Object structure

Title:

[Sądowe zatwierdzenie rozgraniczenia wsi dziedzicznych Kąkolewo Jana i Jadwigi Kąkolewskich oraz pustki Chroślino Piotra Strykowskiego, dokonanego przez czterech sędziów polubownych i zeznanego przez nich na roczkach sądowych w Kościanie]

Creator:

Rąbiński, Jan (zm. 1514) h. Łodzia ; Tomicki, Jan (zm. 1516/1517) h. Łodzia

Subject and Keywords:

Jan Rąbiński (zm. 1514) h. Łodzia, podsędek poznański ; Jan Tomicki (zm. 1516/1517) h. Łodzia, sędzia poznański ; Jan Kąkolewski (zm. po 1510), dziedzic Kąkolewa ; Jadwiga Kąkolewska (zm. po 1510) ; Piotr Stryjkowski (zm. po 1510), dziedzic pustki Chroślino (nieistn.) ; Jan Bryl Orzelski (zm. po 1510) h. Dryja, burgrabia ziemski kościański ; Polska 16w. ; Wielkopolska 16w. ; Chroślino ; Kąkolewo ; Modrze ; Zemsko ; Żórawi Ostrów (łąka k. Kąkolewa) ; Grodzisk ; Strykowo ; ugody polubowne 16w. ; dyplomatyka 16w.

Description:

34x24 cm ; autograf ; Poświadczenie polubownej ugody, zawartej między Janem Kąkolewskim a Piotrem Stryjkowskim, w sprawie granic wsi Kąkolewo i Chróścina. ; oryg. ; perg. ; stan zachowania dostateczny plus: dok. uszkodzony – duża, nieregularna dziura (na wysokość 6 linijek tekstu) na przecięciu złożeń po prawej stronie ze szkodą dla tekstu, poza tym kilka małych dziurek na złożeniach w innych miejscach ; przybrudzenia (nieco większe po stronie zewn.), zwłaszcza w centrum karty, oraz pojedyncze plamy i plamki po obu stronach dyplomu ; ślady pięciu złożeń ; ; in dorso dwie noty streszcz. różnych rąk, wyblakłe ; brak dwóch pieczęci, pozostały podwójne nacięcia na perg. paski (użycie p. zapowiedziane w koroboracji) ; [uwaga! – przy innym dok. z 1512 r. wydanym przez ten sam skład sędziowski (zob. sygn. D 46) pieczęcie te – woskowe, okrągłe – są zachowane, choć słabo czytelne]

Place of publication:

Kościan

Object type:

dyplomy

Signature:

sygn.Dypl.208

Language:

lat

Rights Management:

PAN Biblioteka Kórnicka

Publication date:

1510 10.07

Rights:

domena publiczna

Access rights:

dla wszystkich bez ograniczeń

Digitisation:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digitisation sponsor:

Dofinansowanie w ramach Projektu POPC.02.03.01-IP.01-00-002/16 „Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej”

Location of original object:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digital object format:

image/x.djvu