Object structure

Title:

Zagadnienia Biofizyki Współczesnej 1981 T.6

Creator:

Polskie Towarzystwo Biofizyczne

Contributor:

Leyko Wanda (red.)

Subject and Keywords:

biofizyka

Description:

Bartosz Grzegorz - Aging as due to non-specyfic reactions; Starzenie się jako wynik reakcji niespecyficznych ; Szalay L. Lehoczki E. Herczeg T. Laskay G. - The effects of inhibitors of the biosynthesis of fatty acids on the structures and functions of photosynthetic membranes; Wpływ inhibitorów biosyntezy kwasów tłuszczowych na strukturę i funkcję fotosyntetycznych membran ; Białek Grażyna E. Wróbel Danuta - Przekazywanie energii wzbudzania w fotosyntezie; Excitation energy transfer in photosynthesis ; Pałecz Danuta Gabryelak Teresa Gendek Ewa - Związki siarki występujące w organizamch żywych i ich rola w transporcie elektronów; Sulphur containing compounds occuring in living organisms and their function in electron transport ; Kargol Marian - Zjawiska membranowe wywołane siłą grawitacji; Membranes phenomenas effected by gravitation force ; Paponov Vladimir D. - Competitive binding of histones to DNA and the problem of chromatin self-assembly; Konkurencyjne wiązanie histonów do DNA a problem samoorganizacji chromatyny ; Lubas Barbara - Uwodnienie a stabilizacja struktury i stanów konformacyjnych makrocząsteczek DNA; Hydratation and stabilization of structures and conformational states of DNA macromolecules ; Sarna Tadeusz - Badanie struktury i właściwości centrów aktywnych melanin active centers ; Grzelińska Ewa - Hipertermia w terapii nowotworowej; Hyperthermia in cancer therapy ; Bartosz Grzegorz Grzelińska Ewa - O mechanizmie działania bleomycyny; On the mechanism of action of bleomycin ; Jóźwiak Zofia - Właściwości anionorodników ponadtlenkowych i funkcje biologiczne dysmutazy ponadtlenkowej; Properties of superoxide radicale and biological function of superoxide dismutase ; Duda Wirgiliusz - Sprawozdanie z IV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Biofizycznego ; defekt stron - 263, 271 - błąd drukarski

Publisher:

Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publication:

Warszawa

Object type:

czasopisma

Language:

pol ; eng

Rights Management:

Wydział Fizyki UAM w Poznaniu

Publication date:

1981

Rights holder:

Wydział Fizyki UAM w Poznaniu

Digitisation:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Location of original object:

Wydział Fizyki UAM w Poznaniu

Digital object format:

image/x.djvu