Object structure

Title:

[Zatwierdzenie przez Zygmunta I Starego, króla Polski i wielkiego księcia litewskiego,ostatecznego wyroku komisarzy królewskich Mikołaja Jordana z Zakliczyna, kasztelana wojnickiego i wielkorządcy krakowskiego, oraz Jakuba z Lubomierza, sędziego grodzkiego i ziemskiego krakowskiego, w sprawie między Mikołajem Cikowskim kasztelanem połanieckim, burgrabią krakowskim i wójtem miejskim bocheńskim a Janem Tęczyńskim podkomorzym krakowskim o bezprawne wykonywanie przez tego ostatniego władzy wójta miejskiego w Bochni; przyznanie dekretem komisarskim wszelkiej władzy i prerogatyw urzędu wójtowskiego Mikołajowi Cikowskiemu]

Creator:

Zygmunt I Stary (1467–1548) król Polski

Subject and Keywords:

Zygmunt I Stary (1467-1548) król Polski ; Mikołaj Cikowski (ok. 1470–1535) ; Jakub z Lubomierza, sędzia grodzki i ziemski krakowski ; Jan Tęczyński (zm. 1532) z Chrobrza h. Topór ; Mikołaj Jordan (1467–1521) z Myślenic i Zakliczyna h. Trąby ; Polska 16w. ; Bochnia 16w. ; miasta 16w. ; dyplomatyka 16w. ; sądownictwo 16w. ; mandaty królewskie 16w. ; żupy solne

Description:

68x44 cm ; autograf ; Zatwierdzenie wyroku komisji w sporze między Mikołajem Cichowskim, kasztelanem połanieckim, a Janem Tęczyńskim, podkomorzym krakowskim, w sprawie wójtostwa Bochni, przysądzonego ostatecznie Cichowskiemu ; Oryg. ; perg. ; stan zachowania dok. bardzo dobry ; lekkie przybrudzenia, zwłaszcza w prawym dolnym kwartale in dorso (niegdyś zewn. okładziny złożonego dok.) i miejscowo w prawym górnym rogu strony tekstowej, i zażółcenia na zgięciach ; pojedyncze dziurki na złożeniach ; ślady pięciu złożeń + szeroka zakładka ; in dorso 4 streszczenia: jedno współczesne w jęz. pol. (!) i trzy nowsze łac. wpisane różnymi rękoma inkaustem różnego koloru ; Pieczęć owalna ; Zygmunt I Stary, król Polski ; koronna wielka ; wosk czerwony ; sznury plecione z białych, żółtych, czerwonych i fioletowych nici ; znacznie uszkodzona. W otoku resztki: "SIGISMUNDUS DEI GR ..."

Place of publication:

Kraków

Object type:

dyplomy

Signature:

sygn.Dypl.049

Language:

lat

Rights Management:

PAN Biblioteka Kórnicka

Publication date:

1518 03.01

Rights:

domena publiczna

Access rights:

dla wszystkich bez ograniczeń

Digitisation:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digitisation sponsor:

Dofinansowanie w ramach Projektu POPC.02.03.01-IP.01-00-002/16 „Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej”

Location of original object:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digital object format:

image/x.djvu