Deutsch   polski   français   English   čeština  
 

Digital Library of Wielkopolska

Deutsch   polski   français   English   čeština  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Dzieła dedykowane Józefowi Ignacemu Kraszewskiemu

Publication structure:
 • Kraszewsciana
  • Dzieła dedykowane Józefowi Ignacemu Kraszewskiemu
   • Faleński, Felicjan Medard (1825-1910). Tł., 1892, Felicyana przekłady obcych poetów. 2, Hezyod, Horacyusz, Juwenalis, Dante, Petrarka, Ariosto, Filicaja, Wiktor Hugo
   • Korzeniowski Józef (1797-1863), 1848, Dziewczyna i dama, czyli Dwa oświadczenia : dramat w cztérech aktach przez J. Korzeniowskiego pisany 1837 roku
   • Łoś, Adam, 1884, Krakowskie pogadanki. T.1
   • Pilat, Roman (1846-1906), 1879, Pieśń "Bogarodzica". 1, Restytucyja tekstu pieśni
   • Przyborowski, Walery (1845-1913), 1873, Na mogile : powieść z niedalekiej przeszłości
   • Dubiecki, Marian (1838-1926), 1879, Kudak - twierdza kresowa i jej okolice : monografia historyczna nagrodzona przez Akademię Umiejętności w Krakowie
   • Kirkor, Adam Honory (1819-1886), 1880, Przewodnik po Wilnie i jego okolicach : z wykazaniem historycznym najbliższych stacyi kolei żelaznych
   • Derdowski, Hieronim (1852-1902), 1911, O panu Czorlińscim co do Pucka po sece jachoł zełgoł dlo swojech druchow kaszubściech Jarosz Derdowski
   • Dzieduszycki, Klemens, 1879, Jan Herburt, kasztelan sanocki : rys biograficzny
   • Akademia Umiejętności (Kraków). Komisja Antropologiczna, 1879, Zbiór wiadomości do antropologii krajowéj. T.3
   • Rogosz, Józef (1844-1896), 1876, Artur Grottger - Jan Matejko : studja o sztuce w Polsce
   • Rostafiński, Józef (1850-1928), 1879, Wykład publiczny o prawie Malthusa w przyrodzie miany w Warszawie w d. 27 marca 1879 r. na korzyść Towarzystwa Osad Rolnych
   • Świderski, Faustyn (1821-1885), 1883, Faustyna Świderskiego (Ex-Bociana) pisma humorystyczne. Z.1
   • Derdowski, Hieronim (1852-1902), 1880, O panu Czorlińscim co do Pucka po sece jachoł zełgoł dlo swojech druchow kaszubściech Jarosz Derdowski
   • Jucewicz, Ludwik Adam (1810-1846), 1842, Wspomnienia Żmudzi
   • Ujejski, Kornel (1823-1897), 1877, Żywe słowa Jeremiego : 1863-1877
   • Wójcicki, Kazimierz Władysław (1807-1879), 1879, Biblioteczka dziadunia : zarys literatury polskiej w opowiadaniach dla dziatwy
   • Sawczyński, Zygmunt (1826-1893), 1879, Ksiądz Felix Dupanloup, biskup orleański : wspomnienie pośmiertne
   • A. O. M., 1883, Obrazki z italskich wspomnień : Medjolan, Wenecja, Genua, Piza, Florencja
   • 1879, Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Historyczno-Filozoficznego Akademii Umiejętności
   • Bućkiewicz, Adam (1810-1895), Studya nad suchotami : czyli Badanie przyczyn szerzących suchoty pomiędzy naszą ludnością i środków ochronnych od tej choroby
   • Wolańska, M., 1882, Cztery obrazki poświęcone wielmożnemu J. I. Kraszewskiemu przez M.W.
   • Orzeszkowa, Eliza (1841-1910), 1886, Z różnych sfer : nowelle i obrazki. T.2
   • Siemieński, Jan (1836-1920), 1879, Listy do Pani Apatyi, która stała się Progressyą i jej odpowiedzi : ofiarowane J. I. Kraszewskiemu. Serya 1
   • Nałęcz, Ludwik, 1887, W cześć i pamięć życia i zgonu nieśmiertelnego mistrza i nestora J. I. Kraszewskiego
   • Wilkońska, Paulina (1815?-1875), 1864, Na pograniczu : zarys piórem nakreślony : opowiadanie z przeszłości
   • Bełcikowski, Adam (1839-1909), 1879, Balladyna Słowackiego : dwa odczyty na dochód osad rolnych miane w dniu 23 i 25 marca 1879 r.
   • Szczepański, Alfred (1840-1909), 1879, Przesilenie państwowe w Austryi w roku 1879
   • Leśniowska, Ludwika (1814-1890), 1879, Dwaj bracia mleczni : powieść na tle prawdziwego zdarzenia osnuta, dedykowana Wnemu panu Józefowi Ignacemu Kraszewskiemu z okazyi 50-letniego jubileuszu jego działalności literackiéj
   • Sa'di, Mosleh ben 'Abdollāh (1213?-1295?), 1879, Perska księga na polski język przełożona od Jmci Pana Samuela Otwinowskiego [...] nazwana Giulistan, to jest Ogród różany z dawnego rękopismu wydał I. Janicki
   • Engeström Benzelstierna, Wawrzyniec (1829-1910), 1879, Jan Jakób Berzelius : (życiorys z portretem)
   • Przyborowski, Walery (1845-1913), 1881, Włościanie u nas i gdzieindziej [!] : szkice historyczne