Object structure

Title:

[Nadanie Bogusławowi podkomorzemu poznańskiemu i kasztelanowi z Ujścia połowy wsi Polaninowo wraz z immunitetem ekonomicznym i sądowym oraz zezwoleniem na lokację na prawie niemieckim].

Creator:

Przemysł II (1257-1296) król Polski

Subject and Keywords:

Bogusław Domaradzic ; podkomorzy poznański, kasztelan Ujścia 13w. ; Sławnik ; syn Świętosława Drogomirowica Pałuka 13w. ; Polanowo (woj. wielkopolskie) 13w. ; immunitety 13w. ; Wielkopolska 13w. ; prawo niemieckie 13w.

Description:

Przemysł II z Bożej Łaski książę Polski oznajmia, że Sławnik, syn Świętosława, wzdał mu połowę majątku, który powszechnie nazywają Polaninowo, za 30 grzywien srebra, które mu za różne grabieże był zobowiązany i za dwie kary po 70 grzywien srebra, tak żeby żaden z jego braci albo dziedziców nie miał do tej części majątku pełnego prawa przysporzenia. Mając na uwadze wierną służbę komesa Bogusława podkomorzego poznańskiego i kasztelana z Ujścia jemu i jego potomnym darował tę część majątku Polaninowo razem ze wszystkimi dobrami obecnie tam istniejącymi i w przyszłości mającymi być objętymi w posiadanie wieczystym prawem dziedziczenia uwalniając ten majątek od wszystkich świadczeń polskich, mianowicie od narzazu, od powozu, od przewodu, od stróży, od podworowego, od wołu i krowy, od pozwu opolnego i grodowego, od kradzieży, od zabójstwa popełnionego między mieszkańcami. Prawo do pobierania opłat na nowo otrzymują i prawo niemieckie swobodnie tam ustanawiają. Również mają swobodną moc w tej części dziedzictwa do darowania, sprzedania, zamiany, dzierżenia w czasie jak się będzie im wydawało potrzebne. ; In dorso 4 noty streszczające. Stan. dok. dobry ; w kilku miejscach poplamiony. ; [Pierwsza zachowana pieczęć] większa Przemysł II, król Polski ; wosk żółty ; lniane, różowe nici ; W otoku:+ S PREMIZLONIS DEI GRA DUCIS POLONII ; godło lew l Reprod.: Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. T. IV. Nr XXI s. 340-341. Por.F. Piekosiński, Pieczęcie polskie wieków średnich. Kraków 1899. Nr 171. ; [Druga zachowana pieczęć] mniejsza ; Sławnik Świętosławic ; wosk ; lniane, różowe nici

Place of publication:

Poznań

Object type:

dyplomy

Signature:

sygn.Dypl.012

Language:

lat

Rights Management:

PAN Biblioteka Kórnicka

Publication date:

1289

Rights:

domena publiczna

Access rights:

dla wszystkich bez ograniczeń

Digitisation:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digitisation sponsor:

Dofinansowanie w ramach Projektu POPC.02.03.01-IP.01-00-002/16 „Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej”

Location of original object:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digital object format:

image/x.djvu