Object structure

Title:

[Transumpt (zatwierdzenie) oficjała poznańskiego i archidiakona śremskiego Mikołaja ze Szkudły legatu kanonika poznańskiego i sandomierskiego Mikołaja z Lublina, kustosza skalbmierskiego, stu grzywien czynszu rocznego od sumy 2000 złotych węgierskich, pożyczonych na wyderkaf królowi polskiemu i zapisanych na żupach wielickich i bocheńskich, zapisanego na prawach testamentu Urielowi z Górki biskupowi poznańskiemu i jego bratankowi Łukaszowi na uposażenie przyszłej kapituły przy kościele parafialnym w Kórniku, którą zamierzają erygować w swych dobrach; w odpowiedzi na donację złożenie przez Górków obligacji o gotowości pożyczenia całej sumy kapitału (po spłaceniu jej przez króla) i zapisaniu jej na swych dobrach dziedzicznych Dopiewo, Dopiewiec, Siedlec, Uchorowo, Kórnik i innych dobrach patrymonialnych]

Creator:

Mikołaj ze Szkudły (zm. 1500) h. Lis

Contributor:

Stanisław z Obornik, syn Grzegorza (zm. 1507)

Subject and Keywords:

Mikołaj ze Szkudły (zm. 1500) h. Lis ; Uriel Górka (ok. 1435–1498) h. Łodzia, biskup poznański, kanclerz koronny ; Łukasz II Górka (1482–1542) ; Mikołaj II Górka (zm. m. 1482 a 1497) h. Łodzia ; Dopiewo 15w. ; Dopiewiec 15w. ; Kórnik 15w. ; Siedlec 15w. ; Uchorowo ; Bochnia ; Wieliczka ; notariat publiczny 15w. ; testamenty 15w. ; żupy solne

Description:

76x45 cm ; autograf ; Potwierdzenie, na życzenie magistri censorum [prokurator konsystorza czy stopień uniwersytecki?], Wojciecha z Łekna, prokuratora Uriela Górki, biskupa poznańskiego i Łukasza Górki, dokumentu o następującej treści: "Rzym, 8 czerwca 1494 Mikołaj, syn Krystyna z Lublina, kanonik poznański i sandomierski ofiaruje 100 grzywien rocznie z czynszu zakupionego za 2000 florenów węgierskich na żupach bocheńskich i wielickich, jako wieczyste uposażenie kolegiaty, którą zamierzają erygować w swoich dobrach Uriel i Łukasz. Górkowie natomiast zobowiązują się płacić ofiarodawcy do jego śmierci 100 grzywien ze swoich dóbr, m.in. z Kórnika. O ile erekcja nie doszłaby do skutku w ciągu jednego roku od daty wystawienia dokumentu, przekazuje się dotację i całe mienie ofiarodawcy po jego śmierci biskupowi Urielowi do dyspozycji na cele duchowne". Akt notarialny spisany przez Grzegorza z Obornik, kleryka diecezji poznańskiej. ; In dorso noty streszczające. ; Oryg. ; perg. ; dok. dużych rozmiarów ; stan zachowania dobry ; pojedyncze plamy i plamki wilgoci na prawym marg. i u dołu po stronie tekstowej (tu też niewielkie przybrudzenia na złożeniach) oraz przy lewym marg. na odwrocie, poza tym na tej samej stronie rozsiane w różnych miejscach cętki inkaustu ; w kilku miejscach na marg. i w jednym w tekście (największy ubytek) perg. przedziurawiony ; nierówno przycięta prawa i lewa krawędź karty ; lekkie naddarcia lewej krawędzi ; pod formułą notarialną dwa poziome nacięcia do przełożenia paska perg. do przywieszenia pieczęci ; najsilniejsze przybrudzenie na odwrocie u dołu karty w miejscu wpisania części not dors., które było niegdyś okładziną zewn. dok. po jego złożeniu ; wzdłuż lewej i prawej krawędzi karty pojedyncze szeregi małych otworków pomocniczych służących do wykonania liniatury ; wąska zakładka ; ślady sześciu złożeń ; pieczęć podłużna wosk czerwono-żółty

Place of publication:

Poznań

Object type:

dyplomy

Signature:

sygn.Dypl.044

Language:

lat

Rights Management:

PAN Biblioteka Kórnicka

Publication date:

1496.05.25

Rights:

domena publiczna

Access rights:

dla wszystkich bez ograniczeń

Digitisation:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digitisation sponsor:

Dofinansowanie w ramach Projektu POPC.02.03.01-IP.01-00-002/16 „Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej”

Location of original object:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digital object format:

image/x.djvu

×

Citation

Citation style: