Object structure

Title:

[Potwierdzenie przez króla Jana Olbrachta sprzedaży na wyderkaf (pożyczka z prawem odkupu) Urielowi z Górki, biskupowi poznańskiemu, czynszu rocznego 60 grzywien, zapisanego na dochodach miasta Poznania i płaconego corocznie królowi przez władze miejskie, od kwoty 2000 złotych węgierskich, która powstała z dwóch różnych sum: 700 złotych węgierskich pożyczonych przez Olbrachta obecnie (1493) oraz sumy wcześniejszej 1300 złotych węgierskich, pożyczonej przez ojca monarchy, Kazimierza Jagiellończyka, od patrycjusza poznańskiego Jana Walkera, a po jego śmierci (zm. przed 1489) wykupionej przez Górkę za zgodą tegoż króla od wdowy Barbary i jej małoletnich dzieci (1489)]

Creator:

Jan I Olbracht (1459–1501) król Polski

Subject and Keywords:

Jan I Olbracht (1459-1501) król Polski ; Kazimierz IV Jagiellończyk (1427-1492) król Polski ; Uriel Górka (ok. 1435–1498) h. Łodzia, biskup poznański, kanclerz koronny ; Jan Walker (zm. przed 1489) ; Barbara Walker (zm. po 1493) ; Poznań 15w. ; czynsze 15w. ; pożyczki królewskie 15w. ; mieszczanie 15w. ; biskupi 15w. ; dyplomatyka 15w.

Description:

56x27 cm ; autograf ; Sprzedaż Urielowi, biskupowi poznańskiemu i jego następcom czynszu rocznego 60 grzywien, płaconego przez radę miejską miasta Poznania za sumę 2000 florenów węgierskich. %a Jednoczesne zastrzeżenie prawa wykupu. %a Czynsz ten został uprzednio sprzedany przez króla Kazimierza Jagiellończyka biskupowi Urielowi za 1300 florenów węgierskich. ; Oryg. ; perg. ; stan zachowania dok. dobry ; silne przybrudzenie środkowej części strony zewn. (miejsce dawnych okładzin zewn. złożonego dok.) ; miejscami plamy i zabrudzenia perg. ; dwie dziurki na złożeniach ; ślady czterech złożeń (z szeroką zakładką) ; Pieczęć: woskowa ; Jan I Olbracht, król Polski ; królewska: mniejsza koronna (podkanclerska)

Place of publication:

Poznań

Object type:

dyplomy

Signature:

sygn.Dypl.043

Language:

lat

Rights Management:

PAN Biblioteka Kórnicka

Publication date:

1493.12.06

Rights:

domena publiczna

Access rights:

dla wszystkich bez ograniczeń

Digitisation:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digitisation sponsor:

Dofinansowanie w ramach Projektu POPC.02.03.01-IP.01-00-002/16 „Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej”

Location of original object:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digital object format:

image/x.djvu

×

Citation

Citation style: