Object structure

Title:

[Król Kazimierz wykłada za arcybiskupa lwowskiego Grzegorza 700 grzywien za wieś Obroszyn kupioną od Piotra z Szamotuł. Król przeznacza na ten cel środki zgromadzone przez swojego żupnika i celnika Krzysztofa z San Remo].

Creator:

Kazimierz Jagiellończyk (1427-1492) król Polski

Subject and Keywords:

Grzegorz z Sanoka (arcybiskup lwowski ; ok.1407-1477) ; Piotr Świdwa z Szamotuł (kasztelan poznański ; ok.1415-1473) ; Krzysztof z San Remo Włoch, żupnik i celnik ; Obroszyn (Ukraina, obw. lwowski, rej. pustomycki) ; Lwów (Ukraina, obw. lwowski) 15w. ; nieruchomości ; rozliczenia pieniężne 15w.

Description:

32x20,5 cm + 5,5 cm zakładka ; autograf ; Potwierdzenie wypłaty przez Grzegorza z Sanoka, arcybiskupa lwowskiego na rzecz Piotra z Szamotuł, kasztelana poznańskiego sumy 700 grzywien tytułem zrzeczenia się praw do wsi królewskiej Obroszyn w ziemi lwowskiej. Wyrażenie zgody w związku z niewypłaceniem arcybiskupowi należnych mu czynszów z żup i ceł królewskich. Polecenie dokonania wpisu do ksiąg ziemskich lwowskich na sumę 700 grzywien, na dobrach wsi Obroczyn przez Stanisława z Chotczy, wojewodę lwowskiego, Piotra Branickiego, sędziego i Jana Wysockiego, podsędka lwowskiego. Zastrzeżenie sobie prawa odkupu powyższej wsi za w/w sumę. ; In dorso noty streszczająceco najmniej 7 różnych rąk z 16-18w. ; brak pieczęci

Place of publication:

Lwów

Object type:

dyplomy

Signature:

sygn.Dypl.213

Language:

lat

Rights Management:

PAN Biblioteka Kórnicka

Publication date:

1465 05.10.

Rights:

domena publiczna

Access rights:

dla wszystkich bez ograniczeń

Digitisation:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digitisation sponsor:

Dofinansowanie w ramach Projektu POPC.02.03.01-IP.01-00-002/16 „Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej”

Location of original object:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digital object format:

image/x.djvu