Deutsch   polski   français   English   čeština  
 

Digital Library of Wielkopolska

Deutsch   polski   français   English   čeština  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Kronika Uniwersytetu Poznańskiego

Publication structure:
 • 100 lat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Uczelnia
   • Kronika Uniwersytetu Poznańskiego
    • Kronika Uniwersytetu Poznańskiego za rok szkolny 1923/24 za Rektoratu Prof. Dra Zygmunta Lisowskiego i otwarcie roku szkolnego 1924/25 przez nowego Rektora Prof. Dra Stanisława Dobrzyckiego w dniu 12 października 1924 roku
    • Kronika Uniwersytetu Poznańskiego za rok szkolny 1924/25 za Rektoratu Prof. Dr. Stanisława Dobrzyckiego
    • Kronika Uniwersytetu Poznańskiego za rok szkolny 1925/26 w czasie Rektoratu Prof. Dr. Ludwika Sitowskiego
    • Kronika Uniwersytetu Poznańskiego: otwarcie i sprawozdanie za rok akademicki 1926/27 w czasie Rektoratu Prof. Dr. Jana Grochmalickiego oraz inauguracja roku akad. 1927/28
    • Kronika Uniwersytetu Poznańskiego za rok szkolny 1927/28 za Rektoratu Prof. Dr. Jana Grochmalickiego i otwarcie roku szkolnego 1928/29 przez nowego Rektora Prof. Dr. Edwarda Niezabitowskiego w dniu 14 października 1928 roku
    • Kronika Uniwersytetu Poznańskiego za rok szkolny 1928/29 za Rektoratu Prof. Dr. Edwarda Lubicz Niezabitowskiego i otwarcie roku szkolnego 1929/30 przez nowego Rektora Prof. Dr. Stanisława Kasznicę w dniu 20 października 1929 roku
    • Kronika Uniwersytetu Poznańskiego za lata szkolne 1929/30 i 1930/1 za rektoratu Prof. Dr. Stanisława Kasznicy i otwarcie roku szkolnego 1931/2 przez nowego rektora Prof. Dr. Jana Sajdaka w dniu 25 października 1931 roku
    • Kronika Uniwersytetu Poznańskiego za rok szkolny 1931/32 za Rektoratu Prof. Dr. Jana Sajdaka i otwarcie roku szkolnego 1932/33 przez nowego Rektora Prof. Dr. Stanisława Pawłowskiego w dniu 23 października 1932 roku
    • Kronika Uniwersytetu Poznańskiego za rok szkolny 1932/33 za Rektoratu Prof. Dr. Stanisława Pawłowskiego i otwarcie roku szkolnego 1933/34 przez nowego Rektora Prof. Dr. Stanisława Rungego w dniu 8 października 1933 roku
    • Kronika Uniwersytetu Poznańskiego za rok szkolny 1933/34 za Rektoratu Prof. Dr. Stanisława Rungego i otwarcie roku szkolnego 1934/35 w dniu 14 października 1934 roku
    • Kronika Uniwersytetu Poznańskiego za rok szkolny 1934/35 za Rektoratu Prof. Dr. Stanisława Rungego i otwarcie roku szkolnego 1935/36 w dniu 20 października 1935 roku
    • Kronika Uniwersytetu Poznańskiego za rok szkolny 1935/36 za Rektoratu Prof. dr. Stanisława Rungego i otwarcie roku szkolnego 1936/37 w dniu 4 października 1936 roku
    • Kronika Uniwersytetu Poznańskiego za rok szkolny 1936/37 za Rektoratu Prof. Dr. Antoniego Peretiatkowicza i otwarcie roku szkolnego 1937/38 w dniu 17 października 1937 roku
    • Kronika Uniwersytetu Poznańskiego za lata akademickie 1945-1954/55
    • Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za rok szkolny 1955/56 za Rektoratu Prof. Dr Jerzego Suszko; otwarcie roku szkolnego 1956/57 w dniu 1 października 1956
    • Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za rok szkolny 1956/57 za Rektoratu Prof. Dr. Alfonsa Klafkowskiego i otwarcie roku szkolnego 1957/58 w dniu 1 października 1957
    • Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za rok akademicki 1957/1958 za Rektoratu Prof. Dra Alfonsa Klafkowskiego i inauguracja roku akademickiego 1958/1959 w dniu 1 października 1958 R.
    • Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za rok akademicki 1958/1959 za Rektoratu Prof. Dra Alfonsa Klafkowskiego i otwarcie roku akademickiego 1959/1960 w dniu 1 października 1959 r.
    • Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za lata akademickie 1962/63-1964/65 za Rektoratu Prof. Dra Gerarda Labudy
    • Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za lata akademickie 1965/66-1967/68 za Rektoratu Prof. Dra Czesława Łuczaka
    • Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za lata akademickie 1968/69 - 1969/70 za Rektoratu Prof. Dra Czesława Łuczaka
    • Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za lata akademickie 1969/70 - 1971/72 za Rektoratu Prof. Dra Czesława Łuczaka
    • Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za lata akademickie 1972/73 - 1974/75 za Rektoratu Prof. Dra Habil. Benona Miśkiewicza
    • Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za lata akademickie 1975/76 - 1977/78 za Rektoratu Prof. Dra Habil. Benona Miśkiewicza
    • Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za lata akademickie 1978/79 - 1980/81 za Rektoratu Prof. Dra Habil. Benona Miśkiewicza
    • Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za lata akademickie 1981/82 - 1983/84
    • Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za lata akademickie 1984/1985- 1986/1987 Cz.1: 1 września 1984 - 30 listopada 1985
    • Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za lata akademickie 1984/1985- 1986/1987 Cz.2: 1 grudnia 1985 - 31 sierpnia 1987
    • Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za lata akademickie 1987/1988- 1989/1990
    • Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za lata akademickie 1990/1991- 1992/1993 za rektoratu prof. dr hab. Jerzego Federowskiego
    • Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za lata akademickie 1996/1997- 1998/1999 za rektoratu prof. dr hab Stefana Jurgi
    • Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za lata akademickie 1999/2000 - 2001/2002 za rektoratu prof. dr hab. Stefana Jurgi
    • Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za lata akademickie 2002/2003 - 2004/2005 za rektoratu prof.dr hab.Stanisława Lorenca
   • Wyczyścić, uzupełnić, zabezpieczyć: Program i wykonanie renowacji Collegium Minus i Collegium Iuridicum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
   • Majątek nieruchomy Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1933-1936
   • Księga Pamiątkowa Sodalicji Marjańskiej Akademików w Poznaniu
   • Pamiątka Uroczystości Wręczenia Dyplomu Honorowego Romanowi Dmowskiemu przez Wszechnicę Poznańską dnia 11 czerwca 1923 r.
   • Socjalistyczny uniwersytet 2000 roku: program budowy UAM w Poznaniu
   • Sprawozdanie z Działalności Zarządu Organizacji Studentek Uniwersytetu Poznańskiego za czas od 11 XII 1932 do 30 X 1933
   • Akademja Poznańska: szkic historyczny
   • Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: 1981-2016: wydanie jubileuszowe