Object structure

Title:

Biblia sacra

Title execution:

Biblia Vetus et Novum Testamentum

Subject and Keywords:

Stary Testament ; Nowy Testament ; Pismo Święte ; Biblia

Description:

k.317 ; 28x19,5cm ; Oprawa XVII w. w tekturę pokrytą pergaminem ze śladami tekstów łacińskich i nut zamazanych przez wilgoć, a pochodzących z antyfonarza lub (zdaniem Kętrzyńskiego i Celichowskiego) mszału. W pewien czas po napisaniu u góry na grzbiecie tytułu pergamin zabarwiono rdzawo-brązową farbą, którą po jakimś czasie zmyto (względnie sama się starła) na okładkach i pozostała tylko na grzbiecie. ; Pergamin cienki i miękki (włoski lub francuski). W sąsiedztwie dolnej okładki kilka miejsc uszkodzonych przez robaki od k. 306 do końca. ; Pismo i glosa minuskuła gotycka (drobna, ale większa niż perłowa) drugiej połowy XIII w. w dwu kolumnach. Oprócz mało uchwytnych zmian atramentu i rąk w tekście głównym w zapisach marginalnych wystepuje kilka rąk, głównie z XIV w. Na dolnym i bocznych marginesach napotykamy rękę XIII w., która przy kontroli poprawiała tekst i uzupełniała go lub objaśniała, a nieraz bywała później wycierana. Widoczna jest w większych skupiskach not na k. 5v, 6, 18v, 34, 37, 43, 74, 74v, 75, 76, 78, 78v, 89, 95v, 96, 97, 102, 103v, 107, 107v, 116, 117, 117v, 124v, 125, 126v, 127-127v, 128, 130v, 135, 136, 143v, 144, 144v, 147v, 148, 150v, 151v, 152, 153, 155v, 168v, 169, 170v, 172v, 191 (ołówkiem), 194 (ołówkiem), 196, (ołówkiem), 204v, 205v, 206v, 207v, 210v, 215, 218v, 219, 225, 244, 244v, 251, 305v, 306, 310v, z greckim tekstem k. 216, z hebrajskim alfabetem k. 244. Inne późniejsze glosy wystepują na k. 3, 11, 46, 76, 95, 125, 131, 13, 150v, 176v, 216, 241v, 242, 242v, 243, 244, 291, 302 oraz 1v. ; Na grzbiecie stary tytuł ręką XVI w.: "Biblia sacra veteris et novi Testamenti". Na karcie 11v zapiski prowieniencyjne w kolejności od góry: "Andreas Krapyewsky [2 poł. XVI w.], possesor est huius libelli", "Is liber donatus est mihi a domino Myrkowsky Anno domini 1558", tekstura w dwu kolumnach: "Is liber donatus est mihi a domino Myrkowio Anno Domini M: CCCCC L VIII". Niżej ręką drugiej poł. XVI w. trzy łacińskie sentencje. Rękopis pochodzi z klasztoru w Byszewie (Koronowie), którego opatem był Adam Mirkowski, zmarły 1.09.1563 r. Był on opatem cystersów w Koronowie w latach 1549-1563. Por. A. Mańkowski: "Liber mortuorum monasterii Coronoviensis. O. Cist."Toruń 1931 s. 7. "Fontes. Societes Literaria Toruniensis" XXV. Andrzej Krąpiewski (Krampiewski) był proboszczem byszewskim w latach 1584-29.03.1597, dz. cyt. s. 8. Inwentarz z r. 1930 określał rękopis na w. XIV, idąc za opinią opisów Kętrzynskiego (Teologia 99) i Celichowskiego (A I 2).

Object type:

biblia

Signature:

sygn.BK00002

Language:

lat

Rights Management:

PAN Biblioteka Kórnicka

Publication date:

13w.

Rights:

domena publiczna

Access rights:

dla wszystkich bez ograniczeń

Digitisation:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digitisation sponsor:

Dofinansowanie w ramach Projektu POPC.02.03.01-IP.01-00-002/16 „Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej”

Location of original object:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digital object format:

image/x.djvu

×

Citation

Citation style: