Deutsch   polski   français   English   čeština  
 

Digital Library of Wielkopolska

Deutsch   polski   français   English   čeština  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Prace Tomasza Jasińskiego

Publication structure:
 • Prace Tomasza Jasińskiego
  • ...zamknął puszkę Pandory, którą niegdyś otworzył Otto von Bismarck
  • 95 lat w skali ludzkiego życia, w skali historii
  • Bitwa nad Jeziorem Rządzkim : przyczynek do dziejów pierwszego powstania pruskiego i wojny Świętopełka z zakonem krzyżackim
  • Czy Bolesław Chrobry lubił zagadki matematyczne?
  • Das Bürgerbuch von Meseritz 1731-1851. Nach Vorarbeiten v. Konrad Rittershausen bearbeitet v. Hans Jockisch, hg. v. Hans Jürgen Karp, Wissenschaftlische Beiträge zur Geschichte und Landeskunde Ostmitteleuropas, Nr. 114, Marburg/Lahn 1981
  • Decani oratio. Profesor Marian Biskup – życie i dzieło
  • Die Deutsche Geschichtsschreibung des 10. Jahrhunderts und die Anfänge der polnischen Annalistik (Zusammenfassung)
  • Die Konsolidierung des ältesten polnischen Staates um 940
  • Die Rolle des Deutschen Ordens bei der Städtegründung in Preußen im 13. Jahrhundert
  • Die westfälische Einwanderung in Preußen im Spätmittelalter
  • Dom rodzinny Mikołaja Kopernika. Przyczynek do studiów nad socjotopografią późnośredniowiecznego miasta
  • Droga Profesora Przemysława Hausera do i wskroś historii
  • Dwie nie znane bulle Grzegorza IX i Innocentego IV z lat 1232 1252 dotyczące misji pruskiej z zaginionego archiwum dominikanów wrocławskich
  • Falanga klęcząca na Pomorzu w XII-XIII wieku
  • Felicitas Schmieder, Europa und die Fremden. Die Mongolen im Urteil des Abendlandes vom 13. bis in das 15. Jahrhundert, (Beiträge zur Geschichte und Quellen des Mittelalters, hg. v. Horst Fuhrmann Bd. 16), Jan Thorbecke Verlag Sigmaringen 1994, ss. 396 + 32 il.
  • Fu il veneziano Monachus Littorensis l'autore della più antica cronaca polacca medievale?
  • Gerard Labuda. Sylwetka uczonego
  • Głębokiej wiary i kryształowej duszy. Wspomnienie o Pani Prof. Alicji Karłowskiej-Kamzowej - przemówienie na Senacie żałobnym z 2 XII 1999 r.
  • Henryk II Pobożny wobec podziałów politycznych w Europie Środkowowschodniej. (Przyczynek do poznania genezy najazdu mongolskiego na Polskę.)
  • Idea Imperium Romanum za panowania Staufów
  • Imigracja westfalska do Prus w okresie późnego średniowiecza (XIII- XV w.)
  • Informatyka w służbie humanistyki
  • Język dokumentów w Kronice Piotra z Dusburga. Przyczynek do poznania zaginionych zabytków historiografii pruskiej
  • Księga turniejowa ze zbiorów klasztoru cysterskiego w Bledzewie
  • Niemieckie Dziejopisarstwo X wieku i początki annalistyki polskiej (Streszczenie)
  • Niezwykłe życie, dzieło i osobowość Prof. Brygidy Kürbis
  • Nowa synteza dziejów średniowiecznego Gdańska
  • Okoliczności nadania ziemi chełmińskiej Krzyżakom w 1228 r. w świetle dokumentu łowickiego
  • Początki klasztoru dominikańskiego w Toruniu
  • Początki polskiej annalistyki
  • Początki Torunia na tle osadnictwa średniowiecznego
  • Próba nowego spojrzenia na toruńskie księgi szosu
  • Rocznik obcy w Roczniku kapituły krakowskiej
  • Rocznik poznański. Ze studiów nad annalistyką polską i czeską
  • Rola Rocznika augijskiego w rozwoju annalistyki polskiej i niemieckiej
  • Rozważania księcia Mikołaja I opolskiego o prawie lennym i o sukcesji po księciu Ludwiku II legnickim
  • Rozważania o wiarygodności przekazów źródłowych dotyczących bitwy legnickiej
  • Rozwój średniowiecznej prozy rytmicznej a pochodzenie i wykształcenie Galla Anonima
  • Rozwój złotnictwa toruńskiego do końca XV w.
  • Rzemiosła kowalskie średniowiecznego Torunia
  • Sonja Neitmann, Von der Grafschaft Mark nach Livland. Ritterbrüder aus Westfalen im livländischen Deutschen Orden (Veröffentlichungen aus den Archiven Preussischer Kulturbesitz, wyd. Werner Vogel u. Iselin Gundermann, Beiheft 3), Böhlau Verlag Köln, Weimar, Wien 1993, ss. 673
  • Spory i konflikty miast z komturami krzyżackimi
  • Stosunki śląsko-pruskie i śląsko-krzyżackie w pierwszej połowie XIII w.
  • System literowy na tabliczkach woskowych z Wismaru
  • The golden bull allegedly issued in 1226 by Friedrich II for the Teutonic Order
  • Trzy nie znane oryginalne bulle Grzegorza IX dotyczące misji pruskiej z lat 1232-1234
  • Tytulatura Bolesława Chrobrego na zjeździe gnieźnieńskim
  • Uwagi o autentyczności przywileju kruszwickiego z czerwca 1230 r.
  • Zagadnienie autorstwa Rocznika obcego. Przyczynek do dziejów historiografii niemieckiej X stulecia
  • Zapiski kronikarskie i rocznikarskie o Pięciu Braciach Męczennikach
  • Złota Bulla Fryderyka II dla zakonu krzyżackiego z roku rzekomo 1226
  • Znaczenie toruńskich archiwaliów podominikańskich w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie
  • Zur Frage der Teilnahme des Deutschen Ordens an der Schlacht von Wahlstatt
  • Z zagadnień topografii społecznej średniowiecznego Torunia. (Część I Stare Miasto)
  • „Historia fascynowała mnie, jak tylko sięgnę pamięcią...”