Object structure

Title:

Zagadnienia Biofizyki Współczesnej 1986 T.11

Creator:

Polskie Towarzystwo Biofizyczne

Contributor:

Leyko Wanda (red.)

Subject and Keywords:

biofizyka

Description:

Gaczyńska Maria Bartosz Grzegorz - Proteolytic activity of the erythrocyte membrane; Aktywność proteolityczna błony erytrocytarnej ; Anzenbacher Pavel Twardowski Jacek - Study of the cytochrome P-450 heme moiety by resonance Raman spectroscopy; Badanie reszty hemowej cytochromu P-450 metodą spetroskopii rezonansu Ramana ; Kutnik Jan - Current-Voltage characteristics method in investigations of interaction between BLM and organic substances; Metoda charakterystyki prądowo-napięciowej w badaniach oddziaływania pomiędzy dwuwarstwowymi błonami lipidowymi i substancjami organicznymi ; Bulanda Władysław - Właściwości piezoelektryczne tkanek; Piezoelectric properties of tissues ; Klonowski Włodzimierz Klonowska Maria Teresa - Czy istnieje biofizyka submolekularna; Submolecular biophysics - does it really exist ; Gołębiowska Dorota Puzyna Włodzimierz - Krótka informacja o kierunkach badań biofizycznych w szczecińskim ośrodku naukowym; Short information on the biophysical research lines in the Szczecin scientific center ; Siódmiak Barbara - Informacja o badaniach biofizycznych Oddziału Olsztyńskiego Polskiego Towarzystwa Biofizycznego; Information on biophysical studies of the Olsztyn division of the Polish Biophysical Society ; Koter Maria Bartosz Grzegorz - Krótka informacja o kierunkach badań biofizycznych w łódzkim ośrodku naukowym; Short information on the biophysical research lines in the Lodz scientific center ; Paszewski Adam Śpiewla Edward - Badania biofizyczne w lubelskim ośrodku naukowym; Biophysical investigations in the Lublin scientific center ; Regulaminy nagród Polskiego Towarzystwa Biofizycznego - Rules for awards of the Polish Biophysical Society ; Koter Maria Al-Aboudi Abdul Kadhum - Wpływ hipertermii na limfocyty; Effects of hyperthermia on the lymphocytes ; Soerensen Keld Bartosz Grzegorz - Aging of the erythrocyte on the molecular level; Starzenie się erytrocytu na poziomie molekularnym

Publisher:

Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publication:

Warszawa

Object type:

czasopisma

Language:

pol ; eng

Rights Management:

Wydział Fizyki UAM w Poznaniu

Publication date:

1986

Rights holder:

Wydział Fizyki UAM w Poznaniu

Digitisation:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Location of original object:

Wydział Fizyki UAM w Poznaniu

Digital object format:

image/x.djvu