Object structure

Title:

[Krzysztof Mielich, pełnomocim Jakuba Fuggera, wystawia kwit Janowi Jakubowi z Dugnano, kupcowi mediolańskiemu, na sumę 8000 dukatów, które Jan wypłacił mu z polecenia księżnej Izabelli z tytułu posagu jej córki Bony, królowej Polski].

Creator:

Mielich, Krzysztof ; pełnomocnik Jakuba Fuggera sive Fochera

Contributor:

Chiodus, Jakub ; notariusz

Subject and Keywords:

Izabella Aragońska (1470-1524) księżniczka Mediolanu i Bari ; Jan Bonar h. Bonarowa ; kupiec krakowski i bankier królewski (1462-1523) ; Jakob Fugger (Focher) ; kupiec augsburski (1459-1525) ; Bona (1494-1557) królowa Polski ; Włochy 16w. ; Polska 16w. ; Aragonia (Hiszpania) 16w. ; bankierzy 16w. ; kupcy 16w. ; posagi 16w. ; skrypty dłużne

Description:

autograf ; 19x48 cm ; Znak notarialny ; Krzysztof Mielich, obywatel augsburski, pełnomocnik Jakuba Fuggera albo Fochera, obywatela augsburskiego, Niemca, wstawiwszy się z wszelką władzą nadaną mu od Jakuba i jego krewnych, wniósł skrypt dłużny na rzecz Jana Jakuba z Dugnano, kupca mediolańskiego, przebywającego obecnie w Wenecji, opiewający na sumę 8000 dukatów, którą to sumę spłacił Jakubowi Fuggerowi w następujący sposób: 6500 dukatów spłacił przez bank Alojzego Pizani w Wenecji, a pozostałe 1500 dukatów z tytułu 6 książek i 4 mniejszych guldenów weneckich spłacił Fuggerowi na mocy zarządzenia Izabelli z Aragonii, księżnej Mediolanu i Bari, na ten czas zamieszkującej w Neapolu, imieniem najjaśniejszego króla Polski i jej zięcia, z pozostałej części posagu Bony królowej Polski, jej córki. Jakub Fugger i jego krewni z zarządzenia Jana Bonara, zamieszkującego w Krakowie, skwitowali Jana Jakuba z Dugnano z tej sumy. Zdziałano w Wenecji. ; In dorso dwa streszczenia: po włosku i po łacinie z 16w.

Place of publication:

Wenecja

Object type:

dyplomy

Signature:

sygn.Dypl.050

Language:

lat ; ita

Rights Management:

PAN Biblioteka Kórnicka

Publication date:

1520 08.17

Rights:

domena publiczna

Access rights:

dla wszystkich bez ograniczeń

Digitisation:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digitisation sponsor:

Dofinansowanie w ramach Projektu POPC.02.03.01-IP.01-00-002/16 „Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej”

Location of original object:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digital object format:

image/x.djvu