Object structure

Title:

[Wydanie pozwolenia Jarosławowi Łaskiemu, wojewodzie sieradzkiemu, na płacenie czynszu rocznego z miasta Strykowa kapitule kolegiaty kórnickiej lub innej osobie duchownej bądź świeckiej, od sumy 1000 złotych na tzw. wyderkow].

Creator:

Zygmunt I Stary (1467-1548) król Polski

Subject and Keywords:

Maciej Drzewickij h. Ciołek; arcybiskup gnieźnieński, Prymas Polski (1467-1535) ; Jarosław Łaski z Łaska h. Korab wojewoda łęczycki, sieradzki (ca 1450-1521) ; Polska 16w. ; Kościół katolicki 16w. ; Kapituła Kolegiacka (Kórnik) ; wyderkaf 16w. ; Kraków 16w. ; Łask 16w. ; Stryków 16w. ; Kórnik 16w.

Description:

autograf ; 27x21 cm ; 27x28 cm (po rozłożeniu) ; Zygmunt z Bożej Łaski Król Polski, Wielki Książę Litwy, Rusi i Prus itd., pan i dziedzic zaświadcza, że na usilne prośby Jarosława z Łaska, wojewodzy sieradzkiego, pozwala i dopuszcza zapis na jego dobrach dziedzicznych miasta Strykowa w ziemi łęczyckiej, na sumę 1000 złotych kapitule kościoła kolegiackiego kórnickiego diecezji poznańskiej lub innej osobie kościelnej i duchownej na mocy wykupu, inaczej na wyderkow i ten czynsz dopuszcza imunitetem kościelnym i zatwierdza, a w razie udziału we wojnie tenże Jarosław zostanie zwolniony z jego płacenia. Dano w Krakowie na sejmie walnym, w czwartek nazajutrz po Popielcu Roku pańskiego 1515. Spisano w kurii Macieja biskupa włocławskiego i kanclerza Królestwa Polskiego. ; In dorso łacińskie noty streszczające treść dokumentu. ; brak pieczęci

Place of publication:

Kraków

Object type:

dyplomy

Signature:

sygn.Dypl.143

Language:

lat

Rights Management:

PAN Biblioteka Kórnicka

Publication date:

1515 02.22

Rights:

domena publiczna

Access rights:

dla wszystkich bez ograniczeń

Digitisation:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digitisation sponsor:

Dofinansowanie w ramach Projektu POPC.02.03.01-IP.01-00-002/16 „Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej”

Location of original object:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digital object format:

image/x.djvu