Object structure

Title:

[Instrument notarialny protestacji króla Kazimierza Jagiellończyka, złożonej na sejmie walnym koronnym w Lublinie w obecności senatu, duchowieństwa i szlachty przeciwko nieuczciwemu wyrokowi biskupa włocławskiego (kujawskiego) Piotra z Bnina Moszyńskiego w procesie wytoczonym w sądzie biskupim mieszczanom gdańskim i poddanym króla polskiego przez tamtejszych profesów klasztoru Franciszkanów. Zakaz wykonania krzywdzącego dla poddanych króla wyroku pod karą utraty przez hierarchę dóbr kościelnych i własnych]

Creator:

Kazimierz IV Jagiellończyk (1427-1492) król Polski

Subject and Keywords:

Kazimierz IV Jagiellończyk (1427-1492) król Polski ; Piotr z Bnina Moszyński (ok. 1430–1494) h. Łodzia ; Jakub z Dębna (1427–1490) h. Odrowąż ; Jan Amor (Młodszy) z Tarnowa (ok. 1420/30–1500) h. Leliwa ; Jan (Starszy) Świdwa z Szamotuł (ok. 1428 – między 1497 a 1499) h. Nałęcz ; Polska 15w. ; Gdańsk 15w. ; Lublin 15w. ; Włocławek 15w. ; Prusy Królewskie 15w. ; mieszczanie 15w. ; duchowieństwo katolickie 15w. ; franciszkanie 15w. ; sądy kościelne 15w. ; dyplomatyka 15w.

Description:

22x33 cm ; autograf ; Protestacja złożona u notariusza publicznego w Lublinie, dotycząca wyroku Kurii Rzymskiej w procesie między poddanymi polskimi a gdańszczanami. Protest skierowany do biskupa włocławskiego Piotra (Moszyńskiego z Bnina), z zakazem egzekucji pod karą utraty dóbr własnych i kościelnych. ; oryg. ; perg. ; stan zachowania: dostateczny plus ; zabrudzenia narożników, zwłaszcza rozległe prawego dolnego, pojedyncze małe dziurki po robakach tuż przy krawędziach, naddarcie górnego prawego marginesu ; ślady różnej głębokości zagięć dolnych narożników i ukośnego zagięcia na długości całego dok. ; in dorso u dołu pośrodku mała okrągła dziewiętnastowieczna pieczątka Biblioteki Kórnickiej, nad nią wpisana ołówkiem obecna sygn. 183 ; brak not dorsalnych ; brak pieczęci

Place of publication:

Lublin

Object type:

dyplomy

Signature:

sygn.Dypl.183

Language:

lat

Rights Management:

PAN Biblioteka Kórnicka

Publication date:

1484 12.30

Rights:

domena publiczna

Access rights:

dla wszystkich bez ograniczeń

Digitisation:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digitisation sponsor:

Dofinansowanie w ramach Projektu POPC.02.03.01-IP.01-00-002/16 „Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej”

Location of original object:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digital object format:

image/x.djvu

×

Citation

Citation style: