cechu ...
  • Warszawa, Władysław IV król polski nakazuje władzom miejskim Poznania tłumić i karać tumulty wszczynane przez mieszczan ...
  • Warszawa, Władysław IV król polski postanawia, że rada miasta Poznania ma prawo do pobierania przez dalszych ...
  • Warszawa, Władysław IV król polski potwierdza i transumuje przywilej Władysława I Łokietka księcia Królestwa Polskiego, wydany ...
  • Warszawa, Władysław IV król polski potwierdza przywileje miasta Poznania, dotyczące podatku pobieranego od wyrobu piwa. ...
  • Warszawa, Władysław IV król polski wydaje dekret przeciwko władzom miejskim w Poznaniu z oskarżenia wicewojewody Stanisława ...
  • Warszawa, Władysław IV król polski wydaje dekret w sprawie spornej między kapitułą poznańską a miastem Poznaniem ...
  • Warszawa, Władysław IV król polski wydaje kontumację w sprawie nieprzestrzegania przez władze miasta Poznania obowiązku wydawania ...
  • Warszawa, Władysław IV król polski zezwala na pobieranie dodatkowej miary zboża z młyna Bogdanka; zebrane sumy ...
  • Warszawa, Władysław IV król polski zezwala na włączenie do majątku miejskiego młyna - tartaku zwanego piła ...
  • Warszawa, Zygmunt II August król polski, po przedstawieniu mu stanu faktycznego i prawnego dotyczącego obu młynów ...
  • Warszawa, Zygmunt II August król polski, w mandacie skierowanym do kwatermistrzów królewskich zarządza, iż miasto Poznań ...
  • Warszawa, Zygmunt II August król polski, w mandacie skierowanym do rady miasta Poznania zarządza, iż zgodnie ...
  • Warszawa, Zygmunt II August król polski, w mandacie skierowanym do zarządcy ceł Wojciecha Sapichowskiego zaświadcza, iż ...
  • Warszawa, Zygmunt II August król polski, w mandacie skierowanym do zarządcy ceł Wojciecha Sapiechowskiego i do ...
  • Warszawa, Zygmunt II August król polski, w związku z omijaniem przez niektórych kupców drogi handlowej do ...
  • Warszawa, Zygmunt II August król polski, zezwala Mikołajowi Szylingowi mieszczaninowi poznańskiemu, zbudować poza obrębem miasta fabrykę ...
  • Warszawa, Zygmunt II August król polski potwierdza postamowienie Gildii Kupieckiej, aby od towarów przywożonych z Norymbergi, ...
  • Warszawa, Zygmunt II August król polski transumuje i potwierdza na dokumencie pergaminowym, zgodnie z życzeniem rady ...
  • Warszawa, Zygmunt II August król polski transumuje i potwierdza zarządzenie króla Zygmunta I z 1518.XII.4, wprowadzające ...
  • Warszawa, Zygmunt II August król polski transumuje i zatwierdza statut uchwalony przez władze miejskie Poznania w ...
  • Warszawa, Zygmunt II August król polski zabrania osobom prywatnym nabywania sołectw i wójtostw (landwójtostw) we wsiach ...
  • Warszawa, Zygmunt II August król Polski zatwierdza cesję młyna, jakiej dokonał Stanisław Sędziwój Czarnkowski referendarz dworu ...
  • Warszawa, Zygmunt II August król polski zatwierdza fundację księdza Piotra (z Poznania), fizyka i lekarza królewskiego ...
  • Warszawa, Zygmunt III Waza król polski, chcąc polepszyć opłakany stan finansowy miasta Poznania, będący skutkiem uciążliwego ...
  • Warszawa, Zygmunt III Waza król Polski, na podstawie przedłożonego przez władze miasta Poznania dekretu króla Zygmunta ...
  • Warszawa, Zygmunt III Waza król polski, podaje do wiadomości orzeczenie komisarzy królewskich, wydane w sprawach spornych ...
  • Warszawa, Zygmunt III Waza król polski, potwierdza i powtarza transumpt dokumentu króla Zygmunta II Augusta wydanego ...
  • Warszawa, Zygmunt III Waza król polski, potwierdza i transumuje dokument króla Zygmunta II Augusta wydany w ...
  • Warszawa, Zygmunt III Waza król polski, potwierdza i transumuje przedłożony mu statut prawa spadkowego, uchwalony przez ...
  • Warszawa, Zygmunt III Waza król polski, potwierdza i transumuje statut wydany przez Trzy Porządki miasta Poznania ...
  • Warszawa, Zygmunt III Waza król polski, potwierdza i transumuje wydaną przez magistrat miasta Poznania w 1599.V.11 ...
  • Warszawa, Zygmunt III Waza król polski, potwierdza wszystkie przywileje nadane miastu Poznań przez swoich poprzedników. ...
  • Warszawa, Zygmunt III Waza król polski, przy okazji sprawy spornej między Stefanem Muchlińskim a miastem Poznaniem ...
  • Warszawa, Zygmunt III Waza król polski, stosownie do poprzedniej zgody, aby na kupno budynku celem urządzenia ...
  • Warszawa, Zygmunt III Waza król polski, w dekrecie wydanym na skutek odwołania się władz miasta Poznania ...
  • Warszawa, Zygmunt III Waza król Polski, w liście skierowanym do Adama Parzniewskiego dzierżawcy "oppidi nostri Stanisławowo" ...
  • Warszawa, Zygmunt III Waza król polski, w mandacie skierowanym do Stanisława Ciszkowskiego podkomorzego i zarządcy ceł ...
  • Warszawa, Zygmunt III Waza król polski, w mandacie skierowanym do urzędników królewskich zawiadamia, iż zachowuje w ...
  • Warszawa, Zygmunt III Waza król polski, w mandacie skierowanym do władz miasta Poznania zarządza, aby władze ...
  • Warszawa, Zygmunt III Waza król polski, w mandacie skierowanym do władz miejskich Poznania przypomina, iż nie ...
  • Warszawa, Zygmunt III Waza król polski, w mandacie skierowanym do zarządców celnych ziem ruskich podaje do ...
  • Warszawa, Zygmunt III Waza król polski, w piśmie do urzędników ziemskich poznańskich, w związku z nieprawnym ...
  • Warszawa, Zygmunt III Waza król polski, w związku z apelacją od sądu ziemskiego, w sprawie spornej ...
  • Warszawa, Zygmunt III Waza król polski, w związku z nowym pożarem powstałym w Poznaniu, zabrania stawiania ...
  • Warszawa, Zygmunt III Waza król polski, w związku z pozwaniem karmelitów Bożego Ciała przez władze miasta ...
  • Warszawa, Zygmunt III Waza król polski, w związku z procesem toczącym się między miastem Poznaniem a ...
  • Warszawa, Zygmunt III Waza król polski, zgodnie z pismami wystawionymi na sejmie warszawskim w roku 1620 ...
  • Warszawa, Zygmunt III Waza król polski donosi, iż w sporze toczacym się między miastem a karmelitami ...
  • Warszawa, Zygmunt III Waza król polski podaje do wiadomości, iż mieszczanie i kupcy poznańscy prowadzący handel ...
  • Warszawa, Zygmunt III Waza król polski podaje do wiadomości, że komisarze królewscy, na podstawie dawnych przywilejów ...
  • Warszawa, Zygmunt III Waza król polski potwierdza i transumuje dokument króla Stefana Batorego wydany w 1576.XI.10 ...
  • Warszawa, Zygmunt III Waza król polski potwierdza i transumuje dokument króla Zygmunta Augusta, wydany w 1555.VI.14 ...
  • Warszawa, Zygmunt III Waza król polski potwierdza i transumuje przedłożony mu dokument, wystawiony przez Andrzeja z ...
  • Warszawa, Zygmunt III Waza król polski potwierdza i transumuje przedłożony mu dokument króla Zygmunta II Augusta, ...
  • Warszawa, Zygmunt III Waza król polski potwierdza i transumuje przedłużony mu dokument króla Stefana Batorego z ...
  • Warszawa, Zygmunt III Waza król polski potwierdza i transumuje przedstawiony mu dokument króla Stefana Batorego wystawiony ...
  • Warszawa, Zygmunt III Waza król polski potwierdza i transumuje przywilej króla Zygmunta Augusta wystawiony w 1556.VII.11 ...
  • Warszawa, Zygmunt III Waza król polski potwierdza i transumuje swój przywilej wydany w 1597.III.22 w Warszawie, ...
  • Warszawa, Zygmunt III Waza król polski stwierdza, że mieszkańców miasta nie należy pozywać przed sąd ziemski, ...
  • Warszawa, Zygmunt III Waza król polski uwalnia wszystkich członków urzędującego magistratu miasta Poznania od dawania inkwaterunku, ...
  • Warszawa, Zygmunt III Waza król polski wydaje dekret przeciwko Janowi i Dorocie Otuskim, w związku z ...
  • Warszawa, Zygmunt III Waza król polski wydaje kontumację przeciw miastu Poznaniowi za niestawiennictwo na rozprawę, w ...
  • Warszawa, Zygmunt III Waza król polski wydaje mandat, którym zabrania mieszkańcom miasta Poznania urządzać tumulty przeciw ...
  • Warszawa, Zygmunt III Waza król polski wyraża zgodę na zakup czynszu rocznego od sumy 2 200 ...
  • Warszawa, Zygmunt III Waza król Polski wyznacza komisarzy dla rozstrzygnięcia sporu zaistniałego między miastem Poznaniem a ...
  • Warszawiae, Zygmunt III Waza król polski, zwraca się do Adama Sędziwoja z Czarnkowa starosty generalnego Wielkopolski, ...
  • we Lwowie, Jan Kazimierz król polski zawiadamia władze miejskie Poznania o zamierzonym zajęciu miasta przez wojska skonfederowane. ...
  • Wilno, Zygmunt II August król polski, na prośby Stanisława Ostroroga z Lwówka, potwierdza dwa akty kupna ...
  • Wilno, Zygmunt II August król polski, w swoim mandacie, skierowanym do poborcy podatkowego Piotra Górskiego z ...
  • Wilno, Zygmunt II August król polski poddaje jurysdykcji miejskiej wszystkich posiadających na terenie miasta majątek i ...
  • Wilno, Zygmunt II August król polski transumuje i zatwierdza fundację Jana z Sierakowa wikariusza katedry poznańskiej, ...
  • Wilno, Zygmunt II August król polski zarządza, za niesłuszne pozwanie rady miejskiej Poznania przed sąd królewski, ...
  • Wilno, Zygmunt III Waza król polski, na skutek częstych skarg ze strony miast na poborców celnych, ...
  • Wilno, Zygmunt I Stary król, polski poleca władzom miejskim poznańskim budowę kramów sukiennych z materiału trwalszego ...
  • Wilno, Zygmunt I Stary król polski, na wniesiony przez posłów miejskich poznańskich projekt przeniesienia Żydów poza ...
  • Wilno, Zygmunt I Stary król polski, podając do wiadomości, że rajcy poznańscy sprzedali szlachetnemu Piotrowi Kurskiemu ...
  • Wilno, Zygmunt I Stary król polski, uwalnia mieszkańców tej części miasta Poznania, która spłonęła w pożarze, ...
  • Wilno, Zygmunt I Stary król polski, w mandacie skierowanym do rady miasta Poznania, poleca nie stawiać ...
  • Wilno, Zygmunt I Stary król polski, w związku ze skargą kupców poznańskich, od których na komorze ...
  • Wilno, Zygmunt I Stary król polski, zatwierdza postanowienie władz miejskich poznańskich i nakazuje skasowanie dotychczasowych drewnianych ...
  • Wilno, Zygmunt I Stary król polski nadaje miastu Poznaniowi prawo założenia dwóch młynów: tartaku i młyna ...
  • Wilno, Zygmunt I Stary król polski podaje do wiadomości, iż mieszczanie i kupcy poznańscy pędzący bydło ...
  • Wilno, Zygmunt I Stary król polski potwierdza przekazanie młyna wodnego w Jeżycach Henrykowi Norymbergerowi zamesznikowi poznańskiemu, ...
  • Wilno, Zygmunt I Stary król polski w mandacie swym do biskupa poznańskiego Sebastiana, prosi o nie ...
  • Wilno, Zygmunt I Stary król polski zezwala władzom miasta Poznania na wykup młyna zwanego Folusz, położonego ...
  • w Miedzyrzeczu, Jan Krzysztof de Bardeleben generał - major i komendant wojsk dziedzicznych JKMci, daje libertację dla ...
  • Wraslavia, Teodoryk de Cruczeborg kanonik i oficjał wrocławski, komisarz apostolski, ekskomunikuje Mościsza kasztelana poznańskiego, za gwałty ...
  • Wronki, Burmistrz i rada miasta Wronek zaświadczają, że Grzegorz Hayne jest synem Hansa Hayne kołodzieja, mieszczanina ...
  • Wschowa, August III król polski potwierdza przywilej króla Augusta II wydany w 1711.VIII.6 w Sierakowie, na ...
  • Wschowa, August II król polski, w uniwersale skierowanym do władz miasta Poznania prosi, aby podatek pogłówny, ...
  • Wschowa, August II król polski zgadza się na pobieranie przez władze miasta Poznania przez okres dalszych ...
  • XVI/XVII w., Wypis z akt ziemskich warszawskich, sądu królewskiego, zawierający dekret wydany w 1571.VI.2 w Warszawie przez ...
  • XVII/XVIII w., Ekstrakt z akt grodzkich poznańskich, dokumentu wystawionego w 1609.IX.12 w Poznaniu przez Adama Sędziwoja z ...
  • XVII/XVIII w., Ekstrakt z akt grodzkich poznańskich, oblaty listu żelaznego wydanego w 1675.III.22 w Skierniewicach przez Andrzeja ...
  • XVII/XVIII w., Ekstrakt z akt grodzkich poznańskich, oblaty listu żelaznego wydanego w 1675.VII.2 w [Łasku] przez Andrzeja ...
  • XVII/XVIII w., Ekstrakt z akt rady miasta Poznania, dokumentu wydanego w 1669.XI.29 w Poznaniu przez burmistrza i ...
  • XVII/XVIII w., Ekstrakt z ksiąg rezygnacji miasta Poznania, zapisu uczynionego w 1620.X.16 przed aktami ławniczymi poznańskimi przez ...
  • XVII/XVIII w., Wypis z akt grodzkich poznańskich oblaty uniwersału wystosowanego w 1677.III.30 z Warszawy przez Jana III ...
  • XVIII w., Ekstrakt z akt grodzkich poznańskich, dokumentu wystawionego w 1540.IV.17 w Krakowie przez Zygmunta I Starego ...
  • XVIII w., Ekstrakt z akt grodzkich poznańskich, dokumentu wystawionego w 1637.II.7 w Warszawie przez Władysława IV króla ...
  • XVIII w., Ekstrakt z akt grodzkich poznańskich dokumentu wydanego w 1720.I.4 w Warszawie, którym August II król ...
  • XVIII w., Ekstrakt z akt grodzkich poznańskich oblaty dokumentu wystawionego w 1676.III.20 w Krakowie przez Jana III ...
  • XVIII w., Ekstrakt z akt konsystorskich poznańskich, dokumentu wystawionego w 1757.XII.14 w Poznaniu przez Józefa z Wierzbna ...
  • XVIII w., Ekstrakt z akt rezygnacji miasta Poznania, kontraktu zawartego w 1741.IX.23 przed sądem ławniczo - wójtowskim ...
  • XVIII w., Ekstrakt z akt uchwał Trzech Porządków miasta Poznania, zawierający dokument wydany przez Trzy Porządki miejskie ...
  • XVIII w., Ekstrakt z ksiąg grodzkich poznańskich, dokumentu wydanego w 1697.IX.7 na zamku poznańskim, zawierającego oświadczenie stającej ...
  • XVIII w., Ekstrakt z ksiąg wójtowskich poznańskich dekretu wydanego przez Zygmunta II Augusta króla polskiego w 1571.V.19, ...
  • XVIII w., Kopia dokumentu wydanego w 1521.VI.24 w Toruniu, w którym Zygmunt I Stary król polski potwierdził ...
  • XVIII w., Kopia dokumentu wydanego w 1580.VI.21 w Poznaniu, za pośrednictwem którego kapituła kościoła katedralnego w Poznaniu ...
  • XVIII w., Kopia dokumentu wystawionego po 1707 r. przez Stanisława Leszczyńskiego króla polskiego, w którym, powołując się ...
  • XVIII w., Kopia dokumentu wystawionego w 1515.II.23 w Krakowie, którym Zygmunt I Stary król polski, na prośbę ...
  • XVIII w., Kopia dokumentu wystawionego w 1620.V.15 w Warszawie przez Zygmunta III Wazę króla polskiego, który w ...
  • XVIII w., Kopia dokumentu wystawionego w 1755.VI.2 w ratuszu poznańskim przez komisarzy inkwizytorów królewskich: Jana Krosnowskiego łowczego ...
  • XVIII w., Kopia oblaty ordynacji i statutu szpitali poznańskich, zatwierdzonych przez biskupa poznańskiego Krzysztofa Szembeka w czasie ...
  • XVIII w., Wypis z akt grodzkich poznańskich, zawierający dokument wydany w 1707.X.10 "in castris ad Słupca" przez ...
  • XVIII w., Wypis z akt radzieckich poznańskich, zawierający dokument wydany w 1620.XII.10 w Warszawie, którym Zygmunt III ...
  • XVIII w., Wypis z ksiąg grodzkich poznańskich, zawierający dokument wystawiony w 1778.XI.23 w Warszawie przez Stanisława Augusta ...
  • XVII w., Ekstrakt z akt Andrzeja z Bnina biskupa poznańskiego, wystawionego w 1444.XI.26 w Buku, aktu erekcji ...
  • XVII w., Ekstrakt z akt grodzkich poznańskich, dokumentu wydanego w 1648.X.14 na zamku poznańskim przez Bogusława na ...
  • XVII w., Ekstrakt z akt grodzkich poznańskich dokumentu wystawionego w 1590.I.2 w Poznaniu, zawierającego zapis rewizji przeprowadzonej ...
  • XVII w., Ekstrakt z akt grodzkich poznańskich dokumentu wystawionego w 1649.I.7 na zamku poznańskim, zawierającego oświadczenie złożone ...
  • XVII w., Ekstrakt z akt rady miasta Poznania, dokumentu wydanego w 1595.VII.24 w Poznaniu przez burmistrza i ...
  • XVII w., Ekstrakt z akt radzieckich poznańskich, dokumentu wystawionego w 1570.III.2 w Ciążeniu przez Adama Konarskiego z ...
  • XVII w., Ekstrakt z akt radzieckich poznańskich, dokumentu wystawionego w 1647.VIII.16 w Poznaniu przez burmistrza, rajców, wójta ...
  • XVII w., Ekstrakt z akt rezygnacji miasta Poznania, dokumentu wystawionego w 1469.VI.20 [w Poznaniu] przez burmistrza i ...
  • XVII w., Ekstrakt z akt ziemskich poznańskich, dokumentu króla Zygmunta I z 1512.VIII.12, rozstrzygającego spór o rzekę ...
  • XVII w., Ekstrakt z ksiąg grodzkich poznańskich, kontraktu zawartego w 1537.I.7 w Poznaniu, na podstawie którego Jan ...
  • XVII w., Ekstrakt z ksiąg grodzkich poznańskich dokumentu wydanego w 1576.VII.3 w Warszawie, w którym Stefan Batory ...
  • XVII w., Ekstrakt z ksiąg grodzkich poznańskich doumentu wystawionego w 1372.VI.14 w Poznaniu, mocą którego Elżbieta [Łokietkówna ...
  • XVII w., Ekstrakt z ksiąg grodzkich poznańskich ugody zawartej w 1534.IX.11 w Poznaniu przed sądem starościńskim poznańskim, ...
  • XVII w., Ekstrakt z ksiąg ziemskich poznańskich, obejmujący - sporządzony w 1591.IV.29 w Poznaniu - odpis wyroku ...
  • XVII w., Ekstrakt z ksiąg ziemskich poznańskich, obejmujący - sporządzony w 1591.IV.29 w Poznaniu - odpis wyroku ...
  • XVII w., Kopia dokumentu wystawionego w 1597.III.12 w Warszawie, którym Zygmunt III Waza król polski zezwolił władzom ...
  • XVII w., Kopia dokumentu wystawionego w 1611.XI.7 w Warszawie, w którym Zygmunt III Waza król polski potwierdził ...
  • XVII w., Kopia nie uwierzytelniona uniwersału wydanego w 1582.IV.30 w Rydze przez Stefana Batorego króla polskiego, a ...
  • XVII w., Kopia statutu uchwalonego przez władze miasta Poznania w 1608.IX.20 w Poznaniu, regulującego zasady zarządzania pieniędzmi ...
  • XVI w., Kopia dokumentu z 1411 r, w którym Piotr biskup poznański potwierdził i transumował zapis pieniężny ...
  • XVI w., Kopia nie uwierzytelniona, dekretu wydanego w 1453.XI.5 w Poznaniu przez Andrzeja [Bnińskiego] biskupa poznańskiego, Jakuba ...
  • XVI w., Kopia skargi wystosowanej w 1506.VII przez Katarzynę [mieszczkę poznańską] przeciwko bratu jej zmarłego męża, Wawrzyńcowi. ...
  • XVI w., Odpowiedź (ortyl) z Magdeburga na skargę Katarzyny przeciwko Wawrzyńcowi.
  • XV w., Kopia dokumentu wystawionego w 1284.XI.11, którym Przemysł II książę wielkopolski pozwolił mieszczaninowi poznańskiemu Henrykowi zwanemu ...
  • XV w., Kopia dokumentu wystawionego w 1420.VI.8 w Poznaniu przez Andrzeja [Łaskarza Grosłowskiego] biskupa poznańskiego, który zatwierdził ...
  • Zempelburg, Burmistrz i rada miasta Sempelborku na Krainie zaświadczają, że Michał Gotfryd Reichwaldt jest synem Krystiana ...