Object structure

Title:

Zagadnienia Biofizyki Współczesnej 1988 T.13 z.1

Creator:

Polskie Towarzystwo Biofizyczne

Contributor:

Leyko Wanda (red.)

Subject and Keywords:

biofizyka

Description:

Sprawozdanie z VI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Biofizycznego Szczecin 24-26 IX 1986 (Wirgiliusz Duda); Report of the 6th Congress of the Polish Biophysics Society Szczecin 24-26 IX 1986 ; Sprawozdanie z II Szkoły Naukowej pt. "Spektroskopowe i strukturalne badania materiałów i układów o podstawowym znaczeniu dla biologii i medycyny" Ustroń 4-14 III 1986 (Mirosław Soszyński); Report of the 2nd Scientific School "Spectroscopic and structural studies of materials and systems of basic significance for biology and medicine" Ustroń 4-14 III 1986 ; Skorkowski Edward F. - Adaptacje metabolizmu zwierząt wodnych; Metabolic adaptation of aquatic animals ; Szafranek Janusz - Współczesne metody badania struktury oligo- i polisacharydów; Modern methods of structural studies of oligo- and polysaccharides ; Kaczmarek Józef Szafranek Janusz Falkowski Leonard - Struktura polisacharydów o działaniu przeciwnowotworowym; The structure of anti-tumour polysaccharides ; Mazur Janusz Gondko Roman - Aktywne centrum hemocyjaniny - struktura i właściwości; Active site of hemocyanins - Structure and properties ; Twardowski Jacek Nowak Irena - Posttranslacyjne modyfikacje hydrolaz lizosomowych; Post-translation modifications of lysosomal hydrolases ; Bukowska Jolanta - Badania Ramanowskie oddziaływań grupy peptydowej w roztworach amidów a struktura drugorzędowa polipeptydów i protein; Raman studies of the interactions of the peptide group in the amide solutions as related to the secondary structure of polypeptides and proteins ; Nowak Irena Anzenbacher Pavel Twardowski Jacek - Rezonansowy efekt Ramana w badaniach struktury i dynamiki enzymów; Application of resonance Raman effect to structure and dynamics studies of enzymes ; Carey P.R. Storer A.C. - Studying enzyme-substrate reaction intermediates by resonance Raman spectroscopy; Badania produktów pośrednich reakcji enzym-substrat metodą spektroskopii rezonansu Ramana ; Morse T.D. Souliman S. Chapman I.V. - Hyperthermia-induced membrane fluidity changes in normal and transformed murine fibroblasts; Zmiany płynności błon indukowane hipertermią w normalnych i transformowanych fibroblastach szczurzych

Publisher:

Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publication:

Warszawa

Object type:

czasopisma

Language:

pol ; eng

Rights Management:

Wydział Fizyki UAM w Poznaniu

Publication date:

1988

Rights holder:

Wydział Fizyki UAM w Poznaniu

Digitisation:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Location of original object:

Wydział Fizyki UAM w Poznaniu

Digital object format:

image/x.djvu