Deutsch   polski   français   English   čeština  
 

Digital Library of Wielkopolska

Deutsch   polski   français   English   čeština  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Kraszewsciana

Publication structure:
 • Kraszewsciana
  • Drukarnia J. I. Kraszewskiego
   • Polkowski, Ignacy (1833-1888), 1870, Przemówienie po skończonym sejmiku toruńskim dnia 23 lutego 1870 X. I. P
   • Gutt, Zygmunt ( -1882), 1870, Przymierze franko-pruskie i wojna nad Renem : odpowiedź na dwa "Curiosum" zamieszczone w Dzienniku Poznańskim przez Bolesława Świerszcza
   • Jastrzębski, Bonifacy (1822-1895), JIK964, Nauki pod czas trzydniowego nabożeństwa w Wielkim Poście miane w Dreźnie przez X.B.J.
   • Respądek, Jan (1817-1901), 1870, Przemówienie do członków Towarzystwa Przemysłowców Polskich w Dreźnie na dniu 15 października 1870 roku
   • Krasiński, Józef (1783-1845), 1877, Pamiętniki Józefa hrabiego Krasińskiego od roku 1790-1831 skrócone przez Fr. Reuttowicza
   • Bourdon, Mathilde (1817-1888), 1870, Agata czyli Pierwsza komunja ; tł. przez M. A.
   • Celichowski, Zygmunt (1845-1923), 1871, De fontibus qui ad abdicationem Joannis Casimiri et electionem Michaëlis Wiśniowiecii pertinent : 1668-1669
   • Terma, Władysław, 1870, Sceny z życia litewskiego
   • Faleński, Felicjan Medard (1825-1910), 1870, Z po nad mogił : poezye
   • 1877, Amilkar Kosiński we Włoszech : 1795-1803 r. : zbiór materyałów do historyi legionów polskich we Włoszech
   • Łukaszewski, Julian, 1870, Zabór pruski w czasie Powstania Styczniowego 1863-64 r.
   • Domeyko, Ignacy (1802-1889), 1872, Filareci i filomaci : list Ignacego Domejki
   • Kongres Antropologii i Archeologii Przedhistorycznej (1874 ; Sztokholm), 1875, Kongres antropologii i archeologii przedhistorycznéj w Sztockholmie 1874 r. : sprawozdanie Wawrzeńca hr. Engeström, członka Tow. Przyjaciół Nauk Poznańskiego
   • Komarnicki, Zygmunt Erazm (1809-1883), 1870, Ś. Stanisław i Bolesław Śmiały : antyteza dziejowa, z uwzględnieniem rozmaitych zdań przeciwnych rozwijana przez Z. K.
   • Guttry, Aleksander (1813-1891), Pan Ludwik Mierosławski : jego dzieła i działania rozebrał i wyjaśnił podług autentycznych dowodów A. Guttry
   • Engeström Benzelstierna, Wawrzyniec (1829-1910), 1870, Ezajasz Tegnér : odczyty literackie Wawrzyńca Bar. Engeström
   • Kulczycki, Władysław (1834-1895), 1871, Izella
   • Nowicki, Fortunat (1830-1885), 1870, Wołyń i jego mieszkańce w r. 1863 : krótkie opisanie gubernii wołyńskiej pod względem jeograficznym i statystycznym
   • Treter, Mieczysław Lubomir (1832-1895), 1869, Studyum polityczne
   • Stefański, Walenty Maciej (1813-1877), 1869, Szlachecka Rzeczpospolita a hasło nasze napisał Polak XIX wieku
   • Tarnowski, Władysław (1836-1878), 1869, Piołuny : poezye przez Ernesta Buławę
   • Pol, Wincenty (1807-1872), 1871, Boża krynica
   • Bourdon, Mathilde (1817-1888), 1870, Życie w rzeczywistości
   • Skarga, Piotr (1536-1612), 1869, X. Piotra Skargi kazanie o miłości ku oyczyźnie
   • 1870, Polska nie zginęła i nie zginie : oddźwięki z moskiewskiéj niewoli
   • Chłapowski, Franciszek (1846-1923), 1873, O współdziałaniu Faradaya w przeobrażeniu nowoczesnem niektórych pojęć w fizyce : czytane 12 grudnia 1871
   • Lenartowicz Teofil (1822-1893), 1871, Do artystów polskich w sprawie Muzeum Rapperswylu
   • Plater, Władysław (1808-1889), 1870, Uroczystość otwarcia Muzeum Historyczno-Polskiego w Rapperswyl dnia 23 października 1870 roku
   • Polkowski, Ignacy (1833-1888), 1870, Groby i pamiątki polskie w Rzymie
   • Pol, Wincenty (1807-1872), 1870, Rok myśliwca