Deutsch   polski   français   English   čeština  
 

Digital Library of Wielkopolska

Deutsch   polski   français   English   čeština  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Wspomnienia i pamiętniki

Publication structure:
 • Powstanie Wielkopolskie 1918-1919
  • Wspomnienia i pamiętniki
   • 50. rocznica bitwy pod Zdziechową w powiecie gnieźnieńskim
   • 50 dni rządów Rady Robotników i Żołnierzy w Poznaniu
   • A było to tak...: wspomnienia dziecka
   • Bez wytchnienia
   • Bohaterom. Powstanie Wielkopolskie 1918-1919
   • Bo Polska to Wielka Rzecz 1896-1918/19-1968: od służby w armii niemieckiej do udziału w Powstaniu Wlkp. na froncie zachodnim
   • Byłem powstańcem wielkopolskim...
   • Co było źródłem Powstania Wielkopolskiego
   • Droga z armii niemieckiej do Powstania Wielkopolskiego
   • Dzielnica Poznań-Główna w dobie Powstania Wielkopolskiego
   • Dzień 27 grudzień 1918 roku
   • Fragment bitwy spod Szubina w dniu 8 stycznia 1919 roku oraz przeżycia w niewoli pruskiej
   • Fragment dziennika: 15.12.1918 - 28.05.1919r.: wydarzenia w Inowrocławiu i okol.
   • Fragmenty z historii Powstania Wielkopolskiego 1918-1919: zestawienie na podstawie szczegółów podanych przez 36 powstańców
   • Franciszek Ratajczak
   • Garść wspomnień z Powstania Wielkopolskiego
   • Gorące serca 1918-1919 r.
   • Insurekcja 1918 r. Wspomnienia
   • Kartki z życia powstańca wielkopolskiego
   • Kiedy my żyjemy
   • Komitet Wykonawczy w Bochum czyli Kiereja: o ojcu Janie Kierczyńskim ps. Kiereja
   • Konkurs pod hasłem W 50 rocznicę Powstania Wielkopolskiego
   • Konkurs w 50. rocznicę Powstania Wielkopolskiego
   • Konkurs w 50. rocznicę Powstania Wielkopolskiego:[Inc.:] Jestem długoletnią czytelniczką waszej gazety [...]
   • Konkurs w 50 rocznicę Powstania Wielkopolskiego: rola harcerzy w podtrzymaniu tradycji powstańczej w Poznaniu i powołaniu Polskiej Organizacji Wojskowej zaboru pruskiego
   • Korzenie ziemi: refleksje
   • Kronika miasta Pobiedziska z okresu Powstania Wielkopolskiego 1918/19
   • Kronika pomników; stawianych ku czci powstańców pod Zbarzewem w l. 1923-1958
   • Krótka relacja z Powstania pod Kcynią
   • Krótka relacja z wydarzeń w Poznaniu
   • Krótki opis historii miasta Barcina: m.in. Barcin w Powstaniu Wielkopolskim
   • Losy uczestnków Powstania Wielkopolskiego
   • Ludność polska w walce o wyzwolenie i zachowanie swej odrębności narodowej. Polacy Babimojszczyzny w Powstaniu Wielkopolskim
   • Martwe. Wspomnienia historyczne walk powstańczych - odcinek Wronki, grudzień 1918 - styczeń 1919
   • Moje osobiste relacje jako uczestnika i świadka wydarzeń na przestrzeni z lat od roku 1918 do 1920
   • Moje przeżycia podczas Powstania Wielkopolskiego 1918-1919: pomoc kobiet walczącycym żołnierzom
   • Moje wspomnienia
   • Moje wspomnienia
   • Moje wspomnienia dotyczące wybuchu Powstania Wielkopolskiego w dniu 27 grudnia 1918 roku w Poznaniu
   • Moje wspomnienia i pamiętniki z lat Powstania Wielkopolskiego 1918/19
   • Moje wspomnienia i udział w Powstaniu Wielkopolskim
   • Moje wspomnienia o Powstaniu Wielkopolskim: właściwie z lat 1907-1919: służba w 1 Pułku Strzelców Wlkp.
   • Moje wspomnienia z lat 1899-1945; od służby w armii niemieckiej do udziału w wydarzeniach w Poznaniu
   • Moje wspomnienia z oddziału powstańców wielkopolskich 1918/19: na podstawie zapisków Feliksa Kosmali
   • Moje wspomnienia z okresu Powstania Wielkopolskiego
   • Moje wspomnienia z powstania pierwszego oddziału powstańców wielkopolskich w garnizonie jarocińskim-listopad 1918 r.
   • Moje wspomnienia z Powstania Wielkopolskiego
   • Moje wspomnienia z Powstania Wielkopolskiego
   • Moje wspomnienia z Powstania Wielkopolskiego
   • Moje wspomnienia z Powstania Wielkopolskiego
   • Moje wspomnienia z Powstania Wielkopolskiego; ralacja ucznia
   • Moje wspomnienia z Powstania Wielkopolskiego 1918/19: oswobodzenie Ostrowa Wlkp.
   • Moje wspomnienia z tamtych dni zbrojnego zrywu i entuzjazmu; udział w Powstaniu Wielkopolskim w 1.kompanii w Grodzisku Wlkp.
   • Moje wspomnienia z walk w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919r.: wydarzenia w Chodzieży w styczniu 1919r.
   • Monografia Powstania Wielkopolskiego: właściwie życiorys powstańca wielkopolskiego
   • Mój udział w Powstaniu Wielkopolskim: w I Kompanii Jarocińskiej
   • Mój życiorys
   • Na dzień 50-rocznicę Powstania Wielkopolskiego 1918-1968
   • Na konkurs "W 50.rocznicę Powstania Wielkopolskiego" bezpośredniego uczestnika wydarzeń powstańczych
   • Okres 1898-1918: wspomnienia Wielkopolanina z l. 1898-1945; udział w Powstaniu Wlkp. we Włoszakowicach
   • Opis działalności grupy powstańczej z Kromolic pow. Krotoszyn w relacji dowódcy oddziału
   • Opis Powstania Wielkopolskiego roku 1918-1919; udział w Kompanii Kórnickiej
   • Ostrzeszów w Powstaniu Wielkopolskim 1918/19: wspomnienia i relacje uczestnika powstania na froncie południowym
   • Pamiętnik pisany przez Żaka Wawrzyna w Łosińcu pow. Wągrowiec
   • Pamiętnik Powstania Wielkopolskiego z 27 grudnia 1918r.
   • Pamiętnik powstańca wielkopolskiego
   • Pamiętnik powstańca wielkopolskiego
   • Pamiętnik powstańca wielkopolskiego
   • Pamiętny czas Powstania Wlkp. 1918-19: w Kórniku i w Poznaniu
   • Pierwszy plebiscyt w Polsce: na ziemi czarnkowsko-wieleńskiej w maju 1919r.
   • Placówka: wspomnienia z powstania 1919r.
   • Polacy w Berlinie a Powstanie
   • Polacy w Rawiczu przed pierwszą wojną światową i walki powstańców pod Rawiczem w 1919 roku
   • Położenie Polaków pod zaborem pruskim i ich walka o zrzucenie jarzma pruskiego; Powstanie Wielkopolskie na froncie zachodnim w okol.Zbąszynia i Babimostu
   • Pomoc chłopca; epizod z Powstania Wlkp. w Poznaniu
   • Potyczka pod Dreihausen - Radwonkami
   • Powstanie narodowe 1918-1919 w Łomnicy pod Zbąszyniem
   • Powstanie Wielkopolskie
   • Powstanie Wielkopolskie. Przyczynki historyczne do walk i wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz wpływ warunków i ówczesnej sytuacji międzynarodowej i Rewolucji Październikowej na kształtowanie się warunków do wybuchu Powstania w Wielkopolsce: wspomnienia
   • Powstanie Wielkopolskie 1918/19: wspomnienia od czasu zdemobilizowania z fabryki w Nadrenii do udziału w potyczkach w pow. wolsztyńskim
   • Powstanie Wielkopolskie 1918/19 w powiecie wyrzyskim
   • Powstanie Wielkopolskie 1918-1919
   • Powstanie Wielkopolskie - jak je tworzono. Wydarzenia w Poznaniu: i póżniejsze wspomnienia przedsiębiorcy
   • Powstanie Wielkopolskie w Opalenicy
   • Powstańcy wielkopolscy spod Trzemeszna
   • Powstańczy los; artysty plastyka Kazimierza Jasnocha z Poznania
   • Powstań Orle...
   • Praca do wielkiego konkursu "W 50 rocznicę Powstania Wielkopolskiego 1918/1919"
   • Praca konkursowa: biogram bohaterskiego dowódcy Kompanii Gnieźnieńskiej Mariana Wachtla
   • Praca konkursowa w 50. rocznicę Powstania. Garść wspomnień starego powstańca: udział w pracach Rady Jedenastu Polskiej Organizacji Wojskowej w Poznaniu
   • Praca konkursowa z okazji 50. rocznicy Powstania Wielkopolskiego: w Grodzisku Wlkp.
   • Prosna. Rok 1918
   • Przebieg Powstania Wlkp. w roku 1919 we Włoszakowicach pow. Leszno woj. poznańskie
   • Przeklęte polskie gniazdo.Dzieje Powstania Wielkopolskiego w powiecie kępińskim
   • Przygotowanie do Powstania i udział Gostynia i okolic w Powstaniu Wielkopolskim
   • Przygotowanie do Powstania Wielkopolskiego oraz udział w Powstaniu 27 XII 1918r.: wspomnienia poznańskiego harcerza
   • Radiostacja Poznańska w okresie Powstania Wielkopolskiego: kilka kartek ze wspomnień starego Poznaniaka
   • Relacja byłego skauta ze służby sanitarnej w Powstaniu Wlkp. w Kompanii Krzywińskiej
   • Relacja chłopca-kuriera w Powstaniu Wielkopolskim
   • Relacja dotycząca Powstania Wielkopolskiego: przygotowanie i przebieg działań
   • Relacja emigranta zarobkowego z Zagłębia Westfalsko-Nadreńskiego z udziału w tamtejszym Towarzystwie "Spartakus"
   • Relacja harcerza zaangażowanego w Powstaniu Wielkopolskim w Miejskiej Górce pow. Rawicz
   • Relacja na 50-tą rocznicę Powstania Wielkopolskiego. Dlaczego to Powstanie było udane? Z mojej pamięci
   • Relacja powstańca wielkopolskiego: od służby w armii niemieckiej do oddziałów powstańczych w Bojanowie; zakończenie kariery wojskowej w 73. PP w Katowicach
   • Relacja uczestnika powstania wielkopolskiego
   • Relacja z Powstania Wielkopolskiego
   • Relacja z Powstania Wielkopolskiego
   • Relacja z Powstania Wielkopolskiego w Nakle
   • Relacja z Powstania Wielkopolskiego w pow.chodzieskim
   • Relacja z Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu i okolicy
   • Relacja z Powstania Wielkopolskiego z okol. Zbąszynia i Babimostu
   • Relacja z Powstania Wielkopolskiego z okolic Śremu
   • Relacja z Powstania Wlkp.: wydarzenia w Poznaniu w dn.27.12.1918r.
   • Relacja z udziału w Powstaniu Wielkopolskim
   • Relacja z udziału w Powstaniu Wielkopolskim
   • Relacja z udziału w Powstaniu Wielkopolskim: potyczki z Niemcami na froncie zachodnim
   • Relacja z udziału w Powstaniu Wielkopolskim: wydarzenia w Poznaniu
   • Relacja z udziału w Powstaniu Wielkopolskim ochotnika I Kompanii Koźmińskiej
   • Relacja z udziału w Powstaniu Wielkopolskim w Kompanii Sierakowskiej
   • Relacja z udziału w Powstaniu Wielkopolskim w okol. Śremu, Pawłowic i Rakoniewic
   • Relacja z udziału w Powstaniu Wielkopolskim w Ostrzeszowie
   • Relacja z udziału w Powstaniu Wlkp. w 7. kompanii Toruńskiego Pułku Piechoty
   • Republika Kórnicka; na podstawie relacji Stanisława Górczewskiego
   • Różne drobne sprawy: relacja z udziału w Powstaniu Wlkp.
   • Saper - powstaniec wielkopolski 1918/19
   • Słowo wstępne
   • Strzępy moich wspomnień z powstania wielkopolskiego 1918 roku
   • To było 50 lat temu - rok 1918: w Kompanii Jarocińskiej
   • Twierdzą nam będzie każdy próg: fakty i wspomnienia
   • Tworzenie się Rad Robotniczo-Żołnerskich i przebieg Powstania Wielkopolskiego w 1918 roku w Nowym Mieście n/Wartą
   • Udział ochotniczej kompanii powstańczej z Pakości w Powstaniu Wielkopolskim 1918/19 r.
   • Udział powstańców z rejonu Gębic k/Mogilna w Powstaniu Wielkopolskim
   • Udział skautów poznańskiej Drużyny im. Romualda Traugutta w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919: wspomnienia osobiste uczestnika
   • Udział w Powstaniu Wielkopolskim 1918/19 mieszkańców miasta i okolicy Radziejowa
   • Uwagi o Powstaniu Wielkopolskim: organizowanie służb wojskowych
   • W 50. rocznicę Powstania Wielkopolskiego: relacja z Czarnkowa
   • W 50. rocznicę Powstania Wielkopolskiego: wspomnienia-od służby w armii niemieckiej do walk w oddziałach powstańczych w okol. Wągrowca i Nakła
   • W 50. rocznicę Powstania Wielkopolskiego. Jak zostałem powstańcem i jak walczyłem jako powstaniec
   • W 50. rocznicę Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu 27 XII 1918/68: wspomnienia z l. 1918-1965; tu: epizod z 1918/19
   • W 50 rocznicę Powstania Wielkopolskiego: historia Polski w l. 963-1918
   • W 50 rocznicę Powstania Wielkopolskiego: powstanie w Dziewierzewie
   • Walczyłem w Powstaniu Wielkopolskim... w Kompanii Lisieckiego
   • Walki o Noteć <Żnin-Łabiszyn-Szubin-Rynarzew> Rok 1918/1919...
   • Walki o Rawicz
   • Walki powstańców wielkopolskich na odcinku Jutrosin powiatu rawickiego
   • Wielki Konkurs 50 rocznicy Powstania Wielkopolskiego
   • Wielki konkurs w 50. rocznicę Powstania Wielkopolskiego; relacja powstańca o swojej drodze z armii niemieckiej w Królewcu do powstańczego oddziału, któremu powierzono gołębie pocztowe-kurierów na linni frontu w okol. Jarocina
   • W marszu i w bitwe: szlakiem powstańców wielkopolskich: 1914-1920
   • W obliczu zbliżającej się 50-rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Z walk o polskość Torunia oraz ziemi pomorskiej w czasach zaborczych: polskie organizacje społeczne na Pomorzu do upadku Niemiec w 1919r.
   • Września i powiat wrzesiński w okresie Powstania Wielkopolskiego 1918-1919: przyczynki
   • Wspomnienia
   • Wspomnienia
   • Wspomnienia: od służby w armii niemieckiej do udziału w powstaniu w Inowrocławiu, Złotnikach Kujawskich oraz na Śląsku
   • Wspomnienia. Relacje uczestnika Powstania Wielkopolskiego: okolice Nakła i Kcyni
   • Wspomnienia dowódcy wągrowieckiego oddziału z Powstania Wlkp. 1918/1919 r.
   • Wspomnienia działalności POW i Powstania Wielkopolskiego dawniejszy Rzeszy Niemiecki
   • Wspomnienia i przeżycia weterana 3-ch wojen
   • Wspomnienia i refleksje z 1918r.
   • Wspomnienia moje o Powstaniu Wielkopolskim; życie codzienne w dopiewskiej grupie powstańczej
   • Wspomnienia ochotnika z otoczenia Franciszka Ratajczaka
   • Wspomnienia o Powstaniu Wielkopolskim
   • Wspomnienia pod tytułem: Bajka
   • Wspomnienia powstańca wielkopolskiego
   • Wspomnienia powstańca wielkopolskiego: od emigracji zarobkowej w Niemczech, przez służbę wojskową w armii niemieckiej, do udziału w powstaniu w Poznaniu i w Wielkopolsce, aż po komendanturę miasta Łobżenicy
   • Wspomnienia powstańca wielkopolskiego: z udziału w Kompanii Pakoskiej
   • Wspomnienia powstańca wielkopolskiego 1918/19. Z walk w Czarnkowie i okolicy
   • Wspomnienia powstańcze; z udziału w Kompanii Kcyńskiej
   • Wspomnienia poznaniaka z l.1905-1945; m. in. z udziału w wydarzeniach w Poznaniu w 1918 r.
   • Wspomnienia poznańskiego harcerza z udziału w Powstaniu Wielkopolskim
   • Wspomnienia poznańskiego harcerza z udziału w Powstaniu Wielkopolskim
   • Wspomnienia sanitariuszki
   • Wspomnienia uczestnika Powstania Wielkopolskiego 1918/19r. na odcinku rawickim
   • Wspomnienia uczestnika Powstania Wielkopolskiego od lat przedpowstańczych do czasów dzisiejszych
   • Wspomnienia uczestnika Powstania Wielkopolskiego z walk prowadzonych przez siebie
   • Wspomnienia uczestnika z okresu Powstania Wielkopolskiego
   • Wspomnienia weterana Powstania Wielkopolskiego 1918/19; sylwetka powstańca Wlkp.
   • Wspomnienia własne sprzed 50 lat i późniejsze: wspomnienia z l. 1901-1958, relacja z l. 1918-1919 - od emigracji zarobkowej w Berlinie do czynnego udziału w walkach powstańczych w Poznaniu i okol.
   • Wspomnienia własnych przeżyć z okresu lat 1910 do 1968r. b.uczestnika Powstania Wielkopolskiego 1918/19
   • Wspomnienia z 1919/22. Udział Śremu w Powstaniu Wielkopolskim; Księga I; tłumaczono z rękopisu francuskiego
   • Wspomnienia z 1919 roku
   • Wspomnienia z czasów Powstania Wielkopolskiego z Gniezna i okolic
   • Wspomnienia z l. 1905-1945; m.in. utworzenie Batalionu Pogranicznego Poznańskiego i jego udział w walkach powstańczych
   • Wspomnienia z l. 1909-1945; m.in. Powstanie Wielkopolskie w Domachowie pow. Gostyń
   • Wspomnienia z l. 1917-1944
   • Wspomnienia z l. 1918-1919: od służby w armii niemieckiej do udziału w walkach w Poznaniu i w działaniach Dywizji Pomorskiej
   • Wspomnienia z okresu Powstania Wielkopolskiego
   • Wspomnienia z okresu Powstania Wielkopolskiego (Chodzież Wągrowiec)
   • Wspomnienia z podwórka i ulicy
   • Wspomnienia z Powstania Wielkopolskiego
   • Wspomnienia z Powstania Wielkopolskiego: wspomnienia harcerza śremskiego: od służby w armii niemieckiej do udziału w Kompanii Śremskiej
   • Wspomnienia z Powstania Wielkopolskiego (Kcynia Szubin)
   • Wspomnienia z Powstania Wielkopolskiego (Krotoszyn Pleszew)
   • Wspomnienia z Powstania Wielkopolskiego (Poznań)
   • Wspomnienia z Powstania Wielkopolskiego (Poznań)
   • Wspomnienia z Powstania Wielkopolskiego (Poznań)
   • Wspomnienia z Powstania Wielkopolskiego (Poznań)
   • Wspomnienia z Powstania Wielkopolskiego (Poznań front północny)
   • Wspomnienia z Powstania Wielkopolskiego (Poznań Ławica)
   • Wspomnienia z Powstania Wielkopolskiego 1918/19
   • Wspomnienia z Powstania Wielkopolskiego 1918/19
   • Wspomnienia z Powstania Wielkopolskiego 1918-1919r.
   • Wspomnienia z Powstania Wielkopolskiego Cz.3: Walki na wielkopolskim froncie północnym, Kcynia-Nakło, styczeń-luty 1919r.
   • Wspomnienia z Powstania Wielkopolskiego na froncie północnym
   • Wspomnienia z Powstania Wielkopolskiego w latach 1918-1919
   • Wspomnienia z Powstania Wielkopolskiego w Pleszewie
   • Wspomnienia z Powstania Wielkopolskiego z r. 1918: wydarzenia w Poznaniu w oczach dziecka z prowincji
   • Wspomnienia z udziału w I wojnie światowej i Powstaniu Wielkopolskim
   • Wspomnienia z udziału w potyczkach w okolicach Poznania, Grodziska Wlkp. i Szubina
   • Wspomnienia z udziału w Powstaniu Wielkopolskim
   • Wspomnienia z udziału w Powstaniu Wielkopolskim: od działań na terenie stacji kolejowej w Ostrzeszowie
   • Wspomnienia z udziału w Powstaniu Wielkopolskim i z lat okupacji
   • Wspomnienia z walk powstańców wielkopolskich 1918-1919r.
   • Wspomnienia związane z Powstaniem Wielkopolskim 1918/1919 roku: widziane oczyma dziecka
   • Wspomnienia z własnych przeżyć do końca roku 1920
   • Wspomnienia żołnierza od służby w armii niemieckiej do udziału w walkach w okolicach Poznania
   • Wspomnienie moich lat dziecinnych
   • Wspomnienie na konkurs OKH ZBoWiD w Poznaniu w związku z 50-leciem Powstania Wlkp. 1918/19
   • Wspomnienie o udziale z bronią w ręku w Powstaniu Wielkopolskim. Oswobodzenie miast Strzelna, Kruszwicy i Inowrocławia
   • Wspomnienie powstańca wielkopolskiego na wielki konkurs W 50. rocznicę Powstania Wielkopolskiego
   • Wspomnienie z l. 1905-1945: od strajku dzieci w Miłkowie pow. Czarnków, poprzez emigrację zarobkową w Nadrenii, służbę w armii niemieckiej do organizowania powstania w Miłkowie i okol.
   • Wspomnienie z Powstania Wielkopolskiego; m.in. o meżu Edmundzie Kasprzaku z Poznania
   • Wspomnienie z pracy niepodległościowej w okresie 1918-1968
   • W szponach czarnego orła
   • Zarys Powstania Wielkopolskiego-historii wojennej 59-go Pułku Piechoty Wielkopolskiej
   • Zawsze wierny mundurowi; o Janie Siwku z Kompanii Kórnickiej
   • Ze wspomnień ośmioletniej dziewczynki
   • Z mojego pamiętnika z lat 1898-1968
   • Z okazji zbliżającej się 50. rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918/1919r., przeżycia - wspomnienia wg. pamiętnika opisał: weteran i uczestnik Powstania 1918/19: walki pod Miejską Górką - Sarnową - Rawiczem
   • Z pamiętnika Powstania Wielkopolskiego: z frontu zbąszyńskiego
   • Z Teki Moich Wspomnień. Powstanie Wielkopolskie
   • Życiorys; udział kolejarzy Ostrowa Wielkopolskiego w Powstaniu Wlkp. (Stanglewicz Stanisław)
   • Życiorys Jana Kausa, pierwszego powstańca wlkp. 1918/19 m. Mogilna, który poległ dnia 5 stycznia 1919r. w Inowrocławiu
   • Życiorys kapitana Pawła Cymsa, powstańca wielkopolskiego roku 1918/19, organizatora oddziałów powstańczych i zdobywcy Kujaw, powstańca śląskiego i dowódcy grupy operacyjnej wojsk powstańczych w III Powstaniu Śląskim w 1921r.
   • Życiorys własny i rodzinny
   • Krótki opis zorganizowania oddziału czeszewskiego do Powstania Wielkopolskiego w roku 1918/19 na odcinku północnym przy oswobodzeniu miast: Kcyni, Szamocina, Margonina, Chodzieży oraz spalenie mostu nad Notecią Kujawa Wacław)
   • Historja 61 Pułku Piechoty Wielkopolskiej ( 7 Pułku Strzelców Wlkp.) T.1 Walki powstańcze na froncie zachodnim i północnym Wielkopolski. Organizacja pułku
   • Relacja: do Wielkiego Konkursu w 50-tą Rocznicę Powstania Wielkopolskiego
  • Lista strat Powstania Wielkopolskiego od 27 grudnia 1918 roku do 8 marca 1920 roku