Object structure

Title:

Rocznik Lekarski Rzeczypospolitej Polskiej 1936 R.2

Contributor:

Konopka Stanisław (oprac.)

Subject and Keywords:

medycyna historia ; Polska apteki okres międzywojenny spisy ; Polska lekarze okres międzywojenny spisy ; Polska lekarze-dentyści okres międzywojenny spisy ; Polska farmaceuci dyplomowani okres międzywojenny spisy ; Polska kliniki zakłady uniwersyteckie okres międzywojenny spisy ; Polska szpitale zakłady lecznicze okres międzywojenny spisy ; Polska towarzystwa lekarskie okres międzywojenny spisy ; Polska ubezpieczalnie społeczne okres międzywojenny spisy ; Polska zdrojowiska uzdrowiska okres międzywojenny spisy ; Polska czasopisma lekarskie okres międzywojenny spisy ; Polska ustawodawstwo sanitarne okres międzywojenny ; Naczelna Izba Lekarska Biuro Propagandy Medycyny Polskiej

Description:

alfabetyczny spis nzwisk ; spis lekarzy o niewiadomym miejscu zamieszkania ; polskie czasopisma lekarskie, farmaceutyczne, dentystyczne i pokrewne ; ustawodawstwo sanitarne ; spis klinik, zakładów leczniczych, ubezpieczalni społecznych, towarzystw lekarskich, lekarzy, lekarzy-dentystów, farmaceutów dyplomowanych i aptek ; spis lekarzy, którzy zmarli w czasie od 1 lipca 1933 roku do 1 lipca 1935 roku ; spis lekarzy, którzy wyjechali z Polski ; spis lekarzy, którzy zmienili nazwiska ; spis lekarzy, którzy uzyskali dyplomy na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego ; spis lekarzy, którzy uzyskali dyplomy na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego ; spis lekarzy, którzy uzyskali dyplomy na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego ; spis lekarzy, którzy uzyskali dyplomy na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Stefana Batorego ; spis lekarzy dentystów, którzy zmarli w czasie od 1 lipca 1933 do 1 lipca 1935 roku ; spis lekarzy dentystów, którzy uzyskali dyplom w Akademii Stomatologicznej ; spis farmaceutów dyplomowanych, którzy zmarli w czasie od 1 lipca 1933 do 1 lipca 1935r. ; spis osób, które ukończyły studia farmaceutyczne na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Warszawskiego

Publisher:

Naczelna Izba Lekarska

Place of publication:

Warszawa

Object type:

spisy ; roczniki ; roczniki lekarskie

Language:

pol

Rights Management:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Publication date:

1936

Rights holder:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Digitisation:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Location of original object:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Digital object format:

image/x.djvu