Deutsch   polski   français   English   čeština  
 

Digital Library of Wielkopolska

Deutsch   polski   français   English   čeština  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Kolekcja pamiętników BUAM. Druga wojna światowa (1939-1945)

Publication structure:
 • Kolekcja pamiętników BUAM. Druga wojna światowa (1939-1945)
  • Górecki Dzierżymir, Moje wspomnienia z czasów okupacji
  • Sikora Wiesława Monika (1922- ), Pamiętnik z czasów okupacji niemieckiej 1939-1945 r. pisany w maju 1947 r.
  • Nowicka Helena, Wspomnienia z czasów okupacji niemieckiej
  • Nowak Antoni, Stosunki rolne w okresie okupacji
  • Leichert Zbigniew, Wspomnienia z czasów niemieckiej okupacji (1939-1945)
  • Billert Gerard, Wspomnienia z czasów okupacji
  • Sibilski Henryk (1922- ), Moje wspomnienia z czasów okupacji
  • Zwadziszewski Alfred (1920- ), Wspomnienia 1939-1945
  • Kowaliński Stanisław, Gospodarstwo domowe: wspomnienia z okresu drugiej wojny światowej
  • Krzyżaniak Józef, Niemiecka gospodarka rolna w czasie okupacji
  • Białoń Wiktor, Pamiętnik z czasów okupacji niemieckiej
  • Góra Jerzy, Rodzina: wspomnienia z okresu drugiej wojny światowej
  • Wspomnienia z okresu drugiej wojny światowej: Pracował 48 godzin
  • Ceglarek Stefan, Moje wspomnienia z czasów okupacji
  • Stasiński Jan, Moje wspomnienia wojenne
  • Walkowiak Henryk (1923- ), Moje wspomnienia z czasów okupacji niemieckiej
  • Wocka Zygmunt, Moje wspomnienia z czasów okupacji
  • Malec Zdzisław, Moje wspomnienia z czasów okupacji dotyczące warsztatu wytwórczego "Huty Bankowej" w Dąbrowie Górniczej
  • Karasiński Bogdan, Poznańskie teatry podczas okupacji niemieckiej
  • Kotliński Henryk, Wspomnienia z okresu drugiej wojny światowej: Wybuch wojny zastał naszą rodzinę zupełnie na to nieprzygotowaną...
  • Grześkowiak Leon, Wspomnienia z pracy z czasów okupacji: handel rejestrowany
  • Galewski Józef, Wspomnienia z czasów okupacji niemieckiej
  • Cyplikówna Mirosława, Wspomnienia z czasów okupacji niemieckiej na tle życia gospodarczego
  • Misiak Zygmunt, Pamiętnik z czasów okupacji niemieckiej 1939-1945
  • Szczepańska Władysława, Pamiętnik z czasów okupacji
  • Bergandy Alfons, Moje wspomnienia z czasów okupacji: z szczególnym uwzględnieniem stosunków społ.-gosp
  • Ellmann Miron (1923- ), Wspomnienia z czasów okupacji niemieckiej
  • Frąckowiak Zygmunt (1924- ), Wspomnienia z czasów okupacji 1939/45 Zygmunta Frąckowiaka
  • Modlibowska Bogumiła (1924-), Wspomnienia z czasów okupacji niemieckiej od roku 1939 - 1945 Bogumiły Modlibowskiej
  • Filek Antoni, Osiedlanie Niemców na ziemiach polskich: wspomnienia z okresu drugiej wojny światowej
  • Koźmińska Jadwiga, Pamiętnik z czasów okupacji niemieckiej
  • Szykowny Zdzisław, Wspomnienia z czasów okupacji
  • Saroszewska Barbara, Pamiętnik z czasów okupacji:"krwawa niedziela" w Bydgoszczy
  • Giaro Stanisława, Wycinek moich wspomnień z czasów okupacji niemieckiej
  • Głazik Edwin, Pamiętnik: wspomnienia z czasów okupacji niemieckiej 1939-1945 r.
  • Guzek Bogdan, Wspomnienia z czasów okupacji 1939-1947
  • Skrzypczak Henryk, Moje przeżycia podczas okupacji
  • Piętka Bożesław, Moje wspomnienia z czasów okupacji niemieckiej
  • Krzymiński Dionizy (1915- ), Pamiętnik z czasów okupacji niemieckiej
  • Juszczak Czesław, Stosunki gospodarcze w rolnictwie na ziemiach polskich w czasie okupacji
  • Walczak Marian (1913- ), Odstawa jaj i drobiu podczas okupacji niemieckiej na terenie Wielkopolski
  • Nowicki Gustaw, Moje wspomnienia z lat 1941/43 (okres pracy w. B.K.R.)
  • Guzek Witold, Z pamiętnych dni okupacji
  • Szadowska Maria (1928- ), Jasińska Romualda (1925- ), Wspomnienia z okresu drugiej wojny światowej: Informacje zebrane są od Marii Szadowskiej ur. w r. 1928 w Toruniu
  • Pieprzycki Jan, Z dni niewoli: wspomnienia z okresu drugiej wojny światowej
  • Guzek Marian, Pamiętnik z czasów okupacji niemieckiej 1939-1945
  • Sobczak Mieczysław, Okres okupacji od 1 września 1939 - do 22 stycznia 1945 r.
  • Pietrkówna Eugenia (1928- ), Wspomnienia z czasów okupacji niemieckiej: od 1939 do 1945 roku
  • Ratajczak Bogdan(1921- ), Wspomnienia z czasów okupacji
  • Kubalik Czesław, Wspomnienia z czasów okupacji za lata 1939-1945 : opracowane według "Instrukcji dla piszących pamiętniki z czasów okupacji niemieckiej" opracowanej przez Komisję Historyczną Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
  • Nyczak Urszula, Pamiętnik z czasów okupacji ze szczególnym uwzględnieniem stosunku Niemców do Polaków
  • Kujawa Bolesław, Wspomnienia z okresu drugiej wojny światowej: Na przeżycia osobiste patrzymy z odległości czasu już z innym nastawieniem [...]
  • Wieliński Marian, Szkolnictwo polskie jawne i tajne w okresie wojny i okupacji w pow. śremskim: na podstawie danych z Insp. Szk. w Śremie
  • Żabiński Erwin(1923- ), Wspomnienia z czasów okupacji; rok w służbie budowlanej (Polnischer Baudienst)
  • Malinowski Bolesław L., Wspomnienia z okresu okupacji
  • Tokłowicz Marian, Zaopatrywanie ludności wiejskiej i miejskiej na karty zaopatrzenia i premiowe przez firmy niemieckie
  • Sobków Bolesław, Moje wspomnienia z lat okupacji
  • Rybicki Zygmunt, Pamiętnik z czasu przeżyć w okresie okupacji
  • Różyłło Anna, Stosunki gospodarcze: gospodarstwo domowe
  • Pasek Tadeusz (1925- ), Pamiętnik z czasów okupacji niemieckiej
  • Rakoczy Mieczysław, Wspomnienia z czasów okupacji niemieckiej
  • Marczewski J. (1924- ), Wspomnienia z okresu drugiej wojny światowej: Sytuacja, w jakiej się znalazło polskie szkolnictwo podczas okupacji [...]
  • Krasnodębski Czesław(1923- ), Krótki pamiętnik od roku 1939 - 1944 sierpnia
  • Lichoniewicz Andrzej, Wspomnienia z czasów okupacji niemieckiej 1939-1945
  • Konopka Eugenia, Ostrowiec Kielecki i jego okolice: wspomnienia z okresu drugiej wojny światowej
  • Wójcikówna Janina(1927- ), Krótkie wspomnienie z czasów okupacji
  • Magdziarz Marian, Wysiedlenia w powiecie zamojskim w r.1941 i 1942
  • Odpowiedzi na kwestionariusz Instrukcji dla piszących pamiętniki z czasów okupacji niemieckiej: stosunki gospodarcze
  • Grzybówna Stefania(1925- ), Wspomnienia z okresu drugiej wojny światowej: Gdy rozpoczęła się okupacja niemiecka w 1939 r. [...]
  • Wspomnienia z okresu drugiej wojny światowej: W styczniu 1942 r. władze niemieckie udzieliły zezwolenia na utworzenie gimnazjum handlowego[...]
  • Chwiałkowski Jerzy, Historia gospodarcza: handel rejestrowany
  • Sobaszkiewicz Jerzy, Wspomnienia z czasów okupacji
  • Pasterz Izabela(1925- ), Wspomnienia z okresu drugiej wojny światowej: Rok 1939 jest pamiętny dla każdego Polaka [...]
  • Kucharska Maria (1926- ), Wspomnienia z okresu drugiej wojny światowej: Wojna 1939 r. zaskoczyła mnie w małym miasteczku [...]
  • Wieczorek Brunon, Zachowanie się Niemców wobec Polaków w zakładach pracy: z własnych przeżyć i obserwacji
  • Wspomnienia z czasów okupacji niemieckiej
  • Baczyńska Stanisława, Wspomnienia z czasów okupacji, dotyczące tajnego nauczania
  • Górski Jan(1922- ), Wspomnienia z czasów okupacj: dotyczy stosunków rolnych
  • Tadeuszówna Bronisława, Ruch oporu w okresie okupacji niemieckiej na terenie Zamojszczyzny
  • Szymański Franciszek(1922- ), Moje wspomnienia z czasów okupacji niemieckiej
  • Bojarski Adam Jerzy(1928- ), Wspomnienia z okresu drugiej wojny światowej: Napisanie dzisiaj wspomnień z czasów wojny jest rzeczą niezmiernie trudną [...]
  • Dominiczak Władysława(1924- ), Sprawy prawno-ustrojowe: warsztaty wytwórcze: wspomnienia z okresu drugiej wojny światowej
  • Rataj Marian(1925-1999), Życie gospodarcze wsi w czasie wojny w województwach centralnych
  • Rychter Jan, Pamiętnik z czasów okupacji niemieckiej: sprawy wojskowe
  • Rutkowski Stefan(1921- ), Źródła towarów w handlu "na lewo": wspomnienia z okresu drugiej wojny światowej
  • Stachowiak Ambroży, Handel na lewo: na podstawie własnych przeżyć
  • Chałupka Stefan(1924- ), Wspomnienia z czasów okupacji studenta pierwszego roku Akademii Handlowej w Poznaniu Chałupki Stefana
  • Antosik Halina, Pamiętnik z czasów okupacji niemieckiej: sprawy polityczne
  • Szczepaniak Halina, Wspomnienia z czasów okupacji niemieckiej
  • Ratajczakówna Zofia, Stosunki domowe: Stosunki rolne: wspomnienia z okresu drugiej wojny światowej
  • Kącki Tadeusz (1927-2002), Pamiętnik z czasów okupacji: życie gospodarcze powiatu kozienickiego podczas okupacji niemieckiej od roku 1939 do 1944
  • Hussarski Jerzy, Pamiętnik: stosunki rolne podczas okupacji
  • Przedpelski Mieczysław(1918-2001), Praca do egzaminu z historii gospodarczej
  • Materna Edward, Stosunki gospodarcze w General. Gubernatorstwie w czasie okupacji
  • Kostkowski Ryszard, Wspomnienia z okupacji niemieckiej w latach 1939-44
  • Krzyworączka Krystyna (1924- ), Wspomnienia z okresu drugiej wojny światowej: Urodziłam się w 1924 r. we Lwowie, zamieszkiwałam do 1940 r. w Gródku Jagiellońskim [...]
  • Materna Władysław, Życie gospodarcze w G. G. w latach 1939-1944
  • Kostrzewa Hanna, Pamiętnik z czasów okupacji niemieckiej: stosunki gospodarcze
  • Sławek J., Sprawy prawno-ustrojowe: wspomnienia z okresu drugiej wojny światowe
  • Umiński Zygmunt (1925-1993), Pamiętnik z czasów okupacji niemieckiej
  • Kalasiewicz Zofia (1923- ), Wspomnienia z okresu drugiej wojny światowej: Wojna zastała mnie w Łucku - wojewódzkim mieście Wołynia [...]
  • Kruszka Łucja, Stanowisko członków obcych narodowości: wspomnienia z okresu drugiej wojny światowej
  • Erfort Janina (1926- ), Pamiętnik Janiny Erfort z czasów okupacji
  • Kura, Zbigniew (1923- ), Pamiętnik Kury Zbigniewa (pseudonim Kucharski) studenta I roku Akademii Handlowej w Poznaniu spisany na podstawie notatek własnych i jego ojca Tadeusza
  • Kania Tadeusz, Wspomnienia z okresu drugiej wojny światowej: 1 września 1939 roku zastał mnie w Poznaniu [...]
  • Wyduba Stefan, Wpływ warunków okupacyjnych na spopularyzowanie handlu wśród ludności polskiej
  • Duda Ada (1920- ), Wspomnienia z okresu drugiej wojny światowej: Urodziłam się 23. III. 1920 r. w Iłowcu-Kalinówce, gmina Skierbieszów, powiat Zamość [...]
  • Łubińska Helena, Tajne nauczanie w Radomiu 1940-1945: wywiad przeprowadzony przez Irenę Marię Borkowską stud. I roku Akademii Handlowej w Poznaniu z nauczycielką tajnego nauczania prof. Heleną Łubińską w Radomiu
  • Wamecka Danuta (1924- ), Wspomnienia: pamiętnik z okresu drugiej wojny światowej
  • Chodyra J., Wspomnienia z czasów okupacji niemieckiej
  • Racka Sabina, Wspomnienia z czasów okupacji
  • Pypciówna Wacława, Wycinek z przeżyć wojennych
  • Górny Tadeusz, Szkolnictwo polskie w latach 1939-45
  • Czyżewicz Tadeusz, Wspomnienia z okresu drugiej wojny światowej: Pisząc wspomnienia z czasów okupacji pragnę choć częściowo opisać przeżycia moje podczas pracy na terenie Niemieckich Kolei Wschodnich [...]
  • Mastalerz Urszula, Pamiętnik z okresu okupacji niemieckiej
  • Okupacja niemiecka w Polsce 1939-1945
  • Łuczak Zdzisław, Wspomnienia z czasów okupacji niemieckiej: (tajne nauczanie)
  • Duda Józef, Rotunda: miejsce masowych zbrodni dokonanych przez Niemców na ludności Zamojszczyzny
  • Cwynar Władysława (1921- ), Wspomnienia z okresu drugiej wojny światowej: O roku ów, kto ciebie widział w naszym kraju [...]
  • Pawliński Jan (1926- ), Wspomnienia z okresu okupacji
  • Malinowski Edward (1927- ), Wspomnienia z okresu okupacji
  • Adamczak Danuta (1922- ), Moje lata wojenne
  • Adamczak Anna (1923- ), Pamiętnik z czasów okupacji
  • Polska służba pracy (Baudienst) - jej organizacja, przedmiot, zajęcia, warunki pracy, wyżywienie, ubranie, traktowanie, urlopy
  • Majcher Eustachy (1925- ), Wspomnienia z czasów okupacji 1939-1945
  • Smelkowski Zbigniew, Wspomnienia z okresu drugiej wojny światowej: Przystępując do opisania swoich przeżyć podczas okupacji [...]
  • Leżohupski Zbigniew, Pamiętnik z przeżyć wojennych i pod okupacją niemiecką od dnia 1.9.1939 - 28.3.1945
  • Dengler Bogusław, Wspomnienia z okresu drugiej wojny światowej: Wspomnienia moje obejmują okres od drugiej połowy maja 1944 roku aż do końca sierpnia tegoż roku [...]
  • Boruszakówna Felicja, Mój pamiętnik: wspomnienia z okresu drugiej wojny światowej
  • Jasiak Józef (1920- ), Wspomnienia z czasów okupacji
  • Tomasiak Wanda, Nauczanie i nastroje wśród młodzieży szkolnej w czasie okupacji 1939-1944 r.: pamiętnik z czasów okupacji
  • Żebrowski Jerzy, Wspomnienia z czasów okupacji niemieckiej
  • Pientka Bronisław (1921- ), Moje wspomnienia z niemieckiej okupacji (1939-1945)
  • Konieczny Antoni, Moje wspomnienia z czasów okupacji
  • Majchrzak Marian, Wspomnienia z czasów okupacji
  • Czapiński Teodor (1921- ), Wspomnienia z czasu okupacji
  • Tomiak Alfred (1925- ), Pamiętnik z czasów okupacji niemieckiej 1939-1945
  • Horodyski Janusz (1922- ), Wspomnienia z czasów okupacji 1939-1945 Janusza Horodyskiego
  • Krajenka Czesław, Wspomnienia z czasów okupacji
  • Salska Ludmiła, Wspomnienia z okresu drugiej wojny światowej: Jako ofiarę Powstania Warszawskiego rzucił mnie los na tereny Rzeszy [...]
  • Juraszek Alfons (1922- ), Pamiętnik z czasów okupacji
  • Heilig Michał, Wspomnienia z okresu okupacji
  • Galczewski Ksawery, Wspomnienia z czasów okupacji
  • Wspomnienia z okresu drugiej wojny światowej: Wybuch wojny 1939 r. [...]
  • Pawelczyk Leon, Pamiętnik z wyjątków przeżyć moich okupacyjnych
  • Wierny Zbigniew, Wspomnienia z okresu drugiej wojny światowej: Spodziewany wybuch wojny w 1939 r. napawał mnie pełną niecierpliwości ciekawością [...]
  • Boroń Józef (1920- ), Wspomnienia z okresu drugiej wojny światowej: Przełom w 1939 r. [...]
  • Gajewska Wanda, Wspomnienia i refleksje z okresu minionej wojny
  • Stroinski Marian (1920- ), Pamiętnik z czasów okupacji
  • Sikorzanka Leokadia, Pamiętnik: wspomnienia z okresu drugiej wojny światowej
  • Znaniecki Marcin, Moje wspomnienia z czasów okupacji niemieckiej z r. 1939-1945
  • Frąckowiak Franciszek, Przeżycia z czasów okupacji 1939-1945 Franciszka Frąckowiaka, zamieszkałego w Poznaniu, ul. Knapowskiego 10
  • Sobański Janusz, Sprawy polityczne. Wysiedlanie i przesiedlanie Polaków
  • Gilowska Kazimiera, Pamiętnik z czasów okupacji niemieckiej
  • Sobaszkiewiczówna Stefania, Wspomnienia z czasów okupacji
  • Wolffówna Mirosława, Sprawy polityczne. Wysiedlanie i przesiedlanie Polaków
  • Jazdon Włodzimierz (1925-1997), Pamiętnik z czasów okupacji niemieckiej napisany przez Jazdona Włodzimierza przy pomocy instrukcji opracowanych przez Komisję Historyczną Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
  • Dziedziak Krystyna, Wspomnienia z okresu drugiej wojny światowej: Po zajęciu Poznania przez Niemców we wrześniu 1939 r. sytuacja żywnościowa pogarszała się z dnia na dzień [...]
  • Pankiewicz H., Wspomnienia z czasów okupacji
  • Firfas Józef, Wspomnienia z czasów okupacji. Wysiedlenie
  • Zajączkowski Romuald, Pamiętnik z życia gospodarczego podczas okupacji
  • Mojsak Wiktor, Wspomnienia z czasów okupacji
  • Tukałłówna Magdalena, Wspomnienia z okresu drugiej wojny światowej: Od roku 1941 to jest od początku okupacji niemieckiej, znajdowałam się w majątku ziemskim...
  • Starościanka Wanda, Przedsiębiorstwo tartaczne : [wspomnienia z okresu drugiej wojny światowej]
  • Niewiarowicz Helena, Wspomnienia z czasów okupacji: (stosunki gospodarcze)
  • Borowicz Edmund, Pamiętnik z czasów okupacji
  • Beba Czesław, Stosunki gospodarcze : (na podstawie obserwacji z czasów okupacji)
  • Pamiętnik z czasów okupacji niemieckiej : na podstawie opowiadania byłego więźnia politycznego
  • Tuczyńska Wanda, Wspomnienia okupacyjne
  • Bryza Henryk, Wspomnienia z okresu drugiej wojny światowej: Pisząc pamiętnik - jako były jeniec wojenny chciałbym przede wszystkim podzielić się spostrzeżeniami nad naszą moralnością społeczną...
  • Duda Zdzisław, Pamiętnik: wspomnienia z okresu drugiej wojny światowej
  • Udział w kampanii 1939 r.
  • Bogucki Józef, Obozy jeńców wojennych
  • Imbs Bogusław, Wyjątek z pamiętnika ofiarowanego matce jako prezent imieninowy
  • Hampel Lucjan, Wspomnienia z okresu okupacji niemieckiej: sprawy polityczne: usiłowanie wytępienia ludności polskiej
  • Klimek Alojzy, Wspomnienia z okresu drugiej wojny światowej: Jako oficer służby stałej artylerii w czasie Kampanii 1939 pełnilem funkcję adiutanta...
  • Mikołajczak Mieczysław, Pamiętnik: wspomnienia z okresu drugiej wojny światowej
  • Mikołajewski Karol, Traktowanie w obozach karnych: (mieszkanie, ubranie, wyżywienie, paczki, listy, praca, znęcanie się, sposoby wykańczania)
  • Nowak Józef, Odpowiedź na temat nr III p.t. "Usiłowanie wytępienia ludności polskiej" - z kwestionariusza opracowanego przez Komisję Historyczną Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
  • Klikowiczówna Danuta, Pamiętnik z czasów okupacji
  • Woźniak Zdzisław, Ogólne uwagi o hodowli koni:wspomnienia z okresu drugiej wojny światowej
  • Harężlakówna Rufina, Wspomnienia z okresu drugiej wojny światowej:Pomimo, że od wybuchu wojny upłynęło już osiem lat, jednak wrzesień 39 r. pozostał mi żywo w pamięci...
  • Zabderówna Maria, Pamiętnik z czasów wojny - na tle stosunków we wsi wielkopolskiej
  • Gmura Józef, Wspomnienia z czasów okupacji niemieckiej: (1939-1945)
  • Kopeć Stanisław, Wspomnienie:pamiętnik z czasów okupacji niemieckiej
  • Kołodziejczyk Czesław, Pamiętnik z czasów okupacji niemieckiej
  • Bednarczyk Florian Godfryd, Pamiętnik z czasów okupacji niemieckiej
  • Chojnacki Ryszard Klemens, Pamiętnik z czasów okupacji niemieckiej 1939-1945 Chojnackiego Ryszarda Klemensa
  • Pamiętnik z czasów okupacji niemieckiej rok 1939-1944
  • Żukowski Jan, Wspomnienia z czasów okupacji niemieckiej opracowane na podstawie instrukcji Instytutu Zachodniego przez studenta A. H. w Szczecinie Żukowskiego Jana
  • Smurawski Jerzy, Moje wspomnienia z czasów okupacji
  • Gwizdała Konrad, Pamiętniki z czasów okupacji niemieckiej
  • Müller Edmund, Wspomnienia: pamiętnik z okresu okupacji niemieckiej
  • Konieczny Tadeusz, Moje wspomnienia z czasów okupacji niemieckiej dotyczące stosunków gospodarczych a ściślej gospodarstwa domowego
  • Domański Czesław, Wspomnienia z czasów okupacji
  • Borzykowski Henryk, Moje wspomnienia z czasów okupacji niemieckiej jako pracownika rolnego w "Nieder Lausitz"
  • Jaroniak Władysław, Wspomnienia z czasów okupacji
  • Markiewicz Jaropełk Jerzy, Moje wspomnienia i przeżycia z okupacji
  • Kurzawa Bolesław, Pamiętnik z mojego pobytu w Niemczech na pracach przymusowych
  • Jakubowski Sylwester, Wspomnienia z czasów okupacji
  • Florczyk Józef, Wspomnienia z okresu drugiej wojny światowej: Moim miejscem urodzenia i zamieszkania była mała, bo zaledwie dwu tysięczna, wioska...
  • Skowron Jerzy, Wspomnienia z czasów okupacji 1939-1945 r.
  • Prange Bogdan, Wspomnienia z czasów okupacji niemieckiej
  • Dziennikówna Irena, Wspomnienia z okresu drugiej wojny światowej: Z chwilą wybuchu wojny miałam 14 lat...
  • Dolata Hieronim, Wspomnienia z czasów okupacji
  • Nowakowska Barbara, Pamiętnik z czasów okupacji
  • Kosowicz Janusz, Wspomnienia z okresu drugiej wojny światowej: Urodziłem sie w Poznaniu 6. VI. 1926 r...
  • Szumska Danuta, Pamiętnik z okresu okupacji na podstawie instrukcji Instytutu Zachodniego
  • Nowak Lucjan, Wspomnienia:z okresu drugiej wojny światowej z terenu Zagłębia Dąbrowskiego
  • Kowalska Adela, Pamiętniki: wspomnienia z okresu drugiej wojny światowej z terenu Zagłębia Dąbrowskiego
  • Helińska Danuta, Pamiętnik Danuty Helińskiej z czasów okupacj : wg kwestionariusza Instytutu Zachodniego
  • Czekała Aleksander, Wspomnienia z czasów okupacji
  • Wspomnienia z okresu drugiej wojny światowej: Cały system ekonomiczny Niemiec zbudowany był w oparciu o przyszłą wojnę...
  • Kmiotek Władysława, Wspomnienia z okresu okupacji: Kmiotek Władysława
  • Czaplewski Konrad, Wspomnienia z czasów okupacj
  • Ziółkowski Bazyli, Wspomnienia z okupacji
  • Liberadzka Zofia, Wspomnienia z okresu okupacji
  • Gadomski Janusz, Wspomnienia z czasów okupacji
  • Brzeziński Tadeusz, Wspomnienia z czasów okupacji Brzezińskiego Tadeusza
  • Góra Mieczysław, Kościół:wspomnienia z okresu drugiej wojny światowe
  • Łakoma Janina, Wspomnienia z czasów okupacji
  • Bukowska Maria, Wspomnienia z czasów okupacji
  • Miczko Zbigniew, Wspomnienia z okresu drugiej wojny światowej: Zanim zaczniemy rozmawiać o czasach okupacji niemieckiej w Polsce...
  • Hoffmannówna Daniela, Moje wspomnienia z lat wojennych
  • Pamiętnik z czasów okupacji niemieckiej napisany w/g Instrukcji dla piszących pamiętniki z czasów okupacji niemieckiej opracowanej przez Komisje Historyczną Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk: "Czesław"
  • Stankiewicz Marcin, Wspomnienia z okresu drugiej wojny światowej: Gdy rozpoczęła się zawierucha wojenna miałem szesnaście lat...
  • Bratborski Janusz, Pamiętnik z czasów okupacji niemieckiej
  • Depa Czesław, Pamiętnik z czasów okupacji niemieckiej: (fragmenty) napis
  • Kozłówna Irena, Pamiętnik z czasów okupacji
  • Kleniewski Andrzej, Garść wspomnień z czasów okupacji niemieckiej
  • Sokołowski Konrad, Wspomnienia z okresu drugiej wojny światowej: Lato 1939 r. różniło się od wakacji lat ubiegłych...
  • Rogala Jan, Pamiętnik z czasów okupacji niemieckiej
  • Kozłowski Stefan, Wspomnienia z okresu okupacji niemieckiej
  • Pietrzak Leopold, Pamiętnik z czasów okupacji niemieckiej w latach 1939-1945
  • Szczerba Edward, Pamiętniki: (do historii gospodarczej)
  • Olszewska Maria, Wspomnienia z okresu drugiej wojny światowej: Rok 1939 zaczął się pod znakiem zapytania...
  • Juszkiewicz Maria, Wspomnienia z czasów okupacji: (powiat rypiński)
  • Adamiec Władysław, Wspomnienia z okresu okupacji 1939-1945
  • Schefs Bernard, Pamiętniki z czasów okupacji niemieckiej Bernarda Schefsa
  • Ruchniak Antoni, Listy niemieckie i inne uprzywilejowane: wspomnienia z okresu drugiej wojny światowej
  • Ziółkowski Marian, Wspomnienia z okresu drugiej wojny światowej: Atmosfera wojny, którą wyraźnie wyczuwało się już w lipcu i sierpniu 1939 roku wywierała niezaprzeczalny wpływ na życie gospodarcze...
  • Moje wspomnienia z czasów okupacji: z terenu Górnego Śląska
  • Domazer Leokadia, Sprawy wojskowe: wspomnienia z okresu drugiej wojny światowej
  • Grzegorzak Irena, Wspomnienia z czasów okupacji niemieckiej w latach: wrzesień 1939 - styczeń 1945
  • Leśnik Ludwik, Wspomnienia z czasów okupacji wg "Instrukcji dla piszących pamiętniki z czasów okupacji niemieckiej"
  • Jarosz Maria, Walka z hitleryzmem w świetle moich osobistych przeżyć
  • Mrzygłód Kazimierz, Wspomnienia z czasów okupacji
  • Pietrzykowski Zdzisław, Wspomnienia z czasów okupacji niemieckiej (1939-1945)
  • Borski Emanuel, Moje wspomnienia z czasów okupacji 1939-1945
  • Kadłubowski Jan, Pamiętnik z czasów okupacji niemieckiej od 1939-1944
  • Rudziński Eugeniusz, Pamiętnik z czasów okupacji niemieckiej
  • Weber Grzegorz, Wspomnienia z okresu okupacji niemieckiej: opracowane na podstawie "Instrukcji dla piszących pamiętniki z czasów okupacji niemieckiej"
  • Kamiński Ryszard, Wspomnienia z okresu okupacji
  • Wójcik Jan, Pamiętnik z czasów okupacji niemieckiej
  • Jagocki Stanisław, Pamiętniki z czasów okupacji
  • Tomaszkiewicz Tadeusz, Wspomnienia z czasów okupacji
  • Świątek Zbigniew, Wspomnienia z czasów okupacji
  • Szwabe Janina, Pamiętniki z czasów okupacji
  • Erbel Ryszard, Wspomnienia z okresu okupacji: stosunki panujące w średnim przemyśle na terenie byłego Generalnego Gubernatorstwa
  • Frydman Helena, Moje przeżycia z czasów okupacji
  • Borowiecki Jan, Wspomnienia z okresu drugiej wojny światowej: Poniżej przedstawiam krótki obraz gospodarki w Polsce z okresu okupacji niemieckiej...
  • Osiczko Henryk, Moje wspomnienia z czasów okupacji
  • Leszczyński Ryszard, Referat z historii gospodarczej pt. "Moje wspomnienia z czasów okupacji niemieckiej"
  • Abramek Zdzisław, Wspomnienia z czasów okupacji niemieckiej na terenach polskich
  • Piłat Teofil, Wspomnienia z okresu drugiej wojny światowej: W czasie wybuchu wojny w 1939 byłem już po maturze, z obozu pracy powróciłem do domu...
  • Wojcieszak Zenon, Mój pamiętnik z czasów okupacji niemieckiej
  • Opracowanie instrukcji z historii gospodarczej
  • Wróbel Józef, Wspomnienia z okresu drugiej wojny światowej:Tak już historia i Opatrzność zrządziła, że zostaliśmy umieszczeni jako ostatni naród słowiański na zachodzie...
  • Oskierko Wiktor, Wspomnienia z okupacji niemieckiej
  • Sierociński Maciej, Wspomnienia z okresu drugiej wojny światowej: Urodziłem się dn. 17/ XI. 1925 r. w Warszawie...
  • Mikołajewska Anna, Wspomnienia z okresu okupacji
  • Kulewski Stanisław, Wspomnienia z okresu okupacji
  • Kłusek Zbigniew, Wspomnienia z okresu drugiej wojny światowej: Kampania wojenna wrześniowa zastała mnie wraz z rodziną na Śląsku w Mysłowicach...
  • Łoziński Leszek, Wspomnienia z okresu drugiej wojny światowej: Jestem studenten pierwszego roku Akademii Handlowej w Szczecinie...
  • Sadurska Zofia, Wspomnienia z okresu drugiej wojny światowej: Wypadki jakie w niniejszym dziełku przytaczam jako wspomnienie, miały miejsce w kwietniu 1944 r. na terenie jednej z konspiracyjnych szkół podchorążych...
  • Mazur Józef, Pamiętnik z czasów okupacji
  • Hałasówna Barbara, Ucieczka ludności cywilnej przed postępującymi wojskami niemieckimi
  • Gajdecki Stefan, Wspomnienia z okresu okupacji
  • Szkice stosunków gospodarczych na terenie tzw. "Warthegau" podczas okupacji niemieckiej
  • Zawadzki Brunon, Pierwszy rok okupacji na ziemiach niemieckich przyłączonych do Rzeszy: (1939-1940)
  • Szpakówna Halina, Pamiętnik Szpakówny Haliny oparty na własnych przeżyciach z czasu okupacji: stosunki gospodarcze w Zagłębiu Dąbrowskim
  • Hoffmann Kazimierz, Wspomnienia z okresu drugiej wojny światowej: Czerwono białe sztandary dumnie łopoczą nad Gdańskiem, Szczecinem i Wrocławiem...
  • Cichówna Maria Zofia, Szpital Powiatowy w Kępnie podczas okupacji niemieckiej
  • Gołębiewska Halina, Wspomnienia z czasów okupacji niem.
  • Grzeszczak Adam, Wspomnienia z okresu drugiej wojny światowej: Wspomnienia niniejsze opieram prawie wyłącznie na wydarzeniach dotyczących mnie osobiście...
  • Dymińska Halina, Wspomnienia z okresu drugiej wojny światowej: W ostatnich dniach października wróciłam do Poznania...
  • Nagórski Marian, Pamiętnik z czasów okupacji niemieckiej
  • Przybył Antoni, Moje wspomnienia z czasów okupacji
  • Tomaszewski Janusz, Pamiętnik: wspomnienia z okresu drugiej wojny światowej
  • Graszewicz Henryk, Pamiętnik z czasów okupacji niemieckiej
  • Gospodarek Tadeusz, Pamiętnik z czasów okupacji
  • Wspomnienia z okresu drugiej wojny światowej: Okres okupacji niemieckiej od 1939-1945 r. spędziłem na majątku...
  • Mieloch Mieczysław, Gospodarka rolna w czasie okupacji na podstawie własnej obserwacji
  • Łosińska Krystyna, Handel "na lewo":wspomnienia z okresu drugiej wojny światowe
  • Legomska Irena, Wspomnienia z okresu drugiej wojny światowej: 4.IX.1939 Dzisiaj wojsko niemieckie objęło kopalnię...
  • Wojtkowiak Jan, Moje wspomnienia z czasów okupacji
  • Voelkel Witold, Pamiętnik z czasów okupacji
  • Pamiętniki wojenne Metodego Safiana stud. A. H. w Poznaniu
  • Wspomnienia z czasów okupacji niemieckiej 1939-1940
  • Wspomnienia z okresu drugiej wojny światowej. Inc.: Za czasów okupacji niemieckiej pracowałem w Firmie A. Hasse w Szubinie
  • Wspomnienia z czasów okupacji... : 1939-1945: (wyjątki z pamiętników własnych i wywiady)
  • Wspomnienia z okresu okupacji: obozy jeńców wojennych
  • Pamiętnik z czasów okupacji niemieckiej opracowany wg Instrukcji Instytutu Zachodniego w Poznaniu
  • Wspomnienia z okresu okupacji