Object structure

Title:

Zatwierdzenie sprzedaży Siedleczka, włości Tomisława, sędziego kaliskiego, dokonanej na rzecz Bodzanty, właściciela wsi Wiśniewa za 200 grzywien.

Creator:

Kazimierz III Wielki król Polski (1310 - 1370)

Subject and Keywords:

Bodzanta z Wiśniewa ; Przecław z Gułtów ; wojewoda kaliski (?-ca 1378) ; Pasek z Wolicy ; wojewoda poznański (?-po 1370) ; Wincenty kasztelan gnieźnieński ; Andrzej z Bnina ; kasztelan kaliski (?-1367) ; Otto Czarnocki z Czarnocina? ; kanclerz wielkopolski? (ca 1310-1366) ; Siedleczko (woj. wielkopolskie) 14w. ; Wiśniewo (woj. wielkopolskie) 14w. ; Łekno (woj. wielkopolskie) 14w. ; Gołańcz (woj. wielkopolskie) 14w.

Description:

autograf ; 32x22,5 cm ; 32x29 cm (po rozłożeniu) ; Kazimierz, król Polski, zatwierdza, że szlachetny mąż Tomisław, sędzia kaliski i dziedzic z Gołańczy, majątek swój Siedlce, położony niedaleko Łekna z całym prawem własności i przyległościami oraz ze wszystkimi użytkami, mianowicie: rolami, łąkami, pastwiskami, lasami, borami, zagajnikami, jeżynami, wodami, potokami, jeziorami, stawami rybnymi, młynami, bagnami, czynszami i razem ze wszystkimi świadczeniami i dochodami wiernemu mężowi Bodzancie pewnemu dziedzicowi z Wiśniewa tę ziemię za 200 grzywien wieczyście i prawem dziedziczenia sprzedał i dobrowolnie powzdał. ; In dorso notatki streszczające współczesne i późniejsze zawierające informacje dotyczące treści oraz czasu i miejsca wystawienia dokumentu. ; Brak pieczęci Pozostały cztery otwory. ; Wyd.: Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. T. III. Nr 1512.

Place of publication:

Kalisz

Object type:

dyplomy

Signature:

sygn.Dypl.020

Language:

lat

Rights Management:

PAN Biblioteka Kórnicka

Publication date:

1364 01.25

Rights:

domena publiczna

Access rights:

dla wszystkich bez ograniczeń

Digitisation:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digitisation sponsor:

Dofinansowanie w ramach Projektu POPC.02.03.01-IP.01-00-002/16 „Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej”

Location of original object:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digital object format:

image/x.djvu