Deutsch   polski   français   English   čeština  
 

Digital Library of Wielkopolska

Deutsch   polski   français   English   čeština  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Akta staropolskie różne

Publication structure:
 • Akta staropolskie różne
  • List Glicznera Erazma do Turnoviusa Szymona 1591
  • List Ernesta arcyks. austriackiego do Wisinburga Gustawa ochmistrza króla polskiego w Szwecji 1589
  • List Sapiehy Łukasza do Lwa Sapiehy, podkanclerza Wielkiego Księstwa Litewskiego 1588
  • Listy Zygmunta III Wazy króla Polski
  • List Andrzeja Zborowskiego klana bieckiego do Zborowskiego Jana kasztelana gnieźnieńskiego
  • Ceduła z Koła Rycerskiego do panów Rady WXL
  • Nowiny s Krakowa de die ultima octobr. 1587
  • Nowiny Crac. die ultima octobr. 1587
  • Littere ad legatum Summi Pontificis a Zamoscio Cancellario scripte Anno Dni 1588
  • Poselstwo pana Stanisława Pstrokońskiego od Maksymiliana elekta iednego na królestwo polskie 4 Januarii Anno 1588 na zjeździe lwowskim u Barnardinów w kościele
  • Copia listu od pana Drożyńskiego do Jeom pana kanclerza y hetmana coronnego Jana Zamoyskiego
  • Copia listu J.m. pana posła do Turek, do Jmp. canclerza y hetmana koronnego
  • Uniwersał Zygmunta III do obywatelów Ziemie Żmudzkiey coby się ruszyli do Inflant 1617
  • Uniwersał Zygmunta III Moratorium sądowe z powodu wyprawy na wojnę turecką dla Hieronima Hornostaja wdzica brzeskiego 1590
  • Nowiny węgierskie 9 Julij. 1591
  • Nowiny z Ukrainy Podolskiej
  • Mandat Zygmunta III do frochtarzy i kupców o nieskładanie i nieprzedawanie soli po komorach krakowskich
  • Summarius rozgrzeszenia nawarskiego francuskiego króla 24 VIIbris Ao 1595
  • Novini s Cracowa de data die 3 Octobris Anno 1595
  • Pismo Zygmunta III Wazy w sprawie cechu tkackiego we Lwowie 1613
  • Pismo NN do NN. Uzupełnienie instrukcji poselskich na sejmiki litewskie
  • List do Szymona Rudnickiego bpa warmińskiego od NN 1612
  • Comput klejnotów których w skarbie koronnym nie dostaje Defekty w klejnotach których i z jakiejś przyczyny nie masz i nie dostawa w skarbie 1611
  • Diariusz oblężenia pod Białą 1610
  • Z listu Jeomci pana hethmana coronnego
  • Nowiny pisane 4 Junia
  • Uniwersał i rota przysięgi rad koronnych i litewskich 1609
  • List Opalińskiego do Chodkiewicza Jana Karola 1608
  • Sposoby od JKM podane do przyiencia w łaskę woiewody Krakowskiego
  • List od nieznanego nadawcy do A. Opalińskiego 1607
  • Fragment akt sejmiku lubelskiego 1606
  • Kaptur Wislicki
  • List do Mikołaja Zebrzydowskiego 1606
  • List szlachty litewskiej do Krzysztofa Radziwiłła 1595
  • List Borysa Godunowa do hetmana kozackiego
  • Nowiny z rożnych listow 1595
  • List Jana Zamoyskiego do Zygmunta III 1595
  • Powieść Andrzeyka Sokolnika Carskiego
  • List Jana Zamoyskiego zapewne do Zygmunta III
  • List Wawrzyńca Goślickiego do Jacka Młodziejowskiego 1596
  • Fragment listu do Zygmunta III od Wawrzyńca Goślickiego w sprawie rokowań brunszwickich 1596
  • List szlachty litewskiej do K. Radziwiłła 1596
  • List Anny do panny Myśliwskiej 1596
  • List Sebastiana Valerianusa do Zygmunta III
  • Powieszcz Naliwaykowa
  • List Andrzeja Modrzewskiego do Jacka Młodziejowskiego 1597
  • Ex Colloquio Domini Joannis Samoscij cum S. a. W. Anno 1597 4 Julij
  • Publicatio Litararum Zamoyskiego Ducis Exercituum
  • List Fiodora Iwanowicza do Klemensa VIII 1597
  • Na Pamięć pp i posłom 1596
  • List niezidentyfikowanego nadawcy do J. Młodziejowskiego 1598
  • Akt nieznanego nadawcy po rusku 1598
  • Asekuracja wystawiona przez Mikołaja Zebrzydowskiego 1600
  • List Jana Ościka do Zygmunta III 1600
  • List Hipacego Pocieja do Krzysztofa Radziwłła 1601
  • List Jana Zamoyskiego do Jana Karola Chodkiewicza 1601
  • Listy Zygmunta III do Jana Karola Chodkiewicza 1603
  • List Jana Zamoyskiego do Lwa Sapiehy 1603
  • Mandat Zygmunta III wystawiony dla Jana Karola Chodkiewicza 1603
  • Uniwersał Zygmunta III 1603
  • List Jana Karola Chodkiewicza do Gabriela Białłozora 1603
  • List nieznanego nadawcy do Jana Zamoyskiego oraz "Rationes dla ktorych Dmitr Carewicz Moskiewski rusza się do Moskwy"
  • List Jana Zamoyskiego do Lwa Sapiehy 1604
  • List Zygmunta III do Jana Karola Chodkiewicza 1604
  • Ugoda pomiędzy Janem Zamoyskim a Konstantym Wasylem Ostrogskim
  • Exorbitantia ktoresie działy przez osobę Canczlierską
  • Egzempcja Zygmunta III dla Krzysztofa Radziwiłła 1605
  • List Pawła V do nucjusza w Polsce 1605
  • List Jana Firleja do Jacka Młodziejowskiego
  • List M. Kołackiego do Szymona Rudnickiego 1605
  • List od nieznanego nadawcy zapewne do Krzysztofa Radziwiłła
  • Deklaracja wierności Rzeczypospolitej podpisana przez A. Chęcińskiego 1606
  • Instrukcja województwa krakowskiego dla posła do króla ok. 1606
  • Exorbitantie pod Lublinem popełnione
  • Kopia Listu Carewicza Fiodora do Hodunowa
  • Listy Zygmunta III do Jana Karola Chodkiewicza 1606-1607
  • Aprobata testamentu Jana Bieleckiego przez króla 1608
  • List Michała Działyńskiego do Lwa Sapiehy 1608
  • Transumpt Zygmunta III postanowienia Zygmunta Augusta w sprawie urzędu marszałka 1609
  • List zapewne Samuela Zborowskiego do Jana Pawła Sapiehy 1609
  • Fragmenty listów
  • Oblata aktu Wojciecha Baranowskiego 1610
  • Listy Lwa Sapiehy do żony 1610
  • List Stanisława Żółkiewskiego do Stojeńskiego 1610 odpis z 19 w
  • Gazeta pisana
  • Pokwitowanie dla Bartosza Wasińskiego wystawione przez Jana Karola Chodkiewicza 1608
  • List Zygmunta III do Stanisława Warszyckiego 1610
  • Spis przedstawicieli Rosji przysięgających wierność Zygmuntowi III 1610
  • Uniwersał Józefa Cieklińskiego 1612
  • List przedstawicieli szlachty do Krzysztofa Radziwiłła 1612
  • Uniwersał Jana Zaliwskiego 1612
  • List Zygmunta III w sprawie domimikanów lwowskich 1613
  • Nadanie Zygmunta III dla dominikanów lwowskich 1613
  • List Zygmunta III w sprawie konfederacji lwowskiej i brzeskiej 1613
  • Roku 1613 Percepta Pieniędzy do Skarbu Wo Xa Litto
  • List Zygmunta III do Rygi 1597