Object structure

Title:

[Erekcja altarii pod wezw. Wniebowzięcia NMP i śś. Leonarda i Mikołaja Wyznawców w kościele parafialnym w Dorach z fundacji Jakuba i Aleksandry Mickiewiczów z Wozginiszek, dokonana przez biskupa wileńskiego Wojciecha Radziwiłła]

Creator:

Radziwiłł, Wojciech (ok. 1476–1519) h. Trąby, biskup wileński

Subject and Keywords:

Wojciech Radziwiłł (ok. 1476–1519) h. Trąby ; Albrycht Radziwiłł (ok. 1476–1519) h. Trąby ; Jakub Mickiewicz (zm. po 1512), fundator altarii w kościele parafialnym w Dorach ; Aleksandra Mickiewicz (zm. po 1512), fundatorka wraz z mężem Jakubem altarii w kościele parafialnym w Dorach ; Maciej Mickiewicz (zm. po 1512), pleban w Dorach, syn Jakuba i Aleksandry ; Marcin Szwarc (Sworcz) (zm. po 1512), mieszczanin wileński ; Jan Sienkiewicz (zm. po 1512), krewny Mickiewiczów z Wozginiszek ; Leonard Miastkowski (zm. po 1512), notariusz kurii wileńskiej ; Litwa 16w. ; Dory 16w. ; Wozginiszki 16w. ; Kopacze 16w. ; ołtarze ; altarzyści

Description:

40x60 cm ; autograf ; Biskup wileński Wojciech (Albrycht) Radziwiłł eryguje altarię pod wezw. Wniebowzięcia NMP i śś. Leonarda i Mikołaja Wyznawców w kościele parafialnym w Dorach w diecezji wileńskiej (pow. oszmiański na Rusi Białej, pod Mińskiem) z fundacji Jakuba i Aleksandry Mickiewiczów ; oryg. ; perg. ; stan zachowania dostateczny (dok. po konserwacji) ; dok. mocno zaplamiony (zażółcenia i plamy wilgoci) w środku strony tekstowej, zaś ogólnie bardziej przybrudzony na odwrocie, zwłaszcza wzdłuż złożeń i na niektórych krawędziach, na tej stronie także wiele rozsianych plamek różnej wielkości i proweniencji ; stożkowe ubytki perg. przy krawędziach: górnej (jeden) i lewej (dwa), największy ubytek u dołu prawego złożenia w postaci trzech połączonych ze sobą dziur różnej wielkości (uzup.) z pewną szkodą dla trzech dolnych wierszy formuły notarialnej, udarty lewy górny narożnik ; ślady podwójnych i potrójnych zagięć dolnych narożników ; na wysokości 1. wiersza formuły notarialnej podłużna perforacja wzdłuż pionowej laski litery, pod formułą trzy małe dziurki ; ślady sześciu złożeń (z zakładką) ; in dorso w lewym górnym rogu nota streszcz. nieco późn. pismem lekko kursywnym ; brak pieczęci, przy dolnej krawędzi pozostały dwa nieregularne otwory na sznurki do przywieszenia p. ; użycie p. zapowiedziane w koroboracji

Place of publication:

Wilno

Object type:

dyplomy

Signature:

sygn.Dypl.229

Language:

lat

Rights Management:

PAN Biblioteka Kórnicka

Publication date:

1512.01.20

Rights:

domena publiczna

Access rights:

dla wszystkich bez ograniczeń

Digitisation:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digitisation sponsor:

Dofinansowanie w ramach Projektu POPC.02.03.01-IP.01-00-002/16 „Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej”

Location of original object:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digital object format:

image/x.djvu