Object structure

Title:

Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym opisana przez Michała Balińskiego i Tymoteusz Lipińskiego. T.4

Creator:

Baliński, Michał (1794–1864) ; Lipiński Tymoteusz (1797–1856)

Contributor:

Martynowski Franciszek Ksawery. Uzup.

Subject and Keywords:

Brześć ; Wilno ; Polska do 18w. ; Litwa do 18w. ; Wielkie Księstwo Litewskie do 18w. ; Kurlandia do18w. ; Inflanty do 18w. ; historia Polski do 18w. ; geografia Polski do 18w. ; statystyka Polski do 18w. ; województwo brzeskie ; województwo mińskie ; województwo mścisławskie ; województwo nowogrodzkie ; województwo połockie ; województwo smoleńskie ; województwo trockie ; województwo wileńskie ; województwo witebskie ; Brasław ; Grodno ; Kowno ; Lida ; Nowogródek ; Słonim ; Wiłkomierz ; Witebsk ; powiat grodzieński ; powiat piński ; powiat brzeski ; powiat słonimski ; powiat lidzki ; powiat oszmiański ; powiat wołkowyski ; powiat brasławski ; powiat trocki ; powiat wileński ; Księstwo Słuckie ; Kurlandya ; Księstwo Żmudzkie ; powiat nowogrodzki ; Nowe Troki ; Orsza ; powiat kowieński ; powiat mozyrski ; powiat miński ; powiat orszański ; powiat wiłkomirski ; Stare Troki ; powiat rzeczycki ; powiat upitski ; Prusy Elektorskie ; Wołkowysk ; województwo inflantskie

Description:

876, XIII s., [1] k. mapa

Publisher:

Orgelbrand S.

Place of publication:

Warszawa

Signature:

sygn.24097

Language:

pol

Rights Management:

PAN Biblioteka Kórnicka

Publication date:

1886

Rights:

domena publiczna

Access rights:

dla wszystkich bez ograniczeń

Digitisation:

PAN Biblioteka Kórnicka

Location of original object:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digital object format:

image/x.djvu

×

Citation

Citation style: