Journals and newspapers

Wykazy czasopism:
 1. Czasopisma polskie w wersji cyfrowej
 2. Katalog Prasowy Para. Catalogue des Périodiques Polonais; Polnischer ZeitschriftenKatalog; Catalogue of Polish Periodicals
 3. Spis gazet i czasopism Rzeczypospolitej. List of newspapers and magazines of the Republic of Poland
 4. Spis gazet i czasopism Rzeczypospolitej Polskiej oraz poradnik reklamowy. Rocznik trzeci 1924/25 rok
 5. Urzędowy wykaz czasopism wydawanych w Rzeczypospolitej Polskiej; dodatek miesięczny do Urzędowego wykazu druków; Bulletin bibliographique officiel des periodiques edites dans la Republique Polonaise; supp. mensuel au Bulletin bibliographique officiel des imprimes, ed. dans la Republique Polonaise

Lista dostępnych tytułów:
 1. "5 groszy" Dziennik Narodowy: przez pracę do potęgi narodu; Poznań; 1935
 2. Abecadlnik; Kraków; 1869
 3. Agentura i Komis: jest najlepszem źródłem informacyjnem; Poznań; 1930-1932
 4. Akademisches Monatsheft für Schach; München; 1889-1898
 5. Akwarjum i Terrarjum: organ Miłośników Akwarjów i Terrarjów w Polsce; 1935
 6. Amtliches Schul-Blatt fr die Provinz Posen; Poznań; 1868-1914
 7. Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce ; Kraków; 1878-1925
 8. Archiwum Teologiczne; Poznań; 1836-1837
 9. Astrea. Pamiętnik Narodowy Polski. Historyi, literaturze, poezyi, filozofii moralney, ekonomii politycznej, rzeczom krajowym i dziejom współczesnym, poświęcony; Warszawa; 1821-23
 10. Ateneum Kapłańskie; Włocławek; 1909-1939
 11. Athenaeum: pismo poświęcone historii, literaturze, sztukom, krytyce itd.; Wilno; 1841-
 12. Aus dem Posener Lande: Monatsblätter für Heimatkunde; Lissa; 1910-
 13. Awangarda; Poznań; 1928-1939
 14. Baczność; Paryż; 1862
 15. Bal u Lal: miesięcznik marionetkowy: organ Komisji Marionetkowej Wielkopolskiego Związku Teatrów Ludowych; Poznań; 1938-1939
 16. Bartnik Postępowy; Lwów; 1875-
 17. Bartnik Wielkopolski: organ Związku Bartników Wielkopolskich; Poznań; 1920-22
 18. Barwa i Rysunek: bezpłatny dodatek do "Gazety Malarskiej" dla młodzieży; Poznań; 1928-32
 19. Die Bauhuette: Illustrierte Freimaurerzeitung; Leipzig; 1858-
 20. Biblioteka Naukowego Zakładu imienia Ossolińskich; Lwów; 1842-69
 21. Biesiada Literacka. Pismo literacko-polityczne, ilustrowane; Warszawa; 1876 -
 22. Biuletyn Dzieła Miłosierdzia Chrześcijańskiego dla wybawiania opuszczonych dusz czyścowych; Chapelle – Montligeon; 1912-1914
 23. Biuletyn Izby Rzemieślniczej w Poznaniu: informator periodyczny Poznańskiej Izby Rzemieślniczej w sprawach zawodowych, organizacyjnych, oświatowych i gospodarczych dotyczących rzemiosła wielkopolskiego; Poznań; 1938-39
 24. Blaetter aus dem Posener Diakonissenhaus; Poznań; 1911-1923
 25. Die Blätter der Reichsgautheater Posen; Poznań; 1941-1923
 26. Bluszcz. Pismo tygodniowe ilustrowane dla kobiet; Warszawa; 1930-
 27. Bocian z Nad Gopła, Wisły, Warty i Odry. Miesięcznik Illustrowany Satyryczno - Humorystyczny;Poznań; 1901
 28. Breslauer Zeitung;Breslau; 1830-31
 29. Brzask. Miesięcznik Młodzieży Polskiej.; Poznań; 1911-1914
 30. Le Chasseur Français - organe universel de tous les sports et de la vie en plein air; Saint - Etienne; 1923
 31. Chata. Czasopismo Ludowe Ku Nauce i Rozrywce Dla Starszych i Dzieci; Lwów; 1870-1874
 32. Chimera. Czasopismo poświęcone sztuce i literaturze; Warszawa; 1901-
 33. Czasopism Naukowy Księgozbioru Publicznego imienia Ossolińskich; Lwów; 1828-1830
 34. Czasopismo Geograficzne; Lwów; 1924 - 1938
 35. Czasopismo Kas Oszczędności: miesięcznik poświęcony sprawom komunalnych Kas Oszczędności województw zachodnich; Poznań; 1926 - 1949
 36. Czasopismo Naukowe od Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich wydawane; Lwów; 1831-1834
 37. Czytelnia Ludowa: kwartalnik Towarzystwa Czytelni Ludowych w Poznaniu; Poznań; 1906-09
 38. Czytelnia niedzielna; Warszawa; 1856-1863
 39. Demokrata Polski; Poitiers; 1837-1849
 40. Der Deutsche Jäger; München; 1885-86
 41. Dla Wszystkich; Striegau; 1902-1918
 42. Dobra gospodyni; Warszawa; 1902-1911
 43. Dobrobyt: dwutygodnik informacyjny dla wszystkich stanów; Leszno; 1933
 44. Dom Polski. Pismo Beletrystyczne i Naukowe; Poznań; 1889-90
 45. Drogowskaz; Poznań; 1930
 46. Druh: bezpłatne pismo dla żołnierzy Polaków; Poznań; 1918-
 47. Dwutygodnik dla Kobiet: pismo belletrystyczne i naukowe; Poznań; 1880-
 48. Dwutygodnik Sportowy: organ niezależny poświęcony sprawom sportu; Poznań; 1921
 49. Dziennik Berliński. Pismo codzienne poświęcone sprawom politycznym, społecznym i ekonomicznym; Berlin; 1897-1929
 50. Dziennik Departamentu Kaliskiego; Kalisz; 1808-1815
 51. Dziennik Domowy; Poznań; 1840-1847
 52. Dziennik Ekonomiczny Zamoyski; Zamość; 1803-1804
 53. Dziennik Kijowski, pismo polityczne, społeczne i literackie; Kijów; 1815-1917
 54. Dziennik Mód Paryskich ; Lwów; 1840-1848
 55. Dziennik Ostrowski; Ostrów Wlkp.; 1936-1939
 56. Dziennik Poranny; Poznań; 1935-1939
 57. Dziennik Poznański; Poznań; 1867, 1874-1939. Książka jubileuszowa Dziennika Poznańskiego 1859-1909; Poznań; 1909
 58. Dziennik Rolniczy; Kraków; 1862 - 1869
 59. Dziennik Wielkopolski; Kalisz; 1830 - 1831
 60. Dzwon Wielkopolski. Pismo miesięczne dla ludu i młodzieży; Poznań; 1878
 61. Echa leśne. Popularne pismo leśne.Miesięcznik wydawany przez Związek Zawodowy Leśników w Rzeczypospolitej Polskiej; Warszawa; 1924 -
 62. Echo Literacko-Artystyczne; Warszawa; 1912-14
 63. Echo Powszechnej Wystawy Krajowej w Roku 1929; Poznań; 1929
 64. Echo Poznańskie : dwutygodnik humorystyczny; Poznań; 1875-76
 65. Echo Teatralne i Muzyczne; Poznań; 1948-49
 66. Eleusis; Kraków; 1903 - 1909
 67. Eos. Czasopismo Filologiczne. Organ Towarzystwa Filologicznego; Lwów; 1894 - 1939
 68. Europejski Żurnal Obuwia; Poznań; 1935
 69. Ewangelik Górnośląski; Katowice; 1933-1938
 70. Feniks. Nowe pismo emigracji polskiej; Paryż; 1833
 71. Filareta. Miesięcznik kulturalny dla młodzieży; Poznań; 1910-1913
 72. Film na Świecie; Warszawa; 1977-1980, 1984-1986
 73. Film-Romans; Poznań; 1938
 74. Filomata; Lwów; 1929-1939
 75. Foto-Amator: bezpłatny dodatek miesięczny Drogerzysty; Poznań; 1933-
 76. Foto-Drogista: przed obiektywem: miesięcznik poświęcony fotografii amatorskiej; Poznań; 1933-
 77. Fraustädter Kreisblatt. Wschowski Tygodnik Powiatowy; Leszno; 1868-1913
 78. Freimaurer-Zeitung: Manuscript für Brüder; Leipzig; 1847-1871
 79. Gazeta dla Kobiet: tygodnik poświęcony sprawom ruchu kobiecego: bezpłatny dodatek "Postępu"; Poznań; 1924-
 80. Gazeta Jarocińska; Jarocin; 1921-1939
 81. Gazeta Jarocińska; Jarocin; 1990-1995
 82. Gazeta Kolejowa. Eisenbahn-Zeitung; Kraków; 1893-1896
 83. Gazeta Korrespondenta Warszawskiego i Zagranicznego; Warszawa; 1821-1826
 84. Gazeta Kościelna; Poznań; 1843-1849
 85. Gazeta Lecka; Lec; 1886-1892
 86. Gazeta Leśna i Myśliwska; Warszawa; 1912-1914
 87. Gazeta Lwowska; Lwów; 1834; 1855
 88. Gazeta Ludowa: pismo poświęcone ludowi ewangielickiemu; Ełk; 1896-1902
 89. Gazeta Malarska:miesięcznik poświęcony malarstwu dekoracyjnemu,lakiernictwu i pozłotnictwu: organ Związku Cechów Malarskich i Lakierniczych; Poznań; 1928-1932
 90. Gazeta Międzychodzka; Międzychód; 1926-
 91. Gazeta Myśliwska. Organ Centralnego Związku Wiejskich Kółek Myśliwskich; Warszawa; 1928-
 92. Gazeta Narodowa; Zakroczym; 1831
 93. Gazeta Ostrowska; Poznań; 1949
 94. Gazeta Polowa: pismo dla żołnierzy na froncie; Warszawa; 1920
 95. Gazeta Polska; Poznań; 1848-1850
 96. Gazeta Południowo-Pruska; Poznań; 1797-
 97. Gazeta Poniedziałkowa: pismo polityczne, kulturalne i gospodarcze; Poznań; 1934-
 98. Gazeta Poranna:ilustrowana kronika tygodniowa; Lwów; 1926-28
 99. Gazeta Powszechna; Poznań; 1939
 100. Gazeta Poznańska; Poznań; 1806-
 101. Gazeta Pleszewska; Jarocin; 1928-1939
 102. Gazeta Rządowa; Warszawa (?); 1794
 103. Gazeta Szamotulska: niezależne pismo narodowe, społeczne i polityczne;Szamotuły; 1933-38
 104. Gazeta Wągrowiecka: pismo dla rodzin polskich;Wągrowiec; 1923-25
 105. Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego;Poznań; 1816-
 106. Gazeta Wielkopolska Niedzielna; Poznań; 1848-1850
 107. Gazetka Obozowa. Pismo Żołnierzy Ośrodka Zapasowego Brygady Strzelców Karpackich; Latrun (Palestyna); 1940-41
 108. Gazetka Starszej Młodzieży; Poznań; 1938-1939
 109. Gdzie to, gdzie zagrały trąbki myśliwskie?..Organ Towarzystwa Łowieckiego Ziem Wschodnich; Wilno; 1930-1939
 110. Gemeindeblatt der Evangelischen Kirchengemeinde Storchnest; Storchnest (Osieczna) ; 1913-1917
 111. Głos Brata Alberta; Kraków; 1937-39
 112. Głos Gminy Wiejskiej: czasopismo poświęcone sprawom Zrzeszenia Samopomocy Gmin Wiejskich w Polsce; Warszawa; 1928-38 brakuje roczników 1925-27
 113. Głos harcerza: miesięcznik młodzieży kaliskiej; Kalisz; 1924
 114. Głos Inwalidy: organ Urzędowy Centralnego Związku Inwalidów Cywilnych R.P.; Kościan; 1929-30
 115. Głos Kaliski. Pismo Polskiej Partii Robotniczej; Kalisz; 1948
 116. Głos Kapłański; Warszawa; 1928-31
 117. Głos Karmelu. Miesięcznik Szkaplerzny Zakonu OO. Karmelitów Bosych w Polsce pod patronatem Świętego Józefa i Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus.; Kraków; 1930-1939
 118. Głos Kobiety: miesięcznik Związku Kobiecych Towarzystw Kulturalno-Oświatowych; Poznań; 1928-1931
 119. Głos Kolonjalisty: oficjalny organ Towarzystwa Kupców Detalistów Branży Kolonialnej w Poznaniu; Poznań; 1929
 120. Głos Ostrowa; Ostrów Wielkopolski; 1948
 121. Głos Ostrowski; Ostrów Wielkopolski; 1945-59
 122. Głos Podchorążąka: czasopismo Dyw. Kursu Podchorążych Rezerwy w 57 p.p. w Poznaniu; Poznań; 1933
 123. Głos Powstańca Wielkopolskiego: organ Związku Powstańców Wielkopolskich; niezależny tygodnik chrześcijański i narodowy; Poznań; 1938-1939
 124. Głos Poznański: bezpartyjne pismo codzienne: wiedza, polityka, handel i przemysł, sztuka, sport; Poznań; 1924-
 125. Głos Rolnika. Organ Chrześcijańsko-Narodowego Stronnictwa Rolniczego; Poznań; 1921-
 126. Głos Spożywców; Poznań; 1920-24
 127. Głos Ubezpieczonego; organ poświęcony zagadnieniom ubezpieczeń społecznych i opiece społecznej; Poznań; 1931-
 128. Głos Wielkopolanek; tygodnik społeczno-narodowy dla wszystkich stanów; Poznań; 1908-1910, 1913-1914, 1917, 1919
 129. Głosy Podolan; Warszawa; 1993-
 130. Gołąb Pocztowy: organ Zjednoczenia Polskich Stowarzyszeń Hodowców Gołębi Pocztowych na Rzeczpospolitą Polską; Poznań; 1925-27
 131. Goniec Polski; Poznań; 1850, 1851
 132. Goniec Krakowski. Dziennik polityczny, historyczny i literacki; Kraków; 1828-1831
 133. Goniec Sądowy: organ Związku Sądowych Urzędników Średnich i Kancelaryjnych Okręgu Sądu Apelacyjnego w Poznaniu ; Poznań; 1921-28
 134. Goniec Wielkopolski; Poznań; 1930
 135. Gospodarka Zachodnia. Miesięcznik gospodarczy Wielkopolski i Pomorza.; Poznań; 1936 - 1938
 136. Gospodarz. Pismo rolnicze wychodzące w Toruniu co czwartek. Organ Towarzystw Rolniczych Zachodniopruskich, Kółek Włościańskich Wielkiego Księstwa Poznańskiego i Towarzystwa Rolniczego dla Księstwa Cieszyńskiego ; Toruń; 1872 - 1885
 137. Gwiazda; Poznań; 1878
 138. Handlowiec; dawniej Przegląd Kupiecki; organ Związku Handlowców, Tow. Zap. w Poznaniu; Zjednoczenia zawodowego pracowników handlowych, przemysłowych i biurowych; Poznań; 1923-25
 139. Hasło Polski Zachodniej: niezależny tygodnik chrześcijańsko-narodowy poświęcony zagadnieniom kombatanckim; Poznań; 1936
 140. Higjena Ciała i Sport; Lwów; 1925-1928
 141. Historische Monatsblätter für die Provinz Posen; Posen; 1900-1923
 142. Historische Zeitschrift; Muenchen; 1869-1898
 143. Ilustracja Poznańska; Poznań; 1927-1932
 144. Ilustracya Polska; Kraków, Lwów; 1901-1904
 145. Illustrirte Jagd-Zeitung; Leipzig; 1874-77
 146. Ilustrowany Kurjer Zachodni: codzienne pismo poranne; Poznań; 1926
 147. Ilustrowany Wielkopolanin: bezpartyjne pismo dla rodzin katolickich; Poznań; 1924-1925
 148. Informator Zielarski: kwartalnik poświęcony sprawom zielarstwa polskiego: bezpłatny dodatek do Wiadomości Drogistowskich; Poznań; 1933 -
 149. Inwalida Cywilny: miesięcznik poświęcony sprawom inwalidzkim: organ Związku Inwalidów Cywilnych R.P.; Śrem; 1928-29 -
 150. Iskierki; miesięcznik uczennic Gimnazjum Żeńskiego im. Bł. Jolenty w Gnieźnie; Gniezno; 1930-1931
 151. Izys Polska czyli Dziennik Umieiętności, Wynalazków, Kunsztów i Rękodzieł, Poświęcony Kraiowemu Przemysłowi, Tudzież Potrzebie Wieyskiego i Mieyskiego Gospodarstwa; Warszawa; 1820-1828
 152. Jahresbericht der Handelskammer zu Posen; Posen; 1869 -
 153. Jednota. Organ Polskiego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego; Warszawa; 1927 - 1932
 154. Jeniec. Tygodnik Polskiego Obozu w Gardelegen; 1917 - 1918
 155. Jeździec i Myśliwy; Warszawa; 1895 -
 156. Jlustracja Polska; Poznań; 1933 -
 157. Junacy: miesięcznik Szkoły Powszechnej im. H. Dąbrowskiego w Bydgoszczy; Bydgoszcz; 1932-1933
 158. Junak: tygodniowy ilustrowany organ Wojewódzkiego Komitetu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego Poznań-Toruń;Poznań; 1929-
 159. Jutro: organ Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. 1914/19: tygodnik poświęcony aktualnym zagadnieniom polskim, oparty na ideologji niepodległościowej i powstańczej Polski Zachodniej;Poznań; 1936-38
 160. Kinematograf Polski; Poznań; 1919 -
 161. Kino Teatr: ilustrowany dwutygodnik filmowo-teatralny ; Warszawa; 1928 -
 162. Kłosy: czasopismo ilustrowane, tygodniowe, poświęcone literaturze, nauce i sztuce; Warszawa; 1871
 163. Kłosy Polskie: dodatek literacki i powieściowy do Orędownika; Poznań; 1933-34
 164. Kobieta Polska; Poznań; 1937
 165. Kobieta Wielkopolska; Poznań; 1936-1937
 166. Komar. Miesięcznik Illustrowany Satyryczno - Humorystyczny. ; Poznań; 1902-1906
 167. Kościelny Dziennik Urzędowy dla Archidyecezyi Gnieźnieńskiej i Poznańskiej; Kirchliches Amtsblatt für die Erzdiözesen Gnesen und Posen; Poznań; 1886-1919
 168. Kościół i Szkoła; Gniezno, Leszno; 1846-1848
 169. Kórniczanin; Kórnik; 1875
 170. Kreisblatt des Kreisses Osstrowo; Ostrów Wlkp.; 1840, 1843
 171. Kreis-Blatt des Kreises Posen-Ost; Poznań; 1888, 1893
 172. Kreis-Blatt fuer den Kreis Adelnau; Ostrów Wlkp.; 1882,1883
 173. Kronika Gostyńska; jednodniówka regionalna; pismo regionalne ilustrowane; Gostyń; 1929-1939
 174. Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania; Poznań; 1923 -
 175. Kronika Powszechna. Tygodnik społeczny, literacki i naukowy; Lwów,1910 –
 176. Kronika Rodzinna. 1867-1914; Warszawa; 1867-
 177. Kronika. Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego / Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu; Poznań; 1956-
 178. Krotoszyński Orędownik Powiatowy; Krotoszyn; 1920-1938
 179. Krytyka , miesięcznik poświęcony sprawom społecznym, nauce i sztuce; Kraków; 1899-
 180. Krzyż a Miecz; pismo literacko-polityczne; Poznań; 1850
 181. Kultura: tygodnik literacki, artystyczny i społeczny; Poznań; 1936-38
 182. Kultura Filmowa; Warszawa; 1969, 1972-1973
 183. Kultura Polska; tygodnik poświęcony zagadnieniom kulturalno-artystycznym i oświatowo-szkolnym; Poznań; 1939
 184. Kurier Poznański; Poznań; 1873-
 185. Kurier Wielkopolski. Pismo Komitetu Wojewódzkiego Stronnictwa Demokratycznego w Poznaniu; Poznań; 1949
 186. Kurjer Ostrowski; Ostrów Wlkp.; 1932-1933
 187. Kurjer Polski w Paryżu: dwutygodnik polityczny-literacki-społeczny: organ patrjotyczny polski; Paryż; 1886-
 188. Kurjer Zachodni: pismo narodowe, bezpartyjne dla rodzin polskich na kresach zachodnich; Nowy Tomyśl; 1926-27
 189. Kuźniczanka; Zakopane; 1931-1936
 190. Kwartalnik Klasyczny; Lwów; 1927-1934
 191. Kwartalnik Psychologiczny; Poznań; 1930-1939
 192. Las i Drewno; Kraków; 1941
 193. Las Polski; Warszawa; 1921-1939
 194. Lech. Gazeta Gnieźnieńska: codzienne pismo polityczne dla wszystkich stanów; 1896, 1929
 195. Lech. Tygodnik Ilustrowany poświęcony nauce, sprawom słowiańskim i rozrywce; Poznań; 1878-1879
 196. Lechita; Gniezno; 1924-1926
 197. Literatura i sztuka. Dodatek do Dziennika Poznańskiego; Poznań; 1909-1914
 198. Lotnik: organ Związku Lotników Polskich; Poznań; 1924-1931
 199. Lud. Organ Towarzystwa Ludoznawczego we Lwowie;Lwów; 1895-
 200. Lud Słowiański: pismo poświęcone dialektologji i etnografji Słowian;Kraków; 1929-1938
 201. Łan: organ młodzieży gimnazjalnej w Gostyniu; Gostyń; 1932-1937
 202. Łącznik Strzelecki: dwutygodnik; organ Oddziałów Strzeleckich Miasta Poznania; Poznań; 1935-1936
 203. Łącznik Techniczny; Poznań; 1934-1935
 204. Łowiec. Organ Galicyjskiego Towarzystwa Łowieckiego; Lwów; 1878-1939 (czasopismo kompletne)
 205. Łowiec Polski; Warszawa; 1899-
 206. Łowiec Wielkopolski. Ilustrowany dwutygodnik. Organ Towarzystwa Łowieckiego w Poznaniu poświęcony sprawom myślistwa i rybołóstwa; Poznań; 1907-
 207. Łowiectwo Polskie: organ Towarzystwa Łowieckiego w Poznaniu i Polskiego Związku Myśliwych na wszystkie byłe zabory; Poznań; 1921-22
 208. Magazyn powszechny. Dziennik użytecznych wiadomości; Warszawa; 1834-1842
 209. Marjaż; miesięczny kurjer matrymonjalny; Poznań; 1929
 210. Materyały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne; Kraków; 1896-1919
 211. Mercator; pismo inseratowe poświęcone kupcom, przemysłowcom i rzemieślnikom jako najlepszy środek reklamy, oraz rozpowszechniania ogłoszeń; Inseraten-Blatt fuer Kaufleute, Industrielle und Handwerker, Bestes und wirksamstes Mittel fuer Veroeffentlichungen und Reclame 1895.04.01; Poznań; 1895
 212. Miasto i Wieś: wydawnictwo ilustrowane: sztuka, literatura, teatr, sport, podróże, gospodarstwo wiejskie; Warszawa, Poznań, Gdańsk, Bydgoszcz; 1928
 213. Miesięcznik dla popierania ruchu wstrzemięźliwości; Pleszew; 1903-1939
 214. Miesięcznik Drogowy; poświęcony sprawom: budowy, utrzymania, finansowania, administracji dróg oraz komunikacji drogowej; Poznań; 1930-31
 215. Miesięcznik Galicyjskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt; Lwów; 1884
 216. Miesięcznik Heraldyczny Organ Towarzystwa Heraldycznego, Organ Polskiego Towarzystwa Heraldycznego; Lwów, Warszawa; 1908-1939
 217. Miesięcznik Katechetyczny i Wychowawczy; Lwów; 1912-1939
 218. Miesięcznik Kościelny dla Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej; Kirchliches Amtsblatt für die Erzdiözesen Gnesen und Posen; Poznań; 1919-1933
 219. Miesięcznik Kościelny: organ Archidiecezyi Gnieźnieńskiej i Poznańskiej; Poznań; 1934-1939
 220. Military Pharmacy and Medicine; Celestynów; 2011-
 221. Missye Katolickie. Czasopismo Ilustrowane Miesięczne; Kraków, Warszawa; 1882-1929
 222. Mitteilungen des Westpreussischen Geschichtsvereins; Danzig; 1902-1943
 223. Młoda Polska : dwutygodnik ilustrowany ideowo-wychowawczy, organ Wielkopolskiego Związku Młodzieży Wiejskiej; Poznań; 1926-1928
 224. Młoda Polska. Wiadomości Historyczne i Literackie; Paryż; 1838-1840
 225. Młody Hufiec: pismo Związku Młodzieży Polskiej; Poznań; 1927-1938
 226. Mocarstwowa Polska. Organ bezpartyjny; Rawicz; 1930
 227. Moja Przyjaciółka: ilustrowany dwutygodnik kobiecy; 1934-1938
 228. Mój Przyjaciel; Poznań; 1936-1939
 229. Mrówka Poznańska; Poznań; 1821-1822
 230. Mucha; Warszawa; 1909-1911
 231. Muza: ilustrowany tygodnik artystyczny poświęcony sprawom teatru, muzyki, sztuki i kinematografu; Poznań; 1926-
 232. Muzeum. Czasopismo Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych; Lwów; 1885-1896
 233. Muzeum Wielkopolskie w Poznaniu. Rocznik; Poznań; 1923-1931
 234. Muzyka. Miesięcznik ilustrowany.; Warszawa; 1924-1938
 235. My: miesięcznik młodzieży 4-kl. Koedukacyjnego Miejskiego Gimnazjum Kupieckiego w Poznaniu oraz miesięcznik młodzieży 4-kl Koedukacyjnej Szkoły Handlowej w Toruniu; Toruń; 1934-1938
 236. Mysterium Christi: czasopismo liturgiczne; Poznań; 1931-39
 237. Myśl Filarecka; Poznań; 1928
 238. Myśl i Czyn: pismo młodzieży szkół średnich; Poznań; 1933
 239. Myśl Karaimska; Wilno; 1928 -
 240. Myśl Narodowa. Tygodnik Poświęcony Kulturze Twórczości Polskiej; Warszawa; 1921-1939
 241. Myśl Niepodległa; Warszawa; 1906-1929
 242. Myśl Obywatelska: tygodnik bezpartyjny; Poznań; 1926-
 243. Myśl Polska: bezpartyjny tygodnik społeczny, polityczny i literacki; Poznań; 1930
 244. Myśliwy; Poznań; 1937-39
 245. Narodowiec. Gazeta polsko-katolicka dla ludu polskiego na obczyźnie; Herne; 1921-38
 246. Nasza Gazetka: pisemko dzieci szkół powszechnych w Poznaniu; Poznań; 1934-39
 247. Nasza Sprawa: organ Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Inwalidów Wojennych RP; Poznań; 1929-30
 248. Niedziela: tygodnik dla rodzin chrześcijańskich; Poznań; 1874-83
 249. Niedziela: Tygodnik dla ludu polskiego w Ameryce; Detroit; 1894-96
 250. Niwa Leśna. Dodatek miesięczny do czasopisma "Echa Leśne"; Warszawa; 1931-1939
 251. Niwa Wielkopolska. ; Poznań; 1922-
 252. Nowa Biblioteka Kaznodziejska. Miesięcznik poświęcony kaznodziejstwu polskiemu; Poznań; 1906-64
 253. Nowe Wici: czasopismo literacko-naukowe; Poznań; 1926
 254. Nowinki Myśliwskie; Warszawa; 1927-28
 255. Nowiny General Motors: organ miesięczny General Motors w Polsce; Warszawa; 1929
 256. Nowiny Lekarskie; Poznań; 1889-1928
 257. Nowiny Poświąteczne; Poznań; 1934-1938
 258. Nowy Kurjer; Poznań; 1927-1935
 259. Obrona prawdy; Poznań; 1845-46
 260. Obróbka plastyczna; Poznań; 1959-1987
 261. Der Obstbaum-Freund; Passau; 1828-1833
 262. Ochrona przyrody; Kraków; 1921-
 263. Oeffentlicher Anzeiger; ; 1815-1842
 264. Ognisko; Kraków; 1860-65
 265. Ognisko Domowe. Tygodnik; Warszawa; 1874-1875
 266. Ogniwo Przyjaźni; Glasgow; 1941-42
 267. Ogrodnik Polski; Warszawa; 1880-1906
 268. Ojczyzna i Postęp; Warszawa; 1916-1918
 269. Okólnik Rybacki; Kraków; 1882-1917
 270. Orędownik; Poznań; 1873-
 271. Orędownik na powiat wolsztyński; Wolsztyn; 1921-1934
 272. Orędownik Naukowy; Poznań; 1840-1846
 273. Orędownik Nowotomyski: pismo bezpartyjne na powiat nowotomyski; 1932 -
 274. Orędownik Ostrowski: pismo na powiat ostrowski i miasto Ostrów, Odolanów, Mikstat, Sulmierzyce, Raszków i Skalmierzyce; 1921-39
 275. Orędownik Pleszewski; poświęcony sprawom kulturalnym i społecznym miasta Pleszewa i okolicy ; Pleszew; 1937-1939
 276. Orędownik Powiatowy; Kościan; 1921-1922
 277. Orędownik Urzędowy Powiatu Kościańskiego; Kościan; 1924-1928
 278. Orędownik Wielkopolski: ludowy dziennik narodowy i katolicki w Polsce; Poznań;1933
 279. Orędownik Wrzesiński; Września;1930- 1939
 280. Orlątko: pismo dla chłopców i dziewcząt polskich; Poznań; 1932-
 281. Orlęta: czasopismo młodzieży Korpusu Kadetów nr 1 we Lwowie; Lwów; 1928-1931
 282. Orlęta: miesięcznik młodzieży gimnazjalnej; Poznań; 1928-1932
 283. Orzeł Biały; Warszawa; 1819-20
 284. Oscypek; Poznań; 1951-56
 285. Ostatnie wiadomości poznańskie: gazeta dla wszystkich;; Poznań; 1933 -
 286. Ostdeutscher Beobachter: Organ der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei;; Poznań; 1939 -
 287. Oświata; pismo sześciotygodniowe poświęcone domowemu i szkólnemu wychowaniu; Poznań; 1865-1867
 288. Oświata Polska: organ Wydziału Wykonawczego Polskich Towarzystw Oświatowych; Warszawa; 1924-38
 289. Oświata Pozaszkolna: dodatek do Dziennika Urzędowego Kuratorjum Okręgu Szkolnego Poznańskiego: poświęcony zagadnieniom pracy społeczno-oświatowej na terenie Okręgu; Poznań; 1934-39
 290. Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej; Kórnik; 1929-
 291. Pamiętnik Emigracji; Paryż; 1832-1833
 292. Pamiętnik Galicyjski. Pismo poświęcone historyi, literaturze i przemysłowi krajowemu; Lwów; 1821
 293. Pamiętnik Lekarski Warszawski; Warszawa; 1828
 294. Pamiętnik Lwowski; Lwów; 1816-1819
 295. Pamiętnik Naukowy; Kraków; 1837
 296. Pamiętnik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza; Lwów; 1887-1898
 297. Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego; Kraków; 1876-1920
 298. Pamiętnik Warszawski, czyli Dziennik Nauk i Umieiętności; Warszawa; 1815-
 299. Panorama Wielkopolskiej Kultury; Poznań; 2003-
 300. Papier i galanteria; Poznań, Warszawa; 1934-1939
 301. Pasiecznik: pismo poświęcone pszczelnictwu postępowemu; Poznań; 1883
 302. Pasieka : pismo poświęcone pszczelnictwu postępowemu; Poznań; 1896-1900
 303. Piast Czyli Pamiętnik Technologiczny. Obeymuiący przepisy dla gospodarstwa domowego i wieyskiego, ogrodnictwa, sztuk pięknych, rękodzielń i rzemiosł; niemniey lekarstwa domowe, pospolite i zwierzęce; Warszawa; 1829-30
 304. Pielgrzym Polski; Paryż; 1833
 305. Pierwszy Absolwent: miesięcznik Koła Absolwentów 1 Szkoły Wydziałowej im. Działyńskich w Poznaniu; Poznań; 1931
 306. Pisemko Kuźniczanek; Zakopane; 1912-1930
 307. Pismo dla Nauczycieli Ludu i Ludu Polskiego; Poznań; 1845
 308. Pleschener Kreisblatt: Amtliches Publicationsblatt fuer den Kreis Pleschen. Tygodnik powiatu pleszewskiego. Urzędowy tygodnik król. sądów Pleszewa i Jarocina; Pleschen. ; 1882; 1902
 309. Płomienie Odrodzenia: dzwon faszystów polskich; Poznań; 1926-
 310. Pobudka, czasopismo narodowo socjalistyczne; Paryż; 1889-1892
 311. Pobudka do szerzenia wstrzemięźliwości; Kórnik; 1891-
 312. Pochodnia Ligi Katolickiej: miesięcznik "Ligi Katolickiej" w Archidiecezjach Gnieźnieńskiej i Poznańskiej; Poznań; 1927-34
 313. Pochodnia. Narodowy Tygodnik Illustrowany; Herne; 1913-18
 314. Pochodnia: tygodnik poświęcony polityce, religii i kulturze: wychodzi co sobotę jako pismo niezależne oparte na gruncie narodowo-polskim; Poznań; 1921
 315. Pod Znakiem Marji: miesięcznik Związku Sodalicyj Marjańskich Uczniów Szkół Średnich w Polsce; Warszawa; 1923-24
 316. Podaj Dalej. Pismo studentów uczelni poznańskich NZS Poznań; Poznań; 1986-1989
 317. Pokłosie Salezjańskie; Oświęcim; 1920-1939
 318. Pokrzywy: dwutygodnik satyryczno-humorystyczny; Kalisz; 1937-1939
 319. Polski Biuletyn Orientalistyczny; The Polish Bulletin of Oriental Studies; Warszawa; 1937 - 38
 320. Polski Przegląd Fotograficzny: organ Towarzystwa Miłośników Fotografji w Poznaniu poświęcony fotografji artystycznej, naukowej i amatorskiej; Poznań; 1925 - 1930
 321. Polskie Universum: ilustrowany, niezależny tygodnik dla spraw społecznych, ekonomicznych, przemysłowo-handlowych, literacko-artystycznych itd. z dodatkiem: Nowe Wiadomości Urzędowe: poświęcone sprawom ubezpieczeniowym w ogólności, pożarnictwu i najważniejszym ustawom i rozporządzeniom; Poznań; 1927
 322. Poradnik Gospodarski. Pismo Tygodniowe; Poznań; 1906-1937
 323. Poradnik Kosmetyczny. Kwartalnik poświęcony kosmetyce i higienie; Poznań; 1934-1939
 324. Poradnik Ogrodniczy; Poznań; 1920-1929
 325. Poranek: miesięcznik popularny poświęcony kulturze; Poznań; 1934
 326. Posener Heimatsgruesse; Poznań; 1907-
 327. Posener Intelligenz Blatt; Poznań; 1819-
 328. Posener Tageblatt; Poznań; 1939-
 329. Postęp; Poznań; 1896-
 330. Powszechny pamiętnik nauk i umiejętności; Kraków; 1835-
 331. Poznańskie ABC; dziennik poranny dla wszystkich; Poznań; 1933
 332. Poznańsko-Pomorskie Wiadomości Łowieckie; Poznań; 1933-34
 333. Praca: tygodnik dla wszystkich stanów, poświęcony sprawom rolnictwa, handlu i przemysłu; Poznań; 1896-1924
 334. Pracownik Kupiecki; Poznań; 1925-1939
 335. Prawda. Tygodnik Polityczny, Społeczny i Literacki; Warszawa; 1881 - 1890
 336. Prąd. Miesięcznik Społeczny i Literacko-Naukowy; Warszawa; 1909 - 1939
 337. Pręgierz Poznański; Poznań; 1928-1929
 338. /399416 ">Promień: kwartalnik słuchaczy uniwersytetów ludowych; Dalki (Gniezno); 1925-1937
 339. Przed Zwierciadłem; Poznań; 1932
 340. Przegląd Artyleryjski: organ fachowy artylerji i służby uzbrojenia; Warszawa; 1923-
 341. Przegląd Ewangelicki: organ Polskich Zborów Ewangelickich na Pomorzu i w Poznańskiem; Bydgoszcz; 1934-39
 342. Przegląd Filozoficzny; Warszawa; 1897-1938
 343. Przegląd Geograficzny. Organ Polskiego Towarzystwa Geograficznego; Warszawa; 1918-1939
 344. Przegląd Gorzelniczy. Organ Wydziału Gorzelniczego; Poznań; 1895-1909
 345. Przegląd Historyczno-Wojskowy; Warszawa; 1928-1938
 346. Przegląd Informacyjny Polska a Zagranica; Warszawa; 1929-1939
 347. Przegląd Intendencki. Kwartalnik wydawany staraniem Koła Oficerów Intendentów; Warszawa; 1927-1932
 348. Przegląd Katolicki; Warszawa; 1863-1929
 349. Przegląd Kawaleryjski; Warszawa; 1925-1935
 350. Przegląd Klasyczny; Lwów; 1935-1939
 351. Przegląd Kościelny. Pismo Miesięczne Poświęcone Nauce i Sprawom Kościoła Katolickiego; Poznań; 1902-1907
 352. Przegląd Leśniczy; Poznań; 1876-1949
 353. Przegląd Muzealny: miesięcznik poświęcony muzeologji: organ Muzeum Wielkopolskiego w Poznaniu; Poznań; 1920-
 354. Przegląd Myśliwski i Łowiectwo Polskie; Warszawa; 1924-
 355. Przegląd Oświatowy.Miesięcznik Towarzystwa Czytelni Ludowych w Poznaniu; Poznań.; 1910-1929
 356. Przegląd Papierniczy, Galanteryjny i Zabawkarski; Poznań i in.; 1932-1934
 357. Przegląd Pedagogiczny. Organ Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych; Warszawa.; 1882 - 1939
 358. Przegląd Perfumeryjny: organ Związku Przemysłu Perfumeryjnego i Kosmetycznego Zachodniej Polski; Poznań; 1933 - 1939
 359. Przegląd Piechoty: miesięcznik wydawany przez Departament Piechoty, Sekcję Piechoty Towarzystwa Wiedzy Wojskowej i Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy; Warszawa; 1928-
 360. Przegląd Powszechny; Kraków; 1884-
 361. Przegląd Poznański; Poznań; 1846-1849
 362. Przegląd Pracy P.P.W. Okręgu Poznańskiego; Poznań; 1937-1939
 363. Przegląd Saperski: miesięcznik wydawany przez Dowództwo Saperów Ministerstwa Spraw Wojskowych; Warszawa,1938-
 364. Przegląd Sportowy; Warszawa, Kraków, Lwów; 1921, 1924
 365. Przegląd Strzelecki i Łuczniczy; Warszawa; 1927
 366. Przegląd Wielkopolski Historyczny i Literacki; Poznań; 1867;1869
 367. Przegląd Więziennictwa Polskiego : miesięcznik poświęcony zagadnieniom kryminologicznym, penitencjarnym i kulturalno-oświatowym, wydawany przez Kasę Wzajemnej Pomocy Funkcjonariuszy Straży Więziennej; Warszawa; 1933-1936
 368. Przemysłowiec.Tygodnik dla polskiego rzemiosła, przemysłu i handlu. Organ Związku Towarzystw Przemysłowych; Poznań; 1903-1908
 369. Przeszłość: czasopismo historyczne popularne: życiorysy wybitnych ludzi, charakterystyki epok i kultur, wskazówki bibljograficzne; Poznań; 1929 -
 370. Przewodnik Gimnastyczny "Sokół"; organ Związku Towarzystw Gimnastycznych "Sokół" Zarządu Związku Dzielnic: Małopolskiej, Mazowieckiej, Krakowskiej, Śląskiej, Poznańskiej, Pomorskiej i we Francji; Warszawa; 1881-1884 1924-1938
 371. Przewodnik Katolicki; Poznań; 1895-1939
 372. Przewodnik "Kółek rolniczych"; Lwów; 1889-1914
 373. Przewodnik Miłosierdzia: miesięcznik Związku Towarzystw Dobroczynności "Caritas" i Rad Wyższych Kongregacji św. Wincentego à Paulo męskich i żeńskich; Poznań; 1917-1930
 374. Przewodnik Naukowy i Literacki; Lwów; 1873-
 375. Przewodnik Rolniczo-Przemysłowy; Leszno; 1836-1845
 376. Przewodnik zdrowia. Pismo poświęcone pielęgnowaniu zdrowia i sposobowi życia według praw i wskazówek przyrody; Berlin; 1897-1913
 377. Przyjaciel Chrześciańskiey Prawdy. Czasopismo teologiczne dla oświecenia i zbudowania kapłanów nayprzód, a potem katolickich chrześcian; Przemyśl; 1833-1840
 378. Przyjaciel Ludu; czyli tygodnik potrzebnych i pożytecznych wiadomości; Leszno; 1834-1849
 379. Przyjaciel Przyrody: miesięcznik dla młodzieży; organ Kółka Miłośników Przyrody; Poznań; 1928-1931
 380. Przyjaciel Szkoły. Dwutygodnik nauczycielstwa polskiego; Poznań; 1922-1939
 381. Przyroda i Przemysł; Poznań; 1856-1858
 382. Przyszłość. Miesięcznik poświęcony sprawom zupełnej wstrzemięźliwości od napojów alkoholowych; Kraków; 1905-
 383. Przyszłość dla Ludu. Miesięcznik poświęcony sprawom zupełnej wstrzemięźliwości od napojów alkoholowych; Kraków; 1905-
 384. Pszczoła Polska; Lwów; 1820-
 385. Pszczółka Krakowska, dziennik liberalny, historyczny i literatury; Kraków; 1819-
 386. Pszczółka Polska; Kraków; 1823-
 387. Rachmistrz Gospodarczy; Lwów; 1906-07
 388. Racjonalista; Warszawa; 1931-33
 389. Rekord Polski: dawniej Goniec Wielkopolski: niezależny dziennik ilustrowany; Poznań; 1932-
 390. Rewja: ilustrowany tygodnik artystyczno-literacki; Poznań; 1927
 391. Rocznik Gdański. Organ Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku; Gdańsk; 1927-1937
 392. Rocznik Koła Towarzyskiego w Poznaniu; Poznań; 1860-1875
 393. Rocznik Orjentalistyczny; Lwów; 1914-1937
 394. Rocznik Podolski; Tarnopol; 1938
 395. Rocznik Slawistyczny; Kraków; 1908-1939
 396. Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych; Lwów; 1931-1939
 397. Roczniki Naukowe AWF; Poznań; 2004-
 398. Roczniki Nauk Rolniczych (od 1925 Roczniki Nauk Rolniczych i Leśnych) ; Poznań; 1903-1938
 399. Roczniki Rozkrzewiania Wiary; Poznań; 1851-1870
 400. Roczniki Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie; Lwów; 1911-1932
 401. Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego; Poznań; 1860-1928
 402. Roczniki Towarzystwa Św. Wincentego a Paulo; Poznań; 1859-
 403. Rozprawy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejętności; Kraków; 1901-1948
 404. Rubon; Wilno; 1843-47
 405. Ruch: dwutygodnik poświęcony sprawom wychowania fizycznego i normalnego rozwoju ciała; Warszawa; 1908-1914 (lata 1906-1907 w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej)
 406. Ruch Filozoficzny; Lwów; 1911-1938
 407. Ruch Katolicki; Poznań; 1931-1939
 408. Ruch Literacki; Warszawa; 1926 -
 409. Ruch Pedagogiczny;Kraków; 1913-38
 410. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny: organ Wydziału Prawno-Ekonomicznego Uniwersytetu i Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu: poświęcony nauce i życiu prawnemu i gospodarczemu Rzeczypospolitej Polskiej ;Poznań; 1931 -
 411. Rzeczpospolita: dwutygodnik polityczny; Lwów; 1909-1914
 412. Salon Literacki: tygodnik literacko-artystyczny; Poznań; 1922-1924
 413. Samochód; ilustrowany tygodnik: zagadnienia nowoczesnego automobilizmu sportowego, komunikacyjnego i transportowego: technika-praktyka-kronika; Poznań; 1928-1930
 414. Samochód, Motocykl, Samolot: dwutygodnik ilustrowany poświęcony zagadnieniom nowoczesnej komunikacji; Poznań; 1934-1938
 415. Scena Polska: organ Związku Artystów Scen Polskich; Warszawa; 1920-1938
 416. Siła: organ Chrześcijańskiego Narodowego Stronnictwa Pracy; Poznań; 1922-
 417. Słońce: program i biuletyn filmowy Teatru Świetlnego Słońce; Poznań; 1928-1931
 418. Słowo Boże: dodatek do Przewodnika Katolickiego; Poznań; 1921-
 419. Sobótka; tygodnik belletrystyczny illustrowany; Poznań; 1869-1871
 420. Sokół; organ oficjalny Sokolstwa Okręgu Poznańskiego; Poznań; 1932-1934
 421. Sokół. Organ Związku Sokołów Polskich w Państwie Niemieckiem; Poznań; 1908-1929
 422. Solidarność Międzychodzka; pismo ZR NSZZ Solidarność w Gorzowie Wlkp. Filia Międzychód; Międzychód; 1981, 1989, 2000
 423. Sportowiec: oficjalny organ Pozn. Zw. Okr. Piłki Nożnej ; Poznań; 1923 -
 424. Sport Polski; Poznań; 1921 - 1922
 425. Sport Strzelecki; Warszawa; 1936 - 1937
 426. Spotkania Świrzan; Lubin; 2002-2008
 427. Sprawy Wschodnie; Poznań; 2002-
 428. Staszyc: tygodnik obrazkowy dla oświaty i rozrywki, oraz mający na celu zachętę do zamiłowania oszczędności i pracy; Poznań; 1889-
 429. Straż: miesięcznik Związku Towarzystw Straż; Poznań; 1911-1914
 430. Strażak Wielkopolski: organ Związku Straży Pożarnych Województwa Poznańskiego; Poznań; 1931-1938
 431. Strażnica Nadnotecka; Czarnków; 1930
 432. Strażnica Zachodnia: miesięcznik poświęcony sprawom kresów zachodnich; Poznań; 1922-1933
 433. Studies in Physical Culture and Tourism; Poznań; 1990-
 434. Südpreussische Monatschrift; Posen; 1802-
 435. Sylwan. Organ Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego; Lwów; 1821-1937
 436. Syzyf: miesięcznik wydawany przez Samorząd IV Kursu Państw. Seminarjum Nauczycielskiego Męskiego w Krotoszynie; Krotoszyn; 1933-
 437. Szkoła Polska; pismo miesięczne poświęcone pedagogice; Poznań; 1849-1853
 438. Szkoła Powszechna; Kwartalnik pedagogiczny, poświęcony sprawom wychowania i nauczania szkolnego oraz kształcenia nauczycieli, wydawany nakładem Ministerstwa W. R. i O. P.; Warszawa; 1920-1927
 439. Szkółka Niedzielna. Pismo Czasowe Poświęcone Włościanom; Leszno; 1837-
 440. Szpargały, czasopismo poświęcone miłośnictwu i zbieractwu książek oraz wszelkich osobliwości bibljograficznych; Warszawa; 1934-39
 441. Sztubak: miesięcznik młodzieży szkolnej; Kalisz; 1932-33
 442. Świat Filmowy: oficjalny organ Polskiego Stowarzyszenia Filmowego; Poznań; 1928-1929
 443. Świat Ogrodniczy; dwutygodnik: wskazówki praktyczne dla ogrodnictwa amatorskiego i użytkowego; Poznań; 1931-
 444. Światło. Pismo Ludowe Ilustrowane Poświęcone Nauce i Rozrywce; Bytom; 1887-98
 445. Świt: pismo młodzieży szkolnej; Kalisz; 1928-1932
 446. Tajemnica Powodzenia: dwutygodnik dla wszystkich z działem matrymonjalnym; Bydgoszcz; 1932
 447. Teka: czasopismo poświęcone sprawom młodzieży szkół średnich i wyższych wydawane przez młodzież akademicką; Lwów; 1900 - 1910
 448. Telegraf: organ Związku Pracowników Poczt, Telegrafów i Telefonów Zjednoczenia Zawodowego Polskiego w Rzeczypospolitej Polskiej; Poznań; 1926-
 449. Tęcza: ilustrowane pismo tygodniowe; Poznań; 1932 - 34
 450. Tętno: organ Towarzystwa Młodych Zwolenników Literatury i Sztuki; Poznań; 1927-28
 451. Tętno Życia: tygodnik ilustrowany; Poznań; 1933
 452. Touring: organ Polskiego Touring Klubu. Miesięcznik.; Warszawa; 1936-39
 453. Trends in Sport Sciences: formerly Studies in Physical Culture and Tourism; Poznań; 2013-
 454. Turysta i Auto: pismo miesięczne ilustrowane: oficjalny organ Polskiego Touring Klubu; Warszawa; 1933-1935
 455. Twardy Łeb; Poznań; 1935
 456. Tydzień Polityczny, Naukowy, Literacki i Artystyczny; Drezno; 1870-1871
 457. Tydzień Radjowy; Poznań; 1928-1931
 458. Tygodnik Beletrystyczny i Naukowy; Poznań; 1885-
 459. Tygodnik Ilustrowany; dodatek do "Lecha, Gazety Gnieźnieńskiej"; Gniezno; 1924-1926
 460. Tygodnik Kościelny Parafji św. Jana Chrzciciela; Krotoszyn; 1931-
 461. Tygodnik Literacki poświęcony literaturze, sztukom pięknym i krytyce; Poznań; 1839-
 462. Tygodnik Parafialny Parafii Ostrzeszowskiej; Ostrzeszów; 1935, 1936
 463. Tygodnik Parafii Szamotulskiej; Poznań; 1937-1939
 464. Tygodnik Parafjalny Parafji św. Antoniego Padewskiego w Poznaniu - Starołęce; Poznań; 1934-1939
 465. Tygodnik Parafjalny Parafji Witkowskiej; Witkowo; 1931-1932
 466. Tygodnik Polski i Zagraniczny;Warszawa; 1818-1832
 467. Tygodnik Poznański: pismo naukowo-literackie; Poznań; 1862-
 468. Tygodnik Rozrywek Umysłowych; Poznań; 1933-
 469. Tygodnik Urzędowy Naczelnej Rady Ludowej; Poznań; 1919
 470. Tygodnik Wielkopolski. Czasopismo naukowe, literackie i artystyczne; Poznań; 1870-1874
 471. "Unitas"; miesięcznik kościelny: pismo duchowieństwa Archidyecezyi Gnieźnieńskiej i Poznańskiej; Poznań; 1909-1913
 472. Uprzywilejowane Wiadomości z Cudzych Krajow ; Warszawa; 1754-
 473. Der Waidmann; Leipzig; 1872-73
 474. Das Waidwerk in Wort und Bild; Neudamm; 1892-93
 475. Warciarz: organ Klubu Sportowego "Warta" T. z. w Poznaniu; Poznań; 1929-1935-
 476. Warta: tygodnik dla chłopców i dziewcząt; Poznań; 1918-20
 477. Warta: tygodnik poświęcony nauce, rozrywce i wychowaniu; Poznań; 1874-
 478. Weteran Poznański; Poznań; 1825
 479. Wiadomości Bibliograficzne Warszawskie; Warszawa; 1882-86
 480. Wiadomości Brukowe; Wilno; 1816-
 481. Wiadomości dla Duchowieństwa: organ Związku Kapłanów "Unitas"; Poznań; 1920-
 482. Wiadomości Gospodarcze dla Młodzieży Szkół Handlowych; Poznań; 1932-
 483. Wiadomości Historyczno-Dydaktyczne. Organ Polskiego Towarzystwa Historycznego dla spraw nauczania historii; Lwów; 1933-39
 484. Wiadomości Kościańskie; Kościan; 2010
 485. Wiadomości Kościelne Parafii Matki Boskiej Bolesnej na św. Łazarzu w Poznaniu; Poznań; 1919, 1927-1939
 486. Wiadomości Ludoznawcze: kwartalnik poświęcony szerzeniu wiedzy etnologicznej i archeologicznej i ochronie zabytków kultury ludowej; Łódź, 1932-
 487. Wiadomości Miasta Leszna. Urzędowy organ publikacyjny Magistratu miasta Leszna ; Leszno, 1928-
 488. Wiadomości Papiernicze: organ Stowarzyszenia Polskich Kupców Papierniczych w Poznaniu; Poznań; 1932-
 489. Wiadomości Parafjalne: Organ Parafji Pleszewskiej; Pleszew; 1931-1937
 490. Wiadomości Parafialne Parafii Mosińskiej; Mosina; 1930-1939
 491. Wiadomości Pasterskie; Poznań; 1924-26
 492. Wiadomości Polskie (Piotrków); Piotrków; 1916-1918
 493. Wiadomości Salezyańskie; Turyn; 1898-1915
 494. Wiadomości społeczne. Organ Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej; Warszawa; 1930-1931
 495. Wiadomości Urzędowe Powiatu Średzkiego; Środa Wlkp.; 1930-1938
 496. Wiadomości z Ogrodów Kórnickich; Kórnik; 1936-1937
 497. Wianek: pisemko Kółka Dziewcząt Szkolnych; Poznań; 1931
 498. Wianki: Czasopismo ilustrowane poświęcone polskiej sztuce i kulturze artystycznej obejmuje: malarstwo, rzeźbę, architekturę, poezję, teatr i muzykę; Kraków; 1919-1923
 499. Wiara i Życie. Miesięcznik Religijno-Etyczny Dla Inteligencji; Kraków; 1927-1931
 500. Wiarus Księdza Prusinowskiego; Poznań; 1849, 1850
 501. Wiarus. Pismo Dla Średniego Stanu Polskiego; Poznań; 1873-75
 502. Wici Wielkopolskie. Miesięcznik poświęcony sztuce i kulturze; Poznań; 1931-37
 503. Wiedza Filozoficzna; Warszawa; 1921-1922
 504. Wielkopolanin; Poznań; 1883-
 505. Wielkopolanin: pismo ludowe ; Poznań; 1848-1850
 506. Wielkopolska Jlustracja; Poznań; 1928-
 507. Wielkopolska w pracy zbrojnej i obywatelskiej; Poznań; 1937, 1938
 508. Wisła. Miesięcznik Geograficzno-Etnograficzny; Warszawa; 1888-1905
 509. Wizerunki i Roztrząsania Naukowe; Wilno; 1835-1843
 510. W Służbie Miłości Bliźniego; Poznań; 1931-1935
 511. W służbie penitencjarnej: dwutygodnik straży więziennej;Warszawa;1936
 512. Wychowanie Fizyczne : organ Rady Wychowania Fizycznego i Kultury Cielesnej oraz Polskiego Związku Sokolego; Poznań; 1920-1939
 513. Zagadnienia Biofizyki Współczesnej; Poznań; 1976-
 514. Zagroda: pismo dla ludu; Kraków; 1873-1875
 515. Zbieracz Literacki; Kraków; 1837 - 1838
 516. Zbiór wiadomości do antropologii krajowej; Kraków; 1887 - 1895
 517. Zdrój. Dwutygodnik poświęcony sztuce i kulturze umysłowej; Poznań; 1917-1922
 518. Zentralblatt für Psychotherapie und ihre Grenzgebiete einschliesslich der medizinischen Psychologie und psychischen Hygiene: Organ der Allgemeinen Ärztlichen Gesellschaft für Psychotherapie; Leipzig; 1934-
 519. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Biblioteka.; Poznań; 1963-1970
 520. Zew Polski Zachodniej: organ poświęcony idei kombatanckiej; Poznań; 1934-35
 521. Ziemia Dziśnieńska. Miesięcznik Krajoznawczo-Łowiecko-Literacki; Głębokie; 1931-1932
 522. Ziemia Kaliska; Kalisz; 1930-1931
 523. Ziemia Leszczyńska; Leszno; 1932-1938
 524. Ziemia Mosińska; Mosina; 1986-1999
 525. Ziemia. Tygodnik Krajoznawczy Ilustrowany;Warszawa ; 1910-1938
 526. Ziemianin, pismo poświęcone rolnictwu i przemysłowi; Poznań; 1850-
 527. Znicz. Pismo Zbiorowe Młodzieży Polskiej; Wrocław; 1851-
 528. Zorza; Leszno; 1930, 1931
 529. Zorza; Warszawa; 1892-1918
 530. Z Otchłani Wieków. Miesięcznik poświęcony pradziejom Polski. Organ Działu Przedhistorycznego Muzeum Wielkopolskiego i Instytutu Prehistorycznego Uniwersytetu Poznańskiego; Poznań; 1926 - 1939
 531. Zwiastun Ewangeliczny; Warszawa; 1899 - 1907
 532. Związek Misyjny Polek; Poznań; 1928, 1929
 533. Ździebko: dwutygodnik humorystyczno-aktualny; Poznań; 1934 -
 534. Żołnierz Wielkopolski: z dodatkiem ilustrowanym ; Poznań; 1920 -
 535. Życie ; Poznań; 1914 -
 536. Życie Poznania ; Poznań; 1936, 1937
 537. Życie Sztuki; Warszawa; 1934-1938

This page uses 'cookies'. More information