Title:

Relacya Apparencyi y samego Aktu Pogrzebowego ostatniego z domu s. p. J. O. Xiązęcia Jmci Wisniowieckiego Michała Serwacego Korybutha na Dolsku Dąbrowicy Brahiniu y Komarnie hrabi. Woiewody Wilenskiego Hetmana Wielkiego W. X. Litewskiego glinianskiego tucholskiego wilkowiskiego wilkiskiego wilkowskiego kirsnienskiego simnienskiego metelskiego mereckiego etc starosty. A w nim y caley J. O. Xiąząt Wisniowieckich Familii w Kośćiele gniazdowego mieysca swoiey fundacyi IchMciow X.X. Karmelitow Bossych Wiśniowieckim R. P. 1745 Zacząwszy Dnia 6 Octobris czterodniową znacznych y wielu gośći poboznoscią nieporownanym ku zbudowaniu affektem zalem y kosztem J. O. Xięznyi Jeymci Wisniowieckiey Tekli Rozalii z Xiąząt Radziwiłłow y sanuszkow Korybuthowyi woiewodzinyi wilenskiey hetmanowyi wielkiey W. X. Litewskiego etc odprawionego. Przy inwencyi pracy y staraniu y ostatniey przez wdzięczność ku Fundatorowi przysłudze Xiędza Pawla Giżyckiego Societatis Jesu na reekwizycyą Wielu Zacnych Ich Mciow Gośći Aktowi temu przytyomnych Luci Publice Superiorum permissu kommunikowana

Creator:

Giżycki Paweł SI ks. (1692 - 1762)

Subject and Keywords:

zwyczaje pogrzebowe 18w. ; pogrzeby 18w. ; pompa funebris ; Michał Serwacy Korybut Wiśniowiecki (1680-1744)

Description:

starodruk uszkodzony - przycięta górna część

Publisher:

oo. Bazylianie Poczajowscy

Place of publication:

Poczajów

Object type:

starodruki

Signature:

sygn.3932 ; Mf6008

Language:

lat ; pol

Rights Management:

PAN Biblioteka Kórnicka

Publication date:

1745

Rights holder:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digitisation:

PAN Biblioteka Kórnicka

Location of original object:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digital object format:

image/x.djvu