Title:

Bibljoteki wielkopolskie i pomorskie

Contributor:

Wierczyński Stefan (red.)

Subject and Keywords:

Biblioteka Kórnicka ; wielkopolskie biblioteki prywatne ; biblioteki poznańskie ; Poznań Biblioteka Archidiecezjalna ; Poznań Biblioteka Radziecka ; Poznań Biblioteka Raczyńskich ; Poznań Biblioteka Towarzystwa Przyjaciół Nauk ; Poznań Biblioteka Archiwum Państwowego ; Poznań Biblioteka Uniwersytecka ; Poznań Biblioteka Muzeum Wielkopolskiego ; Poznań Biblioteka Wojskowa D. O. K. VII ; Poznań Biblioteka Wyższej Szkoły Handlowej ; Poznań Centralna Biblioteka Pedagogiczna Kuratorium Szkolnego ; Poznań Biblioteka Gimnazjum św. Marii Magdaleny ; Poznań Biblioteka Państwowego Gimnzjum im. Jana Kantego ; Poznań Biblioteka Państwowego Gimnazjum mat.-przyr. im Bergera ; wielkopolskie biblioteki prowincjonalne ; Gniezno Biblioteka Kapitulna ; Lubiń Biblioteka Klasztoru Benedyktynów ; Bydgoszcz Biblioteka Miejska ; biblioteki pomorskie ; Toruń Książnica im. Kopernika ; Toruń Biblioteka D. O. K. VII ; Biblioteka Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego ; Pelplin Biblioteka Seminarium Duchownego ; Chełmno Biblioteka Gimnazjum Żeńskiego ; Chełmno Biblioteka Gimnazjum Męskiego ; Chojnice Biblioteka Gimnzjum ; wielkopolskie i pomorskie biblioteki oświatowe ; IV Zjazd Bibliofilów i II Zjazd Bibliotekarzy Polskich ; biblioteki wielkopolskie ; Bełza Witold ; Bodniak Stanisław ; Cieśliński Franciszek ; Dobrzyńska-Rybicka Ludwika ; Formanowicz Leon ; Glemma Tadeusz ; Jankowski Władysław ; Kutznerówna Zofja ; Ludwiczak Antoni ; Majkowski Edmund ; Mocarski Zygmunt ; Nierzwicki Jan ; Olszewicz Bolesław ; Ostrowski Dezydery ; Ostrowski J., benedyktyn ; Paluszkiewicz Marian ; Pohorecki Feliks ; Szulc-Golska Bożenna ; Truchim Stefan ; Tync Stanisław ; Ujda Jan ; Urbańska Halina ; Vrtel-Wierczyński Stefan ; Wacławik Stanisław ; Wojtkowski Andrzej ; Zaleski Zygmunt

Publisher:

Komitet Organizacyjny IV Zjazdu Bibliofilów i II Zjazd Bibliotekarzy Polskich, Poznań

Object type:

monografie

Language:

pol

Rights Management:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Publication date:

1929

Digitisation:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Location of original object:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Digital object format:

image/x.djvu

×

Citation

Citation style: