Object structure

Title:

[Transumpt biskupa krakowskiego Piotra Wysza z Radolina przywileju swego poprzednika Jana Grota (Grotowica) i krakowskiej kapituły katedralnej, wystawionego 1 X 1326 r. w Krakowie dla kolegium wikariuszy tamtejszej katedry w sprawie uposażenia w następujące dochody z przeznaczeniem na codzienne utrzymanie: z czwartej części wszystkich ofiar składanych w katedrze krakowskiej na ołtarze i relikwie świętych (w tym na ołtarz i głowę św. Stanisława Biskupa i Męczennika), z dziesięciny dwunastu grzywien na Nowej Górze z dóbr stołowych biskupa oraz z dziesięciu grzywien dochodu z żup solnych w Wieliczce i Bochni]

Creator:

Piotr Wysz z Radolina (ok. 1354–1414) h. Leszczyc

Subject and Keywords:

Piotr Wysz z Radolina (ok. 1354–1414) h. Leszczyc ; Jan Grot (zm. 1347) h. Rawicz ; Jan z Padwy (zm. po 1404) ; Albertus zw. Mazowita (zm. po 1404), wikariusz katedry krakowskiej ; Polska 15w. ; Kraków 15w. ; Bochnia 15w. ; Wieliczka 15w. ; kościół katolicki 15w. ; kolegium wikariuszy katedralnych 15w. ; kapituły katedralne i kolegiackie 15w. ; duchowieństwo katolickie 15w. ; dyplomatyka 15w. ; żupy solne

Description:

64x61 cm ; autograf ; Zatwierdzenie Kolegium wikariuszy? katedry krak. oraz przywileju bpa krak., Jana Grota [Grotowica?], wystawionego w Krakowie dnia 1. października 1336 , w sprawie dochodów z dziesięcin oraz dziesięciu grzywien ze salin małopolskich ; oryg. ; perg. ; stan zachowania: destrukt do renowacji – dok. przedarty na pół wzdłuż ; perg. pomarszczony i lekko przybrudzony, zwł. na marg. ; na odwrocie miejscowe zaplamienia o rozmaitym nasileniu (największa, pojedyncza plama w samym środku karty), rozsiane w różnych miejscach i przebijające na drugą stronę ark. ; na odwrocie u dołu (w miejscu wpisania not dors.) silne pasowe przybrudzenie w miejscu, które tworzyło niegdyś okładziny zewn. dok. po jego złożeniu, poza tym niewielkie przybrudzenia na niektórych złożeniach ; nierówno przycięte brzegi dok. (zwł. lewy i prawy) ; wzdłużne zagięcia lewych narożników, płytkie zagięcie narożnika dolnego prawego ; ubytki perg.: trójkątny pośrodku górnej krawędzi oraz przedarcie od prawej dolnej dziurki na sznurek pieczęci do dołu pośrodku krawędzi dolnej, ponadto dwie szczeliny w tekście gł. powstające z niedokładnego dopasowania obu połówek dok. ; oprócz czterech dziurek na przewleczenie sznurka do przywieszenia pieczęci kilka mniejszych dziurek i przetrać perg. przy złożeniach ; ślady ośmiu złożeń (z zakładką) ; szeroka zakładka ; in dorso różne noty współcz. i późn. XVII-wieczne oraz noty arch. różnymi rękami i inkaustem ; brak pieczęci, u dołu na szerokiej zakładce pozostały (w dużej odległości od siebie) cztery małe dziurki na sznurki

Place of publication:

Kraków

Object type:

dyplomy

Signature:

sygn.Dypl.138

Language:

lat

Rights Management:

PAN Biblioteka Kórnicka

Publication date:

1404 01.22

Rights:

domena publiczna

Access rights:

dla wszystkich bez ograniczeń

Digitisation:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digitisation sponsor:

Dofinansowanie w ramach Projektu POPC.02.03.01-IP.01-00-002/16 „Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej”

Location of original object:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digital object format:

image/x.djvu

×

Citation

Citation style: