Object structure

Title:

Zagadnienia Biofizyki Współczesnej 1985 T.10

Creator:

Polskie Towarzystwo Biofizyczne

Contributor:

Leyko Wanda (red.)

Subject and Keywords:

biofizyka

Description:

Wykaz autorów i prac zawartych w "Zagadnieniach Biofizyki Współczesnej", t.1-10 ; Leyko Wanda - Przedmowa ; Wróbel Danuta - Biofizyczne badania Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Biofizycznego; Biophysical studies of the Poznań Division of the Polish Biophysical Society ; Ingarden Roman S. - Podstawy pojęciowe fizyki systemów a biofizyka; Basic ideas of system physic in relation to biophysics ; Wojtczak Leszek Mrygoń Bogusław Stasiak Jerzy W. Romanowski Stanisław - On the fluctuation model of cation conductance through membranes; Model fluktuacyjny transportu kationów przez błony ; Gałdzicki Zygmunt Miękisz Stanisław - Wybrane aspekty fizyczne modeli transportu aktywnego; Some physical aspects of active transport models ; Kargol Marian - Zagadnienia osmotycznej przemiany energii swobodnej w pracę użyteczną w modelowych układach membranowych; Problems of thermodynamic potential conversions into the output power in the model membrane systems ; Watała Cezary Bryszewska Maria - Zmiany błon komórkowych w cukrzycy - Znaczenie peroksydacji lipidów; Changes of cellular membranes in diabetes - The role of lipid peroxidation ; Simon L.M. Gulyás A.M. Deér K.A. Boross L. - Studies on the immobilization of glycolytic anzymes; Immobilizacja enzymów glikolitycznych ; Gałat Andrzej - O formowaniu się unikalnych struktur przestrzennych białek; Formation of the three-dimensional structures of proteins ; Jóźwiak Zofia Bartosz Grzegorz - Free radicals in biology; Wolne rodniki w biologii ; Duda Wirgiliusz - Wpływ promieniowania jonizującego na aminokwasy; Effect of ionizing radiation on amino acids ; Białek-Bylka Grażyna E. - Wpływ ultradźwięków na żywe i modelowe układy fotosyntetyczne; Influence of ultrasound on photosynthetic living and model systems ; Sprawozdanie z V Zjazdu Towarzystwa Biofizycznego Wrocław-Książ, 20-22 X 1983 (Wirgiliusz Duda)

Publisher:

Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publication:

Warszawa

Object type:

czasopisma

Language:

pol ; eng

Rights Management:

Wydział Fizyki UAM w Poznaniu

Publication date:

1985

Rights holder:

Wydział Fizyki UAM w Poznaniu

Digitisation:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Location of original object:

Wydział Fizyki UAM w Poznaniu

Digital object format:

image/x.djvu