Object structure

Title:

Zbiór kazań

Contributor:

Rajmundus ; Wilhelmus scriptor

Subject and Keywords:

Magdeburg ; kazania niedzielne ; kazania łacińskie 13w. ; archidiecezja magdeburska

Description:

Mf1485 ; 16x11,5cm ; k.229 ; Karty znajdujące się na początku i na końcu, tj. k. 1 i 229, oraz wycięte prawie w całości z pozostawieniem zaledwie wąskich pasków z pismem karty 14 oraz 226, stanowiące ich odpowiedniki, służą za karty ochronne, a teksty na nich umieszczone nie wiążą się z tekstami głównymi rekopisu. Pismo ich wymiarem przypominające rękę sąsiednią jest nieco młodsze. Przed oprawą rekopis dzielił się na zeszyte części, posiadające nietrwałą ochronę, czego dowodzi fakt, że dłuższy czas k. 89 rozpoczynała poprzednią formę rękopisu wówczas nieoprawnego i ulegała zabrudzeniu oraz starciu tekstu. Po k. 159 wycięto kartę może jeszcze przy formowaniu całości pisanej kilkoma rękami (tu zmiana ręki). ; Pismo pochodzi z 2 połowy XVIII wieku, jest bardzo drobne, perełkowe, cysterskie. Rękopis pisało wiele rąk, przy czym dodatki w kilku wypadkach są późniejsze. K. 1-8v. pisane są w jednej kolumnie, k. 89-90v, 93-228v w dwóch kolumnach. Późniejsze dopisy z XIV i XVIII w. na k. 91-92 oraz z w. XV na k. 228v wpisano w jednej kolumnie. Ozdobnych inicjałów brak. Tytuły i rubryki są czerwone. Obok na przemian niebieskich i czerwonych inicjałów czerwona i niebieska floratura wypełnia marginesy. Wyjątkowo występują we floraturze obie barwy na raz, np. na k. 2. Często inny typ inicjałów oraz skromniejszej floratury, ciągnący się do końca rękopisu mimo częstych zmian rąk. ; Teksty na wyklejkach. Na części karty przyklejonej, przez papier widać przebijający tekst łaciński, może z użyciem imion (świadczący o prowieniencji). K. 1. (ochronna) u góry ręką XVIII w.: "Ex libris [w miejscu przemazanym wpisano w XIX w.: Szuman [?]". U dołu na marginesie (Zathey rozwiązał wedle notatki Kętrzyńskiego) podpisała się: CZ[artoryska] Iza[bela]. Od niej zdaniem Celichowskiego rękopis ten "niezawodnie biblioteka [...] otrzymała". Na kartach ochronnych 1 i 229 znajduje się spis tematów kazań na święta (w języku łacińskim) charakterystyczny przez występowanie w tym zespole świętych właściwych archidiecezji magdeburskiej, i to albo diecezji brandenburskiej, np. (11. X) Translacio Augustini, (11. X) Prisci, (9. V) Gerencii ep., albo dla diecezji hawelberskiej: (8. I) Priscae, (16. IX) Julii et Geminiani. Charakterystyczne święta Adventus S. Maurici (25. II) wskazuje na związek z diecezja magdeburską lub diecezją Halle. Dedykacja kościoła wypadała pomiędzy 22. IX a 27. IX, może nawet w dzień św. Maurycego lub Kosmy i Damiana.

Object type:

kazania

Signature:

sygn.BK00049

Language:

ger ; lat

Rights Management:

PAN Biblioteka Kórnicka

Publication date:

13-14w. dopisy z 15 i 18w.

Rights:

domena publiczna

Access rights:

dla wszystkich bez ograniczeń

Digitisation:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digitisation sponsor:

Dofinansowanie w ramach Projektu POPC.02.03.01-IP.01-00-002/16 „Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej”

Location of original object:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digital object format:

image/x.djvu

×

Citation

Citation style: