Title:

Piasek Swięty, Sławny, y Cudowny. Bo od Przenaswietszey Panny Mariey obrany, ulubiony, obiaśniony, Abo Kazanie o Obrazie Cudownym Panny Przenachwalebnieyszey, na Mieyscu Piaskiem nazwanym; przy Kośćiele, y Klasztorze Krakowskim, Wielebnych Oycow Karmelitow Antiquae Observantiea dźiwnie Słynącem: przy Uroczystey Oktawie Visitationis B. V. Mariae przed tymże Obrazem; gdy po zburzeniu woiennym, Fabrykę Kośćioła y Kaplice promowano: miane. Od X. Franciszka Wolsciusa Reformata Zakonu ś. Franciszka u ś. Kazimierza w Krakowie Kaznodźieie. Roku M.DCLXI. Dnia 7. Lipca. A na żądanie Nabożnych niektorych wydrukowane. Cum Licentia Superiorum

Creator:

Wolski Franciszek OFMso o.

Subject and Keywords:

kazania okolicznościowe ; karmelici Kraków na Piasku ; wizerunki maryjne ; cudowne obrazy ; franciszkanie reformaci ; reformaci Kraków ; Cudowny Obraz Matki Boskiej Piaskowej w Krakowie ; kościół p.w. Bożego Ciała w Krakowie ; kanonicy regularni laterańscy Kraków ; teologia maryjna ; mariologia ; kazania maryjne 17w.

Description:

rycina ; s.16 ; ; ryc.: Najświętsza Maria Panna z Dzieciątkiem ; click here to follow the link

Publisher:

Cezary Franciszek - wdowa i dziedzice ; w Druk: Wdowy y Dźiedźiców Franciszka Cezarego, I. K. M. Typogr.

Place of publication:

Kraków

Object type:

kazania ; starodruki

Signature:

sygn.12469 ; Mf7968

Language:

lat ; pol

Rights Management:

PAN Biblioteka Kórnicka

Publication date:

1661

Rights holder:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digitisation:

PAN Biblioteka Kórnicka

Location of original object:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digital object format:

image/x.djvu