Object structure

Title:

[Ustanowienie Mikołaja Pretczila, prokuratora konsystorza wrocławskiego, pełnomocnikiem Jana Messchelerera altarzysty kościoła parafialnego w Szprotawie].

Creator:

Metsschelerer, Jan ; altarzysta kościoła parafialnego w Szprotawie

Subject and Keywords:

Pretczil Mikołaj ; prokurator Konsystorza wrocławskiego ; Rudolf von Rudesheim (biskup wrocławski ; ok. 1402-1482) ; Ludwig Piotr altarzysta kościoła w Szprotawie ; Tomasz Foyt altarzysta kościoła w Szprotawie ; Sykstus IV (papież ; 1414-1484) ; Szprotawa (woj. lubuskie) ; Wrocław 15w. ; altarie 15w.

Description:

autograf ; 17,5x21 cm ; Stan zachowania dok. dobry. Instrument notarialny. Dorso nota streszczająca z XIX w. w jęz. niem., podpisana inicjałami "F. M.". ; Ustanowienie magistra Mikołaja Pretzil, prokuratora Konsystorza wrocławskiego, pełnomocnikiem wystawcy. Udzielenie temuż specjalnego mandatu złożenia za wystawcę rezygnacji ze stanowiska altarzysty i przekazania go w ręce Rudolfa, biskupa wrocławskiego lub jego wikariusza generalnego. Dok. wystawiony w czwartek, 27. lipca 1480 w Szprotawie, w diecezji wrocławskiej, w domu Piotra Ludwig, altarzysty, za pontyfikatu papieża Sykstusa IV, w obecności notariusza publicznego, Szymona Edelingt, kapłana diecezji wrocławskiej, który dok. uwierzytelnił własnoręcznym podpisem i własnym znakiem. Świadkami byli dyskretni i opatrzni Piotr, Ludwik, Tomasz wójt, altarzyści Mikołaj, Ludwik, Jan, mieszkańcy Szprotawy.

Place of publication:

Szprotawa

Object type:

dyplomy

Signature:

sygn.Dypl.231

Language:

lat

Rights Management:

PAN Biblioteka Kórnicka

Publication date:

1480 07.27

Rights:

domena publiczna

Access rights:

dla wszystkich bez ograniczeń

Digitisation:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digitisation sponsor:

Dofinansowanie w ramach Projektu POPC.02.03.01-IP.01-00-002/16 „Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej”

Location of original object:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digital object format:

image/x.djvu