Object structure

Title:

Reakcje chemiczne zobojętniania i analiza chemiczna

Title execution:

Wideoprogramy do kształcenia chemicznego

Creator:

Burewicz Andrzej ; Wolski Robert ; Jagodziński Piotr

Subject and Keywords:

chemia ; reakcje chemiczne ; analiza chemiczna

Description:

Wyznaczenie stałej dysocjacji kwasu octowego ; Przygotowanie koloidowego roztworu wodorotlenku żelaza(III) i kalafonii ; Odmiany alotropowe siarki ; Identyfikacja analityczna kwasu solnego i chlorków ; Badanie higroskopijnych właściwości stężonego kwasu siarkowego(VI) ; Asocjacja tlenku azotu(IV) ; Analiza płomieniowa ; Działanie kwasu chlorowodorowego na zasadę sodową w obecności wskaźnika ; Reakcje chemiczne w fazie gazowej – tworzenie dymu chlorku amonu ; Otrzymywanie szczawianu sodu i badanie jakości wody wodociągowej ; Reakcja charakterystyczna jonów siarczanowych(VI) ; Wykrywanie nikotyny metodą mikrokrystaliczną ; Reakcja charakterystyczna jonu azotanowego(V) ; Działanie tlenku węgla(IV) na wodny roztwór wodorotlenku wapnia ; Otrzymywanie wodorotlenku glinu i badanie jego właściwości ; Reakcje chemiczne tlenku cynku z kwasem i wodorotlenkiem ; Miareczkowanie alkacymetryczne

Publisher:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Place of publication:

Poznań

Object type:

poradnik metodyczny

Language:

pol

Rights Management:

Zakład Dydaktyki Chemii UAM

Publication date:

2008

Rights holder:

Zakład Dydaktyki Chemii UAM

Digitisation:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Location of original object:

Zakład Dydaktyki Chemii UAM

Digital object format:

application/pdf