Object structure

Title:

[Układ Joachima I Hohenzollerna zw. Nestorem, margrabiego i elektora brandenburskiego oraz księcia szczecińsko-pomorskiego, z Zygmuntem I Starym, królem Polski i wielkim księciem litewskim, w sprawie zwalczania rozbójnictwa na pograniczu polsko-brandenburskim w celu zapewnienia bezpieczeństwa i swobody handlu na terenach przygranicznych i rozwijania pokojowych dobrosąsiedzkich stosunków]

Creator:

Joachim I Hohenzollern zw. Nestorem (1484–1535)

Subject and Keywords:

Joachim I Hohenzollern zw. Nestorem (1484–1535), margrabia i elektor brandenburski, arcykomornik i kurfirst Świętego Cesarstwa Rzymskiego, książę szczecińsko-pomorski ; Zygmunt I Stary (1467-1548) król Polski ; Polska 16w. ; Brandenburgia 16w. ; Międzyrzecz 16w. ; Ośno Lubuskie 16w. ; Lubniewice 16w. ; Sokola Dąbrowa 16w. ; Blesen 16w. ; Drossen 16w. ; Falkenwalde 16w. ; rozbójnictwo 16w. ; sądownictwo 16w. ; dyplomatyka 16w. ; rajtarzy 16w.

Description:

65x47 cm ; autograf ; Zatwierdzenie postanowienia, uchwalonego przez własnych i polskich komisarzy, mającego na celu uregulowanie wszelkich spraw spornych między poddanymi margrabiego i króla polskiego Zygmunta I. ; Oryg. ; perg. ; stan zachowania dok. bardzo dobry ; lekkie przybrudzenia i zażółcenia perg., zwłaszcza in dorso, kilka małych dziurek na złożeniach ; ślady czterech złożeń + szeroka zakładka ; In dorso obszerna nota streszczająca nieco późniejsza (?), poza tym kilka dopisków i sygn. arch. różnych rąk ; Pierwotnie jedna pieczęć: okrągła ; otok częściowo uszkodzony ; Joachim, margrabia brandenburski ; wosk czerwony ; pergaminowe paski. W otoku, zaczyna się od słów: "S'JOACHIM? MARCHION? (następują tytuły)

Place of publication:

Kolonia

Object type:

dyplomy

Signature:

sygn.Dypl.048

Language:

lat

Rights Management:

PAN Biblioteka Kórnicka

Publication date:

1514 04.19

Rights:

domena publiczna

Access rights:

dla wszystkich bez ograniczeń

Digitisation:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digitisation sponsor:

Dofinansowanie w ramach Projektu POPC.02.03.01-IP.01-00-002/16 „Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej”

Location of original object:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digital object format:

image/x.djvu