Object structure

Title:

[Adam z Nezetic wikariusz generalny Zbynka arcybiskupa praskiego oznajmia, że stawiwszy się Jan, profes konwentu dominikanów we Lwowie, prosił o zatwierdzenie dokumentu cesarski, na mocy którego Karol IV przyjmuje pod swoją opiekę cały zakon dominikański i osoby z nim związane na terenie całego Cesarstwa Rzymskiego].

Creator:

Adam z Nezetic ; wikariusz generalny praski

Contributor:

Jan z Duby ; notariusz

Subject and Keywords:

Ernest (Arnoszt) z Pardubic ; arcybiskup praski (1297-1364) ; Przemysł ; książę cieszyński (ca. 1420-1477) ; Zbynek Zajíc z Hasenburka ; arcybiskup praski (1376-1411) ; Karol IV Luksemburski (1316-1378) ; Dominikanie ; Cesarstwo Rzymskie ; Langres (Francja) ; Lwów ; Minden (Niemcy) ; Praga (Czechy)

Description:

autograf ; 40 x 38 cm ; 45 x 38 cm (po rozłożeniu) ; Wystawienie na rzecz dominikanów lwowskich transumptu przywileju cesarza Karola IV, udzielonego całemu zakonowi dominikanów przywilejem z dnia 23 sierpnia 1355 (instrument notarialny Jana z Duby). ; In dorso notatki współczesne i późniejsze: Aurea Bulla Caroli 4.: 1355 X. kalend as septemb. autenticata 1405 20 iuni sub Innocentio septimo.

Place of publication:

Praga

Object type:

dyplomy

Signature:

sygn.Dypl.177

Language:

lat

Rights Management:

PAN Biblioteka Kórnicka

Publication date:

1405 06.20.

Rights:

domena publiczna

Access rights:

dla wszystkich bez ograniczeń

Digitisation:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digitisation sponsor:

Dofinansowanie w ramach Projektu POPC.02.03.01-IP.01-00-002/16 „Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej”

Location of original object:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digital object format:

image/x.djvu