Object structure

Title:

[Ogłoszenie przez Hieronima Ghinucciego, audytora generalnego sądu Kamery Apostolskiej i sędziego zwyczajnego Kurii Rzymskiej, ekskomuniki kanonika kapituły warmińskiej Andrzeja Kopernika (brata wielkiego astronoma) na żądanie kanonika głogowskiego Mateusza Lamprechta z powodu niespłacenia w terminie pokaźnej sumy 70 dukatów w złocie z funduszy Kamery Apostolskiej, pożyczonych przez Lamprechta za zgodą władz kościelnych dla Kopernika od kupca florenckiego Benedykta Strozziego, czasowego beneficjenta pieniędzy kościelnych]

Creator:

Ghinucci Girolamo (1480–1541)

Subject and Keywords:

Girolamo Ghinucci (1480–1541) ; Andrzej Kopernik (1475? – zm. przed 30.03.1519) ; Mateusz Lamprecht (zm. 1552) ; Benedetto Strozzi (zm. po 1529) ; Kamera Apostolska 16w. ; Stolica Apostolska ; Kuria Rzymska 16w. ; Watykan 16w. ; Głogów 16w. ; Warmia 16w. ; Rzym 16w. ; Kościół katolicki 16w. ; ekskomuniki ; dyplomatyka 16w.

Description:

35x18 cm ; autograf ; Ogłoszenie ekskomuniki, rzuconej na Andrzeja Kopernika (Kopernick), kanonika kapituły warmińskiej, za instancją Mateusza Lamprechta, kanonika głogowskiego diecezji wrocławskiej ; Oryg. ; perg. ; stan zachowania dość dobry (dok. przed koserwacją) ; nieregularne przybrudzenia po zewn. stronie dok. ; pojedyncze, niewielkie ubytki perg. w górnej części lewej i prawej krawędzi oraz w czterech miejscach na złożeniu zakładki ; podłużna dziurka w tekście u dołu po prawej, większa okrągła dziura po przeciwnej stronie pod zakładką ; widoczna liniatura ; szeroka zakładka, w górnej połowie zapisana, miejscami przybrudzona, z lekko zawiniętym lewym narożnikiem ; ślady ośmiu złożeń ; in dorso w lewym górnym rogu współczesna urzędowa nota objaśniająca, wpisana czarnym inkaustem pismem pospiesznym ręką inną od rąk dok. i noty streszczającej

Place of publication:

Rzym

Object type:

dyplomy

Signature:

sygn.Dypl.047

Language:

lat

Rights Management:

PAN Biblioteka Kórnicka

Publication date:

1513 04.12

Rights:

domena publiczna

Access rights:

dla wszystkich bez ograniczeń

Digitisation:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digitisation sponsor:

Dofinansowanie w ramach Projektu POPC.02.03.01-IP.01-00-002/16 „Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej”

Location of original object:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digital object format:

image/x.djvu