Deutsch   polski   français   English   čeština  
 

Digital Library of Wielkopolska

Deutsch   polski   français   English   čeština  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Życiorysy Zasłużonych Polaków Wieku XVIII i XIX

Publication structure:
 • Życiorysy Zasłużonych Polaków Wieku XVIII i XIX
  • Gen. Michał Mycielski i udział rodziny Mycielskich w powstaniu listopadowem
  • Generał Józef Biernacki
  • Józef Chociszewski (1837 - 1914)
  • Rozkazy Kościuszki do generała Orłowskiego w roku 1794 skierowane
  • Generał Dominik Dziewanowski
  • Generał Edmund Taczanowski
  • Pamiętnik Piotra Łagowskiego o wojnie 1812 roku na Litwie
  • Ludwik Gutakowski prezes Rady Stanu i Ministrów
  • Amilkar Kosiński 1769-1823
  • Pułkownik Niegolewski
  • Generał Rymkiewicz
  • Emilja Sczaniecka: zarys biografji na tle walk narodu polskiego o niepodległość
  • Ignacy Działyński 1754-1797
  • Karol Turno w świetle swych pamiętników z okresu adjutantury przy W. Ks. Konstantym (1814-1830)
  • Antoni Trębicki i jego pamiętnik o insurekcji r. 1794
  • Erazm Mycielski
  • Kościuszko w świetle nowszych badań
  • Ks. Aleksy Prusinowski
  • Stanisław Małachowski marszałek Sejmu Czteroletniego
  • Wiktor Heltman 1796-1874
  • Pułkownik Ludwik Szczaniecki o powstaniu poznańskiem 1848 roku
  • J. H. Dąbrowski przed wyprawą do Wielkopolski 1794 roku
  • Patron Jackowski
  • Józef Szułdrzyński 1801-1859
  • Lwowianin Henryk Schmitt: spiskowiec, powstaniec, bibliotekarz, publicysta, historyk, organizator szkolnictwa
  • Gustaw Potworowski 1800-1860
  • Generał Józef Wielhorski (1759-1817)
  • Jan Wilhelm Kassyusz: zarys biografji na tle życia Wielkopolski w pierwszej połowie XIX wieku
  • Józef Wybicki: 1 1747-1795
  • Fragmenty
  • Generał Włodzimierz Krzyżanowski w świetle własnych wspomnień oraz listów pisanych do rodziny
  • Uczestnicy insurekcji 1794 r. w zaborze pruskim
  • Generał Józef Załuski