Deutsch   polski   français   English   čeština  
 

Digital Library of Wielkopolska

Deutsch   polski   français   English   čeština  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym

Publication structure:
 • Źródła dziejowe
  • Krzysztofa Grzymułtowskiego ... Listy i mowy
  • Dzieje zjednoczenia Ormian polskich z Kościołem Rzymskim w XVII wieku...
  • Stefan Batory pod Gdańskiem w 1576 -1577...
  • Lustracye królewszczyzn ziem ruskich Wołynia, Podola i Ukrainy z pierwszej połowy XVII wieku
  • Rewizya zamków ziemi wołyńskiej...
  • Sprawy Prus Książęcych za Zygmunta Augusta w r. 1566 -1568...
  • Skarbowość w Polsce i jej dzieje za Stefana Batorego 1576-1586
  • Księgi podskarbińskie z czasów Stefana Batorego 1576-1586
  • Sprawy wołoskie za Jagiellonów
  • Akta metryki koronnej ... z czasów Stefana Batorego. 1576-1586